Hot Dipped Galvanized Clip Lock Anchoring Devices Fastenal

ประกับตัวเกี่ยวยึดต่อคลิปล็อคเหล็กชุบทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดจับล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก

      ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ แสตนเลสสตีลเกรดสูง Stainless Steel SUS316 และแบบชุบจุ่มร้อนกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel
เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
      These Grating Fixing Clips can be used to fasten steel grating to structural member. To install, use welded stud which may be welded through grating in place.

ใบเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ตัวคลิปล็อค ชนิดแสตนเลส/เหล็กทนสนิม
Stainless Steel and HotDip Galvanized Fixing Clip Lock for FRP/Steel Grating

        #คลิปล็อค #คลิปยึดตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคยึดตะแกรง #ตัวล็อคแผงตะแกรง #ตัวล็อคตะแกรงทางเดิน #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ #ตัวล็อคต่อ #ตัวยึดแขวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยึดแผงตะแกรงเหล็ก
        #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SaddleBeamClamp #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampGrating

Bar Steel Grating Fixing Clip Clamp Lock Fastenal อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก ประกับฮุคที่จับล็อคชนิดเหล็กทนสนิม

      ชุดคลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก มี 3 รูปแบบ ได้แก่ M-Clip, L-Clip และ C-Clip โดยแต่ละแบบจะออกแบบให้สามารถล็อคยึดแผ่นตะแกรงเหล็กได้ในลักษณะที่ต่างกัน โดยชุดตัวคลิปล็อค หนึ่งชุด ประกอบด้วย โบล์ท(น็อตตัวผู้) แหวนรองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวล็อคด้านบนตะแกรงเหล็ก และ ขารองตีนเป็ดไว้ล็อคฐานตะแกรงด้านล่างสุด

 

M-Clip Saddle Beam Clamp: กลุ่มคลิปล็อคตัวเอ็มเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด มี 3 แบบ ดังนี้

 1. รุ่น MClip-17 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ล็อคแผ่นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30-50มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 3-9มม. (สามารถใช้แทน MP-30 และ MP-40 ได้)
        ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็มคลิป ใหมีปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทำให้ล็อคช่องรูและความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหล็กได้ตั้งแต่ 3-9 มม.

 2. รุ่น MP-30 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 30mm.
  ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อคเฉพาะช่องรูขนาด 30มม.

 3. รุ่น MP-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 40mm.
  ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อคเฉพาะช่องรูขนาด 40มม.


  L-Clip Saddle Beam Clamp คลิปล็อคตัวแอลเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด
 4. รุ่น LClip-10 : ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อคได้ทุกขนาดของช่องรู ที่ความหนาของแผ่นเหล็ก 3-9มม.
  เนื่องจากตัวล็อคด้านบน เป็นรูปตัวแอล L-Clip จึงสามารถนำไปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการล็อคเพียงแกนเดียว


  C-Clip กลุ่มคลิปล็อคตัวซีเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ มี 3 แบบ ดังนี้
 5. รุ่น CClip-25 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง 25มม.
  ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือล็อครอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น
 6. รุ่น CClip-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง 40มม.
  ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือล็อครอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น
 7. รุ่น CClip-50 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง 50มม.
  ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือล็อครอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

ขนาด ลักษณะ และ ส่วนประกอบของ ชุดอุปกรณ์คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม Hotdip Galvanized Clip Lock Specification

รุ่น MClip-17 :    ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็มคลิป ใหมีปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทำให้ล็อคช่องรูและความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหล็กได้ตั้งแต่ 3-9 มม.

          รุ่น MP-30 และ MP-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 30mm. และ 40mm.

      ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อคเฉพาะช่องรูขนาด 30 และ 40 มม. ตามลำดับ

           รุ่น LClip-10 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อคได้ทุกขนาดของช่องรู ที่ความหนาของแผ่นเหล็ก 3-9มม.

      เนื่องจากตัวล็อคด้านบน เป็นรูปตัวแอล L-Clip จึงสามารถนำไปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการล็อคเพียงแกนเดียว

           รุ่น CClip-25 , CClip40, CClip-50: คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิ๊ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง 25มม. , 40มม. และ 50มม.

      ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือล็อครอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

ทิป เทคนิค ภาพแสดงการประยุกต์ใช้ ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับ สำหรับ แผงตะแกรงเหล็ก / แผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

Tips of Stainless Steel/ Galvanized/ FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories

      Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy-to-install system of interlocking planks, treads and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs, rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved through interlocking planks.

Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accessories
Saddle Clip
      A special bent-clip type fastener for removable bar grating panels, available in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)

Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are installed by the manufacturer. Compatible with flange thickness.

Grating Clamp A special friction fastener available in aluminum, stainless steel and galvanized steel used in conjunction with bar grating and embedded grating frames. (Note: Cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of grating clamps.)

Plank Lug A plank lug inserted and tack welded between flanges, can serve as an anchor block for plank grating.

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

      Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel (316 Grade) – Suitable for Fixing Grating Panels.
      Grating Clamps are simple fasteners that allow bar grating to be attached to steel structures without the need for drilling or welding. There are many advantages to using grating fasteners. Grating fasteners are safer because they don’t require dangerous welding or drilling. This is also perfect for industrial environments where drilling and welding is not allowed. Grating clip Saddle Fastenal fasteners are also very easy to install, unlike traditional bar grating attachment welding, the grating Clamps can be removed and re-fixed to allow access to areas below the grating.

      We have designed an universal Grating clamp, which is suitable to fix various Gratings and suitable for variety of pitches.

Our Grating Clamp comprises of
– Pressed clamp plate (Bottom plate)
– M/L/C Type Saddle clip
– M8 x 70mm Bolt and Nut
We can also design and supply customized clips for special applications as per your requirement. It is recommended in installations where grating is subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a way that fixing is possible from above.