ฝาท่อ ฝาบ่อทึบปิดท่อพักไฟเบอร์กล๊าสครอบท่อระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง

ฝาท่อพักปิดครอบรางระบายน้ำ FRP FibreGlass Manhole Cover: Cover the pond solid

fiber glass cover off pipe sewer pipes, man hole cover, finished grating cover pipe

cover off the drain chute.

ใบเสนอราคาโรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสQuotations manufacturer and distributor. Manhole Cover wells fiber glass the Cover Quotation ‘the FRP
ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดท่อพักบ่อไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover

1) วัสดุผลิตจากไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง แข็งแรงและยืดหยุ่นเหนียวกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ที่ระดับการรับแรงเท่ากันจะมีน้ำหนักเบากว่า บำรุงรักษาง่ายกว่า Fiberglass Reinforced Manhole Following the Cover: Standard EN124 material made of fiber glass reinforcement. Flexible and cohesive strength than conventional cast iron. The level of force equal to the weight savings. Easy maintenance than
2) คุณสมบัติเด่น: สวยงามดูดีกว่าฝาเหล็ก เลือกสีได้ถ้ามีปริมาณสั่งซื้อ รับแรงได้เหมือนเหล็กแต่ไม่เป็นสนิม อายุงานนานกว่า ลดปัญหาโดนขโมยฝาบ่อไปขายต่อเนื่องจากไฟเบอร์กล๊าสที่หล่อเสร็จแล้วไม่สามารถขายต่อได้ในตลาดรับซื้อของเก่า Features: a beautiful view over steel lid. Choose a color if the quantity ordered. Strength like iron but does not rust. Longer life       Lifetime more than 30 years, there is no definitive test of repeated shocks over 2 million times. 
3) ไม่เป็นสนิมและป้องกันการผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน อายุใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีแตกหักจากการทดสอบรับแรงกระแทกซ้ำๆ กว่า 2 ล้านครั้งFiber wrought iron do better. Keep a lid on tightly to the surface, do not cheat, there is a rubber seal on it. Defense, smell good strength, lighter than conventional cast iron, making moving and lifting installation faster and easier
4) การหล่อขึ้นแบบไฟเบอร์ทำได้ดีกว่าเหล็กหล่อ ทำให้ฝาปิดได้สนิท ไม่โก่ง พื้นผิวให้ตัวได้เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อทั่วไป จึงทำให้ การเคลื่อนย้ายและยกติดตั้งเร็วและง่ายขึ้นPrices above are priced into the project. We reserve the right to adjust prices if retail storefront
5) ราคาข้างต้น เป็นราคาจำหน่ายเข้าโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคากรณีขายปลีกหน้าร้าน
6) For more information: ขอข้อมูลรายละเอียดราคาสำหรับแต่ละรุ่น กรุณาส่ง E-mail หรือติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ For more information: ask for price details for each model, please send E-mail or contact the sales department of the company.
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
Fibreglass Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover

รูปภาพและเสป็ค ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole Cover Specification Gallery

1-2. FRP Round Manhole Cover Dia.60cm. Load 1.5 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 1.5 ตัน

Knack manholecoverfibreglass เกรตติ้งฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Composite Fiberglass manhole cover

ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส gFRP Composite grating manhole cover
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


3-4. FRP Round Manhole Cover Dia.60cm. Load 12.5 tons     ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. รับน้ำหนักได้ 12.5 ตัน
manholecoverfibreglass Knack ductile castiron ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส gFRP Grating Fiberglass manhole cover

FRP Composite Fiberglass manhole coverGrating ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

frpmanholecovergrating ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating

5. FRP Round Manhole Cover Dia.60cm. Load 40 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 40 ตัน

manholecoverfibreglass ductile ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาแมนโฮลปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Composite Fiberglass manhole cover grating

FRP Fibreglass GRating Manhole cover ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


6. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 1.5 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 1.5 ตัน

Knack castiron manholecoverfibreglass ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

FRP Composite Fiberglass GRating ฝาแมนแฮนโฮลตะแกรงปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส manhole cover
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


7.FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 12.5 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 12.5 ตัน

gFRP Composite steel grating ตะแกรงระบายน้ำเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส manhole cover
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


7. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 25 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 25 ตัน

ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส frpmanholecoverfibreglass

ฝาปิดบ่อท่อพักเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส FRPComposite Fiberglass manhole cover grating
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


8. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 40 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 40 ตัน

manholecoverfiberglass ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

ฝาตะแกรงระบายน้ำปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส Composite Fiberglass manhole grating cover
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating


9. FRP Round Manhole Cover Dia.90cm. Load 25 tons    

ฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. รับ

น้ำหนักได้ 25 ตัน

fibreglassmanholecover ฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

ฝาตะแกรงระบายน้ำปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส Fiberglass manhole grating cover
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating

คุณสมบัติของฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส Advantage of FRP Manhole Cover properties of fiber glass pipe cap.
1. ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ไม่ใช่เหล็กที่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle prevent theft pipe cap was decisive. The steel fiber is not as popular in the market get old
2. ไม่เป็นสนิมและป้องกันการผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance , rust and corrosion protection throughout the lifetime
3. อายุใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีแตกหักจากการทดสอบรับแรงกระแทกซ้ำๆ กว่า 2 ล้านครั้ง Long. service life: it can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks lifetime for over 30 years, no definitive tests of shock over 2 million times
4. การหล่อขึ้นแบบไฟเบอร์ทำได้ดีกว่าเหล็กหล่อ ทำให้ฝาปิดได้สนิท ไม่โก่ง พื้นผิวให้ตัวได้เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี Well sealed:. it can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool of molded fiber made of. than cast iron Keep a lid on tightly to the surface, do not cheat, there is a rubber seal on it. Defense, smell good
5. น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อทั่วไป จึงทำให้ การเคลื่อนย้ายและยกติดตั้งเร็วและง่ายขึ้น Light weight high tensile for easy installation, light weight, high strength cast iron, enabling the mobility and lift installation faster and easier
6. ขีดความสามารถในการรับแรงสูงกว่าเหล็กหล่อเหนียว เนื่องจากเป็นผลิตจากเส้นไยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation capabilities. the higher strength ductile cast iron. Since it is produced from the fiber-fiber composite resin. Non-conductive dielectric
7. ผลิตได้รูปแบบตามต้องการ ทั้งเลือกเฉดสี รูปทรง ลวดลาย Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification. Production model on demand The choice of colors, shapes, patterns
8. เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เนื่องจากไม่มีเสียงกระแทกโครมครามเหมือนเหล็กหล่อ  No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through completely silent when the car ran over the top surface. Since there is no sound like a bang, slamming iron
9. ผลิตได้ทุกขนาด เลือกสีสรร พร้อมทำลวดลายบนฝาได้ตามสั่ง Made to order for any sizes and your own Logo are optional for manufacturers of all sizes choose the color pattern on the lid and do not follow orders.
10. ราคาใกล้เคียงเหล็กหล่อในขณะที่แข็งแรงกว่าเนื่องจากใช้เส้นใยไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักเบากว่า Competitive Price as compare to ductile iron material prices as close as stronger than cast iron because fiber makes it lighter. 

ตารางเปรียบเทียบวัสดุของฝาบ่อปิดท่อพัก

| Manhole Cover Comparison of FRP vs

Ductile Iron vs Grey Iron

ฝาบ่อพักครอบท่อแมนโฮลไฟเบอร์กล๊าส
ฝาบ่อพักครอบท่อแมนโฮลไฟเบอร์กล๊าส

ความสามารถตามมาตรฐานในการรับน้ำ

หนักของฝาบ่อปิดท่อพัก

FRP Composite Manhole Cover under

BS EN124 Loadability

When surface water needs to be drained from runways, aircraft pavements, taxiways, civil airport and dockyards where access is required to key assets, these access chambers need to accommodate extreme wheel loads . We manufacture an extensive range of manhole covers and airport drainage gratings in ductile iron, galvanized steel, stainless steel and aluminum. Our range includes Emetic machined modular solutions, linear trench drainage products and gratings specifically designed for environments that undergo excessive load conditions. CHANCON has a solution to suit your project specification with the best quality products and the best customer care. Our ductile iron products range from class B125 to D400 loading and are manufactured according to EN124. All products are certified by prestigious accredited bodies, complying with BAA, ADP, AENA, ANA, ENAV airports and ports authorities. Our fabricated access covers steel solutions can be manufactured in 125 KN to 400 KN test load.ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าสCHANCON offer a broad range of options such as safety grids hinged & assisted D400 covers by mechanical or gas spring strut to reduce the lifting effort (Assist lift covers), bespoke locking devices, emergency exit systems, anti-slip or recessed covers, watertight solutions. With ingenuity and craft, we have shaped molten iron into products that serve as the infrastructure of neighborhoods, villages and cities. You will find in this section, all the solutions you may need, from a fully standard compliant product to a large range of accessories necessary for the installation. Channel drainage: Linear Trench Grating. Longitudinal drainage grids Drainage Gratings: Catch Basin. Gully grating. This product is used for drainage it can be round, rectangular, or square. It comprises a frame and a grate. Typically the product is flat, does not have a hood and the frame is straight Kerb inlet: Gully grating, drainage product place along the curb. The kerb inlet is fitted on its own or with a cover or a grate. Chamber equipped with a grate which collects the storm water and has an odor resistance feature. Fabricated Steel: Products fabricated from steel Connection Boxes: Product to permit inspection of secondary network connections Manhole covers: Covers to permit inspection of main network Meter Boxes: This product is specifically intended to cover a water meter.It is typically large enough for inspection and limited access, and is often intended for non-traffic situations. Modular Access: This product is designed for access and can be expanded in size to cover a greater area with additional components. Railways Access Cover: Lockable device to cover the telecommunication network chambers for tracks and signaling 

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover

FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการติดตั้ง ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating Sewer Drain Manhole Cover with Frame Installation Method


วิธีการติดตั้ง #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating
1. ทำการติดตั้งเฟรมพร้อมกับเซทระดับเฟรมให้เสมอกับระดับพื้น โดยเชื่อมติดกับเหล็กโครงสร้างเดิมที่คอบ่อเข้าด้วยกันและเสริมเหล็กทแยงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
2. สวมฝาแมนโฮลหรือฝาบ่อพักปิดลงไปให้สนิทกับเฟรม และจัดระดับให้แนวฝาเสมอกับพื้นอีกครั้ง ก่อนการเทปูนคอนกรีต
3. ฉาบขัดผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกับฝาบ่อเพื่อความสวยงาม ทิ้งไว้รอจนคอนกรีตได้กำลัง
4. วิธีการติดตั้งนี้เป็นวิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพักตามมาตรฐานทั่วไป

ฝาปิดบ่อท่อพักตะแกรงระบายน้ำเกรตติ้งแมนโฮล Grating Manhole cover

วิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล ฝาปิดบ่อ ฝาท่อพัก ฝาตะแกรงระบายน้ำ #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating ในกรณีที่หล่อคอบ่อไว้แล้ว ให้ทำไม้แบบเพื่อรองรับการเทคอนกรีต และทำการเชื่อมเหล็กเส้นเข้ากับเฟรมเพื่อทำการเซทระดับ

 


Manhole cover GRating ฝาแมนโฮลปิดบ่อท่อพักตะแกรงระบายน้ำเกรตติ้ง Grating

Steel Grating แมนโฮลฝาปิดบ่อท่อพักตะแกรงระบายน้ำเกรตติ้ง Manhole cover

Steel Manhole ฝาปิดบ่อท่อพักตะแกรงระบายน้ำเกรตติ้ง Grating cover


ฝาบ่อแมนโฮลที่นำมาติดตั้ง จะต้องถูกล็อคหรือเชื่อมกับเหล็กหนวดกุ้ง ยึดตำแหน่งให้แน่นหนา โดยใช้ระดับน้ำวัดเพื่อให้ระดับของฝาบ่อไม่เอียง ต้องเสมอกับระดับพื้นถนนที่ติดตั้ง จากนั้นวางแม่แบบไม้ แล้วเริ่มขั้นตอนเทคอนกรีต ตามรูป

gFRP Fibreglass Manhole cover เกรตติ้งฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส

grating Manhole cover เกรตติ้งฝาปิดบ่อแมนโฮลท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อไฟเบอร์กล๊าส
#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating

 

วิธีการบำรุงรักษาฝาปิดบ่อครอบพักไฟเบอร์กล๊าส อุปกรณ์เปิดปิดฝา
Maintenance of FRP FibreGlass Manhole Cover

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส  FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover

FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.
CHANCON Interesting Products Catalogue
แนะนำแค๊ตตาล็อคสินค้าของบริษัทแชนคอน

#แชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก     Word Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist1-6 Gully Gratingกลุ่มสินค้า ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ ดักขยะในคันหินข้างฟุตบาท โคนต้นไม้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระฝาบ่อฝาท่อครอบรางระบายน้ำ SwimmingOverflowGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสเกรตติ้ง GFRPFiberGlassSteelGrating ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ SwimmingOverflowGrating manhole cover steel grating Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท FRPSteelGrating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท7-9 Manhole Coverกลุ่มสินค้า ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อ เหล็กหล่อเหนียว ไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่นFrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาทตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส10-15 Related Grating: กลุ่มสินค้าตะแกรงตกแต่ง ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับตะแกรงเหล็กSteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส SteelGrating ManholeCover FrpStairTreadNosingStepCoverProtector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส HdgSteelGratingClipLockClampFastener ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ดแสตนเลสเหล็ก FormworksTieRodWingNutFormtieAccessories อุปกรณ์ยึดแบบคอนกรีตไทรอดวิงนัท Premium Loft Pipe Shelves เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางท่อเหล็ก สไตล์ลอฟท์ไม่ต๊าปเกลียว

ตะแกรงฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover GratingThai Products Brochure … GratingThai Products Brochure Download …
Project reference ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้

วิธีการเลือกซื้อ ตะแกรงพลาสติคPP ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เกรตติ้งไฟเบอร์กล๊าส ฝาบ่อฝาท่อปิดบ่อพักระบายน้ำ กระดานเพ็กบอร์ด ตะขอขาแขวนฮุค แผ่นปิดจมูกบันไดกันลื่นเรืองแสง แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง

ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ

Swimming Pool Overflow Spa Plastic Grating, เกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่มร้อนกันสนิม, Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating ตะแกรงเกรตติ้งระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส, Fibreglass GFRP Overflow Swimming pool Grating Scupper Curbed Drainage Grates,ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, Ductile Iron Sewer Manhole Cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส, FRP Fiberglass Manhole COVER, แผ่นปูพื้นยกระดับ Raised Floor EggCrate, Facade Cladding ,แผงระแนงบังตา หน้ากากตึก Pegboard , Hooks Accessories ,เพ็กบอร์ด, แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ ,ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด Anti Slip GFRP Stair Tread Nosing Step Covers, Non-Skid Outdoor Plate Sheeting, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ,แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส Saddle Clip Clamp Lock Grating, Fastenal Fastener Lock Bar Steel Grating ,อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง
Home Page of CHANCON (Products Menu)
เมนูหน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติงไทย

    GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด
    A. Contact us : ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
    B. Price-Quotation : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    E. About Us (Grating Expert) : Grating Thai | Chancon Group of Company (บริษัท แชนคอน)
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
    G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก

Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำล้น เกรตติ้งทางเดิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Metal Drainage Grating ตะแกรงโลหะระบายน้ำ-ขั้นบันได ขนาดมาตรฐาน-สั่งทำพิเศษ
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ
    5. Drive HighWay Leaf Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ สำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อแมนโฮลปิดครอบท่อพักระบายน้ำ
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม ทดแทนแสตนเลส)
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวบำบัดน้ำ
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาด

Grating Equipment เพ็กบอร์ด ฮุค คลิปล็อค แผ่นปิดผิวกันลื่น
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Perforated Racking แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่น ทดแทนเทปกันลื่น เทปตีเส้นเรืองแสง
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopperCONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected]   |     [email protected]: 
@chancon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |
http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง# GRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE # Steel Grating Fiberglass Plastic Overflow COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating # Frame sieve protect the tree base, paving, elevated walkways, # panel blinds mask the building block sieve สง บัง ไฟ, # แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น, # ตัว อุปกรณ์ คลิป ล็อค ยึด แผ่น ตะแกรง
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีทGalvanized Welded Steel Bar Grating is an ideal product for wet, slippery situation where corrosion resistance is vital. The mild steel gratings are hot dipped galvanized in the galvanizing bath. The purity of the zinc used for hot dipped galvanizing shall be 99.95 % pure. The galvanized coating shall be as per IS-3202/IS–4759 / IS–2629/IS – 2633/IS–6745,ASTM –A -123 or equivalent to international standards. The appearance of surface is plain or serrated Galvanized steel grating is widely used in most general industrial plants as well as commercial buildings, it has wide applications as walkways, platforms, safety barriers, drainage covers and ventilation grates. It is also ideal for use as mezzanine decking since it supports the same loads as comparable solid flooring. More than that, its cost saving openness maximizes the circulation of air, light, heat, water and sound, while promoting cleanliness. Material: carbon steel Surface treatment: hot-dipped galvanized, Available in light duty and heavy duty, Available in welded, press-locked, swaged lock or flush mount construction STeel Grating Features: * Can be purchased in stock sizes or custom fabricated to meet the project specifications. * Excellent load bearing capabilities * Ventilation of air, light, sound * Don’t collect Liquid and debris * Long service life * Wide range of open areas * Galvanized steel grating has an unmatched surface. It is also a permanent replacement for slippery serrated and plain grating. * It’s available in many different styles and spacing options to meet a variety of needs and applications. * Anti-theft design: the cover and the frame is joint with hinge offering security, safety and open convenience. * High strength: the strength and the toughness are much higher than cast iron. It can be used for terminals, airport, other large-span and heavy loading condition.
Galvanized Steel Grating Product Applications: # Anti slip bridge decking # Bridge walkway # Drainage systems # Fire truck platforms # Mass transit platforms # Marine and ship decks # Mezzanines # Non-slip walkways # Non-skid pit covers # Slip resistant platforms # General Industries # Truck platforms # Vault covers # Wet Decks # Wastewater treatment plant grating # Stair treads
Welded Steel Bar gratings HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก : can be installed in two methods:* Welding is advisable for permanent use free of removing/dismantling. Bar Grating will be welded to the supporting frame (angle steel, I steel or other structural steel) at each corner. Fillet weld is required when weld length more than 20mm and height more than 3mm. Installation Clips will not destroy the zinc coating and be easy to remove. Each panel requires at least four installation clips. For the larger panels preferably some more clips are needed to fix to the proper support frame.
A grating is any regularly spaced collection of essentially identical, parallel, elongated elements. Gratings usually consist of a single set of elongated elements, but can consist of two sets, in which case the second set is usually perpendicular to the first When the two sets are perpendicular, this is also known as a grid or a mesh.
A grating covering a drain can be a collection of iron bars (the identical, elongated elements) held together (to ensure the bars are parallel and regularly spaced) by a lighter iron frame. Gratings over drains and air vents are used as filters, to block movement of large particles (such as leaves) and to allow movement of small particles (such as water or air).
Anti-slip steel grating is a type of bar grating. Steel bar grating is manufactured in a variety of methods. Welded bar grating consists of load bars electrically fuse welded to cross bars. Pressure-locked bar grating, or swaged grating, is where steel rods are forced through and locked in load bars. Riveted bar grating is where the load bars are riveted to the cross bars. There are wide varieties of trade names for each type manufactured. Perforated sheet metal types: Diamond-shaped serrated perforated sheet metal. Examples of trade names are Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, Deck Span, Grip Track. Round hole perforated sheet metal. Examples of trade names are Perf-o-grip, Safety-grip, Shur Grip, Ry-Grip, Open Grip and Grate Lock. Raised dimple perforated sheet metal. Examples of trade names are Traction Tread, Safety Tread, Shur Step, Ry-Tread and Tread Grip. The excellent self-cleaning characteristics of plain surface grating make it suitable for the majority of applications. In the presence of fluids or materials that could cause the top surface of the grating to become wet or slippery, specification of the optional serrated surface should be considered. When serrated grating is specified, the bearing bar depth must be 1/4 inch greater than the sizes shown on the load tables to provide the equivalent strength of non-serrated gratings.
Metal Bar Grating is the workhorse of the industrial flooring market and has served industry for decades.Strong and durable with an exceptional strength-to-weight ratio, metal bar grating can be easily fabricated to nearly any configuration.The high percentage of open area makes bar grating practically maintenance-free and all products are fully recyclable.Bar grating is designed for many applications. Bar grating is a strong choice for projects ranging from trenches and stair treads to decking and steel flooring. Used as metal grates, bar grating covers open areas in flooring that require light, liquid, air, heat and sound to pass between flooring levels. Meanwhile, many industrial companies put our bar grating to use as floor grating for these reasons and more. For instance, our serrated carbon steel bar grating provides extra grip when walking, and our Titeweld? bar grating makes it possible for maximum “roll-a-bility” when a wheelchair, hand truck, cart or vehicle is in use. At Direct Metals, our aluminum grating and various types of steel grating make up our bar grating product line. What is the difference aluminum and steel grating? Take a look at the metal grating information below!
Aluminum Bar Grating is a good choice when a lightweight, corrosion resistant material is desired. Choose from many options such as flush top, rectangular bar, plank, & I-bar. Aluminum grating is available in the swage locked, pressure locked (dove tail) and riveted design.
Carbon Steel Bar Grating is a nice choice when your project requires a strong material and you are not going to expose the grating to an expressly corrosive environment. Choose from plain or serrated surfaces, galvanized, standard black, bare steel or painted and light or heavy duty grating.
Stainless Steel Bar Grating provides a superior corrosive & oxidation resistant material in a material stronger than aluminum.
Steel Bar Grating is our super narrow welded grating ideal for those very tight spacing requirements when you need maximum “roll-a-bility.”
Stair Tread Bar Grating is typically offered in a welded construction and is made with a nosing that is welded to the leading edge of the tread.
Architectural Bar Grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Anchoring Devices attach bar grating to its supports. We offer saddle clips, anchor blocks, plank clips, countersunk lands, grating clamps, Z clips, and plank lugs. Many are available in aluminum, stainless steel and galvanized steel.Steel bar grating production type is manufactured from ASTM mild carbon steel and is available in three distinct products: type “W” welded bar grating, type “DT” dovetail pressure locked grating, and type “SL” swage locked grating. All three products are available with bearing bar spacing ranging on center and cross bars at either on center. Each product has a standard plain surface or may be specified with optional serrated or Algrip surfaces. Finish options include bare steel, painted, hot dip galvanized, or specialty coatings. The steel bar grating load tables provide detailed specification information related to these products.
Type “W” Welded Steel Grating Our most economical steel grating products, type “W” welded steel gratings are manufactured by forge welding rectangular bearing bars and drawn cross bars. This welding process provides a positive fused connection providing years of service under the most demanding conditions. type “W” steel grating is our most popular product and is recommended for nearly all industrial flooring applications. With nearly 80% open area, type “W” allows for the easy passage of dirt, debris, snow, and liquids and is essentially self-cleaning. Type “W” gratings are available in close mesh, ADA conforming spacings which are commonly used in public areas. When specifying type “W” for ADA applications, thick bearing bars must be specified.
Dovetail Steel Grating Type “DT” Dovetail Pressure Locked Steel Grating Type “DT” steel gratings have deep rectangular cross bars and are manufactured by inserting pre-punched bearing bars and cross bars into an “egg-crate”configuration and deforming the cross bars under intense hydraulic pressure. The deep cross bars on type “DT” gratings make them popular for architectural applications such as sun shades and infill panels with the deeper cross bar serving as a distinct architectural accent.
Swaged Intersection Grating Type “SL” Swage Locked Steel Grating Type “SL” steel gratings are manufactured by inserting hollow tube cross bars into pre-punched holes in the bearing bars. The cross bars are then swaged forming a positive mechanical connection. The cross bars are recessed below the top surface of the bearing bars providing a uniform and attractive architectural appearance. Swage locking is a particularly efficient process for the production of close mesh gratings. Type “SL” thick bearing bars provides clear opening between the bearing bars. This narrow opening is often preferred in public areas where concerns of drainage and the presence of high heeled shoes converge.
Expanded Metal Grating and Mesh: Expanded metal grating or expanded metal mesh is the most practical and economical way to assure strength, safety, and a non-skid surface. Expanded metal grating is ideal for use on plant runways, working platforms, and catwalks, as it is easily cut into irregular shapes and can be installed quickly by welding or bolting. Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel.Specification of Heavy Duty Steel Grating: 
1. The shape of bearing bar: Plain type (may be omitted in the symbol of steel grating), Serrated type and I-Shape type
2. Bearing bar pitches can be made to order, of which 30mm & 40mmare recommended.
3. Cross bar pitches can be 100mm are recommended.
4. Surface treatment: Hot-dip galvanizing, paint or other anti-corrosive coatings are available, of which hot-dip galvanizing is generally recommended.
5. Material: ASTM A36/SS235JR/SS400/Q235B
6. Tolerance The allowed deviation of length is +0/-5mm, while the allowed deviation of width is +/-5 mm. The non-perpendicularity of bearing bar is allowed no more than 10% of width of bearing bar. Cross bar surface should not surpass bearing bar surface 1mm, beginning & end of cross bar should not surpass the end surfaces of two sides of grating 2mm.Our Architectural Metal Products can be used in various applications from industrial to architectural usages. Choose from our architectural patterns in wire mesh, perforated, expanded or grating.
WIRE MESH Wire products are versatile, economical and lightweight. They can even be adapted for use in just about any industrial or architectural project. Materials include: carbon steel, stainless steel, galvanized steel and custom alloys. Wire mesh comes in many architectural patterns to suit your specific project. Choose from mixed alloy patterns, spiral-patterned mesh, opaque to high open area mesh and custom mesh patterns. Wire mesh is available in square, flat and round wires – and in the flexible & multifunctional cable mesh.
PERFORATED METAL Perforated metal is extremely versatile and lightweight and comes in round, square, slotted and decorative perforations. Some architectural applications include sunscreens, ceiling panels, exterior cladding or any application requiring an aesthetically appealing look.
EXPANDED METAL Expanded Metal is extremely economical. It can even be adapted for use in just about any architectural metal project. You will find a wide number of styles and materials to choose from. Available in flattened or standard.
BAR GRATING Bar grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Another architectural bar grating application includes steel grates, which are an integral part of the interior of industrial plants and the exterior landscape all around us. Also known as metal grates, steel grates permit the passage of air, light, heat and liquid and therefore are useful in screening out unwanted elements and debris in various settings. Driveway drains, stormwater drains, trench drains and floor drains are typically fit with steel grates. Steel grates are also functional for industrial decks and flooring in chemical plants, food processing facilities, and oil and gas refineries. In addition, pedestrians rely on steel grates in public walkways, and near fountains and trees.Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel. To view a description of each material type available, click on the Wire Mesh Material Types PDF below.
Welded Wire Mesh Welded wire mesh consists of perpendicular wire strands that are welded at each intersection. Economical and versatile, our welded wire mesh has a clean appearance and uniform grid patterns. It can be used for a variety of applications, such as safety barriers, security fencing, storage containers, reinforcement for heavy loads and animal kennels and cages.
Woven Wire Mesh Woven wire mesh is made in a similar fashion as that of fabric weave, as it is woven on looms that are used to weave cloth. The most common materials used to create woven wire mesh include carbon steel, galvanized steel and stainless steel.
PVC Coated Wire Mesh PVC coating is relatively low in cost, resilient, corrosion resistant and has good insulating properties. We carry PVC coated wire mesh in many materials including carbon steel and galvanized steel.
Cage Mesh Our cage mesh provides consistent and uniform mesh count for dimensionally correct cages. We stock cage mesh in both galvanized before welding and galvanized after welding with both square and rectangular openings.
Hardware Wire Cloth Mesh Hardware wire cloth mesh is wire mesh that consists of either woven or welded wires in a square or rectangular grid. It is available in galvanized steel, stainless steel and bare steel, and it is typically used for outdoor hardware cloth applications.
Hex Netting Hex netting is a twisted steel wire mesh with hexagonal openings. Our hex netting is available in two mesh sizes with a variety of width and length sizes. It is a widely used and versatile mesh fence, often used to build chicken coops or other wire fencing for chickens or other animals.
Stainless Steel Filters Our wire mesh stainless steel filters are useful in a variety of applications that require smaller openings than provided by perforated metal, expanded metal or standard wire mesh. Stainless mesh is ideal for filtration used in adverse environmental conditions, such as jet engine lubricant filters or high-pressure hydraulic filters.
Stainless Steel Screen Perfectly suited for a wide array of architectural and functional purposes, our stainless steel screen is used in various industries. The petroleum, chemical, environmental protection, mining, aerospace, papermaking, electronic, metallurgical, food and pharmaceutical industries all utilize stainless mesh.
Security Fencing Our security fencing is the ideal solution for prisons, borders or any facility with high security fencing needs. The mesh spacing is designed to prevent climbing, and it resists penetration by normal hand tools, giving high levels of perimeter protection.
Wire Mesh Containers Our wire mesh containers are designed and built for rugged, long service life, making them perfect for material handling. They are available in a variety of sizes and capacities. Stackable and collapsible, our rust-resistant galvanized wire mesh containers are durable, portable, self-cleaning and shippable.
Architectural Wire Mesh Architectural wire mesh can be adapted for use in just about any architectural project and is available in carbon steel, stainless steel and galvanized steel. It combines aesthetics and functionality by delivering striking visual appeal, increased comfort, safety and energy savings.
U-Edging U-Edging is a wire mesh product accessory that is a u-shaped strip attached to the edge of a wire mesh product sheet to make the edges more attractive and safer. It is available in carbon steel, stainless steel, aluminum and galvanized steel.Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
[email protected]: @ICHANCON     Line(iD): @chancon
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThManhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | [email protected]: @ICHANCON   /   Line(iD): @chancon |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

=================================

Vietnam (Language)

FRP sợi thủy tinh Manhole Cover: Che ao xơ rắn kính che đi ống cống đường ống, người đàn ông lỗ bìa, xong trải sàn ống che ra khỏi máng cống.

