Galvanized Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่ม

ร้อนกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินยก

ระดับ โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย#เกรตติ้งตะแกรงเหล็ก #ตะแกรงระบาย

น้ำ #SteelGrating ราคาตะแกรงระบายน้ำเหล็กทนสนิมชุบสังกะสีกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ใช้

งานร่วมกับ ตัวล็อคแผงตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส Grating Saddle Clip Lock Clamp

Fastener Fastenal

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
ตารางที่ 2: เริ่มจากขนาด กว้าง x ยาว –> 70 x 100 cm. ..จนถึง.. 100 x 100 cm.คุณสมบัติตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน (มาตรฐานรอยเชื่อมและความหนาการชุบ) Finished steel grille features of Shannon Airport. (Standard welding and plating thickness)
1. ตะแกรงเหล็กชุบสำเร็จรูปพร้อมส่งของบริษัท มีความกว้างมาตรฐาน 2 ขนาด ที่ 25 cm และ 30 cm กรณีลูกค้าต้องการขนาด50x100cm สามารถประยุกต์เชื่อมหรือวาง 25cm สองแผ่นเข้าด้วยกัน ในกรณีต้องการใช้ขนาด 100x100cm ก็สามารถใช้ 4 แผ่นเชื่อมจากขนาด 25 cm. หรือในกรณี 60x100cm. หรือ 100x120cm. ก็สามารถประยุกต์ใช้การประกอบจากแผ่น 30x100cm. เช่นกัน steel grille finished with a company. A standard width of 25 cm and 30 cm 2 in size if customers want a 50x100cm. 25cm can be applied to or placed two plates together. In case you want to use the size 100x100cm can use 4 discs connected by a 25 cm. Or if 60x100cm. Or 100x120cm. It can be applied to the composite sheet 30x100cm. Well
2. เหล็กแผ่นที่ใช้ผลิตตะแกรง มีความหนา 2 ขนาด คือ 3mm. และ 5mm. ความหนาเหล็กแผ่น 3mm. ออกแบบให้ใช้งานรับแรงน้อยไม่เกินรถโฟล์คลิฟต์ ในกรณีที่ต้องการใช้ในงานรับแรงรถวิ่งผ่านตั้งแต่ กระบะ หกล้อ สิบล้อ จนถึง รถพ่วงขนาดใหญ่ ควรใช้ความหนาที่ 5mm. เนื่องจากออกแบบมาให้ช่องรูเล็กและหนาขึ้นจึงรับได้แรงได้สูงมากกว่า 25 ตัน steel plate production grid with a thickness of 2 sizes. is 3mm. and 5mm. thick steel plate 3mm. designed to operate at maximum strength lifts VW. In order to take on the task force running through the six-wheel truck wheels through a large trailer. Should the thickness of 5mm. Due to the vent holes designed to be smaller and thicker, so it has been a strength of more than 25 tons.
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ผลิตโดยใช้เหล็กบิดเกลียว Twisted Rod หนา 6-8mm เพื่อผสานเหล็กแผ่นเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง และออกแบบให้ป้องกันการลื่นไถลไปในตัว จุดสำคัญอยู่ที่การเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม) รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า งานชุบเร็วแบบบางและการเคลือบพ่นทาสี Grate plate welding Manufactured using steel twisted Twisted Rod 6-8mm thick steel plates to merge together vigorously. And designed to prevent slipping in the. The important point is that the connection is homogeneous with steel Flat bar by welding with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. (Please check the welding work compared to workers welding) quality guarantee, customers must prove its strength before making a decision. By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and corrosion resistance to outlast. Some fast plating and coating of spray paint.
Best-Seller #2ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HDG,. GRATING STEEL’s grille welded steel plating Galvanizing’s finished. 
Hotdip Galvanized Bar Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิมของแชนคอนใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar ด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการ เชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอน ได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า
โดยทั่วไป มาตรฐานของตะแกรงระบายน้ำ มีขนาดกว้าง 25ซม. และ 30ซม. ลูกค้าเพียงเตรียมออกแบบบ่ารองรับให้ กว้าง 25.5-26.0 ซม. หรือ 30.5-31.0 ซม. เพื่อให้สามารถซื้อตะแกรงทุกแบบไปวางใช้งานได้ทันที Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Steel plates connecting prefabricated steel plating of Shannon Airport. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. Please make sure to weld compared to manual labor. Quality Guarantee strength The customer must prove before By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and resistance to corrosion than
the general standard of drainage grating width of 25 cm and 30 cm , just prepare the design should accommodate a wide range from 25.5 to 26.0 cm or 30.5 to 31.0 cm to. buy screenings all put to use immediately.


Specification of Hot Dip Galvanized Steel Grating (Bar thick 3mm. vs 5mm.) 
    Thick 3mm. Mesh 40×100         -Vs-         Thick 5mm. Mesh 30×100 
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1) ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30cm. ความยาว 1 เมตร มีสต๊อคพร้อมส่งทันที ทุกรายการสินค้า Ready-made steel drainage grid size 25cm wide. And 30cm. 1 meter long with stock ready to send immediately all items
2) ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวแข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยออโตเมติคระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป Combustion system is stronger and stronger by welding with CO2 / MIG automation system, which is electrically welded to a uniform steel structure. Welding of general steel
3) เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) Hot dip Galvanizing coating not less than 75 microns in accordance with ASTM A123, ASTM B6 (not a rust-proof paint). )
4) ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อม และโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ designed to place the steel frame grille is the most appropriate term. The minimalistic and lightweight. While also loads up. To make sure that all welds. Structure and consistency
5) คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ไม่ใช้เหล็กเกรด B หรือต่ำกว่ามาตรฐาน สามารถตรวจสอบจากน้ำหนักเต็มครบ ตัดเหล็กและประกอบเป็น ตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี selection of quality materials. Made of steel TIS. Do not use steel grade B or lower. You can check the weight of full maturity. Cutting and assembling Grill with modern machinery And a team of technical professionals with over 20 years producing steel grating
6) ออกแบบและคำนวณการรับแรงสูงสุดได้กว่า 30 ตัน ในรุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. เหมาะสำหรับทำรางระบายน้ำ ทางเข้ารอบโรงงาน ที่มีรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่หรือรถเทรลเลอร์วิ่งผ่านได้อย่างปลอดภัย and calculate the maximum load of 30 tons of steel at a thickness of 5mm. Height 25mm., With openings as small as 30mm. Suitable for drainage gutters The factory finalists A large trailer, container or truck trailer ran safely through
7) กรณีลูกค้าเตรียมบ่ารองรับไว้สูงกว่า 25mm. ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงที่สูงกว่านี้ เพียงแต่ใช้เหล็กเสริมตรงบ่าด้านล่างให้สูงขึ้น แล้วใช้ตะแกรง รุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. ก็เพียงพอต่อการรับแรงรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ได้แล้ว ประหยัดงบประมาณด้วยการออกแบบที่ลงตัว provide the customer with a shoulder height of more than 25mm. No need to use a higher rack. This is only reinforced shoulders bottom up. Then sieve Model Thickness 5mm. Height 25mm., With openings as small as 30mm. It is sufficient to force car trailer was already large. Equipped with modular design.

สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ขนาด25×100ซม. และ 30×100ซม. Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Woodstock ready. Steel plates connecting the finished size 25×100 cm and 30×100 cm. 
ตะแกรงระบายน้ำขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม. ถือเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯมีสต๊อคพร้อมให้ลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel Grating ลูกค้ายังสามารถเลือกประเภทวัสดุของตะแกรงระบายน้ำได้อีกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่น ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS Overflow Swimming Grating, ตะแกรงพลาสติคพีพีชนิดแข็งเหนียวพิเศษ PP Polypropylene Grating และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐานสำเร็จรูปทุกประเภท ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ทางเดินยกระดับในสนาม ฯลฯ Drain grate size 25×100 cm and 30×100 cm size is standard. The company has a stockpile available to customers immediately, without waiting for production. Apart from welded steel mesh coated with rust Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also choose the type of material, drainage grating for another variety. Depending on the nature of applications in areas such as grid overflow edge pool ABS Overflow Swimming Grating, grating Plastic PP rigid, sticky special PP Polypropylene Grating and grating fiber glass FRP FibreGlass Grating us. production company with expertise specific drainage sieve standard package consists of all types of steel non-slip stair rails drainage grate. Grate walkway Drain cap Ideal for kitchens, cafeterias, shopping malls, factories, markets, swimming pool, fish pond walkway, etc. in the field.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก


HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป
ขนาด 40×100 ซม. และ ขนาด 50×100 ซม.
HDG. STEEL GRATING grille welded steel plating Galvanizing’s finished
size 40×100 cm and 50×100 cm.

Steel Gratingตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้HDG. Steel Grating Ladder Stair Tread Stair steel grid. With non-slip stair nose The base has adjustable side seized.

Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กHotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | clip locking plate steel grating.

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

 Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
 Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
ราคาโรงงาน ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (ตัวล็อคตีนเป็ด) ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized SteelWe manufacture the locking clip grip panels Steel / Fiber Glass Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (lock trotters), the locking clip secures the sieve plate with 2 types of materials including Stainless Steel SUS316 and Hot Dip Galvanized Steel.


 แบบแปลนงานสั่งทำตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (Zinc HDG.)Drawing Specificaition of Hot Dip Galvanized Steel Grating plan order grating Steel Galvanizing Conference (Zinc HDG.).
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 253/40/100  
HDG Steel Grating 253/40, Size 250x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม. 25x100cm.: 253/40/100 the BB  HDG, Grating Steel’s 253/40, the Size 250x1000mm. Mesh, 40x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 3mm. // steel mesh size 25×100 cm openings 4×10 cm thick steel 3. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
2. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 253/40/100 
HDG Steel Grating 253/40, Size 300x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.30x100cm.: 253/40/100 the BB  HDG, Grating Steel’s 253/40, the Size 300x1000mm. Mesh, 40x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 3mm. // steel mesh size 30×100 cm openings 4×10 cm thick steel 3. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
3. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 255/30/100  
HDG Steel Grating 255/30, Size 250x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.  25x100cm.: 255/30/100 the BB  
HDG, Grating Steel’s 255/30, the Size 250x1000mm. Mesh, 30x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 5mm. // steel mesh size 25×100 cm openings 3×10 cm thick steel 5. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
4. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 255/30/100 
HDG Steel Grating 255/30, Size 300x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.30x100cm.: 255/30/100 the BB 
HDG, Grating Steel’s 255/30, the Size 300x1000mm. Mesh, 30x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 5mm. // steel mesh size 30×100 cm openings 3×10 cm thick steel 5. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
ตะแกรงเหล็ก Steel Grating


การประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน Applied Combination of Steel Grating / applications including the width of sheet steel grid standards. To the immediate work area

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ตะแกรงเหล็กนอกเหนือขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย เราสามารถนำความกว้างของแผ่นมาตรฐานมาเชื่อมหรือวางติดกันเพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ตามลักษณะงานของแต่ละพื้นที่ได้ทันที ตัวอย่างการนำมาใช้เป็นชานพักขั้นบันได แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ ขนาดมาตรฐานที่นำมารวมกันสามารถรวมกันได้ตั้งแต่ 2 3 4 5 .. แผ่น โดยรวมจากขนาดหน้ากว้างที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ๆ ดังนี้ 1pcs:25/30cm.|| 2pcs:50/55/60cm.|| 3pcs:75/80/85/90cm.|| 4pcs:100/105/110/115/120 cm. Another alternative for customers who want to use steel grating than the standard size. The Company’s distributors, we can be the width of a standard sheet attached to or placed adjacent to the new size characteristics of each area immediately. For example, implemented a staircase landings. Floor Mat walkway. Standard sizes that can be combined together from sheets .. 2 3 4 5 overall width differ together. To get a large following new 1pcs: 25 / 30cm. || 2pcs : 50/55 / 60cm. || 3pcs: 75/80/85 / 90cm. || 4pcs: 100/105/110/115/120 cm. . 
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

ข้อดีการประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน Advantages include the application of standard iron mesh width of the plate. To the immediate task 
1. ประหยัดเวลา สามารถสังซื้อและรับสินค้าได้ทันที เพราะมีสต็อกมากกว่า 5,000 ชิ้น พร้อมส่ง โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการสั่งผลิต ที่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาทั้งเชื่อมและชุบทนสนิมกว่า 15-30 วัน Save time and buy property can be used immediately. It has a stock of more than 5,000 pieces and delivery process without waiting for orders. Which generally takes both welded and plated rust resistant than 15-30 days.
2. ราคาถูกกว่าสั่งผลิต เพราะประหยัดต้นทุน ในการสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ อาจต้องคำนวณราคาวัตถุดิบใหม่ เพิ่มขั้นตอนการเชื่อมและส่งไปชุบกันสนิม cheaper to order The cost savings In order to size the customer wants. May be calculated for new materials Add welding procedure and sent to the surface rust
3. ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพราะกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นงานเชือมแบบ Robot ทำให้สินค้าทุกชิ้นมีขนาดเท่ากัน รอยเชื่อมและชุบหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทุกด้าน Delivery of high quality. The manufacturing process standards Robot welding As a result the products are the same size. Weld annealing and coating homogeneity on all sides
4. สินค้าเป็นขนาดมาตรฐาน ลูกค้า สามารถกำหนดขนาดรางได้ทันทีโดยไม่ตอ้งคำนวณรายละเอียดเพิมเติม เพียงแต่ต้องแต้มรอยเชื่อมด้วยสีชุบทนสนิมอีกครั้งหลังรวมกัน Customers can order a standard size rails immediately without referring to calculate additional details. They just have to point welds with paint coating resistant to rust after combination
5. เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) coated with galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not paint rust spray. / Ta Do grilles General This makes it easier weathering steel plate HDG).
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

วิธีการสั่งผลิตตะแกรงเหล็กWelded Steel Bar Grating Order / How to produce steel grating.

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
การสั่งผลิตตะแกรงเหล็กเชื่อม นอกจาก ความกว้างxยาว ของแผ่นตะแกรงที่ลูกค้าต้องการแล้ว
จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 อย่างเกี่ยวกับ “หนา”, “สูง” , “รู” To produce welded steel grating than the width x length. Slice the customer wants it.
Need to know more 3 about “bold”, “high”, “Hole”
 

1) กว้าง x ยาว (ขนาดของแผ่นตะแกรง) length x width (the size of a sheet of grid)
2) หนา (ใช้เหล็กแผ่นหนากี่มิล 3mm หรือ 5mm) thickness (steel plate and a mill 3mm or 5mm)
3) สูง (ต้องการแผ่นเหล็กสูงจากพื้นถึงขอบบ่า 25mm หรือ 50mm) high. (like steel floor-to-shoulder edge, 25mm or 50mm)
4) รู (ขนาดรูของช่องตะแกรง 3x10cm หรือ 4x10cm. หรือ 5x10cm.)holes (aperture grille 3x10cm or 4x10cm. or 5x10cm.).Steel Grating Steel Grating
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก

มาตรฐานของตะแกรงเหล็กเชื่อมจากบริษัทแชนคอน
Welding of steel grating from Shannon Airport 
Welded Steel Bar Grating Standard Features.
1. ระบบเชื่อมด้วยเครื่องอัตโนมัตจนทำให้รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป welding system with automatic welding until a homogeneous melt strength than by connecting with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. Steel grating as the welds are smooth. And bonding strength than steel welding shop
2. ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อมและโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ designed to put steel frame grille is the most appropriate term. The minimalistic and lightweight. While also loads up. To make sure that the entire structure consistent welds and
3. เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) coated with galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not rustproof spray paint / paint. Do grilles General This makes it easier weathering steel plate HDG).
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก


ตะแกรงเหล็กระบายน้ำแบบมีปีกสองข้าง Welded Steel Bar Grating for Trench Cover ( without L-Angle prepared) steel drainage grate with two wings.
ในกรณีที่มีรางระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ออกแบบให้มีบ่ารองรับรูปตัวแอลไว้ ถ้าต้องทำตะแกรงระบายน้ำไปวางไว้ด้านบน จะทำให้พื้นไม่เสมอกัน และไม่ปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของตะแกรงที่อยู่ด้านบนได้ วิธีนี้จึงถือเป็นงานแก้ไข กรณีไม่มีการเตรียมบ่ารับ จะต้องทำปีกเป็นเหล็กแผ่นยื่นออกมาทั้งสองข้าง แม้จะทำให้ไม่แข็งแรงมาก ผิวสะดุดเล็กน้อย แต่ก็ทำให้แผ่นตะแกรงไม่เคลื่อนตัวหลุดไปมา ปลอดภัยและดูสวยงามกว่า In the event of a water conduit originally anyway. Although not designed to be upwardly compatible with the L-shape. If you have a drain grate placed on top. To make the ground uneven And unsafe from a moving grate on top of it. This is considered a correction. If no arrangements should be The wings are made of iron sheets protruding from both sides. Despite making a very strong Skin stumbled slightly Slice It makes no move to come out. And look more beautiful
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
การออกแบบเสริมความสูงของตะแกรงเหล็กให้เสมอกับพื้น High Adjust Welded Steel Bar Grating Design:
The design of reinforced steel mesh, always on the floor.
กรณีบ่ารับตัวแอล ออกแบบไว้สูงกว่าความสูงตะแกรง ถ้าจะทำให้ตะแกรงสูงเสมอกับพื้นต้องปรับขนาดเหล็กให้สูงเท่ากันทั้งหมด ต้องใช้งบมากและอาจเกินความจำเป็นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านด้านบน เพื่อประหยัดงบและทำให้ตะแกรงสามารถวางเสมอกับพื้นได้ เราเพียงแต่เสริมเฉพาะด้านข้างของตะแกรงให้พอดีกับบ่ารับ ตัวอย่างรูปการเสริมความสูงของตะแกรง เช่น เพิ่มความสูงจาก 25mm. เป็น 50mm.Welcome to the shoulder L. Designed to be greater than the height grille. You will need to resize the grid, always with high iron high all equal. And may have to spend more than necessary as the area without a car ran over the top. In order to save statement and put the grate can be placed anywhere on the floor. We just added a side of the grid should be fit. Examples of the extra height of the grid, such as increasing the height of 25mm. To 50mm.Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
เหตุผลในการเลือกตะแกรงเหล็กระบายน้ำจาก CHANCON
Welded Steel Bar Grating AdvantageThe reasons for choosing steel drainage grate CHANCON
Welded Steel’s Bar is the Advantage Grating.
1. มีตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปทุกประเภท เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐาน ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ   drainage grate made of all types. We are a manufacturing company that specializes specifically for drainage grate is composed with iron stair rails slip drainage grate. Grate walkway Cover the drain
2. คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ตัดเหล็กและประกอบเป็นตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี  Selection of quality materials. Made of steel TIS. Cutting and assembling a sieve with modern machinery. And a team of technical, professional production of steel grating than 20 years.
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar เชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า Steel sheets made of Shannon Airport. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar connection with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity.Please check the welding work compared to workers welding. Guaranteed quality, strong customer must prove before. By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and corrosion resistance to outlast.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 