Báo giá nhà sản xuất và nhà phân phối. Cửa cống bìa giếng sợi thủy tinh Cover Báo giá ‘các FRP      

1) Fiberglass Reinforced cửa cống Sau khi bìa: EN124 tiêu chuẩn nguyên liệu làm bằng cốt sợi thủy tinh. sức mạnh linh hoạt và gắn kết hơn gang truyền thống. Mức độ lực lượng tương đương với các khoản tiết kiệm trọng lượng. Dễ dàng bảo trì hơn      

2) Các tính năng: một cái nhìn đẹp hơn nắp thép. Chọn một màu nếu số lượng đặt hàng. Sức mạnh như sắt nhưng không rỉ sét. kéo dài tuổi thọ Giảm nắp bị đánh cắp giếng tiếp tục bán kính sợi cast xong không thể bán trên thị trường để mua đồ cổ      

3) rỉ sét và ăn mòn bảo vệ suốt đời. Đời hơn 30 năm, không có kiểm tra dứt khoát của những cú sốc lặp đi lặp lại hơn 2 triệu lần. 

4) Sợi rèn sắt làm tốt hơn. Đậy nắp chặt lấy bề mặt, không gian lận, có một con dấu cao su trên đó. Quốc phòng, ngửi thấy sức mạnh tốt, nhẹ hơn gang truyền thống, làm cho di chuyển và nâng cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn

5) Bảng giá trên có giá thành dự án. Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá nếu cửa hàng bán lẻ

6) Để biết thêm thông tin: hỏi để biết chi tiết giá cho mỗi mô hình, xin vui lòng gửi E-mail hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng của công ty.

Hình ảnh nắp ra khỏi hệ thống thoát nước đường ống tốt, sợi thủy tinh | FRP Fiberglass Manhole bìa Gallery.

Ưu điểm của FRP Manhole bìa tính chất của nắp ống sợi thủy tinh.

1. Không thu hồi giá trị: Nó sẽ giải quyết ăn cắp vấn đề triệt để vì không có giá trị cho tái chế ngăn nắp trộm cắp ống đã quyết định. Các sợi thép không phải là phổ biến trên thị trường có được tuổi
2. Tốt hao mòn sức đề kháng: Nó sẽ không bao giờ gỉ sắt bởi vì nó có mặc tốt và khả năng chống ăn mòn , gỉ và chống ăn mòn trong suốt thời gian
3. Long. tuổi thọ: nó có thể được sử dụng nhiều hơn 30 năm và không có bất kỳ vết nứt trong thí nghiệm của 2.000.000 cú sốc mệt mỏi đời trong hơn 30 năm, không kiểm tra dứt khoát sốc hơn 2 triệu lần
4. Vâng kín :. nó có thể được sử dụng hermetically, và có hiệu quả ngăn chặn những khí độc rò rỉ ra từ nơi ô uế của sợi đúc làm bằng. hơn gang Đậy nắp chặt lấy bề mặt, không gian lận, có một con dấu cao su trên đó. Tốt chống mùi
5. Trọng lượng nhẹ cường độ cao cho việc lắp đặt dễ dàng, trọng lượng nhẹ, độ bền cao gang, tạo điều kiện cho tính di động và nâng cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn
công suất 6. tải cao: tải cao của nó khả năng vượt quá sắt dễ uốn và. khả năng cách nhiệt hơn dễ uốn sức mạnh gang. Kể từ khi nó được sản xuất từ nhựa composite sợi xơ. Không dẫn điện môi
7. miễn phí Thiết kế: Nó có thể được thiết kế theo nhu cầu sử dụng của Bao gồm màu sắc, hoa văn, đặc điểm kỹ thuật.. mô hình sản xuất theo yêu cầu Sự lựa chọn màu sắc, hình dạng, mẫu
8. Không bất kỳ tiếng kêu chói tai: Có không phải là cũng không hồi phục khi xe đi qua hoàn toàn im lặng khi xe chạy trên bề mặt hàng đầu. Vì không có âm thanh như một tiếng nổ lớn, đóng sầm sắt
9. Thực hiện để đặt hàng đối với bất kỳ kích thước và Logo của riêng bạn là không bắt buộc đối với các nhà sản xuất của tất cả các kích cỡ để lựa chọn màu sắc và hoa văn trên nắp đã ra lệnh
10. Giá cạnh tranh như so sánh với gang dẻo nguyên liệu cho sắt gần đó. trong khi mạnh hơn kể từ sợi làm cho nó nhẹ hơn.

Theo tiêu chuẩn của trọng lượng của bể nắp tắt ống
FRP composite Manhole bìa dưới BS EN124 Loadability .

Khi nước mặt cần phải được lấy từ đường băng, vỉa hè máy bay, đường lăn, sân bay dân dụng và dockyards nơi truy cập là cần thiết để tài sản chủ chốt, những hố cần để đáp ứng tải trọng bánh xe khắc nghiệt. Chúng tôi sản xuất rất nhiều chủng loại Nắp cống và Lưới thoát nước sân bay ở gang dẻo, thép mạ kẽm, thép không gỉ và nhôm. phạm vi của chúng tôi bao gồm nôn gia công các giải pháp mô-đun, các sản phẩm hệ thống thoát nước rãnh tuyến tính và Lưới được thiết kế đặc biệt cho môi trường mà trải qua điều kiện tải trọng quá mức. CHANCON có một giải pháp cho phù hợp với dự án của bạn đặc điểm kỹ thuật với các sản phẩm chất lượng tốt nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. sản phẩm sắt dễ uốn của chúng tôi từ lớp B125 để D400 tải và được sản xuất theo EN124. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận bởi các cơ quan được công nhận uy tín , tuân thủ BAA, ADP, AENA, ANA, sân bay ENAV và chính quyền cảng. truy cập chế tạo chúng tôi bao gồm các giải pháp thép có thể được sản xuất tại 125 KN đến 400 KN tải thử nghiệm. 

CHANCON cung cấp một loạt các tùy chọn như là lưới an toàn bản lề & D400 hỗ trợ bao gồm bằng cơ khí hoặc lò xo khí strut để giảm nỗ lực nâng (Hỗ trợ nâng diện), các thiết bị khóa bespoke, hệ thống thoát hiểm, chống trơn trượt, vỏ bọc lõm, các giải pháp kín nước. . Với sự khéo léo và thủ công, chúng tôi đã hình thành sắt nóng chảy thành các sản phẩm đóng vai trò như cơ sở hạ tầng của các khu phố, làng mạc và thành phố. Bạn sẽ tìm thấy trong phần này, tất cả các giải pháp mà bạn có thể cần, từ một sản phẩm phù hợp đầy đủ tiêu chuẩn để một phạm vi rộng lớn các phụ kiện cần thiết cho quá trình cài đặt. thoát nước kênh: Linear Trench Grating. hệ thống thoát nước dọc lưới cách tử Thoát nước: Catch Basin . Gully lưới. Sản phẩm này được sử dụng cho hệ thống thoát nước nó có thể được hình tròn, hình chữ nhật, hoặc hình vuông. Nó bao gồm một khung và một lò sưởi. Thông thường các sản phẩm là bằng phẳng, không có mui xe và khung thẳng Curb đầu vào: Gully lưới, nơi sản phẩm hệ thống thoát nước dọc theo lề đường. Các đầu vào lề đường được trang bị ngày của riêng mình hoặc với một bìa hoặc một grate. Phòng được trang bị với một grate tổ chức thu nước mưa và có một tính năng kháng mùi. Chế tạo thép: Các sản phẩm chế tạo từ thép kết nối hộp: Sản phẩm cho phép kiểm tra kết nối mạng phổ thông cống bao gồm: Bao gồm cho phép kiểm tra mạng chính Meter Boxes: Sản phẩm này được đặc biệt thiết kế để trang trải một meter.It nước là đủ thường lớn để kiểm tra và. truy cập hạn chế, và thường được dành cho những tình huống phi giao thông. Truy cập Modular: Sản phẩm này được thiết kế cho truy cập và có thể được mở rộng về quy mô để trang trải một diện tích lớn hơn với các thành phần bổ sung. Đường sắt Truy cập bìa: thiết bị có thể khóa để trang trải các khoang mạng viễn thông cho các bài hát và phát tín hiệu.

Làm thế nào để cài đặt trang bìa ra khỏi hệ thống thoát nước đường ống cũng
Manhole bìa với Phương pháp Khung Installation.

Làm thế nào để duy trì ao che kính nắp nghỉ sợi. Mở nắp và
bảo trì của FRP sợi thủy tinh Manhole Cover.

Không có Recover GIÁ TRỊ

1 .: sẽ giải quyết nó JobsDB.com Steal Không có vấn đề kỹ Kể từ khi giá trị cho một thùng tại Tốt Mang Và Chống ăn mòn: Sẽ Nó JobsDB.com bao giờ Đừng it Bạn Gỉ sắt Vì Có Tốt Mang Và Chống ăn mòn
2. Life Dịch vụ Long: Hơn 30 năm Nó JobsDB.com có thể trở thành Và trên sử dụng. There Is No Bất kỳ crack trong thực nghiệm 2.000.000 mệt mỏi những cú sốc Well Sealed: Nó JobsDB.com có thể trở về sử dụng hermetically, Và có hiệu quả ngăn chặn những độc khí rò rỉ Out Từ nơi ô uế
3. Light, trọng lượng cao kéo Đối với hộp cài đặt dễ dàng một tải cao về Công suất: tải cao của nó về Công suất vượt quá. và cung cấp vật liệu cách nhiệt sắt tiêu chuẩn, dễ uốn
4. một thiết tạo mẫu miễn phí: Nó có thể trở thành JobsDB.com theo Để người sử dụng Được thiết kế nói Nhu cầu của. Màu .including, sản lượng hoa văn, kỹ thuật sẵn Không Bất kỳ tiếng kêu chói tai: Liệu Cả NOR hồi phục, flowerpotThere Khi đèo Qua Ô tô
5. Và thực hiện để đặt cho các kích cỡ Bất kỳ Logo riêng của bạn là không bắt buộc cạnh tranh trong giá để so sánh sắt Như tiêu chuẩn, dễ uốn Material.

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt     A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm     B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ     C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua     D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass     E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa     F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper. 

# Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-Cast-Iron Manhole COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter Grating, #Anchoring Thiết bị gắn Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép, # nhân vật. thiết bị khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc, #Curbed thoát lưới đánh úp, bẫy # sàng rời rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường, #Egg Crate, # dải khối màn hình bảng điều khiển mặt nạ, #FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước bìa Protector #FRP chống trượt. nghiến tấm tấm # che cầu thang bảng bìa mũi và góc cắt. # Tấm mặt sàn sợi trượt kính, #Perforated Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit, tấm thép tấm # ván Peggy đục tường móc treo chân dây móc.


#Grating Manhole An Expert Chuyên gia của Bìa 
GFRP composite là thép của Gully đánh úp, Đường vào nhà Grating Lưới , Cống các Conduit Trench ,, thoát nước Mương này, Cast Sẵn sàng, dẻo Iron Manhole trên lưới Covers Catch Một lưu vực, Lớn lên Access Dùng Tầng Lối đi, lát vỉa hè, Bar là Grate các Gắn bảng Clip Saddle Lock Kẹp Modification Fastenal Anchor trên Fastener khóa tấm lắp. lưới tản nhiệt panel, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut , thoát nắp gang dẻo, sợi nắp nhựa composite ống, nắp tắt Holger Hansen Tổ chức của bể, nắp ống bìa lọc ao tự hoại, mũ. lãng phí thoát nước, lát tấm Raceway. Cap tròn – hình chữ nhật, xi măng, bê tông cốt thép, bìa, vỏ bọc cho điều trị thu gom nước thải còn lại để cắt ngay lập tức; Grating, Great Nếm, bao gồm các tấm lưới thép hàn, kết thúc, khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của vỏ cây, cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang
đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit ván Peggy tường bảng. treo các công cụ lưu trữ, kệ lưu trữ công cụ móc # pegboard thép móc chân dây móc treo trên hàng tồn kho của nó, nhà máy sản xuất # pegboard. tấm bảng, nhôm, thép, gỗ. Lỗ trong trang trí tường bếp nhà máy theo kiểu công nghiệp, # gỗ ván thép tấm hình thành lỗ. Treo các thiết bị tường Công cụ Chủ Kệ cứng Board kiềm chế thoát nước Grating đánh úp thải bẫy rây lá phía lề đường dọc theo vỉa hè, lòng chảo Trench đánh úp Bụi màn hình đường lái xe bên thoát lưới giao thông đường cao tốc đường, lá trapper an toàn đánh úp vỉ giao thông hệ thống thoát nước dọc bên. các đường cao tốc, lề đường bão với đầu vào lưới và hộp cống bẫy đập tách các mảnh vụn grate lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, hộp lề đường chất thải thực phẩm, lưới tản nhiệt, tăng cường nước bê tông. Một nửa đầy đủ, tròn đầu nhọn. Các lối đi bộ dọc theo đường ray phụ, các đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA Các chuyên gia tràn nhựa ráo nước hồ bơi. Quỹ đẻ thay thế thép máng xối, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating , cửa hàng rào kính mặt nạ, các tòa nhà, tường, tấm ốp bên ngoài, tấm sàn đường. vỉa hè chân, mở sản phẩm tương thích từ băng tải, và tăng cường công viên địa phương. lĩnh vực y tế huyện điện, sân khấu chương trình, cuộc thi, Khối trồng cỏ. dây tráng nhựa Kiểu dáng để lựa chọn Có thể được cắt và đồ nội thất trang trí bổ sung, stencils tường, trang trí stencil gồm địa điểm đẹp và độc đáo.
vật liệu composite nhôm, F. RP, chống ăn mòn, rỉ sét, nhiệt, ánh sáng, axit, kiềm, hoá chất, tiết kiệm năng lượng, không phù nề, chống phi lửa không độc hại, sợi thủy tinh hoặc sợi thủy tinh đặc biệt là, Pantip. Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack dos MCH, SCG hOmepro Depot Watsadu, sửa chữa sàn, vật liệu, chất phủ bề mặt, epoxy, E. Dễ Pot, E c Dễ Pot, sàn epoxy. polyurethane, PVC keo, Bio Bio, PE PU bê tông, sơn, đá cứng, cải thiện sàn công nghiệp. Khách sạn nhà bếp, giếng phủ, hóa chất chống, sơn acrylic, sửa chữa, nứt niêm phong, sơn, chống thấm, boong tàu, hóa chất hồ bơi, kính sợi máng xối, tấm lợp kim loại, thép nguyên liệu tái tạo. , nhân tạo, tổng hợp, hữu cơ, tái chế, trang thiết bị, Fla cống Roof, bề mặt mài mòn bảo vệ, tràn máng xối xung quanh các cạnh của hồ bơi, thanh phẳng, thảm sàn, sàn cao su xung quanh máy bục, khay pallet. kệ, nhà sàn trên lô. khối Worm mở bãi cỏ trang trí, lối đi que chuyển U thoát nước mương dọc theo mép vỉa hè, thất bại ma trận, thất bại, lưới thép, có khung, lỗ thông hơi, nước, sắt thép, bị rách, gập lỗ đục, thẳng sắt, sợi carbon. , vịt sọc, thịt gà, để ráo nước mưa, bước trượt, đường ray, net mini mà ngửi, khối lát, bên ngoài ao koi trang trí, cảnh quan, ngói, sàn, xây dựng cao. , sửa đổi công suất Feng Bể, DIY dễ cài đặt cho mình, mua ở mức nhiều tấm lưới thông gió giá treo kết cấu trần, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT rèm / Trellis bóng râm, bạt Wall Panels, màu sắc chung Sun Screen phân vùng, Anti-Bird kiểm soát Netting, Mini trang trí. rèm cửa lưới, bao gồm lưới điêu khắc mở di động ứng dụng trần: những nơi văn phòng, phòng họp, siêu thị, trường học, hành lang, phòng tắm nhà vệ sinh, bệnh viện, công trình tái trang trí, vách kính khổ lớn, gạch trần. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. rèm Canopy đá đen ròng Gấp tấm tường bản lề pergola, rèm ngoài SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn, rack gắn kết, trần T-bar, gạch trần trên một bức tường, các bức tường của rèm cửa mỏng như sương ánh sáng mờ đục. Tiện ích mái hiên trang trí, rèm SLAT tuyết tùng pergola Fiat bản lề gió, chim lưới nắp bảo vệ, rắn, chim, sóc baffles đuổi, vách ngăn Assemblies. Delight, polycarbonate, nhựa vinyl, khối văn phòng, văn phòng, phòng tắm, ban công cầu thang kích thước tấm giấy nến. Tấm trang trí tắt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống dây điện, một chia phòng, cao cấp. Deeside thiết kế thanh lịch trên
GFRP composite kim cương trên Manhole Covers Checker tấm bề mặt ( dày nướng nắp đóng bãi chôn lấp che ống sợi thủy tinh Mat) Www.chancon.co.th Grating Và GIẢI PHÁP CỦA CÁCH LẮP ĐẶT CHUYÊN là TO: Vòng Liên hệ Quảng trường này, ngoài trời. Rectangle, Circle Thông tư, Chế tạo đơn giản Cống Gully, Ngói Strip di trần Gratings, đèo cách tầng hầm Sidewalk, nhựa lưới lát, Sealed cống bằng tay lỗ nâng Lifter, Catch lưu vực, cư Trench thoát nước di động, làm sạch ra, đường vào nhà Tầng vòi hoa sen xả Tấm lưới chấn song ,. Hệ thống thoát nước, Chìm cover, ống bị tắc, dẻo đúc Grey sắt, thép không gỉ thay thế, hybrid Gỗ Gỗ WPC sợi xi măng, rô tấm Duck, phụ kiện, vệ sinh, hộp nở, loại bỏ, khối nề đơn vị lát, món ăn drainer, Channel opener, tàu ,. Van thông gió, Lọc, Hồ bơi, bơm , tàu biển, thay thế khu vực bị ô nhiễm, dẫn điện, res ăn mòn. khung istance, Lattice, Mưa Shooter nước , Thùng rác giá Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Panel, trắng Polystyrene Egg thùng cho lợi nhuận không khí và thông gió. grating tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí Hộp Cá EggCrate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng Screen Filter Media khuyếch tán Panel, DIY Tóm tắt bảng vật liệu nhựa Pond Marine Aquarium, HVAC vector khí acrylic trở lại / võng đúp Lưới Louver, hồ cạn chỗ nuôi thú để tạo một mạng lưới bảng để chặn ánh sáng khoảng cách. đèn LED / huỳnh quang St. (Led / huỳnh quang) các tấm tường rèm bảng điều khiển, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp. tấm thông gió louver Bìa tiếp xúc với công việc điện tô điểm cho các tòa nhà. Kagnbag tấm trang trí trưng bày. Thay thế hệ thống thông gió nhôm trần. Sử dụng như trang trí cho cá. Một phòng panel cấu trúc chia tường hộp hố, container, nuôi trồng thủy sản, tôm, ếch, kỳ giông
FRP Sản phẩm, GFRPS, sợi thủy tinh gia cố cốt thép Polymer, cốt sợi thủy tinh tấm, vật liệu xây dựng tổng hợp, vinyl ester nhựa, bollards gốc thân cây Tree hố. điêu khắc an toàn đường bộ trong trang trí nội, ngoại thất sân vườn Lưới Big cây, cây vành đai bảo vệ Guard an toàn Grating Thớt Khung bìa cho người đi bộ, đường Street, đúc, pultrusion, hồ sơ pultuded, Che hàn thanh mang gratings hợp chất, Cage Thang, Cầu thang treads đang sục sạo, không chống. trượt cầu thang trượt, bước rộng, lốp bìa, Lan can, kết cấu định hình, lý tưởng cho các sàn diễn thời trang, sàn nhà để xe đôi, bìa rãnh, mương, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut kênh, Vỉ nhôm dòng Air đục, Yard Ramp Edging Pedestal ,. carbon thanh răng cưa thép, phun mạ, hỗ trợ phương tiện truyền thông, lưới không khí , lan can, lưới đa, bảo hiểm, concaved, nghiến răng, minimesh, không bão hòa polyester resin, Palette Partition Cửa Windows, nền tảng hoạt động, nổ sàn bằng chứng, mới ý tưởng đổi mới phụ kiện thiết kế, Linh kiện, kiến trúc và decking công nghiệp. , Xe Bridges System, sân bến tàu ngưỡng , hàng rào, ống tròn, tấm ống, góc, lưới thép, hố sump, sơn, bê tông Polyurethane, đánh bóng, Epoxy tự san lấp mặt bằng, sàn lót, sợi carbon, sàn làm cứng, vữa, không thấm nước, nước thải. điều trị, Wet tháp giải nhiệt, cột, Laminate, kim loại, nhôm Composites, rack, dây dẫn, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, kỳ lạ PET, tấm phẳng, mờ, chống UV ổn định, trang trí vững chắc. tờ, máng xối, mương, thực hiện để đặt hàng bởi nhà chế tạo chuyên nghiệp, nhúng nóng Tinplates Electro rèn mạ kẽm, đồng thau kẽm, cung cấp, thực phẩm Grade, trọng lượng mỗi m2, khoảng cách kích thước, cắt bảng tải, Đại lý, Công nghiệp ,. Các nhà cung cấp ,, Foundry, các Made In một Trung Quốc, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, phê duyệt, FDA, kỹ thuật bán hàng Đối GIÁ Catalogue, Infosoft là

CHANCON PROFILE, / sản phẩm Shannon Sân bay
Shannon Sân bay chuyên sản xuất. Thoát nước hệ thống nướng nắp Tầng lang Mat lối đi dốc cùng với chất thải bẫy rây. thang giá tấm cao, trọng lượng nhẹ Che ao để làm sạch Kết thúc hố ga nắp ống tấm sản xuất Utility trong sân Các máy cua pad Tấm lối đi trên các hệ thống xử lý nước thải từ hóa chất gỉ và chống ăn mòn. Che nướng và Bo xong An Expert Chuyên gia của Bìa Manhole Grating
1. polypropylene (PP) loại nhựa nhựa Grating lưới tản nhiệt kết thúc. PP rây nhựa Hành lang, thoát nước, trọng lượng nhẹ, sức mạnh cho người đi bộ rẻ hơn so với thép. Thích hợp để sử dụng trong lĩnh vực ẩm tiếp xúc với nước, bóng râm và đá cảnh quan, sỏi hố nhà ở cá chép chung cư xung quanh nhà máy
2. ABS Hồ bơi spa tràn Draianage Grating đúc lưới xung quanh hồ bơi tràn. lưới tản nhiệt bằng nhựa ABS kết thúc với 2 tiêu chuẩn 25cm chiều rộng. Và 30 cm. Có hai loại chất lượng để sử dụng, trọng lượng nhẹ, vượt qua lực lượng không bị ăn mòn. giá rẻ nhất Thích hợp cho sử dụng trong nhà Xung quanh hồ bơi Trong trường hợp không có một cuộc rượt đuổi xe thông qua các cặp có thể được sử dụng với một đường cong hình bầu dục là
3. Hotdip mạ kẽm (HDG). Sắt kim loại lưới thép Grating thép hàn mạ thành của Mạ. Thép lưới là thép tấm nhúng nóng mạ kẽm nhúng nóng. Giao diện tương thích với CO2 Robot làm cho thép tan chảy hoàn toàn khác so với kết nối với mọi người và sau đó mạ lợi thế HDG vật liệu cường độ cao hơn. Những bất lợi là gỉ. Và một bị đánh cắp kích thước 25x100cm. Và 30x100cm.
4. FRP, sợi thủy tinh, mặt lưới / Khuôn lưới sợi lưới thủy tinh gia cố nhựa composite “Sieve FRP” thay thế lưới tản nhiệt, thép không gỉ / nhôm. Được làm từ nhựa sợi composite nhẹ có độ bền cao, chịu hóa chất, kháng rỉ sét, ánh sáng mặt trời UV không nóng hoặc ăn mòn. Kẻ trộm không muốn dễ dàng bảo trì Thời gian hữu dụng của 50-100 năm, là vật liệu được lựa chọn. Chọn một màu sàn khi cần thiết. Tiêu chuẩn kích thước tấm 1.5x4M. Tấm cao Thích hợp. Hoặc có thể được đặt ở bất kỳ kích thước theo yêu cầu khách hàng bảo hành 3-5 năm
5. kiềm chế thoát nước Grating đánh úp rây bẫy lá rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường (Drive cao Way Xả Grating) được làm bằng gang dẻo. Được thiết kế để phục vụ như Chia bẫy rây bẫy mảnh vỡ lá bên lề đường của vỉa hè dọc theo đường cao tốc. bằng cách thành phố Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Đường nông thôn và Bangkok.
6. Cast Sẵn sàng cho Sắt, gang dẻo, ống dễ uốn Manhole che bao bì. Được làm bằng gang dẻo (gang dẻo) được sản xuất theo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn EN124 từ một tổ chức chứng nhận tại Thái Lan. Chọn từ một số loại chất lượng 2-40 tấn cả hai phiên bản có bản lề và khóa để ngăn chặn hành vi trộm cắp. Lắp đặt và dễ dàng bảo trì giá 1 bộ chứa một chiếc mũ với khung
7. FRP Manhole bìa hố ga bìa, gia cố bằng khung sợi thủy tinh. Được làm bằng cốt sợi nhựa tiêu chuẩn FRP EN124 không rỉ sét như gang, sức mạnh dẻo. Chọn 2-40 tấn đẹp với thiên nhiên. Không phải là phổ biến trên thị trường để mua cựu không thể tranh cãi bị đánh cắp
Crate 8. Trứng Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box Grating tách các bộ lọc che chắn ánh sáng ánh sáng gió rèm thông gió bảng đá đen mặt nạ các tòa nhà. Sử dụng như đồ trang trí cho cá. Một bảng mô tả một bức tường cấu trúc chứa panel nuôi trồng thủy sản ao, tôm, ếch, kỳ giông
9. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ Ban tường Peggy bảng. Lỗ trong tường treo công cụ thu thập. Pegboard nhà máy sản xuất # tấm bảng, nhôm, thép, gỗ. Lỗ trong trang trí tường bếp nhà máy theo kiểu công nghiệp, # trang bị kệ thép Bảng ghim Hiển thị Hooks Shelf Hanger cửa hàng Tổ chức Công cụ , # tấm gỗ thép ván hình thành lỗ. Đối với món hàng treo, sử dụng tường Kệ để Chủ Hội đồng quản trị tìm kiếm cứng Tools
10. FRP, Stair Tread đang sục sạo Cover Bước Ví dụ các Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp sợi trượt thang kính. Trượt Tầng Mat sợi thủy tinh cầu thang cạnh mũi bảng bìa trim. Được thiết kế để thay thế mat tấm nhựa nhựa chống trượt gạch lát nền cao su, cản cao su, cao su chống trượt bụi cao su rơi trong phòng tắm, nhà bếp có một tổ chức phi trượt lỗ thoát cao su. Sàn cao su sân chơi thể dục, công viên, trường học, phòng tập thể dục, cả ngoài trời và trong nhà
11. HDG / Stainless Steel Grating neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener thiết bị khóa kẹp kìm kẹp thép tấm rây, thép / không gỉ. kẽm mạ thép chống gỉ Hầu hết các clip khóa lưới thép không gỉ được sử dụng để gắn một sợi thủy tinh hoặc tấm thép không gỉ. khóa riêng làm bằng kẽm mạ thiết kế thép cho gắn một lưới thép với chất nền bên dưới. Bạn có thể điều chỉnh các tổ chức dọc trên. Cả hai sử dụng tương tự. Khách hàng có thể chọn từng kênh để các lỗ của rây (Kích Lưới) và không gian cần thiết để cài đặt một tấm rack
12. Cây Guard Grating Thớt khung Khung Bìa lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây. Cả hai Wasps và hoànFRP thép sắt nhựa Big Tree Ring / Guard / Tấm lưới chấn song hố đường an toàn Grating Bìa Khung Hỗ trợ khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây đã sẵn sàng. Dùng để trang trí Tưới đất để bén rễ một cách dễ dàng. Nó cũng ngăn chặn một cuộc rượt đuổi xe qua gốc tap. Phổ biến nhất là các kiến trúc cảnh quan đất vườn Scape. Dẻo dai, sức mạnh Hoặc như một sự thay thế lưới tản nhiệt bãi đậu xe chặn sâu chặn mở Tầng Lawn xong
13. sợi thủy tinh FRP kim cương Checker tấm Manhole bìa Grating FZ trải ra khỏi ống tốt trong nước thải. Glass Fiber Mat xong FRP Manhole bìa Grating (Custom Made để tự đối với bất kỳ kích thước) hố ga bìa nghệ mới nhất, hệ thống thoát nước, sợi thủy tinh. Cut để đặt hàng kích thước (Tailor Made) Giao hàng trong vòng 2-3 ngày ngay lập tức nhẹ, không rỉ sét, ăn mòn trong suốt quá trình cài đặt dễ dàng tuổi thọ, bảo trì dễ dàng, mở nắp. Được thiết kế để thay thế cho thép tấm nắp sọc chạy lúp xúp. Bo ban đầu gang phiên bản bìa
14. trần Lưới Trellis Shade: rèm Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá. Các tấm rèm tường, trần Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. rèm đá đen, mái hiên Các bản lề bức tường che pergola: thông gió, tấm lưới treo Textures trần, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT Rèm / Shade Trellis, Mái Wall Panels Panel, các màu sắc Tổng một màn hình, phân vùng của Anti-the Bird sự đủ điều kiện điều khiển cho Netting, Một Mini trang trí Grating đồ đạc Rèm, điêu khắc, Lưới Bìa Khai trương di động trần
15. formworks / Mẫu cà vạt là Accessories, System cho cốt thép slab Wall Dùng Tầng bê tông toà nhà khác formworks xây dựng quan hệ sử dụng gỗ trên Carpenter Thiết tạo mẫu cho các hệ thống: Dywidag cà vạt của rOD thép với ren trong suốt dòng (que cà vạt) + WingNut (nut cánh) + stopper nước + thép hình nón / Hole. khoảng cách giữa các sợi thủy tinh FormTies / giàn giáo Giá nhà cung cấp loại khung kháng độ bền kéo cao. Có thể được sử dụng với cốp pha các loại, chẳng hạn như tường chắn bằng bê tông bao gồm một lượng lớn các cuộc thi dạng thép neo Tyne, Wing Nuts, khớp, nước, các loại hạt, sáu trong số này sóng đối tác, bu lông, ổ khóa, khớp đáp ứng. nón Sheer, kẹp lò xo, kẹp nêm, cơ sở nhựa của một dầm thép của poly nón

Grating_Manhole_Expert | nhà sản xuất bán buôn – bán lẻ | đại lý tuyển dụng bán hàng, đại lý ,, đại lý, nhà phân phối
CHANCON: các nhà phân phối và nhà sản xuất Từ trực tiếp Nếu không có Nhà máy. Chance của Conroe Và sản xuất và bán FRP Sàn lưới máng xối thoát grate. lối đi grate Bo nắp che ống hệ thống thoát nước
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co., Ltd., (trụ sở chính, đối diện Trung Rama 2) tại 199 Soi 21/1 chỗ cạn SMD Thian, Bangkok, Thái Lan Thái Lan Bangkok Bangkok
#Mobile (bán hàng). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
Line @: @CHANCON Line (iD là): @chancon
website Mỹ: Www.chancon. .co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http: // sợi thủy tinh lưới – rỗ nắp ống thép cap .com.
trên FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai, www. .facebook.com / FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterChia sẻ: https: // twitter Chia sẻ. .CO m / GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThcao cấp lưới cống Chuyên gia của | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ thép nắp ống nắp com | Dòng @: @. iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | Điện thoại di động (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.
————————————————————————————————————————
ภาษาพม่า

နစ်မြုပ်ဝင်ပေါက်ဆန်ခါကိုထိန်းချုပ်
ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ထိန်းချုပ်ရန်

# ဖန်သားပြင် #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # စားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှုအလွန်ကြီးမားသော။ #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainway #DustScreenDrive

နစ်မြုပ်ဝင်ပေါက်ဆန်ခါကိုထိန်းချုပ် အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးကျသောသံမဏိ (Casting Ductile Iron) မှပြုလုပ်သည် သံသတ္တုကြွေထည်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရေပေါ်အပျက်အစီးများ၊ အစားအစာအပျက်အစီးများ၊ သစ်ရွက်ထောင်ချောက်များ၊ ကျောက်ဆိုသောလမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြစ်သော Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများပြည်သူရဆေိုးသို့သွားစွန့်ပစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ရေက footpath ရဲ့ဘေးထွက်ကိုစီးဆင်းစေတယ် ဘန်ကောက်မြူနီစီပယ်၊ ပြည်သူ့လုပ်ငန်း ဦး စီးဌာနနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစံနှုန်းများအရအလုပ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်း ၀ င်ပေါက်ဆန်ခါ၏
ဝင်ပေါက် curbed Drainage ဆန်ခါ Scupper

ဝင်ပေါက် Scupper ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း ဈေးနှုန်း ** အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများ။ စျေး VAT ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့် Delivery | VAT နှင့်တင်ပို့ (စျေးနှုန်းစက်ရုံမှာတက်ခူးဖြစ်ပါတယ်) ဖယ်ထုတ်လိုက် ဆန်ခါ, ဖုန်မှုန့်, အမှုန့်, ကျောက်, အရွက်, လမ်းဘေး, တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ၏ Features 1) Cast ကိုသံဆန်ခါငြိမ်ဖုန်မှုန့်ဖုန်မှုန့်ကိုစုပ်ယူထားသောတောင်တက်သမား။ စည်မျက်နှာပြင်ဆန်ခါ ဒီဆန်ခါအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးသတ္တုစပ် (သံမဏိ) (Casting Ductile သံ) မှပြုလုပ်သည် ဆန်ခါသည်အပျက်အစီးများကိုခွဲထုတ်။ အရွက်များကိုပိတ်မိသည်၊ ချက်ချင်းရောင်းရန်အဆင်သင့်ရှိသောစတော့ရှယ်ယာများနှင့်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများမှာ ၁၀x40 စင်တီမီတာ၊ ၁၅x၃၀ စင်တီမီတာ၊ ၁၅x40 စင်တီမီတာ၊ ၂၀x ၅၇ စင်တီမီတာ၊ ၂၅x ၇၀ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။

၂။ Drive Way Grating – Leaf Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ (သို့) အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ခေါ်သည် သံသတ္တုကြွေထည်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရေပေါ်အပျက်အစီးများ၊ အစားအစာအပျက်အစီးများ၊ သစ်ရွက်ထောင်ချောက်များ၊ ကျောက်ဆိုသည့်လမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမှိုက်သရိုက်များမှအများပြည်သူသို့

အညစ်အကြေးစွန့် ပစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ၃ ။ ဤပုံစံသည်ထုတ်လုပ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများထိန်းချုပ်ရန်သွန်းလောင်းသောသံမဏိကို အသုံးပြု၍ လောင်းခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ကျေးလက်လမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်၊ အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင်ဌာန၏စံချိန်စံညွှန်းများ ETA ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ဘန်ကောက်မြို့ပြဝန်ဆောင်မှု

၄။ ခြေလျင်လျှောက်သည့်ခြေထောက်တွင်သံမဏိဆန်ခါထောင်ချောက် အင်္ဂတေထဲရှိသတ္တုကွန်ကရစ်များဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်သည်။ ဘေးထွက်တွင်, footpath အားဖြင့် အပျက်အစီးများကိုမိလ္လာထဲသို့စီးဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန် လမ်းinရိယာ၌ရေကြီးမှု အထက်ပါစျေးနှုန်းများသည်စီမံကိန်းအတွက်လက်ကားစျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။ အမြောက်အများနိုင်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အထူးစျေးနှုန်းကိုအရောင်းဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

အဆိုပါဆန်ခါကခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းကနေအမှိုက်သရိုက်ခွဲထုတ်။ curbeddraininletscupperdrivewaygrating

အဆိုပါဆန်ခါကခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းကနေအမှိုက်သရိုက်ခွဲထုတ်။ curbinletscupperdrivewaygrating

အမှိုက်သရိုက်များသည်အမှိုက်များကိုခွဲထုတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ထမ်းများကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်အောင်အတူတူစောင့်ပါ ဤအရာသည်ပြproblemsနာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အများသုံးရေဆိုးများသို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဘယ်ရေနုတ်မြောင်းချောမွေ့ဖြစ်ခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းခွင့်ပြုမသာ ဒါပေမယ့်လည်းသွယ်ဝိုက်ရေဆိုးသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပျက်အစီးအချို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောစံအရွယ်အစားများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်စောင့်နေစရာမလိုဘဲချက်ချင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လမ်းဘေးရှိလမ်းဘေးတွင်အသုံးပြုသောဇယားကွက်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လမ်းခရီး၏ဘေးထွက်တွင်အရွက်များကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် ၎င်းကိုနိုင်ငံတကာက Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating ဟုလူသိများသည်။ သံသတ္တုစပ်ဆန် weir သို့မဟုတ်အပိုင်းအစထောင်ချောက် အတော်လေးအားကောင်းတဲ့သွန်းသံကိုအသုံးပြု။ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် ၀ ယ်ယူမှုသည်တင်းကျပ်သောစံသတ်မှတ်ထားသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုဖြစ်ရန်လိုသည်။ အလွန်ကြာရှည်ခံသောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ရမည်။ (တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပုံစံအတွက်အတုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိသံကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အလွယ်တကူသံချေးများသောအဆစ်များနှင့်ဂဟေဆော်ရန်သံမဏိပြားကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ နေ့တိုင်းဆန်ခါ၌ဖုန်များစုနေသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိဆန်ခါကိုစံသတ်မှတ်ချက်မထားပါကချေးယူခြင်းကိုကျပန်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ မလွဲမသွေပြိုကွဲခြင်းနှင့်အခက်အခဲများနောက်သို့လိုက်သောကြောင့်ဤပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။

အဆိုပါဆန်ခါကခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းကနေအမှိုက်သရိုက်ခွဲထုတ်။ မင်္ဂလာပါ

မင်္ဂလာပါ ဆန်ခါသည်အမှိုက်ပုံ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ကျောက်ဆောင်များကိုလမ်းလျှောက်။ အနားယူသည်။ Scupper ခြစ်ရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်

curbed Drainage Grates Scupper အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဆန်ခါသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခြေကျင်သွားရာကျောက်ဆောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ခွဲထားသည်
နစ်မြုပ်ဝင်ပေါက်ဆန်ခါကိုထိန်းချုပ် curbdrainletcuppergrating ဆန်ခါသည်ကျောက်တုံးများကိုခွဲခြားထားသည်။

မင်္ဂလာပါ Grid ထောင်ချောက်, စွန့်ပစ်ခွဲခြာ, ကျောက်လီဗာ, ဘေးထွက်လူသွားလမ်း, အနားကွပ် fit လမ်း, ဘတ်
*** သံသရိတ်ဆန်၏သွားတစ်ခုချင်းစီသည်ထောင်ချောက်မှအမှိုက်သရိုက်များ။ ထောင့်ကိုမျက်နှာမူတဲ့တြိဂံပုံနဲ့တူတယ် အမှိုက်များကိုအနှောက်အယှက်မရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည် ရေစွမ်းအားနှင့်အတူ၎င်းသည်သဘာဝကျကျသန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ ကျေးလက်လမ်းများ ဦး စီးဌာန၊ မြူနီစီပယ်၊ အမျိုးသားအိမ်ရာစသည့်အစိုးရ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ETA ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ဘန်ကောက်မြို့ပြဝန်ဆောင်မှု

SD11: အရွယ်အစား ၁၀x၃၀ စင်တီမီတာ။ ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါအရွယ်အစား 10x30cm.Mesh 1.50x8cm ။ ထူသော 1cm အလေးချိန် – 1.5kg ။

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ကိုထိန်းချုပ် #Leaf Trapper လုံခြုံသော Scupper အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ရှိရေမြောင်းအသွားအလာ #Storm ထိန်းချုပ်မှုဝင်ပေါက် Grating DrainBox အသွားအလာအဝေးပြေးလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင် Grating မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ DrainBox ယာဉ်အသွားအလာဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင်ခြစ်ဖန်သားပြင် Casting Ductile သံကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ ဆန်သည်အပျက်အစီးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရွက်ဖုန်မှုန့်များကိုအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကျောက်တုံးထဲ၌ထည့်ထားသောဆန်ခါတစ်မျိုးစီခွဲခြားထားသည်။ ရေက footpath ရဲ့ဘေးထွက်ကိုစီးဆင်းစေတယ်

ထိန်းချုပ်ထားသောဝင်ပေါက်ရေနုတ်မြောင်း vGrating Scupper

Drive Way ဆန်ခါ: Leaf Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအမည်များကိုခေါ်။ သံမဏိ weir ကျောက်ဆိုသည့်လမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများပြည်သူရဆေိုးသို့သွားစွန့်ပစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့

 

ရောင်းအား အကောင်းဆုံး # 1 SD12: အရွယ်အစား 10x40cm ကန့်သတ်ထားသော
ရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါအရွယ်အစား 10x40cm ။ ကွက် 2.50x8cm ထူ ၁ စင်တီမီတာအလေးချိန် ၁.၅ ကီလိုဂရမ်။

Drive Way Grating: အရွက် Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအမည်များကိုခေါ်။ သံမဏိ weir ကျောက်ဆိုသည့်လမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများပြည်သူရဆေိုးသို့သွားစွန့်ပစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ Weir, ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ထောင်ချောက်၊ သီးခြားရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုရေလမ်းခရီး၏ခြေရင်းတွင်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းကိုထားပါ။ အမှိုက်ပုံး၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

အပျက်အစီးများကိုကျောက်များ၊ ဘေးဘက်လမ်းကြောင်းများ၊ မင်္ဂလာပါ

ရောင်းအား အကောင်းဆုံး # 2 SD21: အရွယ်အစား ၁၅x၃၀ စင်တီမီတာ။
ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါအရွယ် ၁၅x၃၀ စင်တီမီတာကွက် ၃ x ၁၀ စင်တီမီတာအထူ ၁.၅၀ စင်တီမီတာအလေးချိန် ၁.၇ ကီလိုဂရမ်။

Drive Way Grating: အရွက် Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအမည်များကိုခေါ်။ သံမဏိ weir ကျောက်ဆိုသောလမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြစ်သော Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများပြည်သူရဆေိုးသို့သွားစွန့်ပစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ Weir, ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ထောင်ချောက်၊ သီးခြားရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုရေလမ်းခရီး၏ခြေရင်းတွင်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းကိုထားပါ။ အမှိုက်ပုံး၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

curbed ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Curbed ရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ Scupper

ရောင်း ၀ ယ်မှု # 3 SD22 – အရွယ်အစား ၁၅x၄၀ စင်တီမီတာ။
ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါအရွယ် ၁၅x၄၀ စင်တီမီတာကွက် ၃.၃ x ၁၂ စင်တီမီတာအထူ ၁ စင်တီမီတာအလေး – ၂ ကီလိုဂရမ်။

Drive Way Grating: အရွက် Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအမည်များကိုခေါ်။ သံမဏိ weir ကျောက်ဆိုသည့်လမ်းတွင်ခဲသတ္တုရိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Kor Sor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမှိုက်များကိုအများပြည်သူရေနုတ်မြောင်းများထဲသို့ကာကွယ်တားဆီးရန်။ ခြေနင်း၏ဘေးဘက်ရှိရေနုတ်မြောင်းမှုန့်ခြစ်ခြင်း၊ ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ Weir, ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ထောင်ချောက်၊ သီးခြားရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုရေလမ်းခရီး၏ခြေရင်းတွင်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းကိုထားပါ။ အမှိုက်ပုံး၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

ကန့်သတ် Inlet ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ curway ယိုစီးဝင်ပေါက်ဆန်ခါ DrivewayScupper

SD23: အရွယ်အစား ၁၅x၅၀ စင်တီမီတာ

ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Scupper ကိုတား ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ Weir, ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ထောင်ချောက်၊ သီးခြားရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုရေလမ်းခရီး၏ခြေရင်းတွင်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းကိုထားပါ။ အမှိုက်ပုံး၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ, လမ်းဘေး, ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်း, ကားလမ်း, Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံ, ဖုန်မျက်နှာပြင်, ဘေးထွက်အသွားအလာ, လမ်းမကြီးအဝေးပြေး။ ထောင့်ကိုမျက်နှာမူတဲ့တြိဂံပုံနဲ့တူတယ် အမှိုက်များကိုအနှောက်အယှက်မရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည် ရေစွမ်းအားနှင့်အတူ၎င်းသည်သဘာဝသန့်ရှင်းလိမ့်မည် စည်ပင်သာယာရေး၊ အမျိုးသားအိမ်ရာစသည့်အစိုးရအေဂျင်စီစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ETA ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ဘန်ကောက်မြို့ပြဝန်ဆောင်မှု

ဝင်ပေါက် Scupper ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း

SD24: အရွယ်အစား ၁၅x၆၀ စင်တီမီတာ။ က န့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ၊ ခြေထောက်နားတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခွဲထုတ်ခြင်း၊ အရွယ်အစား ၁၅x၆၀ စင်တီမီတာ Mesh 4×14 စင်တီမီတာ။ အထူ ၂ စင်တီမီတာ။ အလေးချိန် ၄.၂ ကီလိုဂရမ်။

ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Scupper ကိုတား ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ Weir, ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ထောင်ချောက်၊ သီးခြားရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုရေလမ်းခရီး၏ခြေရင်းတွင်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းကိုထားပါ။ အမှိုက်ပုံး၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ အဆိုပါလမ်းလျှောက်တစ်လျှောက်ဘေးထွက်ရထားလမ်း။ သွပ်သောသံဆန်ခါ၏သွားတစ်ခုစီသည်အမှိုက်သရိုက်များစွန့်ပစ်ကြသည်။ ထောင့်ကိုမျက်နှာမူတဲ့တြိဂံပုံနဲ့တူတယ် အမှိုက်များကိုအနှောက်အယှက်မရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည် ရေစွမ်းအားနှင့်အတူ၎င်းသည်သဘာဝသန့်ရှင်းလိမ့်မည် စည်ပင်သာယာရေး၊ အမျိုးသားအိမ်ရာစသည့်အစိုးရအေဂျင်စီစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ETA ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ဘန်ကောက်မြို့ပြဗျူရို, စသည်တို့ ဘေးထွက်ကန့်သတ်ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး

ဝင်ပေါက်ဆန်ခါ driveway scupper

SD25: အရွယ်အစား ၁၅x ၇၀ စင်တီမီတာ။ က န့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်း ၀ င်ပေါက်ဆန်ခါ၊ ခြေဖဝါးအနားတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခွဲထားသည့်ကွက်၊ အရွယ်အစား ၁၅x ၇၀ စင်တီမီတာ Mesh 4×14 စင်တီမီတာ။ အထူ ၂ စင်တီမီတာ။ အလေးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ်။

ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေး
# #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # အစားအစာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်း grating #CurbDrainOutlet # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #Trafficletrates

Scupper ဝင်ပေါက် Driveway ဆန်ခါ

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ကိုထိန်းချုပ် #Leaf Trapper လုံခြုံသော Scupper အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ရှိရေမြောင်းအသွားအလာ #Storm ထိန်းချုပ်မှုဝင်ပေါက် Grating DrainBox အသွားအလာအဝေးပြေးလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင် Grating မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ DrainBox ယာဉ်အသွားအလာဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင်ခြစ်ဖန်သားပြင် Casting Ductile သံကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ ဆန်သည်အပျက်အစီးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရွက်ဖုန်မှုန့်များကိုအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကျောက်လီဗာတွင်မြှုပ်ထားသောဆန်ခါဖြစ်သည်။ ဒီတော့ရေက footpath ရဲ့ဘေးထွက်ကိုစီးသွားအောင်လုပ်တယ်

SD31: အရွယ်အစား 20x57cm ။ ကောက်ထားသော ရေနုတ်မြောင်း ၀ င်ပေါက်ဆန်ခါ၊ ခြေဖဝါးအနားတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခွဲထုတ်ခြင်း၊ အရွယ်အစား 20x57cm ။ ကွက် ၃.၅ x ၁၅ စင်တီမီတာ။ ထူ ၂ စင်တီမီတာ။ အလေးချိန် ၄.၆ ကီလိုဂရမ်။

ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေး # #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # အစားအစာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်း grating #CurbDrainOutlet # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #Trafficletrates ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ ပေါင်းစပ်ထားသောအပျက်အစီးများကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းကိုခြေလျင်၏အောက်ခြေတွင်ထားပါ။ အမှိုက်သရိုက်၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံဆန်ခါသည်ဖုန်မှုန့်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ ကျောက်လီဗာများ၊ ခြေလျင်များ၊

SD41: အရွယ်အစား ၂၅x၅၀ စင်တီမီတာ။ ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်း ၀ င်ပေါက်ဆန်ခါ။ ခြေလျင်၏ခြေထောက်ဘေးတွင် ၂၅ x ၅၀ စင်တီမီတာကွက်ကွက်၏အရွယ်အစား ၄x ၂၃ စင်တီမီတာ။ အထူ ၂ စင်တီမီတာ။ အလေးချိန် ၆.၅ ကီလိုဂရမ်။

ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေး # #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # အစားအစာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်း grating #CurbDrainOutlet # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #Trafficletrates

မင်္ဂလာပါ သံသတ္တုစပ်သည်ခြေထောက်ပေါ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ကျောက်တုံးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်ဖုန်များကိုခွဲထုတ်သည်။

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ကိုထိန်းချုပ် ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ ရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီးပါ။ အမှိုက်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးထွက်ရထားလမ်းများ၊ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

SD42: အရွယ်အစား 25x70cm ။ ထိန်းချုပ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ

ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေး # #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # အစားအစာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်း grating #CurbDrainOutlet # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #Trafficletrates ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ ပေါင်းစပ်ထားသောအပျက်အစီးများကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းကိုခြေလျင်၏အောက်ခြေတွင်ထားပါ။ အမှိုက်သရိုက်၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

အမှိုက်သရိုက်များခွဲထားသောသံဆန်ခါထောင်ချောက်၊ ဘေးဘက်ရှိကျောက်လီဗာ၊ ခြေကျင်လမ်း၊ မောင်းသူမဲ့ကားလမ်း၊ ဝင်ပေါက်ဆန်ခါ။

SD43: ။ အရွယ်အစား 25x90cm, ဆီးတားရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ

ဘေးထွက် curbed ရေနုတ်မြောင်းကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေး # #Letaf အမှိုက်သရိုက်ထောင် # အမှိုက်ပုံကိုခြေရာများ၏ကျောက်လီဗာအစွန်းမှအမှိုက်သရိုက်ခွဲခြားထားခြင်း # အစားအစာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်း grating #CurbDrainOutlet # လမ်းဘေးCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #Trafficletrates

သံသတ္တုစပ်သည်စွန့်ပစ်ကျောက်တုံးကိုခွဲထုတ်သည် မင်္ဂလာပါ

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ကိုထိန်းချုပ် ပြွန်သံကနေလုပ်ထားတဲ့ ရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီးပါ။ အမှိုက်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးထွက်ရထားလမ်းများ၊ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

အကြီးစား Duty အရွယ်အစား – ၁၈၀ x ၅၂၅ x ၁၈၀ မီလီမီတာ (အကျယ်အလျား x အမြင့်) အထူ ၃၅ မီလီမီတာ ။

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Scupper ကိုထိန်းချုပ် #Leaf Trapper လုံခြုံသော Scupper အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ရှိရေမြောင်းအသွားအလာ #Storm ထိန်းချုပ်မှုဝင်ပေါက် Grating DrainBox အသွားအလာအဝေးပြေးလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင် Grating မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ DrainBox ယာဉ်အသွားအလာဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင်ခြစ်ဖန်သားပြင် Casting Ductile သံကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ ဆန်သည်အပျက်အစီးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရွက်ဖုန်မှုန့်များကိုအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကျောက်လီဗာတွင်မြှုပ်ထားသောဆန်ခါဖြစ်သည်။ ဒီတော့ရေက footpath ရဲ့ဘေးထွက်ကိုစီးသွားအောင်လုပ်တယ်

ဝင်ပေါက်ခြစ်ရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်ဆန်ခါ မင်္ဂလာပါ

scupperdrivewaygratingcover curbed ယိုစီးဝင်ပေါက်ဆန်ခါ

sidedrain scavenger scupperdrivewaygrating
ဖုန်မှုန့်မျက်နှာပြင်အဝေးပြေးလမ်းကျဉ်း၊ အမှိုက်သရိုက်များသေတ္တာ၊ ဆန်ခါ၊ သေတ္တာ၊ ဆန်ခါ၊ အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးကျသောသံမဏိ (Casting Ductile Iron) မှပြုလုပ်သည် ဆန်သည်အပျက်အစီးများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရွက်ဖုန်မှုန့်များကိုအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကျောက်လီဗာတွင်မြှုပ်ထားသောဆန်ခါဖြစ်သည်။ ဒီတော့ရေက footpath ရဲ့ဘေးထွက်ကိုစီးသွားအောင်လုပ်တယ် ဘန်ကောက်မြူနီစီပယ်၊ ပြည်သူ့လုပ်ငန်း ဦး စီးဌာနနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစံချိန်စံညွှန်းများအရအလုပ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA

ဘေးထွက်ကန့်သတ်ရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်း Grating တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘေးထွက်ယာဉ်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းခွဘေးရှိကျောက်တုံးများတွင်ဆန်ခါ separator ၏လျှောက်လွှာဥပမာကို။
အဆိုပါ topiary ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အထူးသဖြင့်မြို့ပြလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလမ်းများ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်နှင့်အတူရှိရန်အရေးကြီးသည်။ မိုးရေနှင့်ရေကြီးမှုကိုကာကွယ်ရန်အပြင်လမ်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဒါပေမယ့်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ရေလမ်းကြောင်းသည်ချောမွေ့ပြီးမပြတ်မလပ်ဖြစ်ရမည်။ ဒါကိုထုတ်လွှင့်ရာတွင်ထိရောက်စွာခေါ်ဆိုနိုင်သည် ကိုင်တွယ်ရမည့်အတားအဆီးများမှာရေနုတ်မြောင်းများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအပျက်အစီးများဖြစ်သည်။ စုဆောင်းခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းဖန်တီးပါ ရေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းမနိုင်မှီတိုင်အောင် ဖုန်သည်ဖြစ်စေဖုန်ဖြစ်စေသည်။ သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အိတ်အပိုင်းအစများ၊ အစားအစာအပိုင်းအစများသို့မဟုတ်ဤအရွက်များပင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါနေ့တိုင်းခဲယဉ်းအချိန်ရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်း ထို့ကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထောင်ချောက်အတွက်အထောက်အကူပြုရန်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။ နှင့်ဘုံကြောင်းကိရိယာတစ်မျိုး ခြေလျင်၏ဘေးထွက်အပေါ်ကျောက်တလျှောက် ဆိုလိုသည်မှာအမှိုက်များကိုဖမ်းမိသောသံမဏိဆန်ခါဖြစ်သည်