วิธีการป้องกันสนิม ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ How to prevent rust, galvanized iron grating
ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ หรือตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตะแกรงเหล็กจากการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของตะแกรงเหล็ก วิธีการชุบมีหลายแบบ ในประเทศไทยการชุบกัลวาไนซ์ที่นิยมมี 2 แบบ คือ Galvanized steel grating or galvanized steel grating is intended to protect the steel grate from corrosion, corrosion, extending the service life of gratings, plating methods available in Thailand, galvanizing There are two types
1.Hot dipped Galvanized หรือการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน คือการจุ่มเหล็กลงในบ่อสังกะสีหลอมเหลว การชุบแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง งานภายนอก งานที่อยู่สภาพแวดล้อมรุนแรง สภาวะกรดด่าง มีความหนาในการชุบ 65-300 ไมครอน Hot dipped galvanized or hot dip galvanized is the dipping of steel into a zinc-plated dump, this plating is suitable for high durability, external work, severe environment, alkaline conditions, plating thickness 65-300 microns
2.Electro plated Galvanized หรือการชุบซิงค์ คือการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า การชุบแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในร่ม หรือองค์ประกอบที่ไม่สัมผัสสภาวะแวดล้อมรุนแรงมาก มีความหนาในการชุบ 5-10 ไมครอน Electro plated Galvanized or zinc plated is electroplated electroplated. This plating is suitable for indoor use or non-contact elements. Very harsh environment with a thickness of 5-10 microns plating.
การเลือกที่จะชุบกัลวาไนซ์แบบไหน ควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ What kind of galvanizing options should you choose for your application? There are a few things to consider1.สภาพแวดล้อม อยู่ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร ติดทะเลหรือไม่ หรืออยู่ในโรงงานที่มีสภาวะกรดด่าง ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมรุนแรงควรใช้ Hot dipped Galvanized เพราะทนทานกว่า ยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า s the environment inside or outside the building at sea or in a factory with acidic conditions? In harsh environments, use hot dipped galvanized as it is more durable and lasts longer
2.ข้อกำหนดของผู้ออกแบบ (Specification) ควรตรวจสอบข้อกำหนดของผู้ออกแบบก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการชุบกัลวาไนซ์ ว่าเป็นแบบใด ความหนาการชุบเท่าไหร่ ถ้าข้อมูลไม่ละเอียด ควรสอบถามผู้ออกแบบก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการชุบ Specification Specification Check the specifications of the designer before deciding on the method of galvanizing. What is the thickness of the plating? If the information is not detailed, ask the designer before deciding the method. Plating
3.ขนาดของชิ้นงาน ควรตรวจสอบกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ว่าสามารถชุบชิ้นงานขนาดใหญ่แค่ไหน เพราะแต่ละโรงงานชุบ มีขนาดบ่อชุบที่แตกต่างกัน ควรตรวจก่อนที่จะส่งไปชุบ
ข้อควรระวัง ถ้าต้องประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม ควรประกอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำไปชุบ เนื่องจากการเชื่อมงานจะทำให้ผิวงานที่ชุบมาแล้วไหม้เป็นจุดดำ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสนิทได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องชุบกัลวาไนซ์ชิ้นงานก่อนการประกอบและนำไปติดตั้งแนะนำให้ใช้สีซิงค์กันสนิททาบริเวณจุดที่เชื่อมงานและเกิดจุดที่เกิดรอยดำเพื่อปกปิด และยังให้สีดูกลมกลืนกันรวมทั้งป้องกันการเกิดสนิทได้อีกด้วยThe size of the pieces Check with plating Galvanizing plant’s large specimens that can be moistened with it. Because each plating factory Bo has dampened different. Should be sent before plating.
If precautions must be assembled by welding. Assembly should be completed prior to plating. The connection will make the already burning a moistened black. And may be the cause of it completely. The colors blend well, including anti-close as well.
imming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ 
    A. ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม Contact us: Contact Order Map Get more product suggestions
    B. ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา Price-Quotation: Price Quotation-Discount
    C. ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ Projects Reference: Customer Sample Application
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง The Source Definition Fiberglass reinforcement Fiberglass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E.การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี Grating Services: Manufacturing, Installation, Design, Test, Strength – Chemical
    F. ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย Dealer Sales Wanted: Get a reseller agent

ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน Gully Grating || Steel Fiberglass mesh around the pool. Trash trapped in stone rods
    1. ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP Plastic PolyPropylene Grating
    2.ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน Galvanized Steel Grating Stainless steel grating for corridor drainage
    3. ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน FRP FiberGlass Mold Grating, Fiberglass Drainage Grill, Walkway Sheet, Factory Walkway
    4. แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี ABS Swimming Overflow Drainage Grating
    5. ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side) Drive HighWay Drain Grating Trapper Leaf Trapper Side Leaf Trapper Side
    6. กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame around the tree base is both jigsaw and finished

ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส Manhole Cover || Covered Cover Cover Covered Cover Covered Covered Waste Water Tank Cover Covered Cast Iron Fiberglass Cover
7. ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) FRP Manhole Cover Cover for fiberglass hose, resin fiber (not rust, high strength, stainless steel) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำDuctile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square) Ductile Cast Iron Manhole Cover 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที FRP Diamond Top Cover (Special Cut) The fiberglass cover can be cut to size immediately. 

แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรงRelated Products || Slip-resistant cover, nose plate, corner edge, eyebrow cover, fiberglass ladder clip, grip lock, grip grip
  10. แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศEgg Crate Ceiling Screen Strip Strip Cover
  11.ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาCeiling Trellis Shade Grilles ceiling panels, curtain walls, railings, partition walls, awnings, awnings
  12. แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง PegBoard Display Tools Hooks Shelves
  13. แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector, nose plate, corner, eyebrow, fiberglass cover
  14. คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม HDG Steel Grating clip clamp fastener clip lock grip stainless steel grille /
  15. เหล็กรับแรงทนดึงสูง FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar High Strength Steel WingNut WaterStopper

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง# GRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE # Steel Grating Fiberglass Plastic Overflow COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating # Frame sieve protect the tree base, paving, elevated walkways, # panel blinds mask the building block sieve สง บัง ไฟ, # แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น, # ตัว อุปกรณ์ คลิป ล็อค ยึด แผ่น ตะแกรง

FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท
Galvanized Welded Steel Bar Grating is an ideal product for wet, slippery situation where corrosion resistance is vital. The mild steel gratings are hot dipped galvanized in the galvanizing bath. The purity of the zinc used for hot dipped galvanizing shall be 99.95 % pure. The galvanized coating shall be as per IS-3202/IS–4759 / IS–2629/IS – 2633/IS–6745,ASTM –A -123 or equivalent to international standards. The appearance of surface is plain or serrated Galvanized steel grating is widely used in most general industrial plants as well as commercial buildings, it has wide applications as walkways, platforms, safety barriers, drainage covers and ventilation grates. It is also ideal for use as mezzanine decking since it supports the same loads as comparable solid flooring. More than that, its cost saving openness maximizes the circulation of air, light, heat, water and sound, while promoting cleanliness. Material: carbon steel Surface treatment: hot-dipped galvanized, Available in light duty and heavy duty, Available in welded, press-locked, swaged lock or flush mount construction STeel Grating Features: * Can be purchased in stock sizes or custom fabricated to meet the project specifications. * Excellent load bearing capabilities * Ventilation of air, light, sound * Don’t collect Liquid and debris * Long service life * Wide range of open areas * Galvanized steel grating has an unmatched surface. It is also a permanent replacement for slippery serrated and plain grating. * It’s available in many different styles and spacing options to meet a variety of needs and applications. * Anti-theft design: the cover and the frame is joint with hinge offering security, safety and open convenience. * High strength: the strength and the toughness are much higher than cast iron. It can be used for terminals, airport, other large-span and heavy loading condition.
Galvanized Steel Grating Product Applications: # Anti slip bridge decking # Bridge walkway # Drainage systems # Fire truck platforms # Mass transit platforms # Marine and ship decks # Mezzanines # Non-slip walkways # Non-skid pit covers # Slip resistant platforms # General Industries # Truck platforms # Vault covers # Wet Decks # Wastewater treatment plant grating # Stair treads
Welded Steel Bar gratings HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก : can be installed in two methods:* Welding is advisable for permanent use free of removing/dismantling. Bar Grating will be welded to the supporting frame (angle steel, I steel or other structural steel) at each corner. Fillet weld is required when weld length more than 20mm and height more than 3mm. Installation Clips will not destroy the zinc coating and be easy to remove. Each panel requires at least four installation clips. For the larger panels preferably some more clips are needed to fix to the proper support frame.
A grating is any regularly spaced collection of essentially identical, parallel, elongated elements. Gratings usually consist of a single set of elongated elements, but can consist of two sets, in which case the second set is usually perpendicular to the first When the two sets are perpendicular, this is also known as a grid or a mesh.
A grating covering a drain can be a collection of iron bars (the identical, elongated elements) held together (to ensure the bars are parallel and regularly spaced) by a lighter iron frame. Gratings over drains and air vents are used as filters, to block movement of large particles (such as leaves) and to allow movement of small particles (such as water or air).
Anti-slip steel grating is a type of bar grating. Steel bar grating is manufactured in a variety of methods. Welded bar grating consists of load bars electrically fuse welded to cross bars. Pressure-locked bar grating, or swaged grating, is where steel rods are forced through and locked in load bars. Riveted bar grating is where the load bars are riveted to the cross bars. There are wide varieties of trade names for each type manufactured. Perforated sheet metal types: Diamond-shaped serrated perforated sheet metal. Examples of trade names are Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, Deck Span, Grip Track. Round hole perforated sheet metal. Examples of trade names are Perf-o-grip, Safety-grip, Shur Grip, Ry-Grip, Open Grip and Grate Lock. Raised dimple perforated sheet metal. Examples of trade names are Traction Tread, Safety Tread, Shur Step, Ry-Tread and Tread Grip. The excellent self-cleaning characteristics of plain surface grating make it suitable for the majority of applications. In the presence of fluids or materials that could cause the top surface of the grating to become wet or slippery, specification of the optional serrated surface should be considered. When serrated grating is specified, the bearing bar depth must be 1/4 inch greater than the sizes shown on the load tables to provide the equivalent strength of non-serrated gratings.
Metal Bar Grating is the workhorse of the industrial flooring market and has served industry for decades.Strong and durable with an exceptional strength-to-weight ratio, metal bar grating can be easily fabricated to nearly any configuration.The high percentage of open area makes bar grating practically maintenance-free and all products are fully recyclable.Bar grating is designed for many applications. Bar grating is a strong choice for projects ranging from trenches and stair treads to decking and steel flooring. Used as metal grates, bar grating covers open areas in flooring that require light, liquid, air, heat and sound to pass between flooring levels. Meanwhile, many industrial companies put our bar grating to use as floor grating for these reasons and more. For instance, our serrated carbon steel bar grating provides extra grip when walking, and our Titeweld? bar grating makes it possible for maximum “roll-a-bility” when a wheelchair, hand truck, cart or vehicle is in use. At Direct Metals, our aluminum grating and various types of steel grating make up our bar grating product line. What is the difference aluminum and steel grating? Take a look at the metal grating information below!
Aluminum Bar Grating is a good choice when a lightweight, corrosion resistant material is desired. Choose from many options such as flush top, rectangular bar, plank, & I-bar. Aluminum grating is available in the swage locked, pressure locked (dove tail) and riveted design.
Carbon Steel Bar Grating is a nice choice when your project requires a strong material and you are not going to expose the grating to an expressly corrosive environment. Choose from plain or serrated surfaces, galvanized, standard black, bare steel or painted and light or heavy duty grating.
Stainless Steel Bar Grating provides a superior corrosive & oxidation resistant material in a material stronger than aluminum.
Steel Bar Grating is our super narrow welded grating ideal for those very tight spacing requirements when you need maximum “roll-a-bility.”
Stair Tread Bar Grating is typically offered in a welded construction and is made with a nosing that is welded to the leading edge of the tread.
Architectural Bar Grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Anchoring Devices attach bar grating to its supports. We offer saddle clips, anchor blocks, plank clips, countersunk lands, grating clamps, Z clips, and plank lugs. Many are available in aluminum, stainless steel and galvanized steel.Steel bar grating production type is manufactured from ASTM mild carbon steel and is available in three distinct products: type “W” welded bar grating, type “DT” dovetail pressure locked grating, and type “SL” swage locked grating. All three products are available with bearing bar spacing ranging on center and cross bars at either on center. Each product has a standard plain surface or may be specified with optional serrated or Algrip surfaces. Finish options include bare steel, painted, hot dip galvanized, or specialty coatings. The steel bar grating load tables provide detailed specification information related to these products.
Type “W” Welded Steel Grating Our most economical steel grating products, type “W” welded steel gratings are manufactured by forge welding rectangular bearing bars and drawn cross bars. This welding process provides a positive fused connection providing years of service under the most demanding conditions. type “W” steel grating is our most popular product and is recommended for nearly all industrial flooring applications. With nearly 80% open area, type “W” allows for the easy passage of dirt, debris, snow, and liquids and is essentially self-cleaning. Type “W” gratings are available in close mesh, ADA conforming spacings which are commonly used in public areas. When specifying type “W” for ADA applications, thick bearing bars must be specified.
Dovetail Steel Grating Type “DT” Dovetail Pressure Locked Steel Grating Type “DT” steel gratings have deep rectangular cross bars and are manufactured by inserting pre-punched bearing bars and cross bars into an “egg-crate”configuration and deforming the cross bars under intense hydraulic pressure. The deep cross bars on type “DT” gratings make them popular for architectural applications such as sun shades and infill panels with the deeper cross bar serving as a distinct architectural accent.
Swaged Intersection Grating Type “SL” Swage Locked Steel Grating Type “SL” steel gratings are manufactured by inserting hollow tube cross bars into pre-punched holes in the bearing bars. The cross bars are then swaged forming a positive mechanical connection. The cross bars are recessed below the top surface of the bearing bars providing a uniform and attractive architectural appearance. Swage locking is a particularly efficient process for the production of close mesh gratings. Type “SL” thick bearing bars provides clear opening between the bearing bars. This narrow opening is often preferred in public areas where concerns of drainage and the presence of high heeled shoes converge.
Expanded Metal Grating and Mesh: Expanded metal grating or expanded metal mesh is the most practical and economical way to assure strength, safety, and a non-skid surface. Expanded metal grating is ideal for use on plant runways, working platforms, and catwalks, as it is easily cut into irregular shapes and can be installed quickly by welding or bolting. Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel.Specification of Heavy Duty Steel Grating: 
1. The shape of bearing bar: Plain type (may be omitted in the symbol of steel grating), Serrated type and I-Shape type
2. Bearing bar pitches can be made to order, of which 30mm & 40mmare recommended.
3. Cross bar pitches can be 100mm are recommended.
4. Surface treatment: Hot-dip galvanizing, paint or other anti-corrosive coatings are available, of which hot-dip galvanizing is generally recommended.
5. Material: ASTM A36/SS235JR/SS400/Q235B
6. Tolerance The allowed deviation of length is +0/-5mm, while the allowed deviation of width is +/-5 mm. The non-perpendicularity of bearing bar is allowed no more than 10% of width of bearing bar. Cross bar surface should not surpass bearing bar surface 1mm, beginning & end of cross bar should not surpass the end surfaces of two sides of grating 2mm.Our Architectural Metal Products can be used in various applications from industrial to architectural usages. Choose from our architectural patterns in wire mesh, perforated, expanded or grating.
WIRE MESH Wire products are versatile, economical and lightweight. They can even be adapted for use in just about any industrial or architectural project. Materials include: carbon steel, stainless steel, galvanized steel and custom alloys. Wire mesh comes in many architectural patterns to suit your specific project. Choose from mixed alloy patterns, spiral-patterned mesh, opaque to high open area mesh and custom mesh patterns. Wire mesh is available in square, flat and round wires – and in the flexible & multifunctional cable mesh.
PERFORATED METAL Perforated metal is extremely versatile and lightweight and comes in round, square, slotted and decorative perforations. Some architectural applications include sunscreens, ceiling panels, exterior cladding or any application requiring an aesthetically appealing look.
EXPANDED METAL Expanded Metal is extremely economical. It can even be adapted for use in just about any architectural metal project. You will find a wide number of styles and materials to choose from. Available in flattened or standard.
BAR GRATING Bar grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Another architectural bar grating application includes steel grates, which are an integral part of the interior of industrial plants and the exterior landscape all around us. Also known as metal grates, steel grates permit the passage of air, light, heat and liquid and therefore are useful in screening out unwanted elements and debris in various settings. Driveway drains, stormwater drains, trench drains and floor drains are typically fit with steel grates. Steel grates are also functional for industrial decks and flooring in chemical plants, food processing facilities, and oil and gas refineries. In addition, pedestrians rely on steel grates in public walkways, and near fountains and trees.Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel. To view a description of each material type available, click on the Wire Mesh Material Types PDF below.
Welded Wire Mesh Welded wire mesh consists of perpendicular wire strands that are welded at each intersection. Economical and versatile, our welded wire mesh has a clean appearance and uniform grid patterns. It can be used for a variety of applications, such as safety barriers, security fencing, storage containers, reinforcement for heavy loads and animal kennels and cages.
Woven Wire Mesh Woven wire mesh is made in a similar fashion as that of fabric weave, as it is woven on looms that are used to weave cloth. The most common materials used to create woven wire mesh include carbon steel, galvanized steel and stainless steel.
PVC Coated Wire Mesh PVC coating is relatively low in cost, resilient, corrosion resistant and has good insulating properties. We carry PVC coated wire mesh in many materials including carbon steel and galvanized steel.
Cage Mesh Our cage mesh provides consistent and uniform mesh count for dimensionally correct cages. We stock cage mesh in both galvanized before welding and galvanized after welding with both square and rectangular openings.
Hardware Wire Cloth Mesh Hardware wire cloth mesh is wire mesh that consists of either woven or welded wires in a square or rectangular grid. It is available in galvanized steel, stainless steel and bare steel, and it is typically used for outdoor hardware cloth applications.
Hex Netting Hex netting is a twisted steel wire mesh with hexagonal openings. Our hex netting is available in two mesh sizes with a variety of width and length sizes. It is a widely used and versatile mesh fence, often used to build chicken coops or other wire fencing for chickens or other animals.
Stainless Steel Filters Our wire mesh stainless steel filters are useful in a variety of applications that require smaller openings than provided by perforated metal, expanded metal or standard wire mesh. Stainless mesh is ideal for filtration used in adverse environmental conditions, such as jet engine lubricant filters or high-pressure hydraulic filters.
Stainless Steel Screen Perfectly suited for a wide array of architectural and functional purposes, our stainless steel screen is used in various industries. The petroleum, chemical, environmental protection, mining, aerospace, papermaking, electronic, metallurgical, food and pharmaceutical industries all utilize stainless mesh.
Security Fencing Our security fencing is the ideal solution for prisons, borders or any facility with high security fencing needs. The mesh spacing is designed to prevent climbing, and it resists penetration by normal hand tools, giving high levels of perimeter protection.
Wire Mesh Containers Our wire mesh containers are designed and built for rugged, long service life, making them perfect for material handling. They are available in a variety of sizes and capacities. Stackable and collapsible, our rust-resistant galvanized wire mesh containers are durable, portable, self-cleaning and shippable.
Architectural Wire Mesh Architectural wire mesh can be adapted for use in just about any architectural project and is available in carbon steel, stainless steel and galvanized steel. It combines aesthetics and functionality by delivering striking visual appeal, increased comfort, safety and energy savings.
U-Edging U-Edging is a wire mesh product accessory that is a u-shaped strip attached to the edge of a wire mesh product sheet to make the edges more attractive and safer. It is available in carbon steel, stainless steel, aluminum and galvanized steel.Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
[email protected]: @chancon   Line(iD): @GratingThai 
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThManhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | [email protected]: @chancon   /   Line(iD): chancon |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-ภาษาเวียดนาม