Scupper ယိုစီးဆန်ခါကိုတား

scupper ဆန်ခါယိုစီးမှု

မိုးရေသေနတ်သမားသည်ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်ရေထုထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောမိုးရေအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ လျင်မြန်စွာယိုစီးမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အဖွင့်အခြမ်းနှင့်ထိပ်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ထားရှိသည်။ ဆန်ခါအထူးကု:
ငါတို့ရှိသမျှသည်အမိုးရေနုတ်မြောင်းအမျိုးအစားများ, Re-ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, လျတ်ရေနုတ်မြောင်း, retrofit ရေနုတ်မြောင်း, လသာဆောင်ယိုစီးမှု, ကုန်းပတ်ရေနုတ်မြောင်း, ကြမ်းပြင်ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးယိုစီးမှုဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် scupper ရေနုတ်မြောင်းအဖြစ်အစားထိုးခေါင်မိုးယိုစီးမှုအစိတ်အပိုင်းများသယ်ဆောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယိုစီးမှုဖြေရှင်းချက်များတွင်စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်ရေနုတ်မြောင်းနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအသစ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင်ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်ကုန်းပတ်ရေနုတ်မြောင်းများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ယိုစီးပိုက်ဘယ်လိုအရွယ်အစားဘယ်လို။

အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်နေရာချထားခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးဟာစက်ဘီးစီးသူများအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ – လမ်းအစွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးပွင့်လင်းသောသတ္တုဆန်ခါဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသောရေနုတ်မြောင်းများ – စက်ဘီးစီးသူများ၏လုံခြုံရေးအတွက်အဓိကစိုးရိမ်သည်။ ပင်လယ်မှ Sky အဝေးပြေးတွင် gullies များ၏သတ္တုဆန်ခါသည် perpendicular ထက်စက်ဘီးတာယာ၏တူညီသော (သို့) အလားတူလမ်းကြောင်းဖြင့်ပြေးသည်။ စက်ဘီးစီးသည့်ဘီးတာယာအကျယ်ထက်ကျော်လွန်သောဆန်ခါများအကြားအကွာအဝေးနှင့်တွဲဖက်ပြီးတာယာများဖြတ်သန်းနေစဉ်တာယာများကိုဖမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်ပခုံးများအကြားဘုံနေရာချထားခြင်းသည်ထိရောက်သောပခုံးအကျယ်ကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိရေနုတ်မြောင်းများနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမှတ်သားခြင်းဖြင့်ပိုမိုများပြားလာသည်။ အနည်းငယ်ကိုသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များနှင့်တံဆိပ်ကပ်ထားကြပြီး၊ စွန့်ပစ်သူများ – ကွန်ကရစ်အတားအဆီးများမှရေကိုစီးစေရန်အပေါက်များ – အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်တွင်တွေ့ရှိရပြီးစက်ဘီးစီးသူများအတွက်အန္တရာယ်မရှိပါ။ လမ်းအခြေအနေနှင့်စည်းမျဉ်းများကသူတို့အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါမှအပသူတို့၏အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများပေါ်တွင်စံသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ မထီမဲ့မြင်ပြုသူများကိုအသုံးမပြုနိုင်သည့်နေရာတွင်“ Bike Safe” ရေနုတ်မြောင်းများသည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသောသင့်လျော်သောအစားထိုးဖြစ်သည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်ကျောက်တုံးများကိုလမ်းလျှောက်ဘေးတွင်ခွဲခြားရန်ဆန်ခါကိုအသုံးပြုခြင်း သတ်မှတ်ချက်ဘေးတိုက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရေနုတ်မြောင်းဖုံးအုပ်ခြင်းစနစ်
ရေပေါ်အပျက်အစီးများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီးပါ။ အမှိုက်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ အဆိုပါလမ်းလျှောက်တစ်လျှောက်ဘေးထွက်ရထားလမ်း။ မြူနီစီပယ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်နှင့်ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းဖုန်မျက်နှာပြင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတွင်တည့်တည့်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်နေသောလမ်း၊ လမ်းမဘက်ခြမ်းရှိ Leaf trapper ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် scupper သည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်
အမှိုက်သရိုက်များသည်အမှိုက်များကိုခွဲထုတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ထမ်းများကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်အောင်အတူတူစောင့်ပါ ဤအရာသည်ပြproblemsနာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အများသုံးရေဆိုးများသို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဘယ်ရေနုတ်မြောင်းချောမွေ့ဖြစ်ခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းခွင့်ပြုမသာ ဒါပေမယ့်လည်းသွယ်ဝိုက်ရေဆိုးသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ ဘယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကလဲညစ်ညမ်းစေနိုင်တယ် ရွေးချယ်နိုင်သောသံမဏိဆန်သောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောစံအရွယ်အစားများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်စောင့်နေစရာမလိုဘဲချက်ချင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာသံမဏိဆန်ခါအရွယ်အစားပါဝင်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လမ်းဘေးတွင်အသုံးပြုသောဆန်ခါဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လမ်းလျှောက်ခြင်း၏ဘေးထွက်တွင်အရွက်များကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် ဒါဟာနိုင်ငံတကာက Leaf Trapper ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါအဖြစ်လူသိများသည်။
ထိုင်းလူမျိုးများအကျွမ်းတဝင်ရှိသောအမည်ကိုမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသည် သံဆန်ခါ weir ချပစ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဆန်ခါများသည်အလွန်အားကောင်းသောသံဖြင့် အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အမှိုက်သရိုက်နဲ့မှန်မှန်ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ထို့ကြောင့် ၀ ယ်ယူမှုသည်တိကျသောစံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်ကြာရှည်ခံသောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ရမည်။ ဝယ်ယူမှုအစိုးရဖွဲ့စည်းပုံမှာလျှောက်ထားခြင်းရှိမရှိ။ သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမှလျှောက်ထားခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အိုးအိမ်အိမ်ခြံမြေအဖြစ် သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကလူနေအိမ်inရိယာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သင့်သည် သံမဏိဆန်ခါကိုသံမဏိသံများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆန်ခါမှာစုဆောင်းထားတဲ့အမှိုက်တွေကြောင့်ပဲ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောသံမဏိဆန်ခါကိုအသုံးပြုပါကချေးခြင်းနှင့်ကျပန်းအန္တရာယ်ကိုဆိုလိုသည် မလွဲမသွေဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်အခက်အခဲများနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သောကြောင့်ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။

drivewaygrating curbedscupper အစားအစာစွန့်ပစ်မှုထောင်ချောက်
ကန့်သတ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိလမ်းမျက်နှာပြင်မှမုန်တိုင်းရေကိုဖမ်းယူရန်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားသော လမ်းများပေါ်တွင်ကားများ၊ ကားရပ်နားများ၊ အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်အခြားမျက်နှာပြင်များမှရေများစီးလာပြီးအနီးဆုံးရေလမ်းကြောင်းသို့စီးဆင်းသွားနိုင်သည်။ မြို့ပြMostရိယာအများစုတွင်ရေစီးရေစီးစနစ်များရှိသည်။ ရေကြီးမှုသည်မုန်တိုင်းရေစီးဆင်းရန်ပိုက်များသို့ပိုက်များအောက်မျက်နှာပြင်ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ရေလမ်းကြောင်းများသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အချို့သောမြို့ပြဒေသများတွင်အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွင် မြို့ကြီးများရှိပိုက်လိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများမရှိခြင်းနှင့်မုန်တိုင်းရေသည်ပွင့်လင်းသောရေကျင်းများမှတဆင့်စီးဆင်းသွားသည်။

 

အမှိုက်သရိုက်များသည်ကျောက်တုံးမှစွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုခြေကျင်သွားရာခြေထောက်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

Scupper ယိုစီး gully ဆန်ခါတား

ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းတွင်း ၀ င်နိုင်ခြင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့်ကြာချိန်နှင့်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ရေစီးပမာဏပမာဏအရဤကဲ့သို့သောမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုရေနှင့်အနီးဆုံးရေသို့ညွှန်ကြားရန်ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်ပိုက်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အခါအားလျော်စွာမိုးရေချိန်များသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မုန်တိုင်းရေစနစ်၏ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
လမ်းဘေးလမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ်တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းများသည်လမ်းဘေးစင်္ကြံများနှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာများကဲ့သို့ခင်းကျင်းသည့်နေရာများတွင် linear drainage ကိုပေးသည်။ လမ်းဘေးလမ်းများကအဆောက်အ ဦး တစ်ခုနှင့်အတူပြေးကြသောအခါလမ်းမျက်နှာပြင်မှစာရွက်စီးဆင်းမှုကိုလက်ခံနေစဉ်အဆောက်အ ဦး နှင့်ဝေးသောအောက်ဘက်မှစီးကျသောစီးဆင်းမှုကိုသယ်ဆောင်ရန် linear ရေနုတ်မြောင်းကိုလိုအပ်သည်။ လမ်းညှင်းသွားလူသွားမျက်နှာပြင်များနှင့်ထိရောက်သော downspout ရေနုတ်မြောင်းများသေချာစေရန်လမ်းဘေးယိုစီးမှုများကို downspout boots များနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်ခြင်းနှင့်လူကူးအန္တရာယ်ကင်းစွာသောဆန်ခါဒီဇိုင်းများနှင့်အတူသွပ်သောလမ်းဘေးယိုစီးမှုများကိုပေးပါသည်။ site သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလယ်အလတ်သော့ခတ်ထားသောခိုးယူမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မော်ဒယ်အပါအ ၀ င်ဘောင်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်သည်။ လမ်းဘေးယိုစီးမှုပတ် ၀ န်းကျင်များကိုအစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အအုံများမှကားရပ်နားရန်နေရာများအထိအသုံးပြုရန်အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောအသွားအလာနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့်အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာဘေးကင်းလုံခြုံသည့်ဆန်ခါများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။

နစ်မြုပ်ဝင်ပေါက်ဆန်ခါကိုထိန်းချုပ်
ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းတွင်း ၀ င်ခြင်းဆန်ခါကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောစံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်း ၀ င်ရောက်ဆန်ခါကိုကျွန်ုပ်တို့မခေါ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းရန်ဆန်ခါကိုကြီးထွားရန်အမြဲတစေတောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုဤအခြေခံမေးခွန်းများမေးကြသည်။
မင်းဘယ်လောက်သုံးချင်လဲ။
ဒီနေရာကိုရေကဘယ်လိုထွက်ခွာစေချင်သလဲ။
ထိုဒေသမှထွက်ခွာရန်ရေဘယ်လောက်မြန်လိုပါသလဲ။
အမှိုက်ပုံးကိုတပ်ဆင်လိုသည့်theရိယာသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။

ပေါင်းစပ်ထားသောအပျက်အစီးများကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်ဖြီး၊ ဆန်ခါ၊ ဖြီး၊ ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းကိုခြေလျင်၏အောက်ခြေတွင်ထားပါ။ အမှိုက်သရိုက်၊ အမှုန့်များ၊ အနည်အနှစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရွက်များ၊ စက္ကူများ၊ ခြေလျင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ U ဘေးတိုက်ရထားလမ်းများ၊ မြူနီစီပယ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်မြို့နှင့်ကျေးလက်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန ကျေးလက်လမ်း ဦး စီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်း scupper ဖုန်မျက်နှာပြင် driveway ဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာလမ်းမကြီး grating, အရွက် trapper လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာဆန်ခါအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်တွင်ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါဝင်ပေါက်

, ဘောင် များနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ဝင်ပေါက်ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ
ရေကိုလက်ခံရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်, စတုရန်း, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကို frame, curb inlet frame, monument box သို့မဟုတ် bridge drain များဖြင့်ရောင်းချသည်။ အချို့သောစျေးကွက်တွေကဒီ slotted cover များဟုခေါ်သည်။

Access Covers, Grates and Frames | INLETS & STORM SEWERS
Grating Thai သည်အမျိုးမျိုးသောသွပ်သံယိုစီးမှုတံတားများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသည်။ အဆိုပါတံတား scupper လမ်းနှင့် ASTM နှင့် AASHTO သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆောက်လုပ်ရေး Cast ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Cast များသည်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ် DOT သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ နှင့်အခြားခရိုင်, မြို့သို့မဟုတ်ဒေသခံစံချိန်စံညွှန်းများ။ ဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစား၊ ဝန်အဆင့်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ရွေးစရာများနှင့်သော့ခတ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။
люဘောင်များနှင့်အဖုံးများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီအတူတကွစုဆောင်းခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
“ အလိုအလျောက်မစွန့်ပစ်ပါနှင့်” ရေလမ်းကြောင်းမှရေနုတ်မြောင်းများ” နှင့်အခြားထုံးစံအတိုင်းသွယ်တန်းထားသည့်စာလုံးများသည်ဒေသဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းပုံသွန်းများ (သို့) ဆန်ခါများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဘောင်များ၊ ထိန်းချုပ်ထားသောဝင်ပေါက်ဘောင်၊ တချို့ကစျေးကွက်ကဒီ slotted အဖုံးများဟုခေါ်တွင်။ သင့်လျော်သောရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်မုန်တိုင်းရေစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောထုတ်ကုန်များတွင်မြောင်းဆန်များ၊ ပိုက်ဆန်များ၊ မြောင်းများ၊ တွင်းကျင်းများနှင့်ရေကန်များပါဝင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Grating သည်လမ်းလျှောက်သွားသောဒေသများမှတိုးချဲ့နိုင်သောကျယ်ပြန့်သောလေယာဉ်ကွင်းများနှင့်သင်၏လျှောက်လွှာကိုကိုက်ညီရန်တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ဒီဇိုင်နာတုတ်ကျင်းဆန်များသည်သီးခြားစီဗိသုကာဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မှုများဖြစ်နိုင်သည် (သို့) ကိုက်ညီသောသစ်ပင်ဆန်ခါဒီဇိုင်းများနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။

တံတားယိုစီးမှု Scupper | မုန်တိုင်းရေနုတ်မြောင်းတံတားလျှောက်လွှာများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ scupper စနစ်များသည်ဤရေကိုတံတားအောက်ရှိသင့်လျော်သောနေရာများသို့ပို့ဆောင်ရန်တံတားမျက်နှာပြင်မှရေကိုစုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ scuppers များ၏အဓိကအားသာချက်မှာ၎င်း၏ပေါ့ပါးသည့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။

ဖမ်းမိသောအင်တုံ (မုန်တိုင်းရေစီးဝင်ပေါက်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သောဝင်ပေါက်)မုန်တိုင်းရေစီးစနစ်တွင်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်မုန်တိုင်းရေသည်ဖမ်းမြစ်ဝှမ်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးအနည်အနှစ်များ၊ အပျက်အစီးများနှင့်ဆက်စပ်သောအညစ်အကြေးများကိုဖမ်းယူရန်အတွက်တွင်းတူးခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရန်ဝင်ပေါက်များပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောရဆေိုးရေဝေစုများတွင် floatables များကိုဖမ်းယူရန်နှင့်အချို့သောအစိုင်အခဲများကိုအခြေချရန်အသုံးပြုသည်။ ဖမ်းမိသောအင်တုံများသည် sedme nts အမြောက်အများကိုဖမ်းယူခြင်းအားဖြင့်အခြားကုသမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအတွက်ကြိုတင်ကုသမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အနည်အနှစ်များနှင့်အခြားလေထုညစ်ညမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားရာတွင်ဖမ်းမိသောအင်တုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ရေအင်တုံ၏ဒီဇိုင်း (ဥပမာ – ရေကြမ်း၏အရွယ်အစား) နှင့်အနည်အနှစ်များကိုဖမ်းယူရန်အတွက်မြေထုတွင်းရှိသိုလှောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

အင်တုံဖမ်းယူနိုက်တက်စတိတ်တစ်လျှောက်လုံးရေနုတ်မြောင်းစနစ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်များစွာသောဖမ်းဆီးရမိများအားအနည်အနှစ်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများကိုဖမ်းဆီးရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖမ်းယူရေကန်များကိုစံပြအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားမုန်တိုင်းရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တစ်ခုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဖမ်းမိသောအင်တုံများကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြင့်ဖမ်းယူသောဝှမ်းများအားဖမ်းမိသောအင်တုံများတွင်အမှိုက်နှင့်အမှိုက်ကဲ့သို့သော floatable ပစ္စည်းများဖြစ်သောမုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ထွက်ပေါက်အားလုံးရှိသည်။
ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအဖွင့်အပိတ်အများစုသည်ထိရောက်သောစီးဆင်းမှုကြားဖြတ်အတွက်ရေမြောင်းရှိကပ်လျက်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ပို၍ ကြားဖြတ်ယူမှုနှုန်းသည်တိုတောင်းသောဝင်ပေါက်အရှည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောမြောင်းစိတ်ကျရောဂါသည်ရေမြောင်းစီးဆင်းမှုနှင့်ရေကျဉ်းလိုင်းအနီးရှိစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေကျဉ်းကျဆင်းမှုအတွက်သင့်တော်သောတန်ဖိုးတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည့်အခါအပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါရေကျဉ်းစိတ်ကျရောဂါ၏အတိမ်အနက်ကို
ပြည်နယ်အတွင်းရှိအချို့သောမြူနီစီပယ်များသည်ယာဉ်စီးဆင်းမှုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်သိသိသာသာစိတ်ဓာတ်ကျမှုများကိုထိန်းချုပ်ထားသော ၀ င်ပေါက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုနှစ်သက်သည်။ ၀ င်ပေါက်သည်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်း၏လိုင်းမှ ၀ င်ရောက်လာသည်၊ သို့ဖြစ်ရာစိတ်ကျရောဂါသည်ရေမြောင်းလိုင်းထက်ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မောင်းနှင်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအကူးအပြောင်းသည်အသွားအလာအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသောအဖွင့်အ ၀ င်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သန့်ရှင်းသောစွမ်းရည်များနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် sag နှင့် On-grade အခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုဆန်ခါဝင်ပေါက်များထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဝင်ပေါက်ကိုခရီးသွားလမ်းအပြင်ဘက်တွင် ထား၍ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်ရန်အဖွင့်ဝင်ပေါက်များ၏အားနည်းချက်မှာအဖွင့်၏စီးဆင်းမှုသည်မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်းမျက်နှာပြင်များတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်အတိုင်းပြောင်းလဲသွားသည့်ကျောက်ခင်းလမ်းအဆင့်များကိုအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်းထားသည့်အစွန်းသည်မူရင်းရေမြောင်းလိုင်းနှင့်တည့်တည့်မသွားလျှင်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်လွှာများသည်ရေဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောမူလအဖွင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။

အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့, ဆန်ခါအဝင်များ (ကထိန်းချုပ်ထားသောဝင်ပေါက်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘယ်မှာ) ကွန်ကရစ်အသွားအလာအတားအဆီးများသို့မဟုတ်ရထားလမ်းကပ်လျက်, ရေကျဉ်းအတွက် sag configurations, မြောင်းများနှင့်မြောင်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ် On-grade ကိုအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆန်ခါများသည်ဝင်ပေါက်များ၊ လမ်းဆုံလမ်းဆုံများနှင့်ပျမ်းမျှများကဲ့သို့သောမြို့ပြလမ်းသွင်ပြင်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်များကိုသတ်မှတ်သည့်အခါဆန်ခါပုံစံများနှင့်တိမ်းညွတ်မှုသည်စက်ဘီးနှင့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။
မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်အားဆန်ခါဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အများအားဖြင့်ဆန်ခါကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆန်ခါဝင်ပေါက်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည်စက်ရုံ၏သက်တမ်းအတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောအပျက်အစီးများစုဆောင်းခြင်းသည်ရေမျက်နှာပြင်ရေစီးဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့စေသည်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်များသည်စက်ဘီးနှင့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Linear Drains \ Curbed Drain Inlet Grating ။

မှိုကောက်ဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Scupper

Linear ရေနုတ်မြောင်းများကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့နိမ့်စီးဆင်းမှုအခြေအနေများကြားဖြတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အသုံးချခြင်းများတွင်စုဆောင်းခြင်းအချက်သည်စုဆောင်းခြင်းသည်လက်တွေ့မကျသည့်အခါသို့မဟုတ်လမ်းကျဉ်းမှစာရွက်စီးဆင်းမှုကိုကြားဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆင်ခြေလျှောမရှိလမ်းခင်းလမ်းများပေါ်တွင်စီးဆင်းစီးဆင်းမှုအတွက်အထွေထွေဝင်ပေါက်များကိုပေးသည်။ linear ရေနုတ်မြောင်းများသည်ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါ။ Linear ရေနုတ်မြောင်းများသည်ပျမ်းမျှအတားအဆီးတလျှောက်နှင့်စူပါမြင့်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါပေါက်များသည်ထိရောက်မှုမရှိသောပြproblemနာဒေသများတွင်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ လိုင်းရေနုတ်မြောင်းများကိုလည်းလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်ကူး။ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ linear ရေနုတ်မြောင်းများတွင်အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ linear ရေနုတ်မြောင်းများသည် sag configurations တွင်အပျက်အစီးများကိုစုဆောင်းရန်မြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ ရေနုတ်မြောင်းတွင်းမှအမှိုက်များကိုရှင်းလင်းရန်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။

slotted drains \ curbed Drain Inlet Grating ချော်
ထွက်သောရေနုတ်မြောင်းများသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ချဲ့ထွင်ထားသော slot (သို့) လည်ချောင်းရှိသည့်မြှောင်းပုံပိုက် (ပုံ ၁၀-၅ ကိုကြည့်ပါ) ။ slotted ယိုစီးဝင်ပေါက်၏လည်ချောင်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသမာဓိအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အားဖြည့်ထားသည်။ နှာကြောင်းဖြုတ်မှုအတွက်သန့်ရှင်းရေးအလျင်ကိုထောက်ပံ့ရန် slope drains ကိုလုံလောက်သော slope နှင့်တပ်ဆင်သင့်သည်။ အကယ်၍ မရှိပါက slot drain တွင်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်စီစဉ်ထားရမည်။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။

တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းများ \ t
တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းများကိုကြိုတင်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ပုံ ၁၀-၆ တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ကြိုတင်တုတ်ကျင်း၏ကိုယ်ထည်နှင့်ဆန်ခါကိုဖော်ပြထားသည်။ t အနည်အနှစ်များကိုထိန်းသိမ်းထားပါ၊ သို့သော်အရွယ်အစားအကန့်အသတ်ရှိသောပမာဏရှိခြင်း၏ဆိုးကျိုး။ ဦး စီးဌာန၏လမ်းမများပေါ်တွင်တုတ်ကျင်းမှရေနုတ်မြောင်းများဖယ်ထုတ်။ မရသောဆန်ခါများထားရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ဌာနအနေဖြင့်အနိမ့်ဆုံး ၆၀% နေရာလွတ်ရှိပြီးဆန်ခါများကိုမဖယ်ရှားဘဲလေနှင့်အတူထရပ်ကားသို့မဟုတ်ရေထရပ်ကားဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်မှုအဝင်များ \ t

မှိုဝင်ပေါက်ဘေးထွက်ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Scupper curbed

ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါစသည့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုများသည်အထူးသဖြင့်ဆုံနေရာများတွင်များစွာအသုံးဝင်ပါသည်။ အ ၀ တ်များအတွင်းရှိအပျက်အစီးများပြproblemနာကြောင့် ၀ င်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အပျက်အစီးများအားလုံး ၀ သို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာပိတ်ဆို့ခြင်းခံရလျှင်ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုသည်လျှံထွက်ခြင်းကိုစီးဆင်းစေသည်။ ပေါင်းစပ် ၀ င်ပေါက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ဆန်ခါကိုဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့်ဝင်ပေါက်နှင့်ဆက်စပ်သောမုန်တိုင်းရေစီးစနစ်များကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် On-grade တွင်အသုံးပြုသောပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်များသည်အပိုဆောင်းသေးငယ်သောဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းရည်ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်အပေါ်စစ်မှန်သောဒေတာပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်၏စစ်မှန်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအဆုံးအဖြတ်များအတွက်တိကျသောအချက်များတည်ထောင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါသည်, ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်၏စွမ်းရည်ဆန်ခါ၏စွမ်းရည်၏ပေါင်းလဒ်နှင့်အထက်ပိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအဖွင့်အရှည်ပါဝင်သည်ယူဆ။ ဆန်ခါအဖွင့်နှင့်ကပ်လျက်ဖြစ်သောထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအဖွင့်၏စွမ်းရည်ကိုလျစ်လျူရှုပါ။

Sag Configurations အတွက်ဝင်ပေါက် grating \ ရေတွင်းများဆီးတား
ရေနှင့်၎င်း၏အပျက်အစီးများ ၀ င်ထွက်ရန်အခြားနေရာမရှိသောကြောင့် SAG ၏ ၀ င်ရောက်မှုကို“ မျဉ်း၏အဆုံး” ဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တစ် ဦး sag configuration ကိုအတွင်းဝင်ပေါက်၏ပျက်ကွက်မကြာခဏမုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်၏အောင်မြင်သောလည်ပတ်မှုအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်နာသည်ရှုပ်ထွေးသောရေကန်အကျယ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောချဉ်းကပ်မှုတောင်စောင်းများကဲ့သို့သောအပိုဆောင်းပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် configuration များအရထိန်းချုပ်ထားသောအကျယ်သည်မူလအစနှစ်ခုမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝင်ပေါက်ကိုယ်တိုင်က ဦး ခေါင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျယ်တ ၀ င့်သို့ပြောင်းသွားသည်။ ဦး တည်ချက်တစ်ခုစီမှအဆီးအတားများနှင့်မြောင်းများစီးဆင်းခြင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျယ်အကျယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အကယ်၍ စောင်းသည်ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကြောင်းတွင်ရှိပါကစောင်း၏လျှောစောက်သည်သုညဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရေမြောင်းစွမ်းရည်မရှိပါ။ အဖြစ်မှန်၌ဝင်ပေါက်၏ drawdown အကျိုးသက်ရောက်မှုမှရရှိလာတဲ့သုံးဖက်မြင်စီးဆင်းမှုပုံစံရှိသည်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည်တန်းဂျင့်တန်း၏တစ်ဝက်၏ longitudinal slope ကိုယူဆရန်ဖြစ်သည်။ ရေသို့မဟုတ်ယင်း၏အပျက်အစီးများသည်အခြားနေရာများသို့မသွားနိုင်သောကြောင့်ဝင်ပေါက်အရွယ်အစားအတွက်သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးအချက်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ စုန်၌ဆန်ခါဝင်ပေါက်အဘို့, ပုံမှန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ခုဖြစ်၏ ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်အဘို့, အချက်အတန်ငယ်လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာတွင်ဆန်ခါဝင်ပေါက်အတွက်လုံခြုံမှုကိုအချက်အားလုံခြုံရေးလျှော့ချရေး (သို့မဟုတ်) ပိတ်ဆို့သောအချက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂ ၏လုံခြုံရေးအချက်တစ်ချက်သည် ၅၀% သောပိတ်ဆို့ခြင်းအချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်ဆန်၏ထက်ဝက်ကိုအပျက်အစီးများကပိတ်ဆို့ထားသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြေအောက်ရထားလမ်းနှင့် sag- ဒေါင်လိုက်ကွေးအတွက်ကဲ့သို့သောသိသိသာသာကန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ, ကောင်းသောအင်ဂျင်နီယာအလေ့အကျင့် sag အတွက်ဝင်ပေါက်အပေါ်အချို့သောသို့မဟုတ်အများစုကိုသက်သာရာရစေရန် sag တည်နေရာဝင်ပေါက်၏တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းအပေါ်ခြမ်းဝင်ပေါက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။

ပျမ်းမျှအားဖြင့်အ စမ်းတွင်း များနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပေါ်လာသည့် ရေနုတ် မြောင်းများသို့မဟုတ် ၀ င်ပေါက်များကိုများသောအားဖြင့် ၀ င်ပေါက်များဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဝင်ပေါက်မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုကဖန်တီး sag (sump) ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၌တည်ရှိ၏။ ဦး စီးဌာနသုတေသန (0-5823-1) ခြောက်လက်မမြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးဆင်းမှုအပြည့်အဝဖမ်းယူသေချာစေရန်လုံလောက်သောမပြုစေခြင်းငှါပြသ; သို့သော်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူသည်ပြည့်စုံသောဖမ်းယူရန်လိုအပ်သောအတိမ်အနက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် (သို့) နောက်ဝင်ပေါက်သို့ရေတွင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအပေါ်စီးဝင်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူသည်ဒီဇိုင်းဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ရမည်။ မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတောင်စောင်းများသည်ရှင်းလင်းသောဇုန်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ဂရုပြုရမည်။ ။

သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဖွညျးညှငျးစှာ ရ လြှောဆငျး ခွငျး \ တားဆီးရန်ဝင်ပေါက်ခြစ် drain
ထို့အပြင် over-side drains သို့မဟုတ် curb slot များဟုလည်းရည်ညွှန်းသည့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများကိုတံတားထိပ်များ၌တံတားကုန်းပတ်ပေါ်သို့စီးဆင်းခြင်းကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်တံတားကုန်းပတ်ပေါ်သို့စီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်တံတားများစွန်းတွင်အများအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိသည်။ မုတ်သုန်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်မရှိသည့်နေရာနှင့်လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်မြောင်းအပိုင်းနောက်ကွယ်မှသင့်လျော်သောရေထွက်ပေါက်ရှိရာကျောက်ခင်းလမ်းမှစီးဆင်းမှုကိုဖယ်ရှားရာ၌ရေနုတ်မြောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အသုံးဝင်သောအခြားနေရာများရှိနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအဖွင့်အပိတ်မှာတာရိုးသို့မဟုတ်လျှောစောက်မတိုက်စားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသောအညစ်အကြေးခံနိုင်သည့်ချန်နယ်သို့မဟုတ်ရုန်းရင်းဆန်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ ပုံ ၁၀-၈ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်စည်အားလွင့်မျောနေသည့်ပိုက်လိုင်းကိုလမ်းဘေးတလျှောက်တွင်ထားသည့်ပိုက်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဒီကုသမှုက mowing နှင့်အခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ပေမယ့်လည်းပိတ်ဆို့ခြင်းမှစောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။

Scupper ခြစ်ရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက်

 

ဝင်ပေါက်တည်နေရာများ။ ကန့် သတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်း တွင်း ၀ င်ခြင်းဆန်ခါ ၀ င်ပေါက်တည်နေရာကိုလမ်းဒြပ်စင်များ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးအားဖြင့်သတ်ပစ်နိုင်သည်။ ၀ င်ပေါက်များကိုလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းများ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ ဂိုးကျွန်းများ (ဥပမာ ၁၀-၉ ကိုကြည့်ပါ) ။ စူပါမြင့်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၊ ကားလမ်းများ၊ အပြန်အလှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းများနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းများ (Bypass Flow Design Approach ကိုကြည့်ပါ။ ) လမ်းဆုံများ၊ ချဉ်းကပ်လမ်းများနှင့်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအရကားလမ်းများသည်ဖြတ်သန်းသွားလာမှုနှင့်လမ်းကျဉ်းများတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေစဉ်၊ လမ်းလျှောက်သူအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဤနေရာများရှိ ၀ င်ပေါက်များသည်စီးဆင်းမှု၏ ၁၀၀% ကိုဖမ်းယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရမည်။ ဝင်ပေါက်များအလွန်အကျွံမြောင်းများစီးဆင်းခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံကန်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်အ ၀ င်များအားဟိုက်ဒရောလစ်အားဖြင့်လည်းနေရာချသင့်သည်။

ရေနုတ်မြောင်းများသည်လမ်းများနှင့်ကားရပ်နားရာနေရာများမှရေကိုစုဆောင်းပြီးမြေအောက်မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ တစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်းစနစ်များတွင်ထည့်သွင်းရေနုတ်မြောင်းဝင်ပေါက် curb ဝင်ပေါက်ဟုခေါ်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းများတွင်ရေ၏အရည်အသွေးအနည်းအကျဉ်းသာရှိသည်။ သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောရေဝေရေတွင်၎င်းတို့သည်ရေအားလျှပ်စစ်စနစ်၏လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခုလုံးတွင်ရေအရည်အသွေးအကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။ အချို့သောရေအရည်အသွေးအကျိုးခံစားခွင့်ရရန်ရေနုတ်မြောင်းတွင်းထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည့်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များရှိသည်။

လျှောက်ထားနိုင်မှု အမြဲတမ်းမုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်ကိုလက်ရှိတပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားသည့်နေရာများခင်းထားသည့်လမ်းများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊

အားသာချက် Inlet ယိုစီးမှု လမ်းဘေးမြောင်းများမှပျက်စီးသွားသောရေစီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးစွမ်းအင်ကိုဖြိုခွဲပေးခြင်းဖြင့် culverts / curbs မှထုတ်လွှတ်မှုအရှိန်ကိုလျှော့ချသည်။

ထုတ်ကုန်အားလုံး၏စျေးနှုန်း ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ люအဖုံး၊ အပေါက်အဖုံး ( နောက်စာမျက်နှာရှိ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုသိရှိရန်နှိပ်ပါ )
—————————————————————————————————————————-

ภาษาลาว
Currated Drain Inlet Grating
ຂັດຂວາງການລະບາຍຂອງລະບາຍນ້ ຳ Scupper

# ແຊນ # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການດັກຈັບສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ. #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainage # ເມືອງໄຊເສດຖາແຂວງສາລະວັນ

Currated Drain Inlet Grating ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຫລໍ່ພິເສດ (Casting Ductile Iron) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເປັນ ໂຍນເຫຼັກ, ຂີ້ເຫຍື່ອຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນ, ອາຫານຂີ້ເຫຍື່ອ, ໃບດັກຈັບ, ຂີ້ເຫຍື່ອກ້ອນຫີນຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫລໍ່ສາທາລະນະ ເພື່ອວ່ານ້ ຳ ຈະສາມາດໄຫຼລົງມາທາງຂ້າງຂອງພື້ນຕີນ ອອກແບບແລະຜະລິດຊິ້ນສ່ວນເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານສະເພາະຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານບາງກອກ, ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນຜັງເມືອງແລະປະເທດ. ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ວົງຢືມຂອງ Curbed Drain Inlet Grating
Scupper ກະແສນໍ້າ Inlet Curbed Grain Scupper

Curu Drainage Grating Inlet Scupper ** ລາຄາທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ຂ້າງເທິງ. ຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລະການຂົນສົ່ງ (ລາຄາຖືກເກັບຢູ່ໂຮງງານ) | ລາຄາຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລະ ຄຸນລັກສະນະການຈັດສົ່ງ ຂອງລະບົບຄວາມກະຕັນຍູ, ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນ, ຫີນ, ໃບໄມ້, ເສັ້ນທາງຂ້າງ, Curbed Drainage Grating Scupper 1) ຫລໍ່ເຫຼັກຮູ້ບຸນຄຸນໃສ່ກັບດັກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ ປັ່ນປ່ວນ . ໜ້າ ຈໍ drum ປະເພດກະຕັນຍູປະເພດນີ້ແມ່ນຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຫລໍ່ພິເສດ (Casting Ductile Iron) ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເປັນ ຄວາມກະຕັນຍູແບ່ງແຍກດິນຈີ່, ດັກໃບໄມ້, ໂງ່ນຫີນຂ້າງຕາມແຄມທາງ. ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານພ້ອມຫຸ້ນກຽມພ້ອມ ສຳ ລັບຂາຍດ່ວນແມ່ນ 10x40cm., 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm., 25x70cm., ແລະອື່ນໆ

2) Drive Way Grating: ໃບຂີ້ເຫຍື່ອ Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating ຫຼືເອີ້ນໃນຫຼາຍໆຊື່ ໂຍນເຫຼັກ, ຂີ້ເຫຍື່ອຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນ, ອາຫານຂີ້ເຫຍື່ອ, ໃບດັກຈັບ, ຂີ້ເຫຍື່ອກ້ອນຫີນຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອປົນເປື້ອນໃນບ່ອນສາທາລະນະ.

3) ໂຍນເຫລໍກໃສ່ກະ ຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດ ຢູ່ຂ້າງທາງ, ແຄມທາງ. ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍການໃຊ້ທໍ່ເຫລັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກແລະຫລໍ່ເພື່ອຄວບຄຸມມາດຕະຖານການຜະລິດ. ອອກແບບແລະຜະລິດຕາມສະເພາະ ມາດຕະຖານຂອງພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ, ເທດສະບານ, ອົງການທີ່ພັກອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ກຸງເທບມະຫາຊົນ, ແລະອື່ນໆ.

4) ດັກເຈາະເຫລັກຢູ່ທາງຕີນ ຕິດຕັ້ງໂດຍການຫລໍ່ປູນ, ຊີມັງເສີມ. ຢູ່ທາງຂ້າງ, ໂດຍທາງຍ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ ຳ ເປື້ອນໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມໃນພື້ນທີ່ຖະ ໜົນ ລາຄາຂ້າງເທິງແມ່ນລາຄາຂາຍສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ. ໃນກໍລະນີຂອງຄໍາສັ່ງຫຼາຍ ກະລຸນາຮ້ອງຂໍລາຄາພິເສດໂດຍຕິດຕໍ່ພະແນກຂາຍ.

ຄວາມກະຕັນຍູແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກແຂບ lever lever ຂອງ footsteps. curbeddraininletscupperdrivewaygrating

ຄວາມກະຕັນຍູແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກແຂບ lever lever ຂອງ footsteps. curbinletscupperdrivewaygrating

ດັກຂີ້ເຫຍື້ອຈະຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງການແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ. ພ້ອມກັນລໍຖ້າໃຫ້ພະນັກງານເຮັດຄວາມສະອາດຈັດການໄດ້ງ່າຍ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນບ່ອນສາທາລະນະ. ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການລະບາຍນ້ ຳ ມີຄວາມລຽບງ່າຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ມັນກໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍທາງອ້ອມໃນຂະບວນການ ບຳ ບັດນ້ ຳ ເສຍ. ເພາະວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອບາງຢ່າງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ໜ້າ ຈໍມີຢູ່ໃນຂະ ໜາດ ຕ່າງກັນ. ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດຊື້ໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ ຄຳ ສັ່ງການຜະລິດ. ຖ້າມັນເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຖືກໃຊ້ໃນທາງຂ້າງເພື່ອດັກເອົາໃບໄມ້ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສາກົນວ່າ Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating ຊື່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງຄົນໄທມັກຖືກເອີ້ນອີກຊື່ ໜຶ່ງ. ຫລໍ່ທາດເຫຼັກທີ່ກະຕັນຍູກະຕ່າ ຜະລິດໂດຍໃຊ້ເຫຼັກຫລໍ່ທີ່ແຂງແຮງພິເສດ.

ສະນັ້ນ, ການຊື້ຕ້ອງມີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຕ້ອງຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ. (ຄວນເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ເຫລັກຫລໍ່ຫລອມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຜະລິດເປັນຮູບປະ ທຳ. ຢ່າໃຊ້ແຜ່ນເຫລໍກທີ່ຈະເຊື່ອມກັບກະດູກຫຼາຍເຊິ່ງສາມາດລອກໄດ້ງ່າຍ) ເພາະວ່າທຸກໆມື້ມີຂີ້ຝຸ່ນສະສົມໄວ້ໃນຊ່ອງທາງກະຕັນຍູ. ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງແບບສຸ່ມຂອງການກັດກ່ອນ, ເຊິ່ງ, ຖ້າວ່າເຫລັກເຫຼັກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໂດຍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້, ການແບ່ງແຍກແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆປະຕິບັດຕາມ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບອຸປະກອນນີ້.

ຄວາມກະຕັນຍູແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກແຂບ lever lever ຂອງ footsteps. inletscupperdrivewaygrating

inletscupperdrivewaygrating ຄວາມກະຕັນຍູແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະໂງ່ນຫີນທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ. Curu Drainage Inlet Grating Scupper

Currain Drainage Grates Scupper Specification | ຂະ ໜາດ ແລະສະເພາະ ຄວາມກະຕັນຍູແບ່ງແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອໃນບໍລິເວນຫີນຂອງຕີນ
Currated Drain Inlet Grating curbdrainletcuppergrating ຄວາມກະຕັນຍູແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຫີນ.

ແຄມທາງຂ້າງ ກັບດັກຢູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖ່ານຫີນ, ທາງຍ່າງຂ້າງທາງ, ແຄມທາງແຄມທາງ, ເງິນບາດ
*** ແຕ່ລະແຂ້ວຂອງທາດເຫຼັກສຽງປັ້ນເຮັດໃຫ້ໃບຂີ້ເຫຍື້ອຖິ້ມ. ເບິ່ງຄ້າຍຄືສາມຫລ່ຽມຫັນ ໜ້າ ໄປຫາແຈ ເຮັດໃຫ້ຕົວກອງຂີ້ເຫຍື້ອໄຫຼລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ດ້ວຍ ກຳ ລັງຂອງນ້ ຳ ມັນຈະ ທຳ ຄວາມສະອາດຕາມ ທຳ ມະຊາດ. ຕອບສະ ໜອງ ມາດຕະຖານຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ: ພະແນກຖະ ໜົນ ຫົນທາງຊົນນະບົດ, ເທດສະບານ, ເຮືອນຢູ່ແຫ່ງຊາດ ETA ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ກຸງເທບມະຫາຊົນ, ແລະອື່ນໆ.

SD11: ຂະ ໜາດ ຂະ ໜາດ 10×30 ຊມ. Curbed Drain Inlet Grating ຂະ ໜາດ 10x30cm.Mesh 1.50x8cm. ໜາ 1cm ນ້ ຳ ໜັກ: 1.5kg.

Curu Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates ຕາມຂ້າງທາງຫຼວງ # Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens ແມ່ນຜະລິດຈາກ Casting Ductile Iron. sieve ໄດ້ແຍກຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະໃບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນ sieve ທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນຫີນຄອນກີດເສີມ. ເພື່ອວ່ານ້ ຳ ຈະສາມາດໄຫຼລົງມາທາງຂ້າງຂອງພື້ນຕີນ

Currain inlet Curbed vGrating Scupper

Drive Way Grating: ໃບຂີ້ເຫຍື້ອຂ້າງທາງດ່ວນ Scupper Drainage Grating ຫຼືເອີ້ນໃນຫຼາຍໆຊື່. ເຫຼັກເຫຼັກ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫລໍ່ສາທາລະນະ

ຜູ້ຂາຍດີທີ່ສຸດອັນດັບ 1 SD12: ຂະ ໜາດ 10x40cm Curbed
Drain Inlet Grating ຂະ ໜາດ 10x40cm, ຕາຫນ່າງ 2.50x8cm, ໜາ 1cm, ນ້ ຳ ໜັກ: 1.5kg.

Drive Way Grating: ໃບຂີ້ເຫຍື້ອຂ້າງທາງດ່ວນ Scupper Drainage Grating ຫຼືເອີ້ນໃນຫຼາຍໆຊື່. ເຫຼັກເຫຼັກ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫລໍ່ສາທາລະນະ Weir, sieve, comb, trap, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນໄດ້, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ກັບດັກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອແຍກເສດຫີນອອກຈາກຫີນ, ທາງຂ້າງ, ທາງຍ່າງ. inletscupperdrivewaygrating

ສິນຄ້າຂາຍດີທີ່ສຸດ # 2 SD21: ຂະ ໜາດ 15×30 ຊມ. Curbed
Drain Inlet Grating ຂະ ໜາດ 15x30cm, ຕາຫນ່າງຂະ ໜາດ 3×10 ຊມ, ໜາ 1.50 ຊມ, ນ້ ຳ ໜັກ: 1.7kg.

Drive Way Grating: ໃບຂີ້ເຫຍື້ອຂ້າງທາງດ່ວນ Scupper Drainage Grating ຫຼືເອີ້ນໃນຫຼາຍໆຊື່. ເຫຼັກເຫຼັກ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫລໍ່ສາທາລະນະ ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb, trap, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນໄດ້, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

Curu Drainage Grating Curbed Drain Inlet ຄວາມກະຕັນຍູ Scupper

ຂາຍດີອັນດັບ 3 SD22: ຂະ ໜາດ 15×40 ຊມ. ຂອບຂະ ໜາດ
Drain Inlet Grating ຂະ ໜາດ 15x40cm. ຕາຫນ່າງ 3.3x12cm. ໜາ 1cm ນ້ ຳ ໜັກ: 2kg.

Drive Way Grating: ໃບຂີ້ເຫຍື້ອຂ້າງທາງດ່ວນ Scupper Drainage Grating ຫຼືເອີ້ນໃນຫຼາຍໆຊື່. ເຫຼັກເຫຼັກ ໃຊ້ໃນການໂຍນໃສ່ຕີນຫີນ, ຄອນກີດເສີມ, Kor Sor. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສດຂີ້ ເຫຍື່ອເປັນຂຸມ ນ້ ຳ ສາທາລະນະ . ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb, trap, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນໄດ້, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

Currated Inlet Drainage Grated Curbed Drain Inlet Grating DrivewayScupper

SD23:. ຂະຫນາດ 15x50cm curbed ເດັກ Inlet Grating

Curu Drainage Grating Scupper ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb, trap, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນໄດ້, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ, ທາງຂ້າງ , ເສັ້ນທາງຂ້າງທາງ ຂວາງ, ທາງຍ່າງ , ທາງ ຮ່ອງນ້ ຳ ແກ້ງ, ໜ້າ ຈໍຂີ້ຝຸ່ນ, ການສັນຈອນຂ້າງ, ເສັ້ນທາງຖະ ໜົນ. ເບິ່ງຄ້າຍຄືສາມຫລ່ຽມຫັນ ໜ້າ ໄປຫາແຈ ເຮັດໃຫ້ຕົວກອງຂີ້ເຫຍື້ອໄຫຼລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ດ້ວຍ ກຳ ລັງຂອງນ້ ຳ ມັນຈະ ທຳ ຄວາມສະອາດຕາມ ທຳ ມະຊາດ. ຕອບສະ ໜອງ ມາດຕະຖານຂອງ ໜ່ວຍ ງານລັດຖະບານເຊັ່ນ: ພະແນກຖະ ໜົນ ຫົນທາງຊົນນະບົດ, ເທດສະບານ, ເຮືອນຢູ່ແຫ່ງຊາດ ETA ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ກຸງເທບມະຫາຊົນ, ແລະອື່ນໆ.

Curu Drainage Grating Inlet Scupper

SD24: ຂະ ໜາດ 15×60 ຊມ. Curbed Drain Inlet Grating, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຍກສິ່ງເສດເຫລືອຂ້າງຕີນຕີນ, ຂະ ໜາດ 15×60 ຊມ, ຕາຫນ່າງ 4×14 ຊມ, ໜາ 2 ຊມ, ນ້ ຳ ໜັກ 4,2 kg.

Curu Drainage Grating Scupper ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb, trap, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເລື່ອນໄດ້, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ທາງລົດໄຟຂ້າງທາງຍ່າງ. ແຂ້ວເຫລັກແຕ່ລະກະບອກຄວາມກະຕັນຍູເຮັດໃຫ້ດັກຂີ້ເຫຍື້ອ. ເບິ່ງຄ້າຍຄືສາມຫລ່ຽມຫັນ ໜ້າ ໄປຫາແຈ ເຮັດໃຫ້ຕົວກອງຂີ້ເຫຍື້ອໄຫຼລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ດ້ວຍ ກຳ ລັງຂອງນ້ ຳ ມັນຈະ ທຳ ຄວາມສະອາດຕາມ ທຳ ມະຊາດ. ຕອບສະ ໜອງ ມາດຕະຖານຂອງ ໜ່ວຍ ງານລັດຖະບານເຊັ່ນ: ພະແນກຖະ ໜົນ ຫົນທາງຊົນນະບົດ, ເທດສະບານ, ເຮືອນຢູ່ແຫ່ງຊາດ ETA ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ Bangkok Civil ແຫ່ງຊາດ, ແລະອື່ນໆ Side ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາຖະຫນົນລົດແລ່ນ Grating Trench ນ້ໍາຂີ້ຝຸ່ນຂ້າງຫນ້າຈໍຖະຫນົນທາງຫລວງຈະລາຈອນ

ລາຍລະອຽດຂອງເສັ້ນທາງ Inu ging

SD25: ຂະ ໜາດ 15×70 ຊມ. Curbed Drain Inlet Grating, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຍກສິ່ງເສດເຫລືອຂ້າງຕີນຕີນ, ຂະ ໜາດ 15×70 ຊມ, ຕາຫນ່າງ 4×14 ຊມ, ໜາ 2 ຊມ, ນ້ ຳ ໜັກ 5 ກິໂລ.

ຈໍລະຈອນຂ້າງທາງ
. # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການໃສ່ກັບດັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupper ການລະບາຍ #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideletGratesSiDrideletGratesSiDridelet

Scupper Inlet Driveway Grating

Curu Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates ຕາມຂ້າງທາງຫຼວງ # Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens ແມ່ນຜະລິດຈາກ Casting Ductile Iron. sieve ໄດ້ແຍກຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະໃບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນ sieve ທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນສີມັງ. ເພື່ອວ່ານ້ ຳ ຈະສາມາດໄຫຼລົງມາທາງຂ້າງຂອງພື້ນຕີນ

SD31: ຂະ ໜາດ 20×57 ຊັງຕີແມັດ. Curbed Drain Inlet Grating, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຍກສິ່ງເສດເຫລືອຂ້າງຕີນຕີນ, ຂະ ໜາດ 20×57 ຊັງຕີແມັດ, ຂະ ໜາດ 3.5×15 ຊມ, ໜາ 2 ຊມ, ນ້ ຳ ໜັກ 4,6 ກກ.

ໜ້າ ທາງຂ້າງທາງເຂົ້າໄປໃນທາງເບາະ # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການໃສ່ກັບດັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupper ການລະບາຍ #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideletGratesSiDrideletGratesSiDridelet ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb to separates the floating debris, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ລໍ່ເຫຼັກຮູ້ບຸນຄຸນໃສ່ກັບດັກ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖ່ານຫີນ, ຝາຕີນ, ເຫຼັກ Inlet Driveway grating.

SD41: ຂະ ໜາດ 25×50 ຊມ. ກຳ ລັງຮວບຮວມ Curbed Drain Inlet Grating. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຍກແຍກເປັນເສດຂ້າງຂ້າງຂອງຕີນ 25x50cm, ຂະ ໜາດ 4×23 ຊມ, ໜາ 2 ຊມ, ນ້ ຳ ໜັກ 6.5kg.

ໜ້າ ທາງຂ້າງທາງເຂົ້າໄປໃນທາງເບາະ # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການໃສ່ກັບດັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupper ການລະບາຍ #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideletGratesSiDrideletGratesSiDridelet

scupperdrivewaygratingInlet ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດແຍກແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໂງ່ນຫີນ, ຝຸ່ນແລະຝຸ່ນຢູ່ຂ້າງຕີນ.

Curu Drainage Grating Scupper ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb ເພື່ອແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເລື່ອນອອກ, ໃສ່ຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ ຳ ຢູ່ບ່ອນຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

SD42:. ຂະຫນາດ 25x70cm curbed ເດັກ Inlet Grating

ໜ້າ ທາງຂ້າງທາງເຂົ້າໄປໃນທາງເບາະ # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການໃສ່ກັບດັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupper ການລະບາຍ #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideletGratesSiDrideletGratesSiDridelet ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb to separates the floating debris, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ຫລໍ່ເຫຼັກຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ແຍກແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖ່ານຫີນຂ້າງທາງ, ທາງຍ່າງ, ທາງຕັດ, ຂີ້ເຫຍື່ອ.

SD43: ຂະ ໜາດ 25×90 ຊມ., ຂອບກະ ດ້າງ Drain Inlet Grating

ໜ້າ ທາງຂ້າງທາງເຂົ້າໄປໃນທາງເບາະ # ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ # ຮ່ອງຮອຍຈົມແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂອບຫີນຂອງຕີນ # ການໃສ່ກັບດັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupper ການລະບາຍ #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideletGratesSiDrideletGratesSiDridelet

ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດແຍກຫີນຂີ້ເຫຍື້ອ scuppersidedrain drivewaygrating

Curu Drainage Grating Scupper ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ Weir, sieve, comb ເພື່ອແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເລື່ອນອອກ, ໃສ່ຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ ຳ ຢູ່ບ່ອນຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ໜ້າ ທີ່ ໜັກ ໜາ: ຂະ ໜາດ 180 x 525 x 180 ມມ. (ຄວາມຍາວ x ຍາວ x ສູງ) ໜາ 35 ມມ .

Curu Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates ຕາມຂ້າງທາງຫຼວງ # Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens ແມ່ນຜະລິດຈາກ Casting Ductile Iron. sieve ໄດ້ແຍກຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະໃບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນ sieve ທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນສີມັງ. ເພື່ອວ່ານ້ ຳ ຈະສາມາດໄຫຼລົງມາທາງຂ້າງຂອງພື້ນຕີນ

inlet Curbed Drain Inlet ຄວາມກະຕັນຍູ scupperdrivewaygrating

scupperdrivewaygratingcover Curbed Drain Inlet ຄວາມກະຕັນຍູ

ເຄື່ອງຂູດ scupperdrivewaygrating sidedrain
ຂີ້ຝຸ່ນ Screen Driveway Grating, ປ່ອງຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະຕັນຍູ, ປ່ອງ, ກະຕັນຍູ, weir, ຮູ້ບຸນຄຸນ, comb, ແຍກແຍກຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເລື່ອນໄດ້, ສານຕົກຄ້າງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖັງຫີນ, ທາງຂ້າງ, ຕີນ. ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຫລໍ່ພິເສດ (Casting Ductile Iron) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເປັນ sieve ໄດ້ແຍກຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະໃບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນ sieve ທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນສີມັງ. ເພື່ອວ່ານ້ ຳ ຈະສາມາດໄຫຼລົງມາທາງຂ້າງຂອງພື້ນຕີນ ອອກແບບແລະຜະລິດຊິ້ນສ່ວນເຮັດວຽກຕາມມາດຕະຖານສະເພາະຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານບາງກອກ, ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນຜັງເມືອງແລະປະເທດ. ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA

ຕົວຢ່າງຂອງການ ນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງແຍກທີ່ກະຕັນຍູໃນໂງ່ນຫີນທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ.
ໃນໂຄງປະກອບຂອງ topiary ໄດ້ ໂດຍສະເພາະຖະ ໜົນ ຫົນທາງພາຍໃນເຂດສັງຄົມຕົວເມືອງ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີພ້ອມກັບມັນທີ່ເປັນລະບົບລະບາຍນໍ້າ. ເພື່ອຮັບມືກັບນ້ ຳ ຝົນແລະນ້ ຳ ຖ້ວມພ້ອມທັງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ທຳ ຄວາມສະອາດແລະຄວາມສະອາດຖະ ໜົນ ແຕ່ໃນແງ່ຂອງລະບົບລະບາຍນໍ້າ ເສັ້ນທາງຂອງນໍ້າຕ້ອງກ້ຽງແລະບໍ່ມີການຢຸດສະງັກ. ສະນັ້ນມັນສາມາດຖືກເອີ້ນວ່າມີປະສິດຕິຜົນໃນການລະບາຍອາກາດ ອຸປະສັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອເຊິ່ງມັກຈະຂັດຂວາງການລະບາຍ. ສ້າງບັນດາສິ່ງສະກັດກັ້ນ ຈົນກ່ວານ້ໍາບໍ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ປົນ ນຳ ກັນເພື່ອປະກອບເປັນຂີ້ຕົມ. ຫຼືເສດຖົງພລາສຕິກ, ເສດເສດອາຫານ, ຫລືແມ່ນແຕ່ໃບໄມ້ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂ້ອຍມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນແຕ່ລະມື້. ສະນັ້ນແລ້ວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະນັ້ນມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີວັດສະດຸແລະອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃນການດັກຂີ້ເຫຍື້ອ. ແລະອຸປະກອນປະເພດ ໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ລຽບຕາມໂງ່ນຫີນທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ນັ້ນແມ່ນ, ເຫຼັກຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ດັກຂີ້ເຫຍື້ອ

Scupper ຄວບຄຸມທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ

Curu បង្ហូរຄວາມກະຕັນຍູ scupper”ເຄື່ອງມືຝົນ” ຖືກອອກແບບມາ ສຳ ລັບນ້ ຳ ຝົນເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ລະບາຍນ້ ຳ ແລະການລະບາຍນ້ ຳ ເທິງ ໜ້າ ດິນ. ເພື່ອ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລະບາຍນ້ ຳ ຢ່າງໄວວາ, ການເປີດກວ້າງແມ່ນວາງຢູ່ດ້ານຂ້າງແລະດ້ານເທິງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການກະເສດ:
ພວກເຮົາປະກອບທໍ່ລະບຽງທຸກປະເພດ, ລະບົບລະບາຍນ້ ຳ ຫລັງຄາເຮືອນ, ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ລົ້ນ, ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ລະບຽງ, ລະບຽງ, ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ອຸປະກອນລະບາຍນ້ ຳ ຫລັງຄາແລະທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ພ້ອມທັງຊິ້ນສ່ວນລະບາຍນ້ ຳ ຫລັງຄາ. ວິທີແກ້ໄຂລະບາຍນ້ ຳ ຂອງພວກເຮົາປະກອບມີທັງທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ໃນການຄ້າແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການທໍ່ຫລືຫລັງຄາ ສຳ ລັບວຽກກໍ່ສ້າງຫລືສ້ອມແປງ ໃໝ່, ພວກເຮົາມີສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ວິທີການຂະ ໜາດ ທໍ່ລະບາຍ.