Tấm lưới thép mạ kẽm

Hệ thống thoát nước bằng thép Lưới thép tiêu chuẩn nước – được sản xuất theo đơn đặt hàng các kích thước và kiểu dáng đặc biệt – lưới chắn cầu thang # grating nhà sản xuất và phân phối Thái Lan. # Nắp ghi cống thép # Lưới thép, nắp cống # Nắp lưới thép, hố ga, cống rãnh # Lưới thép # Lưới thép # Lưới bọc ống nướng # Drain ghi # Lưới thép hàn mạ kẽm chống gỉ # Lưới thép, Nắp ống, # Căng thép # Mạ kẽmSteelGrating #StailessGrating # ThépBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGrating #GratingGratingStairTeldselds

Tấm thép hàn chống rỉ của Chancon Sử dụng thanh xoắn chống trượt, hàn đồng nhất với thép thanh phẳng bằng hệ thống CO2 / MIG, là hàn điện, làm cho thép nóng chảy đồng nhất Vui lòng kiểm tra công việc hàn để so sánh với lao động chân tay. Đảm bảo chất lượng công việc Cả sức mạnh Kích thước lỗ nhỏ với các mối hàn tiêu chuẩn giống nhau ở tất cả các điểm. Cũng như lớp mạ kẽm chống rỉ, dày hơn 75 micron, làm cho nó chắc chắn hơn và chống ăn mòn tốt hơn. Đánh giá của HDG. Lưới thép hàn phẳng . Chống rỉ     1) Giá cung cấp ở trên. Chưa bao gồm VAT và vận chuyển (giá lấy tại xưởng) : Giá chưa bao gồm VAT và Giao hàng     2)

Kích thước chiều rộng Hàng có sẵn giao ngay là 25cm Và 30cm Dài 1m Có hai loại để bạn lựa chọn. Đó là một mô hình chỉ cần nhận trọng lượng khi đi qua người Hoặc cho xe chạy qua Vì lỗ và độ dày của thép khác nhau

3) Kích thước tùy chỉnh, chẳng hạn như chỉ điều chỉnh chiều cao của vai. Làm cho bề mặt của răng cưa. Chiều dài đặc biệt chiều rộng Bạn có thể xem giá sơ bộ theo bảng bên dưới. Hoặc gửi thông tin chi tiết đơn hàng sản xuất cụ thể đến Line @, Email trên trang website

Lưới thép tiền chế có thể chịu được tải trọng lớn. Theo tiêu chuẩn chiều rộng 25cm Và 30cm. Trong mô hình có độ dày 5mm. Chiều cao 25mm. Với lỗ nhỏ chỉ 30mm. Phù hợp với máng xối thoát nước. Cách vào nhà máy cuối cùng Với xe đầu kéo, container lớn hoặc xe kéo có thể chạy qua một cách an toàn, ví dụ, độ dày 3mm. Trong trường hợp nó cần thiết cho các ứng dụng chịu tải, từ xe tải sáu bánh, mười bánh đến xe kéo lớn. Tốt hơn là sử dụng độ dày 5mm, vì nó được thiết kế thành các lỗ nhỏ hơn và dày hơn, nó có thể xử lý cao hơn 12,5 tấn.

Best-Seller HDG. Lưới thép kích thước tiêu chuẩn. Lưới thép hàn, đúc sẵn, nhúng nóng, chống rỉ

Lưới thép thanh kẽm mạ kẽm Hotdip Sử dụng thanh xoắn chống trượt, hàn đồng nhất với thép thanh phẳng bằng hệ thống CO2 / MIG, là hàn điện, làm cho thép nóng chảy đồng nhất Vui lòng kiểm tra công việc hàn để so sánh với lao động chân tay. Đảm bảo chất lượng công việc, sức mạnh Khách hàng phải chứng minh trước khi quyết định. Đang cân nhắc Kích thước của lỗ nhỏ là cùng một tiêu chuẩn. Các mối hàn được rèn ở tất cả các bên. Công việc mạ kẽm dày hơn 75 micron theo tiêu chuẩn. Điều này làm cho nó chắc chắn hơn và chống ăn mòn tốt hơn.
Nhìn chung, kích thước tiêu chuẩn của thanh thoát nước là 25 cm và rộng 30 cm. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị để thiết kế một giá đỡ vai là 25,5-26,0 cm hoặc 30,5-31,0 cm. Để có thể Mua tất cả các loại lưới và đưa chúng vào sử dụng ngay lập tức.