ທັງການຈັດຫາແລະການເລືອກລະບາຍນໍ້າໃນເສັ້ນທາງຫລວງແມ່ນເປັນບັນຫາ ສຳ ລັບນັກຂີ່ລົດຖີບ. ບັນດາຮ່ອງຮອຍທາງດ່ວນ – ຂຸມລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍກະເບື້ອງໂລຫະທີ່ເປີດຢູ່ແຄມຂອງຖະ ໜົນ – ແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນຂີ່ຈັກຍານ. ຢູ່ເທິງທະເລໄປທາງຫລວງທາງດ່ວນ, ການປະດັບໂລຫະຂອງກະໂລງແລ່ນດ້ວຍກັນຫລືຄ້າຍຄືກັນ, ທິດທາງຂອງຢາງລົດຖີບຫຼາຍກ່ວາທາງຂວາງ; ຈັບຄູ່ກັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຮ່ອງກາຍທີ່ເກີນຄວາມກວ້າງຂອງລົດຢາງລົດຖີບທົ່ວໄປ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງຂອງຢາງທີ່ຈັບແກວໃນຂະນະທີ່ ກຳ ລັງປ່ຽນສາຍລົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດຕໍາ ແໜ່ງ ທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາໃນບ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກວ້າງຂອງບ່າທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ. ອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ໃນເສັ້ນທາງຫລວງແມ່ນເພີ່ມຂື້ນໂດຍເຄື່ອງ ໝາຍ ທີ່ອັນຕະລາຍບໍ່ດີ: ມີ ໜ້ອຍ ຄົນຖືກຕິດປ້າຍທີ່ມີປ້າຍເຕືອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງ ໝາຍ ສີມັກຈະຖືກໃສ່ຮ້າຍແຮງ. Scuppers – ການເປີດຢູ່ໃນສິ່ງກີດຂວາງຊີມັງເພື່ອລະບາຍນ້ໍາ – ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຫລວງເຊັ່ນດຽວກັນແລະບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜູ້ຂີ່ຈັກຍານ; ການ ນຳ ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເສັ້ນທາງຫລວງຄວນເປັນມາດຕະຖານຍົກເວັ້ນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແລະກົດລະບຽບຂອງເສັ້ນທາງ. ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໄດ້, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ“ ລົດຖີບປອດໄພ” ແມ່ນການທົດແທນທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຕາມລະບຽບການທາງຫຼວງ.

ການໃຊ້ກະຕັນຍູເພື່ອແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຝຸ່ນແລະໂງ່ນຫີນທີ່ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ຖະ ໜົນ ສະເພາະຕາມແຄມທາງຂ້າງລະບົບການລະບາຍທາງດ່ວນ
Weir, sieve, comb ເພື່ອແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເລື່ອນອອກ, ໃສ່ຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ ຳ ຢູ່ບ່ອນຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ທາງລົດໄຟຂ້າງທາງຍ່າງ. ຜະລິດແລະອອກແບບສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ການລະບາຍນ້ ຳ ETA Trench ໜ້າ ຈໍຂີ້ຝຸ່ນ ໜ້າ ຈໍໃກ້ໆກັບທາງຍ່າງ, ຂີ້ເຫຍື່ອໃບຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ລະບົບການສັນຈອນຕາມສາຍທາງຫຼວງ
ດັກຂີ້ເຫຍື້ອຈະຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງການແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ. ພ້ອມກັນລໍຖ້າໃຫ້ພະນັກງານເຮັດຄວາມສະອາດຈັດການໄດ້ງ່າຍ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນບ່ອນສາທາລະນະ. ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການລະບາຍນ້ ຳ ມີຄວາມລຽບງ່າຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ມັນກໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍທາງອ້ອມໃນຂະບວນການ ບຳ ບັດນ້ ຳ ເສຍ. ສິ່ງເສດເຫຼືອບາງຢ່າງກໍ່ສາມາດເປັນມົນລະພິດເຊັ່ນກັນ ມີຂະ ໜາດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກະດຸມເຫຼັກທີ່ຈະເລືອກ. ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດຊື້ໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ ຄຳ ສັ່ງການຜະລິດ. ມັນປະກອບດ້ວຍຂະ ໜາດ ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກ. ເຊິ່ງຖ້າມັນແມ່ນຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ຖືກໃຊ້ໃນທາງຂ້າງເພື່ອດັກເອົາໃບໄມ້ຢູ່ຂ້າງທາງຍ່າງ ມັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກລະດັບສາກົນວ່າ Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating.
ຊື່ທີ່ຄົນໄທຄຸ້ນເຄີຍມັກເອີ້ນກັນ ຫລໍ່ເຫຼັກທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນ ເນື່ອງຈາກວ່າກະດາດຊາຍເຫຼົ່ານີ້ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຜະລິດໂດຍໃຊ້ເຫຼັກເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງພິເສດ. ແລະໂດຍການເປັນອຸປະກອນທີ່ຈະຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອເປັນປະ ຈຳ ສະນັ້ນ, ການຊື້ຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາຕາມມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕ້ອງຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ແມ່ນໃຊ້ກັບໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານ. ຫລື ນຳ ໃຊ້ກັບສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນສະຖານທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງຫລືຊັບສິນທີ່ພັກອາໄສ ຫລືໃຊ້ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນຕົວ ຄວນເລືອກໃຊ້ ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກແມ່ນເຮັດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຫລຽນເຊັ່ນກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າທຸກໆມື້ມີຝຸ່ນທີ່ໄດ້ສະສົມຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນ ນັ້ນຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈະສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການກັດກ່ອນ, ເຊິ່ງຖ້າໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້, ການແບ່ງແຍກແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆປະຕິບັດ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບອຸປະກອນປະເພດນີ້.

ເສັ້ນທາງຂັບລົດ ພາບ ໜ້າ ຈໍໃສ່ກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ
ໜ້າ ຈໍ Currated Drain Inlet Grating ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງກະແສໄຟຟ້າແລະຊ່ອງທາງເພື່ອຈັບເອົາລົມພະຍຸຈາກພື້ນຖະ ໜົນ ເມື່ອຝົນຕົກ, ນ້ ຳ ກໍ່ໄຫຼຈາກຖະ ໜົນ, ພົມປູພື້ນ, ຫຼັງຄາເຮືອນແລະພື້ນອື່ນໆ, ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງນ້ ຳ ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ເຂດນ້ ຳ ໃນຕົວເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ມີລະບົບລະບາຍນ້ ຳ ພ້ອມຈຸດເຂົ້າສູ່ທໍ່ເພື່ອລະບາຍນ້ ຳ ພະຍຸໃນບາງເຂດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ບັນດາຕົວເມືອງອາດຈະບໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທໍ່ສົ່ງແລະນ້ ຳ ກໍ່ໄດ້ຖືກລະບາຍນ້ ຳ ຜ່ານທໍ່ລະບາຍນໍ້າເປີດ.

ກະຕັນຍູແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກເບື້ອງຫີນໂດຍຕີນຂອງຄົນຍ່າງ, ຝາອັດທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ Inlet.

Scupper ຄວບຄຸມທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ

Currated Drain Inlet Grating ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການນ້ ຳ ຝົນດັ່ງກ່າວ, ໃນແງ່ຂອງການ ກຳ ນົດແລະໄລຍະເວລາແລະປະລິມານນ້ ຳ ໄຫຼທີ່ອາດຄາດຫວັງໄດ້. ບາງຄັ້ງເຫດການປະລິມານນໍ້າຝົນອາດຈະຮຸນແຮງພໍສົມຄວນແລະເກີນຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ຂອງລະບົບພາຍຸລົມຂອງພວກເຮົາ.
ທໍ່ລະບາຍທາງຂ້າງ, ຫລືທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ໃຫ້ລະບາຍນ້ ຳ ຕາມເສັ້ນທາງໃນພື້ນທີ່ປູທາງເຊັ່ນ: ຖະ ໜົນ ຂ້າງແລະບ່ອນຈອດລົດ. ເມື່ອເສັ້ນທາງຂ້າງແລ່ນໄປຕາມຕຶກ, ຕ້ອງມີການລະບາຍເສັ້ນເປັນໄລຍະເພື່ອຖ່າຍທອດຫລັງຄາຈາກທາງລຸ່ມທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກອາຄານໃນຂະນະທີ່ຍອມຮັບເອົາກະແສໄຫລຈາກກະດານ. ທໍ່ລະບາຍທາງຂ້າງໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ພ້ອມກັບເກີບເກີບທີ່ຖືກລົງເພື່ອຮັບປະກັນພື້ນຜິວຂອງຄົນຍ່າງທີ່ມີລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີແລະມີການລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ. ພວກເຮົາສະ ເໜີ ທໍ່ລະບາຍທາງຍ່າງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກພ້ອມດ້ວຍການອອກແບບຄວາມກະຕັນຍູແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນຍ່າງ ຕົວເລືອກກອບຫລາຍຮູບແບບລວມທັງຮູບແບບການລັກລອບແບບລັກລອບສູນກາງຖືກສະ ເໜີ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງສະຖານທີ່. ຫ້ອງປະຊຸມລະບາຍນ້ ຳ ຕາມຖະ ໜົນ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລະດັບການຈາລະຈອນພ້ອມທັງເຄື່ອງຈັກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄົນຍ່າງໃນຫລາຍຂະ ໜາດ ເໝາະ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວຈົນເຖິງການລະບາຍຫຼາຍບ່ອນຈອດລົດ.Currated Drain Inlet Grating
Currated Drain Inlet Grating ພວກເຮົາບໍ່ມີສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ Curbed Drain Inlet Grating ເປັນມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາພັດທະນາຄວາມກະຕັນຍູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ພວກເຮົາຖາມລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ ຄຳ ຖາມພື້ນຖານເຫລົ່ານີ້.
ເຈົ້າຕ້ອງການໃຊ້ຈັກຄົນ?
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ນໍ້າອອກຈາກພື້ນທີ່ແນວໃດ?
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ນໍ້າອອກຈາກພື້ນທີ່ໄວເທົ່າໃດ?
ພື້ນທີ່ປະເພດໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕັ້ງດັກຂີ້ເຫຍື້ອ?

Weir, sieve, comb to separates the floating debris, ວາງຊ່ອງທາງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ, ໃບໄມ້, ເຈ້ຍ, ຖ່ານຫີນ, ກ່ອງ, ຊ່ອງທາງ, ນໍ້າເຮັດນໍ້າ ລາງລົດໄຟຂ້າງ U ຕາມແຄມທາງ, ສະເພາະຕາມມາດຕະຖານເທດສະບານ. ພະແນກໂຍທາທິການແລະແຜນການເມືອງແລະປະເທດ ພະແນກຖະ ໜົນ ຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ETA, Trench basin scupper Dust screen drive side side grating grating ຖະຫນົນຫົນທາງເສັ້ນທາງການຈະລາຈອນ, Leaf trapper ທີ່ປອດໄພໃນການລະບາຍນ້ ຳ ການຈາລະຈອນຕາມແຄມທາງຫຼວງຂອງອຸປະກອນລະ

ບາຍນ້ ຳ, ເສັ້ນຂອບແລະຄວບຄຸມອຸປະກອນລະ
ບາຍນ້ ຳ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບເອົານ້ ຳ ແລະສາມາດເປັນຮູບມົນ, ຮຽບຮ້ອຍ, ຫຼື ຮູບສີ່ແຈສາກມັນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຂາຍດ້ວຍຂອບ, ຂອບທາງເຂົ້າ, ປ່ອງອະນຸສາວະລີ, ຫລືຂົວຂ້າມນ້ ຳ. ບາງຕະຫລາດເອີ້ນການປົກຫຸ້ມຂອງແຜ່ນນີ້.

ຝາປິດ, ຂອບແລະຂອບ | INLETS & STORM SEWERS
ບໍລິສັດ Grating ຂອງໄທຜະລິດແລະສະ ໜອງ ເຄື່ອງຫຼໍ່ຫຼອມຂົວເຫຼັກ. ຂົວ scupper ຖະຫນົນແລະການກໍ່ສ້າງການກໍ່ສ້າງເພື່ອຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂ ASTM ແລະ AASHTO. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະແດງລະຄອນຂອງພວກເຮົາຕອບສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດ; ແລະເຂດປົກຄອງອື່ນໆ, ເມືອງຫລືທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ. ທາງເລືອກຂອງລູກຄ້າແມ່ນປົກກະຕິໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງ, ຂະ ໜາດ, ການຈັດອັນດັບການໂຫຼດ, ປະເພດວັດສະດຸ, ທາງເລືອກເອົາແລະປະເພດລັອກ.
ຂອບແລະຜ້າຄຸມຂອງ Manhole ສາມາດເປັນຮູບກົມ, ສີ່ຫລ່ຽມຫລືສີ່ຫລ່ຽມ. ພວກມັນປົກກະຕິແລ້ວສາມາດໃຊ້ເປັນສະພາແຫ່ງຫຼືຕັ້ງຂື້ນຢູ່ກັບວ່າຈະປະກອບກັນກ່ອນການຂົນສົ່ງ.
ຕົວເລືອກ“ ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອບໍ່! ເສັ້ນທາງເດີນເຮືອແລະເສັ້ນທາງເດີນເຮືອແບບປະເພນີອື່ນໆແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ. ການລະບາຍນ້ ຳ ຫລືຮ່ອງລະບາຍນ້ ຳ ແມ່ນຖືກຂາຍໂດຍປົກກະຕິແລ້ວດ້ວຍການຕິດຝາ, ການປ້ອງກັນຂອບທາງເຂົ້າ, ປ່ອງອະນຸລັກຫລືການກໍ່ສ້າງຂົວ. ບາງຕະຫຼາດຮຽກວ່າແຜ່ນປົກ. ການລະບຸການແກ້ໄຂການລະບາຍນໍ້າທີ່ ເໝາະ ສົມແມ່ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ສຳ ຄັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງນ້ ຳ ຂອງພະຍຸ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ກວ້າງຂວາງປະກອບມີຮ່ອງນ້ ຳ, ທໍ່ນ້ ຳ, ທໍ່ກັ້ນແລະສາຍນ້ ຳ ແລະອ່າງເກັບນ້ ຳ .Grating Thai ມີທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບ ຄຳ ຮ້ອງສະ ໝັກ ຂອງທ່ານຈາກພື້ນທີ່ຜູ້ຄົນຍ່າງໄປຈົນຮອດສະ ໜາມ ບິນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະມີຄວາມກວ້າງ. ຮ່ອງຮອຍຂອງນັກອອກແບບອາດຈະເປັນການປັບປຸງສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ແບບໂດດດ່ຽວ, ຫຼືສາມາດປະກອບແບບອອກແບບທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຕົ້ນໄມ້.

ຂົວຂ້າມນ້ ຳ Scupper | ພາຍຸລະບາຍລົມສະຫນອງການແກ້ໄຂການລະບາຍທີ່ດີເລີດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂົວ. ລະບົບ scupper ເກັບນ້ ຳ ຈາກພື້ນຂົວ, ເພື່ອສົ່ງນ້ ຳ ນີ້ໄປຫາ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ ເໝາະ ສົມຢູ່ລຸ່ມຂົວ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ ສຳ ຄັນຕໍ່ການຂູດຂີ້ເຫຍື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນການກໍ່ສ້າງທີ່ມີນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ.

ອ່າງຈັບ (ທໍ່ລະບາຍພະຍຸ, ຄວບຄຸມທາງເຂົ້າ)ແມ່ນເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ລະບົບລະບາຍພະຍຸເຊິ່ງປົກກະຕິລວມມີທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ກະຕັນຍູຫລືຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ມີລົມພາຍຸເຂົ້າໄປໃນອ່າງຈັບແລະນ້ ຳ ເປື້ອນເພື່ອເກັບຕົກຕະກອນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະມົນລະພິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກມັນຍັງຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ນ້ ຳ ທີ່ປະສົມກັນເພື່ອກັນນ້ ຳ ທີ່ເລື່ອນໄດ້ແລະຕັ້ງຖິ່ນຖານແຂງ. ອ່າງເກັບນ້ ຳ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນການທົດລອງໃຊ້ ສຳ ລັບການປະຕິບັດການປິ່ນປົວອື່ນໆໂດຍການຈັບກimeອກປະປາຂະ ໜາດ ໃຫຍ່. ປະສິດທິພາບຂອງອ່າງຈັບທີ່ການ ກຳ ຈັດຕະກອນແລະມົນລະພິດອື່ນໆແມ່ນຂື້ນກັບການອອກແບບຂອງອ່າງຈັບ (ຕົວຢ່າງຂະ ໜາດ ຂອງນ້ ຳ ກ້ອນ), ແລະການ ບຳ ລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັກສາບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ ຳ ເພື່ອເກັບຕະກອນ.

ຈັບອ່າງຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍນ້ ຳ ທົ່ວປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອ່າງເກັບນ້ ຳ ຫຼາຍແຫ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ສຳ ລັບການຕົກຕະກອນແລະການຈັບມົນລະພິດ. ການ ນຳ ໃຊ້ອ່າງປາທີ່ ເໝາະ ສົມແມ່ນເປັນການທົດລອງໃຊ້ກັບການປະຕິບັດການບໍລິຫານຈັດການກັບພະຍຸ. ການຮັກສາອ່າງໂຕ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະຊ່ວຍປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທາງເລືອກໃນການຫວນຄືນແບບງ່າຍໆຂອງອ່າງຈັບແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າອ່າງຈັບທັງ ໝົດ ມີຝາປິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີວັດສະດຸທີ່ເລື່ອນໄດ້, ເຊັ່ນຂີ້ເຫຍື້ອແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການເຂົ້າສູ່ລະບົບລະບາຍນ້ ຳ ຂອງພະຍຸ.
ການເປີດທາງຂວາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂື້ນກັບການຊຶມເສົ້າທີ່ຢູ່ຕິດກັນຢູ່ໃນຮ່ອງນ້ ຳ ເພື່ອການຂັດຂວາງການໄຫລວຽນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ. ອັດຕາການຂັດຂວາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງຂາເຂົ້າທີ່ສັ້ນກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການກີດຂວາງທາງນ້ ຳ ສາມາດບໍ່ປອດໄພ ສຳ ລັບກະແສການຈະລາຈອນແລະການປະຕິບັດງານລົດຖີບໃກ້ສາຍນ້ ຳ. ສະນັ້ນ, ການປະນີປະນອມກັນແມ່ນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເມື່ອເລືອກຄ່າທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງ gutter. ຄວາມເລິກຂອງຄວາມເສື່ອມຂອງ gutter
ບາງເຂດເທດສະບານໃນລັດມັກທີ່ຈະຢຸດການຄວບຄຸມທາງເຂົ້າທີ່ມີການຊຶມເສົ້າທີ່ ສຳ ຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໃນການຈະລາຈອນ. ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖືກຖົດຖອຍລົງຈາກເສັ້ນທາງຂອງການຂັດຂວາງແລະຮ່ອງນ້ ຳ ເຊັ່ນວ່າການຊຶມເສົ້າບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຈາກເສັ້ນທາງສາຍນ້ ຳ. ນີ້ອາດຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄວບຄຸມຄວບຄຸມອາດຈະສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະລາຈອນ. ການເປີດທາງຂວາງແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນສະຖານະການ sag ແລະໃນຊັ້ນຮຽນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການ ທຳ ຄວາມສະອາດຕົວເອງແລະປະສິດທິພາບຂອງໄຮໂດຼລິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນມັກຈະມັກໃນບັນດາຂາເຂົ້າທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູເພາະວ່າທາງເຂົ້າຖືກວາງຢູ່ທາງນອກຂອງການເດີນທາງແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ໜ້ອຍ ຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກແລະການສັນຈອນ.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເສັ້ນທາງເປີດໃນການຄວບຄຸມແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງການໄຫຼວຽນຂອງການເປີດແມ່ນມີການສ້ອມແຊມແລະບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ງ່າຍກັບລະດັບການປູທີ່ປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຮັກສາພື້ນຜິວ. ການຊ້ອນກັນທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເທື່ອລະກ້າວຫລືແມ້ກະທັ້ງ ກຳ ຈັດການເປີດຕົ້ນສະບັບທີ່ມີຢູ່ ສຳ ລັບການ ກຳ ຈັດນ້ ຳ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຂອບທາງປູຢາງຖືກຕິດກັບສາຍນ້ ຳ ສາຍເດີມ.

ສຳ ລັບສ່ວນໃຫຍ່, ເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ໃນ gutters, ຕິດກັບສິ່ງກີດຂວາງການຈະລາຈອນຄອນກີດຫລືລາງລົດໄຟ (ບ່ອນທີ່ອຸບປະສັກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້), ເຄື່ອງກີດຂວາງທີ່ມີຮູບ V ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງແລະສິ່ງກີດຂວາງ. inlet ຮູ້ບຸນຄຸນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານະການໃນຊັ້ນຮຽນບວກກັບ inlet ຄວບຄຸມ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບລັກສະນະຂອງຖະ ໜົນ ໃນຕົວເມືອງເຊັ່ນ: ທາງຍ່າງ, ທາງແຍກແລະຖະ ໜົນ. ໃນເວລາທີ່ inlet ຮູ້ບຸນຄຸນໄດ້ຖືກລະບຸ, ການຕັ້ງຄ່າແລະການປະຖົມນິເທດຮູ້ບຸນຄຸນຄວນຈະເຫມາະສົມກັບຄວາມປອດໄພຂອງລົດຖີບແລະລົດເຂັນ.
ການເຂົ້າເຖິງລະບົບລະບາຍພະຍຸຜ່ານທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ແມ່ນດີເລີດໃນນັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຄວາມກະຕັນຍູແມ່ນເອົາອອກໄດ້. ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເປັນວັດຖຸທີ່ຄົງທີ່ຂອງຄວາມສົນໃຈໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາ. ໃນຂະນະທີ່ເສດດັ່ງກ່າວ ກຳ ລັງສະສົມມັນກໍ່ຂັດຂວາງການໄຫລຂອງນ້ ຳ ໃນ ໜ້າ ດິນ .

Scupper ກະດານ Mold Mold Side Side Grain Scupper

ທໍ່ເສັ້ນແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສະຖານະການການໄຫຼທີ່ຕໍ່າ. ຄຳ ຮ້ອງສະ ໝັກ ປະກອບມີການໄຫຼເຂົ້າຂອງເອກະສານສະກັດກັ້ນຈາກເສັ້ນທາງໃນເວລາທີ່ການເກັບ ກຳ ຢູ່ຈຸດທີ່ສຸມບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ຫຼືການສະ ໜອງ ທາງເຂົ້າທົ່ວໄປ ສຳ ລັບການໄຫຼທີ່ຢຸດຢູ່ເທິງພື້ນໂດຍບໍ່ມີຄ້ອຍຊັນ. ທໍ່ເສັ້ນແມ່ນມີປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ມີການຊຶມເສົ້າທີ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງໄຮໂດຼລິກ. ທໍ່ເສັ້ນອາດເປັນປະໂຫຍດໃນບໍລິເວນທີ່ມີບັນຫາເຊິ່ງການກີດຂວາງແລະຄວາມກະຕັນຍູຂອງ inlet ແມ່ນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ເຊັ່ນ: ອຸປະສັກປານກາງ, ແລະໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ສູງ. ທໍ່ລະບາຍເສັ້ນສາມາດຕິດຕັ້ງຜ່ານທາງຖະ ໜົນ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທໍ່ລະບາຍເສັ້ນແມ່ນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼາຍຢ່າງ: ທໍ່ເສັ້ນແມ່ນມີທ່າອ່ຽງສູງທີ່ຈະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນການຕັ້ງຄ່າ sag. ການ ບຳ ລຸງຮັກສາເປັນປະ ຈຳ ແມ່ນ ຈຳ ເປັນໃນການ ກຳ ຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກນ້ ຳ ເປື້ອນ. ການຕິດຕັ້ງສາມາດຍາກ.

ທໍ່ Slotted Drains \ Curled Drain Inlet Grating
ທໍ່ນ້ ຳ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ນ້ ຳ ເຊື່ອມທີ່ມີຊ່ອງຄອດຫລືຄໍຢູ່ທາງເທິງ (ເບິ່ງຮູບ 10-5) ຮູຄໍຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ຖືກກະທົບໂດຍປົກກະຕິ ສຳ ລັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ຄວນສ້າງທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເຮັດຄວາມສະອາດ ສຳ ລັບການຕິດ. ຖ້າບໍ່, ຄວນ ກຳ ນົດການເຮັດຄວາມສະອາດແລະ ບຳ ລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິຢູ່ບ່ອນລະບາຍນ້ ຳ. ເພື່ອ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ.

Trench Drains \ Curbed Drain Inlet Grating.
ຮ່ອງລະບາຍນ້ ຳ ອາດເປັນ precast ຫຼື cast-in-place ຮູບ 10-6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮ່າງກາຍແລະຄວາມກະຕັນຍູຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ precast ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ. t ເກັບຮັກສາຕະກອນ, ແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງການມີປະລິມານ ຈຳ ກັດເນື່ອງຈາກຂະ ໜາດ ຂອງມັນ. ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ຢູ່ເສັ້ນທາງຂອງກົມແມ່ນຕ້ອງມີຮ່ອງຮອຍທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດໄດ້ເພາະວ່າ grates ທີ່ເອົາອອກໄດ້ອາດຈະກາຍເປັນວ່າງຫລືເຄື່ອນໄຫວເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະລາຈອນ ພະແນກມີພື້ນທີ່ເປີດກວ້າງຢ່າງ ໜ້ອຍ 60% ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳ ຄວາມສະອາດດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ມີສູນຍາກາດຫຼືລົດບັນທຸກນ້ ຳ ໂດຍບໍ່ຖອດກະ ດາດ.

ແມ່ພິມ Inlet Mold Curbed Side Grain Scupperເຄື່ອງປະສົມປະສານເຊັ່ນ: ຄວບຄຸມແລະຮູ້ບຸນຄຸນສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ sag. ເນື່ອງຈາກບັນຫາເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຂື້ນໃນ sags, inlet ປະສົມປະສານໃຫ້ການລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ລົ້ນຖ້າພາກສ່ວນໃດສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຂາເຂົ້າກາຍເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອເຕັມສ່ວນຫຼືຖືກອຸດຕັນຢ່າງຮຸນແຮງ. ການຮັກສາເສັ້ນທາງປະສົມປະສານໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມກະຕັນຍູແມ່ນເອົາອອກໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍແລະລະບົບລະບາຍພະຍຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາຂາເຂົ້າປະສົມທີ່ ນຳ ໃຊ້ໃນລະດັບທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດຂອງໄຮໂດຼລິກເພີ່ມເຕີມຂະ ໜາດ ນ້ອຍພໍສົມຄວນ. ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການປະສົມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການສ້າງປັດໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ສຳ ລັບການ ກຳ ນົດຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະສົມປະສານ. ສຳ ລັບການຄວບຄຸມການຄວບຄຸມແລະການຮູ້ບຸນຄຸນ, ສົມມຸດວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະສົມປະສານເຂົ້າກັນແມ່ນລວມຍອດຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມກະຕັນຍູແລະຄວາມຍາວຂອງການເປີດກະແສໄຟຟ້າ. ບໍ່ສົນໃຈຄວາມອາດສາມາດຂອງການເປີດຄວບຄຸມທີ່ຕິດກັບການເປີດກະຕັນຍູ.

Curled Drain Inlet Grating \ Inlets ໃນການຕັ້ງຄ່າ Sag
ທາງເຂົ້າໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ “ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນ” ເພາະວ່ານໍ້າແລະຊາກຫັກພັງຂອງມັນບໍ່ມີບ່ອນອື່ນທີ່ຈະໄປ. ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ inlet ໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ມັກຈະເປັນຕົວແທນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບລະບາຍພະຍຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອອກແບບໄຮໂດຼລິກຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາບາງລາຍການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ຄວາມກວ້າງຂອງ ໜອງ ທີ່ກວ້າງແລະຄ້ອຍວິທີການທີ່ສັບສົນ. ໃນການຕັ້ງຄ່າ sag, ຄວາມກວ້າງຂອງ ໜອງ ທີ່ຄວບຄຸມສາມາດມາຈາກ ໜຶ່ງ ໃນສອງຕົ້ນ ກຳ ເນີດ. ເສັ້ນທາງໃນຕົວມັນເອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫົວທີ່ແປວ່າຄວາມກວ້າງຂອງ ໜອງ, ແລະກະແສທີ່ໄຫຼມາຈາກການກີດຂວາງແລະຊ່ອງຫວ່າງຈາກແຕ່ລະທິດທາງຈະຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງຂອງໂຕເອງ. ຖ້າ sag ຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງແນວຕັ້ງ, ເປີ້ນພູທີ່ sag ແມ່ນສູນ, ຊຶ່ງຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກັກກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນມີຮູບແບບການໄຫຼສາມມິຕິທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຜົນສະທ້ອນຂອງການແຕ້ມຂອງຂາເຂົ້າ. ໃນຖານະເປັນການປະມານ, ວິທີການ ໜຶ່ງ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນການຄາດຄະເນຄວາມຄ້ອຍຕາມລວງຍາວຂອງ ໜຶ່ງ ສ່ວນເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງຊັ້ນຕັ້ງ. ເນື່ອງຈາກວ່ານໍ້າຫຼືນໍ້າ ໜັກ ຂອງມັນສາມາດບໍ່ໄປບ່ອນອື່ນ, ຄວນ ນຳ ໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຂະ ໜາດ ຂອງຂາເຂົ້າ. ສຳ ລັບຄວາມກະຕັນຍູ inlet ໃນ sags, ປັດໃຈຄວາມປອດໄພປົກກະຕິແມ່ນປະມານສອງ; ສຳ ລັບການຄວບຄຸມຂາເຂົ້າ, ປັດໃຈສາມາດມີ ໜ້ອຍ ລົງ. ໃນການປະຍຸກໃຊ້, ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ ສຳ ລັບການກະຕຸ້ນຄວາມກະຕັນຍູຖືກ ນຳ ໃຊ້ເປັນປັດໃຈຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພ, ຫຼືປັດໃຈອຸດຕັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ປັດໃຈດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ 2 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປັດໃຈອຸດຕັນຂອງ 50%, ເຊິ່ງຄາດວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງຄວາມກະຕັນຍູຈະຖືກກັກຂັງຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ. ບ່ອນທີ່ມີການເຈາະ ໜອງ ທີ່ ສຳ ຄັນເຊັ່ນ: ໃນສາຍນ້ ຳ ໃຕ້ແລະເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຕັ້ງຂື້ນ, ການປະຕິບັດວິສະວະ ກຳ ທີ່ດີແມ່ນການວາງຂາເຂົ້າທາງຂ້າງໃນແຕ່ລະຂ້າງຂອງບ່ອນຕັ້ງ sag ເພື່ອບັນເທົາພາລະການໄຫລຂອງສ່ວນໃດສ່ວນ ໜຶ່ງ ຫຼືສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ທາງໃນໃນ sag.

ປານກາງ / Ditch Drains \ ຄວບຄຸມເດັກ Inlet Grating
Drains ຫຼືເວີ້ງປາກົດໃນ ditches ແລະປານກາງມີເວີ້ງປົກກະຕິແລ້ວຮູ້ບຸນຄຸນແລະຍັງແມ່ນ termed “ເວີ້ງວາງ.” ການປະຕິບັດງານຂອງ inlet ໄດ້ຖືກປັບປຸງເປັນປົກ riprap ສີມັງວ່າຮູບແບບປະເພດຂອງ. ໂຖປັດສະວະປະມານ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພະແນກ (0-5823-1) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບ້ວງນ້ ຳ ຂະ ໜາດ 6 ນິ້ວອາດຈະບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງທີ່ສົມບູນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງໄດ້ ກຳ ນົດຄວາມເລິກທີ່ຕ້ອງການ ສຳ ລັບການຈັບພາບທີ່ສົມບູນ, ຫຼືຄິດໄລ່ການໄຫລຂອງທ່ອນດອນໄປຫາທາງເຂົ້າຕໍ່ໄປ. .

ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ \ Curbed Drain Inlet Grating
ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ເກີນຂອບເຂດຫລືທາງຕັດ, ແມ່ນຖືກ ນຳ ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນບໍລິເວນປາຍຂົວເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສນ້ ຳ ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຂົວຂົວ, ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສນ້ ຳ ໄຫຼອອກຈາກສະພານຂ້າມຂົວ. ມັນອາດຈະມີສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ການລະບາຍນ້ ຳ ຫລືການຄວບຄຸມທາງຂວາງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການ ກຳ ຈັດການໄຫຼອອກຈາກທາງຍ່າງບ່ອນທີ່ບໍ່ມີລະບົບລະບາຍລົມພະຍຸແລະບ່ອນທີ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ ເໝາະ ສົມຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງສ່ວນຄວບຄຸມແລະຄວບຄຸມ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການເປີດໃນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການຂູດຫລືຂູດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນຂອງເຈື່ອນຫລືເປີ້ນພູ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຊ່ອງທາງຫລືທາງຮ່ອງອາດຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍທໍ່ທີ່ວາງໄວ້ໃນການປັກຫລັກຖະ ໜົນ ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 10-8. ການຮັກສານີ້ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕັດຫຍ້າແລະການ ບຳ ລຸງຮັກສາອື່ນໆແຕ່ຍັງແນະ ນຳ ຄວາມຕ້ອງການໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາຂອງມັນເອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ໄດ້ຈາກການອຸດຕັນ.

Curu Drain Inlet ຄວາມກະຕັນຍູ Scupper

 

Inlet Locations \ Curbed Drain Inlet Grating
ສະຖານທີ່ inlet ອາດຈະຖືກ ກຳ ນົດໂດຍອົງປະກອບເສັ້ນທາງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງໄຮໂດຼລິກ, ຫຼືທັງສອງ. ການຫັນປ່ຽນທາງສູງ, ທາງຍ່າງ, ທາງຍ່າງຂ້າມແລະເສັ້ນທາງລົດໄຟ (ເບິ່ງວິທີການອອກແບບ Bypass Flow). ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອເກັບ ກຳ ນ້ ຳ ໄຫຼໄດ້ 100%.

ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ເກັບນ້ ຳ ຈາກຖະ ໜົນ ແລະບ່ອນຈອດລົດແລະຖ່າຍທອດລະບົບລະບາຍພະຍຸໃຕ້ດິນ. ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ປະສົມເຂົ້າໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະລະບາຍນ້ ຳ ຖືກເອີ້ນວ່າທາງເຂົ້າ. ທໍ່ລະບາຍນໍ້າມີປະໂຫຍດຄຸນນະພາບນ້ ຳ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ພັດທະນາພວກມັນມັກຈະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ ຈຳ ເປັນຂອງລະບົບລະບາຍເຊິ່ງທັງ ໝົດ ມີຄຸນປະໂຫຍດດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນ້ ຳ. ມີອົງປະກອບອອກແບບທີ່ສາມາດປະກອບເຂົ້າໃນທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ເພື່ອບັນລຸຄຸນປະໂຫຍດທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ ຳ ບາງຢ່າງ.

ຄວາມສາມາດໃນການ ນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນລະບາຍນ້ ຳ ແມ່ນ ເໝາະ ສົມຕາມຖະ ໜົນ ຫົນທາງປູຢາງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຂອບທາງປູຢາງຫລືຮ່ອງນ້ ຳ ທີ່ເປັນກ້ອນຫີນບ່ອນທີ່ມີລະບົບລະບາຍນ້ ຳ ພະຍຸຢ່າງຖາວອນໃນປະຈຸບັນ.

ຂໍ້ດີໃນການ ນຳ ້ ປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງນ້ ຳ ທີ່ເຊື່ອມໂຊມຈາກຮ່ອງນ້ ຳ ແຄມທາງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໄຫຼຈາກການໄຫຼວຽນ / ຄວບຄຸມໂດຍການກະຈາຍພະລັງງານ.

ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນທັງ ໝົດ ການລະບາຍນ້ໍາຮູ້ບຸນຄຸນ ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole, ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole (ກົດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃນຫນ້າຕໍ່ໄປ )

 

——————————————————————————————————————————-
ภาษาอังกฤษ

Curbed Drain Inlet Grating
Curb Drainage Grating Scupper

#Screens #Leaf litter trap #Grate trap separating the garbage from the stone lever edge of the footsteps #Greating food waste traps and drains #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainage #DustScreenDriveDrivewayCurbatingGrain

Curbed Drain Inlet Grating Made from special ductile cast iron (Casting Ductile Iron) designed to be used as Steel weir Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete, Kor Sor. In order to prevent waste going into public sewers So that the water can drain down the side of the footpath Design and manufacture work pieces according to specification standards as per the standards of the municipality of Bangkok, Department of Public Works and Town & Country Planning. Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Quotation of Curbed Drain Inlet Grating
Inlet Curbed Drainage Grating Scupper

Curbed Drainage Grating Inlet Scupper ** Prices presented above. Excluded VAT and shipping (The price is picked up at the factory) | Price excluded VAT and Delivery Features of the grate, dust, powder, stone, leaf, sidewalk, Curbed Drainage Grating Scupper 1) Cast iron grate traps static dust dust. climber drum screen grating This type of grate is made from special ductile cast iron (Casting Ductile Iron) designed to be used as The grate separates the debris, trapping the leaves, the side rocks along the footpath. Standard sizes with stock ready for immediate sale are 10x40cm., 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm., 25x70cm., Etc.

 

2) Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating or called in a variety of names Cast iron weir, traps dust, floating debris, food debris, leaf traps, stone levers on the side of the footpath Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete, Kor Sor. To prevent rubbish into public sewers.

3) Cast iron grate traps waste on the side of the road, along the footbath. This model is designed by using molten steel ductile and pouring to control production standards. Designed and manufactured according to the specification Standards of the Department of Rural Roads, Municipalities, National Housing Authority ETA Department of Public Works and Town & Country Planning Bangkok Civil Service, etc.

4) Steel grating trap at the foot of the footpath Installed by casting in mortar, reinforced concrete. On the side, by the footpath To prevent debris from flowing into the sewer Resulting in flooding in the road area The above prices are wholesale prices to the project. In case of bulk order Please request a special price by contacting the sales department.

The grate separates the garbage from the stone lever curbeddraininletscupperdrivewaygrating

The grate separates the garbage from the stone lever curbinletscupperdrivewaygrating

The rubbish trap will keep the function of separating debris. Together to wait for the cleaning staff to handle it easily This will help reduce problems and prevent waste flowing into public sewers. Which not only allows the drainage to be smooth but also But also indirectly helps the wastewater treatment process. Because some debris can cause pollution Screens are available in different sizes. The standard sizes that are widely used can be purchased immediately without having to wait for the production order. If it is a grid that is used in the sidewalk to trap leaves on the side of the footpath It is internationally known as Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating. A familiar name among Thai people is often called another name. Cast iron grate weir or scraps trap Manufactured using exceptionally strong cast iron.

Therefore, the purchasing has to be strict standardized monitoring. Must be made from materials that are highly durable. (Should choose to use high quality ductile cast iron forged in a homogeneous form. Do not use the steel sheet to be welded with a lot of joints that are easily rusted) because in every day that dirt accumulates in the grate That would mean a random risk of corrosion, which, if a steel grating is not standardized. Inevitably, breakdowns and difficulties follow, which is why it is necessary to use the best quality materials for this type of device.

The grate separates the garbage from the stone lever inletscupperdrivewaygrating

inletscupperdrivewaygrating The grate separates the garbage, dust and the rocks beside the footpath. Curbed Drainage Inlet Grating Scupper

Curbed Drainage Grates Scupper Specification | Dimensions and Specs The grate separates the waste in the rocky side of the footpath
Curbed Drain Inlet Grating curbdrainletcuppergrating The grate separates the rocky waste.

sidecurbdrainletcuppergrating Grid trap, waste separation, stone lever, side walkway, Rim fit road, baht
*** Each tooth of the cast iron grate leaves trap garbage. It looks like a triangle facing the corner. Causing the waste filter to flow smoothly without interruption With the force of the water it will clean naturally. Meets government agency standards such as Department of Rural Roads, Municipalities, National Housing ETA Department of Public Works and Town & Country Planning Bangkok Civil Service, etc.

SD11: Size 10x30cm. Curbed Drain Inlet Grating size 10x30cm.Mesh 1.50x8cm. Thick 1cm. Weight: 1.5kg.

Curbed Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates along side of highway #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens are made from Casting Ductile Iron. The sieve separates the debris, dust, and leaf dust is a sieve that is embedded in the reinforced concrete rock lever. So that the water can drain down the side of the footpath

Curbed inlet Drainage vGrating Scupper

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating or called in a variety of names. Steel weir Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete. In order to prevent waste going into public sewers

Best-Seller # 1 SD12: Size 10x40cm
Curbed Drain Inlet Grating size 10x40cm. Mesh 2.50x8cm. Thick 1cm. Weight: 1.5kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating or called in a variety of names. Steel weir Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete, Kor Sor. In order to prevent waste going into public sewers Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, channel, water grate U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Grid trap to separate the debris from the rock, the side track, the footpath. inletscupperdrivewaygrating

Best-Seller # 2 SD21: Size 15x30cm.
Curbed Drain Inlet Grating size 15x30cm. Mesh 3x10cm. Thick 1.50cm. Weight: 1.7kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating or called in a variety of names. Steel weir Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete, Kor Sor. In order to prevent waste going into public sewers Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, channel, water grate U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Curbed Drainage Grating Curbed Drain Inlet Grating Scupper

 

Top Sell # 3 SD22: Size 15x40cm.
Curbed Drain Inlet Grating size 15x40cm. Mesh 3.3x12cm. Thick 1cm. Weight: 2kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating or called in a variety of names. Steel weir Used to be cast in a stone footpath, reinforced concrete, Kor Sor. To prevent rubbish into public drains. Curbed Drainage Grating Scupper Screens, dust traps, dust, rock, leaf on the side of the footpath. Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, channel, water grate U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Curbed Inlet Drainage Grating Curbed Drain Inlet Grating DrivewayScupper

SD23: Size 15x50cm. Curbed Drain Inlet Grating

Curbed Drainage Grating Scupper Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, channel, water grate Side rails, sidewalks, Side Curbed Drainage, Driveway, Grating Trench basin, Dust screen, side traffic, road highway. Looks like a triangle facing the corner Causing the waste filter to flow smoothly without interruption With the force of the water it will clean naturally. Meets government agency standards such as Department of Rural Roads, Municipalities, National Housing ETA Department of Public Works and Town & Country Planning Bangkok Civil Service, etc.

Curbed Drainage Grating Inlet Scupper

SD24: Size 15x60cm. Curbed Drain Inlet Grating, waste separation grid beside the foot of foot, size 15x60cm. Mesh 4×14 cm. Thick 2 cm. Weight 4.2 kg.

Curbed Drainage Grating Scupper Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, channel, water grate The side rail along the footpath. Each tooth of a cast-iron grate leaves traps garbage. Looks like a triangle facing the corner Causing the waste filter to flow smoothly without interruption With the force of the water it will clean naturally. Meets government agency standards such as Department of Rural Roads, Municipalities, National Housing ETA Department of Public Works and Town & Country Planning Bangkok Civil Bureau, etc. Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway

Driveway scupper Inlet Grating

SD25: Size 15x70cm. Curbed Drain Inlet Grating, waste separation grid beside the foot of foot, size 15x70cm. Mesh 4×14 cm. Thick 2 cm. Weight 5 kg.

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway
# #Leaf litter trap #Grate traps to separate the garbage from the stone lever, the edge of the footsteps #Great trapping food waste drain. #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideBoxic

Scupper Inlet Driveway Grating

Curbed Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates along side of highway #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens are made from Casting Ductile Iron. The sieve separates the debris, dust, and leaf dust is a sieve that is embedded in the reinforced concrete rock lever. So that the water can drain down the side of the footpath

SD31: Size 20x57cm. Curbed Drain Inlet Grating, waste separation grid beside the foot of foot, size 20x57cm. Mesh 3.5×15 cm. Thick 2 cm. Weight 4.6 kg

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway # #Leaf litter trap #Grate traps to separate the garbage from the stone lever, the edge of the footsteps #Great trapping food waste drain. #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideBoxic Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, garbage, food waste, leaf, paper, rock lever, box, water filter U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Cast iron grate traps dust, garbage, stone lever, side by foot, steel Inlet Driveway grating.

SD41: Size 25x50cm., Curbed Drain Inlet Grating

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway # #Leaf litter trap #Grate trap separating the garbage from the stone lever edge of the footsteps #Greating food waste traps and drains #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideBoxic

scupperdrivewaygratingInlet Cast iron grate separates waste, rocks, dust and dirt on the side of the foot.

Curbed Drainage Grating Scupper Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drain hole at the foot of the foot Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, water grate U side rails at footpaths, specification according to municipal standards Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

SD42: Size 25x70cm. Curbed Drain Inlet Grating

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway # #Leaf litter trap #Grate traps to separate the garbage from the stone lever, the edge of the footsteps #Great trapping food waste drain. #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideBoxic Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, garbage, food waste, leaf, paper, rock lever, box, water filter U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Cast iron grate trap separating garbage, side stone lever, footpath, scupper driveway, Inlet grating.

SD43: Size 25x90cm., Curbed Drain Inlet Grating

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway # #Leaf litter trap #Grate trap separating the garbage from the stone lever edge of the footsteps #Greating food waste traps and drains #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGratesSiDrideBoxic

Cast iron grate separates the waste rock lever scuppersidedrain drivewaygrating

Curbed Drainage Grating Scupper Made from ductile cast iron Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drain hole at the foot of the foot Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, water grate U side rails at footpaths, specification according to municipal standards Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

 

Heavy Duty Size: 180 x 525 x 180 mm. (Wide x Length x Hight) Thick 35 mm. Side Curbed Drainage Driveway Grating.

Curbed Drainage Grating Scupper #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Traffic Grates along side of highway #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Storm Curb Inlet Grating DrainBox Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Screens are made from Casting Ductile Iron. The sieve separates the debris, dust, and leaf dust is a sieve that is embedded in the reinforced concrete rock lever. So that the water can drain down the side of the footpath

inlet Curbed Drain Inlet Grating scupperdrivewaygrating

scupperdrivewaygratingcover Curbed Drain Inlet Grating

scupperdrivewaygrating sidedrain scavenger
Dust Screen Driveway Grating, litter box, grate, box, grate, weir, grating comb, separating floating debris, dust, food residue, leaf, paper, rock lever, side track, footpath Made from special ductile cast iron (Casting Ductile Iron) designed to be used as The sieve separates the debris, dust, and leaf dust is a sieve that is embedded in the reinforced concrete rock lever. So that the water can drain down the side of the footpath Design and manufacture work pieces according to specification standards as per the standards of the municipality of Bangkok, Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ET

 

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway Application example of the application of the grate separator in the rocks beside the footpath.
In the structure of the topiary Especially the roads within the urban society area It is important to have along with it that is the drainage system. To handle rainwater and flooding, as well as to facilitate road cleaning and cleaning But in terms of the drainage system The path of the water must be smooth and uninterrupted. So it can be called effective in venting The obstacles that must be dealt with are debris that often interrupt the drainage. Create blockages accumulate Until the water cannot flow through Whether it is dust that clumped together to form mud. Or plastic bag scraps, food scraps, or even these leaves, etc. I tend to have a hard time each day. So then the best way It is therefore necessary to have materials and equipment to assist in the trap of waste. And a kind of device that is common Along the rock on the side of the footpath That is, a steel grate that catches the garbage.

Scupper curbed drain grates

Curbed drain grating scupper

The “Rain Shooter” was designed for rainwater that has entered drainage pavement and surface drain water. To facilitate rapid draining, openings are placed on side and top surfaces. Grating Specialist:
We carry all types of roof drains, re-roof drains, overflow drains, retrofit drains, balcony drain, deck drains, floor drains, roof drain accessories and scupper drains as well as replacement roof drain parts. Our drain solutions include both commercial and residential drains. Whether you need roof or deck drains for new construction or repair work, we have what you need. How to size drain pipes.

Both the placement and choice of drainage on the highway is problematic for cyclists. Highway gullies – drainage pits covered by open metal grating located on the road’s edge – are of primary concern to cyclists’ safety. On the Sea to Sky Highway, the metal grating of the gullies run in the same, or similar, direction of bicycle tires rather than perpendicular; paired with spacing between the grates exceeding the common bike tire width, there exists a high probability of tires catching the grates while transversing the gullies. In addition, their common placement in the shoulders contribute to a reduction in the effective shoulder width. Dangers related to drainage grates on the highway are increased by poor hazard marking: few were labeled with warning signs, while paint markings were often severely worn. Scuppers – openings in the concrete barriers to drain water – are found along the highway as well and pose no threat to cyclists; their use over highway gullies should be standard except where road conditions and regulations do not permit their use. Where scuppers can not be used, “Bike Safe” drains are an appropriate replacement that meet highway regulations.

Using the grate to separate waste, dust and rocks beside the footpath Specification Roadside along side Highway Drainage Cover Grating System
Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drain hole at the foot of the foot Trap dust, powder, sediment, garbage, food waste, leaves, paper, rock lever, box, water grate The side rail along the footpath. Produce and design specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA Trench drainage Dust screen driveway grating near footbath, Leaf trapper safe scupper drain traffic grates along side of highway
The rubbish trap will keep the function of separating debris. Together to wait for the cleaning staff to handle it easily This will help reduce problems and prevent waste flowing into public sewers. Which not only allows the drainage to be smooth but also But also indirectly helps the wastewater treatment process. Which some waste can pollute as well There are different sizes of steel grates to choose from. The standard sizes that are widely used can be purchased immediately without having to wait for the production order. It consists of a steel grating size. Which if it is a sieve that is used in the sidewalk to trap leaves on the side of the footpath It is internationally known as the Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating.
A name familiar among Thai people is often referred to as Cast iron grate weir Because these grates need to be manufactured using exceptionally strong cast iron. And by being a device that will deal with garbage on a regular basis Therefore, the purchasing has to be strict standardized monitoring. Must be made from materials that are highly durable. Whether purchasing is applied to the government structure. Or applied to private Such as a place of organization or housing estate Or used in private residential areas Should choose to use The steel grate is made from ductile cast iron as well. Because every day there is dirt that has accumulated in the grate compartment That would mean a random risk of corrosion, which, if a steel grating is not standardized. Inevitably, breakdowns and difficulties follow, which is why it is necessary to use the best quality materials for this type of device.

curbedscupper drivewaygrating Screens to trap food waste and rocky rods
Curbed Drain Inlet Grating Screens located on a kerb and channel to catch stormwater from a road surface When it rains, water runs off from streets, carparks, the roofs of houses and other surfaces, into the nearest waterway. This run-off can. be defined as stormwater.Stormwater run-off can enter waterways via a sub-surface network of pipes or as surface run-off. Most urban areas have a system of drains with entry points to pipes to drain stormwater. In some urban areas particularly in rural towns there may be no piped infrastructure and stormwater is drained via open gutters.

 

The grate separates the garbage from the rocky side, curbed Inlet drainage grates.

Scupper curbed drain gully grates

Curbed Drain Inlet Grating We assess the likelihood of such rainfall events, in terms of the predicated and duration and the amount of runoff that could be expected. We use this information to design drains and pipes to direct the water to the nearest. appropriate waterway. From time to time rainfall events can be quite severe and exceed the available capacity of our stormwater systems.
Sidewalk drains, or trench drains, provide linear drainage in paved areas such as sidewalks and parking lots. When sidewalks run alongside a building, linear drainage may be required to convey roof runoff from the downspouts away from the building while accepting sheet flow from the pavement. Sidewalk drains are used along with downspout boots to ensure well drained pedestrian surfaces and effective downspout drainage. We offer cast iron sidewalk drains with various decorative and pedestrian safe grate designs. Multiple frame options including a center-locking theft resistant model are offered to meet site specific requirements. Sidewalk drain assemblies are available with traffic rated as well as pedestrian safe grates in several sizes ideal for applications ranging from green infrastructure to parking lot drainage.

Curbed Drain Inlet Grating
Curbed Drain Inlet Grating We do not have what we call Curbed Drain Inlet Grating as the best standard. But we constantly ask our customers to develop the grating to meet the needs of our customers as much as possible. We ask our customers these basic questions.
How many do you want to use?
How do you want the water to leave the area?
How quickly do you want the water to leave the area?
What kind of area is the area that you want to install the garbage trap?

Weir, sieve, comb to separate the floating debris, put the drainage channel at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, garbage, food waste, leaf, paper, rock lever, box, water filter U side rails along the footpaths, specification according to municipal standards. Department of Public Works and Town & Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway

Drainage Grates Inlets, Frames and Curb Inlets
Drainage grates are designed to accept water and can be round, square. , or rectangular. It is typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers.

Access Covers, Grates and Frames | INLETS & STORM SEWERS
Grating Thai produces and offers a variety of cast iron drain bridge scuppers. the bridge scupper street and construction castings to meet ASTM and AASHTO criteria. In addition, our castings meet federal and state DOT specifications; and other county, city or local standards. Customer choices are typically based on shape, size, load rating, material type, pick options, and lock type.
Manhole frames and covers can be round, square or rectangular. They’re typically available as an assembly or set depending on whether assembled together before shipment.
Optional “Dump No Waste! Drains To Waterways ”and other custom cast-in lettering is an effective way to support local environmental initiatives. Drainage castings or grates are typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers. Specifying the appropriate drainage solution is an important part of a storm water management plan. The wide array of products includes ditch grates, pipe grates, curb and gutter inlets and catch basins.Grating Thai has the trench drainage solution to fit your application from pedestrian areas to airport loading ramps expandable, and available in numerous widths. Designer trench grates may be standalone architectural enhancements, or can accompany matching tree grate designs.

Bridge Drain Scupper | Storm Drain Inletsoffers an excellent drainage solution for bridge applications. The scupper systems collect water from bridge deck surfaces to convey this water to appropriate positions beneath the bridge. The key advantage on our scuppers is its lightweight construction.

A catch basin (storm drain inlet, curb inlet)is an inlet to the storm drain system that typically includes a grate or curb inlet where stormwater enters the catch basin and a sump to capture sediment, debris and associated pollutants. They are also used in combined sewer watersheds to capture floatables and settle some solids. Catch basins act as pretreatment for other treatment practices by capturing large sedime nts. The performance of catch basins at removing sediment and other pollutants depends on the design of the catch basin (eg, the size of the sump), and routine maintenance to retain the storage available in the sump to capture sediment.

Catch basinsare used in drainage systems throughout the United States. However, many catch basins are not designed for sediment and pollutant capture. Ideal application of catch basins is as pretreatment to another stormwater management practice. Retrofitting existing catch basins may help to improve their performance substantially. A simple retrofit option of catch basins is to ensure that all catch basins have a hooded outlet to prevent floatable materials, such as trash and debris, from entering th e storm drain system.
Most curb opening inlets depend heavily upon an adjacent depression in the gutter for effective flow interception. Greater interception rates result in shorter inlet lengths. However, a large gutter depression can be unsafe for traffic flow and bicycle operation near the gutter line. Therefore, a compromise is in order when selecting an appropriate value for the gutter depression. The depth of the gutter depression
Some municipalities in the state prefer to recess curb inlets with significant depression to minimize interference with traffic flow. The inlet is recessed from the line of the curb and gutter such that the depression does not extend beyond the gutter line. This may improve driveability; however, the curb transition may pose a hazard to traffic. Curb opening inlets are useful in sag and on-grade situations because of their self-cleansing abilities and hydraulic efficiency. Additionally, they are often preferred over grate inlets because the inlet is placed outside the travel way and poses less of a risk to motorists and bicycle traffic.
A drawback of curb opening inlets is that the flowline of the opening is fixed and not readily adaptable to changing pavement levels as occur in surface treatment overlays. Successive overlays can gradually reduce or even eliminate the original opening available for water removal, unless the pavement edge is tapered to the original gutter line.