Của HDG, Tính năng .: Tiêu chuẩn Lưới thép kích thước Thép tấm lưới thép hàn các sản phẩm thép mạ kẽm.

Lưới thép Mô hình hạng nhẹ VS Mô hình lưới thép hạng nặng
Dày 3 Cao 25 ​​Lưới 40×100 (mm) VS Dày 5 Cao 25 ​​Lưới 30×100 (mm)
Click ! Tài liệu tải về Tính chất của lưới thép hàn chống rỉ của Shancon (Tấm lưới thép mạ kẽm. Đặc điểm kỹ thuật thoát nước) 1) Lưới thép, hệ thống thoát nước đã hoàn thành. Kích thước tiêu chuẩn rộng 25cm và dài 30cm, dài 1m, hàng có sẵn giao ngay. Trong đó mỗi kích thước tiêu chuẩn Có hai loại để lựa chọn. Đó là một mô hình chỉ cần nhận trọng lượng khi đi qua người Hoặc cho xe chạy qua Vì lỗ và độ dày của thép khác nhau 2)

Hệ thống hàn đồng nhất mạnh mẽ hơn Bằng cách hàn với hệ thống CO2 / MIG tự động, là hàn điện, thép nóng chảy đồng nhất trên tất cả các mặt. Phần lưới thép hàn rất mịn và đẹp. Và độ bám dính chắc, bền hơn các tiệm hàn thép nói chung Điểm mấu chốt là độ đồng nhất của thanh Phẳng (vui lòng kiểm tra công việc hàn so với lao động hàn thủ công), đảm bảo chất lượng và độ bền mà khách hàng phải chứng minh trước khi quyết định Đang cân nhắc Kích thước lỗ nhỏ có cùng tiêu chuẩn

3) Phủ bằng phương pháp Mạ kẽm nhúng nóng, độ dày không nhỏ hơn 75 micron. Theo ASTM A123, ASTM B6 (không phải sơn chống rỉ, phun / sơn Giống như một salon sắt rèn điển hình Điều này làm cho thép dễ bị ăn mòn hơn so với mạ HDG). Công việc mạ kẽm dày hơn tiêu chuẩn Làm cho nó mạnh hơn và chống ăn mòn tốt hơn Một số lớp mạ nhanh và lớp phủ của sơn phun nói chung

4) thiết kế và kiểm soát sản xuất để đảm bảo lành mạnh và an toàn. Được thiết kế cho phép đặt các thanh thép và khung lưới ở khoảng cách thích hợp nhất Sử dụng ít vật liệu hơn và trọng lượng nhẹ Trong khi vẫn có thể nhận được sức mạnh tối đa Do đó đảm bảo rằng cả hai mối hàn Và cấu trúc mạnh mẽ nhất quán Sử dụng thép xoắn, Thanh xoắn có độ dày 6-8mm để kết hợp các tấm thép lại với nhau. Và được thiết kế để chống trượt.

5) Lựa chọn vật liệu chất lượng. Làm bằng vật liệu thép TIS.Không sử dụng thép cấp B hoặc dưới tiêu chuẩn. Có thể kiểm tra từ trọng lượng đầy đủ Cắt và lắp ráp thép Lưới bằng máy móc hiện đại Và đội ngũ nhà sản xuất lưới thép chuyên nghiệp từ nhà máy trực tiếp sản xuất lưới thép

6) Lưới thép đúc sẵn có thể hỗ trợ các loại xe lớn. Theo tiêu chuẩn chiều rộng 25cm Và 30cm. Trong mô hình có độ dày 5mm. Chiều cao 25mm. Với lỗ nhỏ chỉ 30mm. Phù hợp với máng xối thoát nước. Cách vào nhà máy cuối cùng Với xe đầu kéo, container lớn hoặc xe kéo có thể chạy qua một cách an toàn, ví dụ như tấm thép dày 3mm. Được thiết kế để sử dụng ít hơn tải trọng xe nâng. Trong trường hợp cần công việc chịu tải, từ xe tải sáu, mười bánh đến xe đầu kéo lớn. Nên sử dụng loại có độ dày 5mm. Do được thiết kế lỗ nhỏ hơn và dày hơn nên có thể chịu tải cao hơn 12,5 tấn.

7)Điều chỉnh độ cao của vai để hỗ trợ lưới. Tốt hơn là làm một cái sàng mới và lãng phí ngân sách của bạn. Trường hợp khách hàng chuẩn bị vai đỡ ​​cao hơn 25mm Không cần dùng lưới cao hơn. Chỉ cần dùng bàn ủi để tăng chiều cao vai dưới. Sau đó dùng rây Mô hình bằng thép dày 5mm, cao 25mm, với lỗ nhỏ chỉ 30mm, đủ sức chịu tải của một chiếc rơ mooc lớn. Tiết kiệm ngân sách với thiết kế hoàn hảo

8) Có thể nối các tấm lưới làm sẵn thành nhiều kích cỡ khác nhau. Lưới thép làm sẵn sẵn sàng xuất xưởng Có 2 khổ rộng tiêu chuẩn là 25 cm và 30 cm trong trường hợp khách hàng có nhu cầu kích thước 50x100cm. Có thể được áp dụng để kết nối hoặc đặt hai 25cm với nhau Nếu bạn muốn sử dụng kích thước 100x100cm, bạn có thể sử dụng 4 tấm từ 25 cm, hoặc trong trường hợp 60x100cm, hoặc 100x120cm.

9) Phương pháp để chiều rộng chiều cao của góc vai nhận tấm cách tử. Nên thiết kế chiều rộng ngang vai và chiều cao phù hợp với lưới tản nhiệt. Vì sức mạnh và sự an toàn khi sử dụng Do đó, vai lưới (hình chữ L) phải được đặt bằng thép góc trước khi đổ bê tông. Để lại chiều cao của anh ấy 25-30mm. (Tùy thuộc vào loại lưới) để lưới được đặt luôn phù hợp với sàn Không vấp ngã trên xe lăn hoặc người qua đường Chiều rộng của vai để nhận lưới Phải bổ sung mỗi cạnh 3-5mm.Tổng 2 cạnh là 6-10mm Để có thể đặt tấm sàng vừa vặn. Không quá chặt hoặc quá lỏng

Báo giá lưới thép hàn chống rỉ Đặc biệt tùy chỉnh được thực hiện | Đặc biệt Kích thước được sản xuất theo đơn đặt hàng từ hệ thống thoát nước bằng sắt thép của Báo giá Carbon . Thường có hàng sẵn sàng nhận ngay. Đối với kích thước tiêu chuẩn, rộng 25cm. Và dài 30cm. Dài 1m, nhưng đối với kích thước đặc biệt khác với tiêu chuẩn, công ty xin báo giá theo thiết kế ban đầu như 35x100cm, 40x100cm, 45x100cm, cho đến kích thước lớn nhất 85x100cm, 90x100cm., 95x100cm, 100x, 100cm.Khách hàng có thể xem kích thước, chiều rộng, chiều dài, độ dày, tôn Chiều cao tấm thép Lỗ khoan Có nhiều loại để lựa chọn Theo thông tin trong bảng dưới đây như sau

* Giá được trình bày ở trên trong bảng. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và vận chuyển (là giá nhận tại xưởng)
** Mất 15-21 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc 50% và ký duyệt bản vẽ sản xuất.

Bảng giá 2/2: Báo giá lưới thép hàn chống rỉ Sản xuất theo đơn đặt hàng kích thước đặc biệt | Sản xuất theo đơn đặt hàng Kích thước: 70x100cm – 100x100cm.

Bắt đầu từ kích thước rộng x dài -> 70 x 100 cm .. cho đến .. 100 x 100 cm.