For the most part, grate inlets are used in sag configurations in gutters, adjacent to concrete traffic barriers or rails (where curb inlets would not be practicable), V-shaped gutters with no curb or barrier, and ditches. Grate inlets may also be used at on-grade situations combined with curb inlets. Grate inlets adapt to urban roadway features such as driveways, street intersections, and medians. When grate inlets are specified, the grate configuration and orientation should be compatible with bicycle and wheelchair safety.
Access to the storm drain system through a grate inlet is excellent in that, usually, the grate is removable. On the other hand, maintenance of grate inlets can be a continuing problem during the life of the facility; the propensity to collect debris makes grate. inlets a constant object of maintenance attention. As such debris accumulates it obstructs the flow of surface water into the inlet. Grate inlets also present potential interference with bicycles and wheelchairs. Linear Drains \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mold Curbed Side Drainage Grating Scupper

 

Linear drains were designed for the interception of wide spread, low flow situations. Applications include intercepting sheet flow from the roadway when collection at a concentration point is not practical, or providing a generalized inlet for stagnate flow on pavements without slope. Linear drains have the advantage that no depression is necessary for hydraulic efficiency. Linear drains may be useful in problematic areas where curb and grate inlets are ineffective, such as along a median barrier, and at super elevation transitions. Linear drains can also be installed transversely across the roadway. However, linear drains have several drawbacks: Linear drains have a high propensity to collect debris in sag configurations. Regular maintenance is required to clear debris from over the drain inlet. Installation can be difficult.

Slotted Drains \ Curbed Drain Inlet Grating
Slotted drains consist of a corrugated pipe with an extended slot, or throat, at the top (see Figure 10-5). The throat of a slotted drain inlet is ordinarily reinforced for structural integrity. Slotted Drain Inlet. Slotted drains should be installed with sufficient slope to provide a cleaning velocity for the corrugations. If not, regular cleaning and maintenance must be scheduled on the slotted drain. Clean out access boxes are usually needed at the far end of each slotted. drain run to facilitate regular maintenance and cleaning.

Trench Drains \ Curbed Drain Inlet Grating.
Trench drains may be precast or cast-in-place. Figure 10-6 illustrates the body and grate of an installed precast trench drain. Precast trench drain. Trench drains have the advantage of a shallower embedment depth and an extremely smooth invert that doesn ‘ t retain sediments, but the disadvantage of having a limited volume because of their size. Trench drains on Department roadways are required to have non-removable grates because removable grates may come loose or move which will create a traffic hazard. The grates specified by the Department have a minimum of 60% open space which allows for cleaning with a vacuum truck or water truck without removing the grates. Combination Inlets \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mold Inlet Curbed Side Drainage Grating Scupper

Combination inlets such as curb and grate can be useful in many configurations, especially sag locations. Because of the inherent debris problem in sags, the combination inlet offers an overflow drain if part of the inlet becomes completely or severely clogged by debris. Maintenance of combination inlets is usually facilitated by the fact that the grate is removable, providing easy access to the inlet and associated storm drain system. Combination inlets used on-grade generally are not cost-effective because of the relatively small additional hydraulic capacity afforded. Authentic data on such combinations are insufficient to establish accurate factors for determining the true capacity of a combination inlet. For a combination curb and grate, assume that the capacity of the combination inlet comprises the sum of the capacity of the grate and the upstream curb opening length. Ignore the capacity of the curb opening that is adjacent to the grate opening.

Curbed Drain Inlet Grating \ Inlets in Sag Configurations
An inlet in a sag configuration is considered the “end of the line” because the water and its debris load have no other place to go. Because of this, failure of an inlet in a sag configuration often represents a threat to the successful operation of a storm drain system. Therefore, the hydraulic designer must consider some additional items such as complex ponded width and complex approach slopes. In a sag configuration, the controlling ponded width can be from one of two origins. The inlet itself may cause a head that translates to a ponded width, and the flow in the curb and gutter from each direction subtends its own ponded width. If the sag is in a vertical curve, the slope at the sag is zero, which would mean that there is no gutter capacity. In reality there is a three-dimensional flow pattern resulting from the drawdown effect of the inlet. As an approximation, one reasonable approach is to assume a longitudinal slope of one half of the tangent grade. Because the water or its debris load can go no other place, an appropriate safety factor should be applied to the inlet size. For grate inlets in sags, the usual safety factor is approximately two; for curb inlets, the factor can be somewhat less. In application, the factor of safety for a grate inlet is applied as a safety reduction factor, or clogging factor. For example, a safety factor of 2 would result in a clogging factor of 50%, which assumes that half the grate is clogged by debris. Where significant ponding can occur such as in an underpass and in a sag-vertical curve, good engineering practice is to place flanking inlets on each side of the sag location inlet to relieve some or most of the flow burden on the inlet in sag.

Median / Ditch Drains \ Curbed Drain Inlet Grating
Drains or inlets appearing in ditches and medians are usually grate inlets and are also termed “drop inlets.” The operation of the inlet is enhanced by a concrete riprap collar that forms a type of. bowl around the inlet. Often, such an inlet is in a sag (sump) configuration created by a ditch block. Department research (0-5823-1) indicates that a six inch ditch block may not be adequate to ensure complete capture of flow ; a taller ditch block may be necessary. However, the designer must either determine the required depth for complete capture, or account for flow over the ditch block to the next inlet. Care must be taken to ensure that the ditch block slopes meet clear zone. standards.

Drainage Chutes \ Curbed Drain Inlet Grating
Drainage chutes, also referred to as over-side drains or curb slots, are commonly used at the ends of bridges to either prevent flow from running onto a bridge deck, or to prevent flow from running off a bridge deck onto the pavement. There may be other locations where a drainage chute or curb cut may be useful in removing flow from the pavement where no storm drainage system is present and where suitable outfall is present behind the curb and gutter section. In most cases, an opening in the curb connects to a scour-resistant channel or chute which prevents erosion of the embankment or slope. In some instances, the channel or chute may be replaced with a pipe placed in the roadway embankment as illustrated in Figure 10-8. This treatment facilitates mowing and other maintenance but also introduces its own maintenance needs to keep it from clogging.

Curbed Drain Inlet Grating Scupper

Inlet Locations \ Curbed Drain Inlet Grating
The inlet location may be dictated either by roadway elements, hydraulic requirements, or both. Inlets should be placed upstream of roadway elements such as sags, street intersections, gore islands (see Figure 10-9. ), super elevation transitions, driveways, cross-walks, and curb ramps (see Bypass Flow Design Approach). Flow across intersections, ramps, and to a lesser extent, driveways, may cause a traffic hazard, while flow across cross-walks and curb ramps may cause a pedestrian hazard. Inlets at these locations should be designed to capture 100% of the flow. Inlets should also be located hydraulically to prevent excessive gutter flow and excessive ponding.

Drain inlets collect water from roads and parking lots and convey it to an underground storm drain system. Drain inlets incorporated into a curb and gutter systems are called curb inlets. Drain inlets have minimal water quality benefit alone; however, in a developed watershed they are often a necessary component of a drainage system that as a whole has a water quality benefit. There are design elements that can be incorporated into a drain inlet to achieve some water quality benefit.

APPLICABILITY Drain inlets are suitable along paved roads, parking lots, paved swales, or rock-lined ditches where permanent storm drain system are currently installed or planned to be.

Drain inlets Advantages Prevents discharge of degraded runoff water from roadside ditches and Reduces discharge velocity from culverts / curbs by dissipating energy.

Price of all products Drainage grate Manhole cover, manhole cover (Click for more information on the next page )
—————————————————————————————————————————–
ภาษาอินนีเซีย

penutup lubang got, penutup lubang got FRP ManholeCover Fiberglass Manhole Cover
FRP FiberGlass Drainage Manhole Cover : Penutup bah padat, tutup manhole jadi , tutup manhole fiberglass, manhole grating, manhole cover , tutup pipa pembuangan #manhole cover #drain

cover #tutup pipa fiberglass #penutup lubang got fiberglass #penutup lubang got #penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #tutup pipa baja, tutup pipa fiberglass #lembaran kisi fiberglass Tutup tangki #Sat Dos Dos #Tugas Berat #Plat penutup talang #Penutup lubang got persegi selesai #ManholeCOVER #DuctileManholeCover #TrenchDrainCover #GratingCover #HeavyManholeGrating #DrainageCoverFrame #FibreglassManholeCover #FRPTopPanelCover #DrainGutterCover #OutsideDrainageChannelCovers #NewInnovationGratingManholeCover #OutsideCoverCoverChannel

Kutipan penutup lubang got, penutup lubang got Fiberglass Manhole Cover | FRP ManholeCover Penawaran

< Klik untuk dowload Peta Brosur Penawaran Klik untuk mengunduh Penawaran Harga, Brosur, Peta >

Penutup Manhole Fiberglass FRP

Penutup Manhole Fiberglass FRP ** Harga tertera di

atas. Tidak termasuk PPN dan pengiriman (harga pengambilan di pabrik) | Harga tidak termasuk PPN dan Pengiriman

Fitur penutup lubang got fiberglass, penutup lubang got , penutup lubang got Fiberglass Manhole Cover FRP ManholeCover 1) FiberGlass Reinforced Manhole Cover mengikuti EN124 Standard Material terbuat dari fiberglass yang diperkuat. Lebih kuat dan lebih fleksibel daripada besi cor umum. Pada tingkat beban yang sama, lebih ringan. Lebih mudah dirawat 2) Fitur luar biasa: Terlihat lebih baik daripada penutup baja. Warna dapat dipilih jika jumlah yang dipesan. Dapat menahan kekuatan seperti baja tetapi tidak berkarat umur pemakaian lebih lama Mengurangi masalah pencurian penutup kolam untuk melanjutkan penjualan karena fiberglass jadi tidak dapat dijual kembali di pasar pembelian barang antik 3) Tidak akan berkarat dan mencegah korosi sepanjang masa pakainya. Lebih dari 30 tahun masa pakai, tidak ada kerusakan dari 2 juta uji benturan berulang.

4) Pengecoran serat lebih baik daripada besi tuang. Membuat tutup rapat, tidak tekuk, permukaan seperti ada karet seal di body. Perlindungan bau yang baik, ringan, dapat menahan kekuatan lebih tinggi dari besi cor umum, sehingga membuat instalasi bergerak dan mengangkat lebih cepat dan lebih mudah

5) Harga di atas adalah harga jual untuk proyek tersebut. Perusahaan berhak untuk menyesuaikan harga dalam kasus penjualan eceran di toko

6) Untuk informasi lebih lanjut: Untuk informasi harga rinci untuk setiap model, silakan kirim e-mail atau hubungi departemen penjualan perusahaan.

Parut penguras baja, penutup lubang got fiberglass gratingmanholecover

Fiberglass Steel Drain Grate Cover Manhole Cover Fiberglass Manhole cover
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating #Manhole

Fiberglass Grating, Steel Pond Cover, FRP Fiberglass Manhole cover

frpmanholecoverGrating Parut penguras baja, penutup lubang got fiberglass
Cover #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

FRP FiberGlass Diamond Checkered Plate Manhole Cover | Anti-Slip Gritted Plate Sheeting Fiberglass anti-slip jadi #Lembar baja dengan pola kaki ayam, kaki bebek, lembaran baja, lantai anti selip
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #DuctileIronSewer #ManholeCOVER #Fiberglass penutup lantai non-slip
#Penggantian anti slip tape FRP Manhole Cover Grating ( Custom Made to Order untuk berbagai ukuran ) Teknologi terbaru dari manhole cover fiberglass. Dibuat sesuai pesanan, dapat dipotong sesuai ukuran (Tailor Made), produk langsung diterima dalam 2-3 hari, ringan, tidak berkarat, korosi seumur hidup, pemasangan mudah, buka tutup, perawatan mudah. Dirancang untuk menggantikan pelat penutup logam dengan pola sirip. Penutup lubang got besi cor asli Kutipan Penutup lubang got fiberglass anti-selip prefabrikasi FRP Manhole Top Cover Kutipan Fitur Penutup padat menutupi penutup lubang got . Fiberglass walkway sheet non-slip, dipotong sesuai ukuran 1) Pesan, potong sesuai ukuran (Tailor Made), terima produk segera dalam 2-3 hari / Pengiriman dalam 2-3 hari. .

Steel Drainage Grating Fiberglass Manhole Cover FRP Manhole Cover Grating FRP Manhole Cover Steel Grating Steel Drainage Grating Fiberglass Manhole Cover

FRP Steel Grating Manhole Cover Steel Drainage Grating Fiberglass Manhole Cover

gFRP penutup pemeriksa non-licin Grating Manhole Cover

 

2) Tidak ada karat dan korosi sepanjang masa pakai, ketahanan kimia dan panas yang sangat baik / Ketahanan Korosi Chimical
3) Benar-benar mencegah pencurian tutup pipa Dikarenakan bahan fiber tidak dapat dijual kembali / Pencuri masalah mencegah material
4) Masa pakai lebih dari 30 tahun, tidak patah getas, tidak berkarat, tidak korosi sepanjang umur / Umur panjang
5) Garansi kualitas 5 tahun, segera kembali dari stok. Siap kirim jika rusak / Garansi 5 tahun; ganti yang baru jika rusak

Gambar dan spesifikasi, penutup lubang got, penutup lubang got FRP ManholeCover Fiberglass Manhole Cover

1-2: FRP Round Manhole Cover Dia.60cm Load 1.5 ton Round Fiberglass Manhole Cover Diameter 60 cm, beban 1,5 ton.
Knack manhole cover fiberglass Kisi-kisi, penutup lubang got, lubang got, pipa pembuangan, besi cor, fiberglass.

Parut penguras baja, penutup lubang got fiberglass, penutup lubang got Fiberglass Komposit FRP

Parut saluran baja, penutup lubang got, penutup lubang got fiberglass, penutup lubang got grating komposit gFRPRP
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

3-4: FRP Round Manhole Cover Dia.60cm.Muat 12,5 ton penutup manhole fiberglass bulat Diameter 60 cm Kapasitas beban 12,5 ton.
manholecoverfibreglass Knack ulet castiron manhole cover fiberglass manhole cover

Parut penguras baja, penutup lubang got fiberglass, penutup lubang got Fiberglass gFRP Grating

FRP Composite Fiberglass manhole coverGrating Steel drain grate Fiberglass manhole cover

frpmanholecovergrating Parut penguras baja, penutup lubang got fiberglass
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

5. FRP Round Manhole Cover Dia.60cm.Muat 40 ton penutup manhole fiberglass bulat Diameter 60 cm Beban 40 ton.
manholecoverfibreglass ductile manhole cover, manhole cover, fiberglass manhole cover

Kisi penutup lubang baja FRP Komposit Fiberglass kisi penutup lubang got

FRP Fiberglass Grating Manhole cover
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

6. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 1,5 ton penutup manhole fiberglass bulat Diameter 80 cm, beban 1,5 ton.
Knack castiron manhole cover fiberglass Penutup lubang got, lubang got, pipa pembuangan, besi cor, fiberglass.

FRP Composite Fiberglass Grating Manhole cover Fiberglass manhole cover
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

 

X: FRP Round Manhole Cover Dia.80cm. Load 12,5 ton penutup manhole fiberglass bulat Diameter 80 cm Kapasitas beban 12,5 ton.
Kisi baja komposit gFRP
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

 

7. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm.Muat 25 ton penutup manhole fiberglass bulat round Diameter 80 cm Beban 25 ton.
Penutup lubang got, lubang got, pipa pembuangan, besi cor, fiberglass. frpmanholecoverfibreglass

FRPKisi penutup lubang got Fiberglass komposit
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

8. FRP Round Manhole Cover Dia.80cm.Muat 40 ton penutup manhole fiberglass bulat Diameter 80 cm Beban 40 ton.
fiberglass penutup lubang got Penutup lubang got, lubang got, pipa pembuangan, besi cor, fiberglass.

Penutup kisi-kisi lubang got Fiberglass komposit
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

9. FRP Round Manhole Cover Dia.90cm Load 25 ton round fiberglass manhole cover fiberglass Diameter 90 cm dapat memuat 25 ton.
penutup lubang got fiberglass Penutup lubang got, lubang got, pipa pembuangan, besi cor, fiberglass.

Penutup kisi-kisi lubang fiberglass
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

Keuntungan dari FRP Manhole Cover Fitur manhole cover penutup saluran air. FRP ManholeCover Fiberglass Manhole Cover

1. Tidak ada nilai pemulihan: Ini akan menyelesaikan masalah pencurian secara menyeluruh karena tidak ada nilai untuk daur ulang Serat baja tidak begitu populer di pasaran menjadi tua

2. Ketahanan aus dan korosi yang baik: Tidak akan pernah berkarat karena memiliki ketahanan aus dan korosi yang baik , perlindungan karat dan korosi sepanjang masa pakai

3. Umur panjang. digunakan lebih dari 30 tahun dan tidak ada retakan dalam percobaan 2.000.000 guncangan kelelahan

4. Disegel dengan baik: Dapat digunakan secara kedap udara, dan secara efektif mencegah gas beracun keluar dari tangki septik. Pengecoran serat lebih baik daripada besi tuang. Membuat tutup rapat, tidak tekuk, permukaan seperti ada karet seal di body. Perlindungan bau yang baik

5. Daya tarik tinggi yang ringan untuk pemasangan yang mudah, ringan, dapat menahan kekuatan yang lebih tinggi daripada besi cor umum, sehingga membuat pemasangan pemindahan dan pengangkatan lebih cepat dan lebih mudah

6. Kapasitas beban tinggi: Kapasitas bebannya yang tinggi melebihi besi ulet dan insulasi , daya dukung lebih tinggi dari besi cor ulet Karena terbuat dari serat yang dicampur dengan resin. Ini adalah isolasi, non-konduktif

7. Desain Gratis: Dapat dirancang sesuai dengan permintaan pengguna. Termasuk warna, pola, spesifikasi. Dapat menghasilkan sesuai keinginan Pilih warna, bentuk, pola

8. Tidak ada gemerincing: Tidak ada atau rebound saat mobil melewati Karena tidak ada suara benturan seperti besi cor

9. Dibuat sesuai pesanan untuk berbagai ukuran dan Logo Anda sendiri adalah opsional Dapat dibuat dalam berbagai ukuran, warna, dan pola pada tutup sesuai pesanan

10. Harga Kompetitif dibandingkan dengan bahan besi ulet .Harga mirip besi tuang.sedangkan lebih kuat karena penggunaan fiber sehingga lebih ringan

Tabel perbandingan bahan penutup lubang got, penutup lubang got Fiberglass Manhole Cover | FRP Manhole Cover Perbandingan FRP vs Besi Ulet vs Besi Abu-abu
Parut drainase, penutup lubang got, penutup lubang got, fiberglass FRPgratingManholeCover
FRPgratingManholeCover Penutup lubang got, penutup lubang got, kisi saluran fiberglass
#penutup lubang got #penutup lubang got #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

Kapasitas beban standar penutup lubang got
, penutup lubang got, penutup lubang got FRP ManholeCover Fiberglass Manhole Cover
FRP Composite Manhole Cover di bawah BS EN124 Loadability Ketika air permukaan perlu dikeringkan dari landasan pacu, perkerasan pesawat, taxiway, bandara sipil dan galangan kapal di mana akses diperlukan ke aset utama, ruang akses ini perlu mengakomodasi beban roda yang ekstrem . Kami memproduksi berbagai macam penutup lubang got dan kisi-kisi drainase bandara dalam besi ulet, baja galvanis, baja tahan karat dan aluminium. Jangkauan kami meliputi solusi modular mesin Emetic, produk drainase parit linier, dan kisi-kisi yang dirancang khusus untuk lingkungan yang mengalami kondisi beban berlebih. CHANCON memiliki solusi untuk memenuhi spesifikasi proyek Anda dengan produk kualitas terbaik dan layanan pelanggan terbaik. Produk besi ulet kami berkisar dari pemuatan kelas B125 hingga D400 dan diproduksi sesuai dengan EN124. Semua produk disertifikasi oleh badan terakreditasi bergengsi, sesuai dengan BAA, ADP, AENA, Otoritas bandara dan pelabuhan ANA, ENAV. Solusi baja penutup akses fabrikasi kami dapat diproduksi dalam beban uji 125 KN hingga 400 KN.

FRPgratingManholeCover Penutup lubang got fiberglass, jeruji pembuangan baja

CHANCON menawarkan berbagai pilihan seperti kisi pengaman berengsel & penutup D400 berbantuan dengan penyangga pegas mekanis atau gas untuk mengurangi upaya pengangkatan (Penutup bantu angkat), perangkat pengunci dipesan lebih dahulu, sistem pintu darurat, penutup anti-selip atau tersembunyi, solusi kedap air . . Dengan kecerdikan dan kerajinan, kami telah membentuk besi cair menjadi produk yang berfungsi sebagai infrastruktur lingkungan, desa dan kota. Anda akan menemukan di bagian ini, semua solusi yang mungkin Anda perlukan, mulai dari produk yang sepenuhnya memenuhi standar hingga berbagai macam aksesori yang diperlukan untuk pemasangan.
Drainase saluran: Kisi Parit Linier. Jaringan drainase memanjang
Kisi-kisi Drainase: Tangki Tangki. Kisi-kisi selokan. Produk ini digunakan untuk drainase bisa berbentuk bulat, persegi panjang, atau persegi. Ini terdiri dari bingkai dan kisi. Biasanya produk ini datar, tidak memiliki tudung dan rangkanya lurus
Saluran masuk tepi jalan: Kisi-kisi selokan, tempat produk drainase di sepanjang tepi jalan. Saluran masuk trotoar dipasang sendiri atau dengan penutup atau jeruji. Kamar dilengkapi dengan jeruji yang menampung air hujan dan memiliki fitur tahan bau.
Baja Fabrikasi: Produk yang dibuat dari baja
Kotak Sambungan: Produk untuk memungkinkan pemeriksaan sambungan jaringan sekunder
Penutup lubang got: Penutup untuk memungkinkan pemeriksaan jaringan utama
Kotak Meteran: Produk ini secara khusus ditujukan untuk menutupi meteran air. Biasanya cukup besar untuk inspeksi dan akses terbatas, dan sering ditujukan untuk situasi non-lalu lintas.
Akses Modular: Produk ini dirancang untuk akses dan dapat diperluas ukurannya penutup-Area yang Lebih Besar dengan Komponen Tambahan Untuk
Perkeretaapian Akses penutup: Perangkat yang Dapat Dikunci Untuk menutupi Untuk Jaringan Telekomunikasi Trek dan, ruang pembangkit sinyal
# # penutup lubang got penutup saluran air. #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating #Manhole

Parut saluran baja, penutup lubang got, penutup lubang got fiberglass, gFRP Fiberglass grating Penutup lubang got
Cover #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating #Manhole Cover #Manhole

FRP Fiberglass Manhole grating penutup

FRP Fiberglass grating Penutup lubang got
Cover #tutup pipa fiberglass #ManholeCOVER #Grating

metode instalasi penutup lubang got, penutup lubang got , penutup lubang got, penutup lubang got FRP ManholeCover Fiberglass Manhole Cover
Sewer Drain Manhole Cover dengan Metode Pemasangan Rangka Metode pemasangan. # penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating 1. Pasang bingkai dengan level bingkai yang disetel sehingga sejajar dengan tanah. Dengan menghubungkan ke struktur baja asli di leher sumur bersama-sama dan memperkuat baja secara diagonal untuk meningkatkan kekuatan 2. Kenakan penutup lubang got atau penutup lubang got untuk menutup rapat ke rangka. dan ratakan tutupnya ke tanah lagi Sebelum menuangkan beton 3. Plesteran permukaan beton agar halus dengan penutup kolam untuk keindahan. Diamkan hingga beton kuat 4. Cara pemasangan ini adalah dengan cara memasang penutup lubang got. atau penutup lubang got sesuai dengan standar umum

Penutup lubang got grating

Gambar menunjukkan cara memasang penutup lubang got, penutup lubang got, penutup lubang got, penutup saluran pembuangan. # penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating jika leher kolam sudah dicor already Buatlah bentuk kayu untuk mendukung penuangan beton. dan mengelas rebar ke bingkai untuk mengatur level

Kisi penutup lubang got

Steel Grating Manhole Cover Manhole Grating Drain Grating Manhole cover

Penutup Kisi Lubang Baja Steel
Penutup lubang got yang dipasang Harus dikunci atau dilas ke antena udang. pegang posisi dengan kuat dengan menggunakan alat ukur ketinggian air agar ketinggian tutup tambak tidak miring harus sama dengan tinggi permukaan jalan yang terpasang Kemudian letakkan templat kayu. Kemudian mulailah proses penuangan beton seperti terlihat pada gambar #drain

gFRP Fiberglass Manhole cover

kisi penutup lubang got
cover #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

Metode perawatan: angkat, buka, tutup, tutup lubang got, tutup lubang got Fiberglass Manhole Cover FRP ManholeCover Cara membuka-tutup Sewer Drain Manhole Cover
FRP Fiberglass Manhole cover grating
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating #Manhole

Penutup lubang got fiberglass grating penutup lubang FRP Fiberglass Penutup lubang got
Cover #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating #Manhole

FRP Fiberglass Manhole cover grating, manhole cover, fiberglass manhole cover
Cover #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

1. Tidak ada nilai pemulihan: Ini akan menyelesaikan masalah pencurian secara menyeluruh karena tidak ada nilai untuk daur ulang Ketahanan aus dan korosi yang baik: Tidak akan pernah berkarat karena memiliki ketahanan aus dan korosi yang baik
2. Umur panjang: Dapat digunakan lebih banyak dari 30 tahun dan tidak ada celah dalam percobaan 2.000.000 guncangan kelelahan Tersegel dengan baik: Dapat digunakan secara kedap udara, dan secara efektif mencegah gas beracun bocor keluar dari tangki septik.
3. Ringan tarik tinggi untuk pemasangan mudah Kapasitas beban tinggi: Kapasitas beban tinggi melebihi Besi Cor Ulet dan insulasi
4. Desain Gratis: Dapat dirancang sesuai dengan permintaan pengguna. Termasuk warna, pola, spesifikasi Tidak ada gemerincing: Ada baik atau rebound ketika mobil melewati
5. Dibuat sesuai pesanan untuk berbagai ukuran dan Logo Anda sendiri adalah opsional Harga Kompetitif dibandingkan dengan bahan Besi Cor Ulet # penutup saluran pembuangan

#penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

 

Aplikasi penutup lubang got buram sebagai penutup untuk saluran pembuangan Dengan mengebor lubang agar lebih banyak air mengalir melalui
Penutup Lubang got Terapan untuk Kisi Drainase (lubang khusus)
penutup lubang got Biasanya dirancang sebagai titik sambungan pipa dan turun untuk perawatan pipa, pengambilan puing-puing, pembersihan saluran pembuangan. Secara umum, penutup bah dirancang untuk menjadi penutup buram yang memungkinkan sangat sedikit air yang mengalir ke bawah. yang berbeda dari saluran pembuangan dirancang untuk memiliki banyak lubang drainase Namun dalam beberapa kasus, kita memerlukan penutup lubang got untuk berfungsi sebagai titik pemeliharaan pipa dan untuk memungkinkan drainase pada tutupnya. (tidak perlu lubang besar Biar airnya banyak mengalir atau tidak mau kotorannya lolos saringan), kita bisa mengebor lubang di tutup sumur. Untuk mengalirkan air sebagai berikut: #Drain cover #penutup lubang got besi cor #Penutup sumur baja, penutup parut tiriskan #ManholeCOVER #Grating #PondLid #manhole cover #penutup lubang got besi cor #Penutup sumur baja, penutup parut tiriskan #ManholeCOVER #Grating

kisi-kisi penutup kisi untuk manhole manhole fiberglass iron Manhole coverkisi-kisi penutup kisi untuk manhole manhole fiberglass iron Manhole coverParut penutup lubang besi ulet, penutup lubang got besi uletSertifikat Uji Penutup Manhole FiberGlass FRPRP

Kisi-kisi, penutup bah, kisi-kisi saluran, kisi-kisi fiberglass baja gratingmanholecover
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

gratingmanholecover Kisi-kisi, penutup bah, kisi-kisi saluran, kisi-kisi fiberglass baja
# penutup lubang got #penutup lubang got besi cor #Fiberglass grating – penutup pipa baja, penutup pipa #ManholeCOVER #Grating

Penutup padat untuk menutupi penutup lubang got fiberglass. Pesanan dipotong sesuai ukuran (Klik untuk informasi lebih lanjut di halaman berikutnya )