 

* Giá được trình bày ở trên trong bảng. Chưa bao gồm thuế (VAT) và phí vận chuyển (giá lấy hàng tại xưởng)
** Sản xuất từ ​​15-21 ngày làm việc sau khi nhận cọc 50% và có chữ ký ủy quyền đặt hàng Bản vẽ và hướng dẫn cách đặt hàng Sản xuất Lưới thép không gỉ Được thực hiện theo đơn đặt hàng kích thước đặc biệt 1) Nếu chiều cao và độ dày của lỗ giống như trong bảng Nhưng chiều rộng hay chiều dài khác nhau, khách hàng có thể tự tính giá ngay So với giá mỗi mét vuông Trong bảng trên Sau đó nhân diện tích sàng mà khách hàng cần 2) Nếu bạn cần các loại lưới khác Ngoài các loại bàn như lưới chống trượt, lưới răng cưa, lưới inox, lưới nhôm, tấm dập Xin hỏi thêm. Bằng cách gửi thông tin qua email Để kiểm tra lại

Để sản xuất lưới thép hàn kích thước tấm thép / Lưới thép Kích thước đặc biệt Sản xuất theo đơn đặt hàng để sản xuất thép tấm hàn lưới thép có kích thước lớn hơn chiều rộng x chiều dài. Của tấm sàng mà khách hàng cần Yêu cầu hoàn thành thêm 3 về “đậm”, “cao”, “lỗ” như sau: 1) chiều dài x chiều rộng (kích thước của một tấm lưới như 25x100cm, 30x100cm) 2) Độ dày (Thanh là Độ dày) (a thép tấm một vài. Máy nghiền 3mm hoặc 5mm hoặc 6mm, 7mm. v.v.) 3) Cao (Thanh cao) (cần chiều cao tấm thép từ sàn đến mép vai 25mm hoặc 50mm hoặc cao 75 hoặc cao 100mm.) 4) Lỗ (Lưới Kích thước)

(Kích thước lỗ ô lưới 3x10cm hoặc 4x10cm. Hoặc 5x10cm. Hoặc vv.) Phiếu đặt hàng sản xuất. Lưới thép kích thước đặc biệt Sản xuất theo đơn đặt hàng 1) Sau khi nhận được đơn đặt hàng sản xuất hoàn chỉnh, công ty sẽ kiểm tra giá thép hiện tại. Và đấu giá ngay lập tức Khi khách hàng đồng ý sản xuất đặt cọc 50% công ty sẽ gửi bản vẽ duyệt 2) Lệnh sản xuất chi tiết (Bản vẽ) sẽ được gửi cho khách hàng kiểm tra và xác nhận. Trước khi bắt đầu quy trình , 3) Vui lòng bấm vào biểu mẫu bên trên để tải mẫu đơn đặt hàng sản xuất lưới thép đặc biệt. Và điền đầy đủ thông tin và gửi qua Line: @iCHANCON để yêu cầu ước tính trước khi đặt hàng

4) Trong trường hợp đặt hàng kích thước đặc biệt Cận tiến độ sản xuất lưới thép đặc biệt Bạn có thể kiểm tra giá. Và hơn 400 thông số kỹ thuật lưới thép như trong bảng dưới đây Bắt đầu từ rộng 35x100cm. Cho đến 100x100cm.

 

Tính năng của lưới thép Shancon (Tiêu chuẩn mối hàn và độ dày lớp mạ) 1. Lưới thép hoàn thiện giao công ty Có 2 khổ rộng tiêu chuẩn là 25 cm và 30 cm trong trường hợp khách hàng có nhu cầu kích thước 50x100cm. Có thể được áp dụng để kết nối hoặc đặt hai 25cm với nhau Trường hợp muốn sử dụng kích thước 100x100cm có thể sử dụng 4 đĩa nối với nhau bằng đường kính 25 cm, hoặc 60x100cm hoặc 100x120cm. Có thể dán cho tấm ghép 30x100cm Giếng 2. Lưới sản xuất thép tấm dày 2 kích thước. Là 3mm và 5mm. Độ dày của tấm thép 3mm. Được thiết kế để sử dụng ít hơn xe nâng. Trong trường hợp cần công việc chịu tải, từ xe tải sáu, mười bánh đến xe đầu kéo lớn. Nên sử dụng loại có độ dày 5mm Vì được thiết kế lỗ nhỏ và dày hơn nên có thể chịu lực cao hơn 12,5 tấn.

3. Lưới thép hàn Được sản xuất bằng thép xoắn, thanh xoắn có độ dày 6-8mm để kết hợp các tấm thép với nhau để tạo độ bền. Và được thiết kế để chống trượt trong cơ thể Điểm mấu chốt là hàn đồng nhất thanh phẳng bằng cách hàn với hệ thống CO2 / MIG, là hàn điện để đồng nhất thép nóng chảy (Vui lòng kiểm tra công việc hàn so với lao động của công nhân hàn) Đảm bảo chất lượng và sức mạnh mà khách hàng phải chứng minh trước khi quyết định. Đang cân nhắc Kích thước của lỗ nhỏ là cùng một tiêu chuẩn. Các mối hàn được rèn ở tất cả các bên. Công việc mạ kẽm dày hơn 75 micron theo tiêu chuẩn. Làm cho nó mạnh hơn và chống ăn mòn tốt hơn Lớp mạ và sơn nhanh mỏng

Hàng sẵn sàng Bán hàng Nhà kho của Kho lưới thép thanh mạ kẽm Hotdip sẵn sàng nhận-giao ngay. Lưới thép hàn, kích thước 25×100 cm và 30×100 cm.

Kích thước lưới thoát nước 25×100 cm và 30×100 cm được coi là kích thước tiêu chuẩn. Công ty có sẵn kho, sẵn sàng cho khách hàng nhận hàng ngay mà không cần chờ sản xuất Ngoài Lưới thép mạ kẽm nhúng nóng, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều loại vật liệu lưới thoát nước khác nhau. Tùy thuộc vào ứng dụng trong từng lĩnh vực như Lưới chống tràn ABS, Lưới chống tràn ABS, Lưới Polypropylene PP siêu dẻo dai và Lưới sợi thủy tinh FRP, chúng tôi là nhà sản xuất chuyên về tất cả các loại lưới thoát nước tiêu chuẩn đúc sẵn, bao gồm cầu thang chống trượt , tay vịn, lưới thoát nước Tấm chắn lối đi Nắp cống Thích hợp cho nhà bếp, nhà ăn, nhà máy, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, hồ bơi, ao cá, lối đi trên cao, v.v.

Mạ kẽm nhúng nóng chống trượt Cầu thang Tread Nosing Cover Ladder Thép
lưới cầu thang sắt lưới. Với mũi cầu thang chống trượt Có đế bên hông, có thể điều chỉnh, cố định.

Lưới cầu thang thép Và che mũi cầu thang chống trơn trượt bằng tấm caro Có một cơ sở bên đục cho san lấp mặt bằng, có thể được cố định vào cơ sở của cấu trúc cầu thang mà không cần hàn. Hot Dip mạ kẽm chống trượt cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bìa Ladder thép Grating # Sàn lưới thép # Vỉ đúc #Lưới thép

HotDipGal kẽm Grating Yên xe kẹp Khóa kẹp Chốt Chốt | Với móc khóa tay cầm

Thiết bị neo gắn Yên xe Kẹp cố định Khoá kẹp Chốt vít Thanh thép lưới Khóa móc thép không gỉ / thép chống gỉ #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating # Thiết bị, cơ thể, kẹp, kẹp, lưới, lưới

Có hai loại kẹp khóa lưới, thép không gỉ SUS316 và thép mạ kẽm nhúng nóng vì chúng được thiết kế để sử dụng các khu vực khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, kẹp khóa bằng thép không gỉ được sử dụng để cố định lưới sợi thủy tinh hoặc các tấm thép không gỉ. Phần khóa mạ kẽm được thiết kế để gắn tấm lưới thép vào giá đỡ phía dưới. Có thể điều chỉnh mức của dòng cố định Hai hoạt động tương tự nhau. Nơi khách hàng có thể lựa chọn từng loại sao cho phù hợp với lỗ lưới và diện tích muốn lắp đặt tấm grating Kẹp cố định yên xe Chốt khóa (khóa chân) Có 2 loại kẹp khóa lưới, cả thép không gỉ SUS316 và thép mạ kẽm nhúng nóng.

Có hai loại kẹp khóa lưới, thép không gỉ SUS316 và thép mạ kẽm nhúng nóng vì chúng được thiết kế để sử dụng các khu vực khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, kẹp khóa bằng thép không gỉ được sử dụng để cố định lưới sợi thủy tinh hoặc các tấm thép không gỉ. Phần khóa mạ kẽm được thiết kế để gắn tấm lưới thép vào giá đỡ phía dưới. Có thể điều chỉnh mức của dòng cố định Hai hoạt động tương tự nhau. Nơi khách hàng có thể lựa chọn từng loại sao cho phù hợp với lỗ lưới và diện tích muốn lắp đặt tấm grating Kẹp cố định yên xe Chốt khóa (khóa chân) Có 2 loại kẹp khóa lưới, cả thép không gỉ SUS316 và thép mạ kẽm nhúng nóng.

4.Hệ thống hàn tự động cho đến khi mối hàn nung chảy đồng nhất mạnh hơn bằng cách hàn với hệ thống CO2 / MIG, là hàn điện, làm cho thép nóng chảy đồng nhất. Phần lưới thép hàn rất mịn và đẹp. Và bám chắc hơn, bền hơn các tiệm hàn thép thông thường

5. Thiết kế đặt các thanh thép và khung lưới với khoảng cách thích hợp nhất. Sử dụng ít vật liệu hơn và trọng lượng nhẹ Trong khi vẫn có thể nhận được sức mạnh tối đa Điều này đảm bảo rằng cả mối hàn và kết cấu đều chắc chắn và nhất quán

6. Sơn phủ bằng phương pháp Mạ nhúng nóng, độ dày không nhỏ hơn 75 micron theo tiêu chuẩn ASTM A123, ASTM B6 (không sử dụng sơn phun / sơn chống rỉ Giống như một salon sắt rèn điển hình Điều này làm cho thép dễ bị ăn mòn hơn so với mạ HDG)

7. Kích thước lưới thoát nước 25×100 cm và 30×100 cm được coi là kích thước tiêu chuẩn. Công ty có sẵn kho, sẵn sàng cho khách hàng nhận hàng ngay mà không cần chờ sản xuất Ngoài Lưới thép mạ kẽm nhúng nóng, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều loại vật liệu lưới thoát nước khác nhau. Nó phụ thuộc vào ứng dụng trong từng lĩnh vực như Lưới chống tràn ABS, Lưới bơi chống tràn ABS, Lưới Polypropylene PP siêu bền và Lưới bằng sợi thủy tinh FRP, chúng tôi là nhà sản xuất chuyên về tất cả các loại lưới thoát nước tiêu chuẩn đúc sẵn, bao gồm chống trượt cầu thang, tay vịn, lưới thoát nước Tấm chắn lối đi Nắp cống Thích hợp cho nhà bếp, nhà ăn, nhà máy, trung tâm mua sắm, chợ tươi sống, hồ bơi, ao cá, lối đi trên cao, v.v.

Hàng sẵn sàng xuất xưởng Quy trình sản xuất tiêu chuẩn Sử dụng que xoắn, que xoắn được hàn đồng nhất với thanh phẳng bằng hệ thống hàn điện trở (ERW), là phương pháp hàn bằng cách sử dụng lực ép (ép) thép xoắn với sắt phẳng (Flat Bar) rồi cho dòng điện đi qua .Mạch điện chéo giữa thanh xoắn và bàn là phẳng. Khả năng chống lại dòng điện làm cho các cạnh của bàn ủi nóng đỏ ở nhiệt độ từ 1200 C đến 1400C (2200F đến 2600F) mà không có hồ quang (hồ quang) đồng nhất. Và sau đó được sản xuất như một tác phẩm có kích thước mà khách hàng muốn

Cách chống rỉ sét Lưới thép mạ kẽm
Lưới thép mạ kẽm Hoặc lưới thép mạ kẽm Mục đích của nó là để bảo vệ lưới thép không bị gỉ. Chống ăn mòn Kéo dài tuổi thọ của lưới thép Có nhiều phương pháp mạ. Ở Thái Lan có hai
loại mạ kẽm phổ biến : 1. Mạ kẽm nhúng nóng hoặc Mạ kẽm nhúng nóng. Là nhúng bàn là vào bể kẽm nóng chảy. Đây là loại xi mạ thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao, làm việc ngoài trời, môi trường khắc nghiệt, môi trường axit và kiềm, với độ dày lớp mạ từ 65-300 micron 2.
Mạ điện Mạ kẽm hoặc mạ kẽm. Được mạ kẽm điện Loại xi mạ này thích hợp để sử dụng trong nhà. Hoặc các yếu tố không tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt Có độ dày từ 5-10 micron Làm thế nào để chọn một phương pháp mạ kẽm? Nên được lựa chọn để sử dụng. Có những điều cần xem xét:

1. môi trường Ở bên trong tòa nhà hay bên ngoài tòa nhà Bên cạnh biển? Hoặc trong nhà máy có môi trường axit và kiềm Nếu trong môi trường khắc nghiệt, hãy sử dụng Mạ kẽm nhúng nóng vì nó bền hơn. Nhịp cuộc sống dài hơn
2. Yêu cầu của nhà thiết kế (Đặc điểm kỹ thuật) Cần kiểm tra các thông số kỹ thuật của nhà thiết kế trước khi quyết định phương pháp mạ nào, loại độ dày lớp mạ. Nếu thông tin không chi tiết Hãy hỏi nhà thiết kế trước khi quyết định phương pháp mạ.
3. Kích thước của mảnh làm việc Nên kiểm tra với nhà máy mạ kẽm để xác định độ lớn của một chi tiết gia công. Vì mỗi xưởng xi mạ Có kích thước khác nhau của lớp mạ. Nên kiểm tra trước khi gửi đi mạ
Thận trọng nếu hàn phải được lắp ráp Các phần công việc phải được hoàn thành trước khi được mạ. Vì khi hàn sẽ làm cho bề mặt mạ bị cháy thành điểm đen. Và có thể là nguyên nhân dẫn đến việc sinh gần Tuy nhiên, nếu cần phải mạ kẽm phôi trước khi lắp ráp, lắp đặt thì nên sử dụng sơn mạ kẽm hoàn toàn ở điểm hàn và điểm tối để che phủ Và cũng làm cho màu sắc trông hài hòa, bao gồm ngăn ngừa sự xuất hiện của gần

Báo giá phào chỉ, phào chỉ, phào góc, phào chỉ, ốp cầu thang Tấm trải sàn chống trượt bằng sợi thủy tinh | Tấm ốp ngoài trời FRP Gritted / Cầu thang Tread Nosing Step Cover Báo giá

Làm thế nào để cài đặt vai sắt góc để phù hợp với kích thước của Hệ thống thoát nước Thiết kế góc L và Kích thước lưới

Phương pháp cho chiều rộng chiều cao của góc vai để hỗ trợ cách tử Nên thiết kế chiều rộng ngang vai và chiều cao phù hợp với lưới tản nhiệt. Vì sức mạnh và sự an toàn khi sử dụng Để lắp đặt lưới thoát nước, giá đỡ vai phải đủ rộng và cao để vừa với lưới thoát nước. Nói chung Lưới thép và lưới nhựa có hai kích thước: 25cm Rộng và 30cm Vì vậy vai sàng (hình chữ L) phải được đặt bằng thép góc trước khi đổ bê tông. Chừa chiều cao từ 25-30mm (tùy thuộc vào loại lưới) sao cho lưới được đặt trên đó luôn phù hợp với sàn. Không vấp ngã trên xe lăn hoặc người qua đường Còn chiều rộng của vai khi đo phải chừa ra 6-10mm, như sau chiều rộng của vai chấp nhận tấm cách tử . Phải bổ sung mỗi cạnh 3-5mm.Tổng 2 cạnh là 6-10mm Để có thể đặt tấm sàng vừa vặn. Không quá chặt hoặc quá lỏng, Ex-1

Nếu sử dụng chiều rộng vỉ nướng 25cm. Cần chuẩn bị sẵn sàng để nhận mức cho phép = 25,5-26,0 Cm.

Ex-2 có chiều rộng sàng 30cm. Cần chuẩn bị để nhận mức cho phép = 30,5-31,0 Cm.

Hình ảnh hướng dẫn cách lắp đặt cảnh kim loại. Hỗ trợ lưới thoát nước , chiều cao phù hợp của sắt góc Sao cho tấm lưới không thấp hơn hoặc cao hơn mặt sàn Không va vấp, ồn ào Sử dụng sắt góc để hỗ trợ Đặt nó xuống trước khi đổ bê tông Để phù hợp với chiều cao lưới Thường là thép góc cao 25-30mm (trong hoặc chữ L). Chiều cao của sắt góc phải bằng chiều cao của lưới được đặt. Sao cho tấm lưới được đặt xuống để luôn phù hợp với mặt đất. Không vấp ngã khi xe lăn hoặc người đi qua chiều rộng thích hợp của bàn ủi góc. Để vỉ nướng không bị đặt chặt hoặc rơi xuống

Đối với chiều rộng vai, khi đo, chiều rộng lưới thực tế phải cho phép 5-10mm. Phải bổ sung thêm 3-5mm mỗi cạnh Tổng 2 cạnh là 6-10mm

Quy trình lắp đặt vai đỡ ​​thép góc, lưới thoát nước, máng xối thép Lắp đặt lưới.

Lưới thép không gỉ Lưới thép không gỉ Nắp lưới tản nhiệt sàn bằng thép không gỉ hoàn thiện, hoàn thiện bằng thép không gỉ # lưới thoát nước làm bằng thép không gỉ. # Lưới tản nhiệt nhôm #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDranatingSystems #ChannelDrainPerforatedGrating # Lưới sàn kim loại mở rộng

Lưới kích thước tiêu chuẩn, lưới thép mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm nhúng nóng Đối với máng xối Thảm trải sàn lối đi trên cao

Lưới thép loại kích thước đặc biệt (Đặt sản xuất, lưới thoát nước, thêm cánh, thêm chiều cao, khoan lỗ theo đơn đặt hàng Bề mặt chống trượt, khía, răng cưa Các vết nứt gia cố Thêm chiều rộng kết nối, v.v.) Lưới thép cacbon mạ kẽm nhúng nóng bắt đầu từ kích thước chiều rộng x chiều dài: 35 x 100 cm .. cho đến .. 100 x 100 cm.

Chống trượt cầu thang Tread Nosing Nosing Bậc thang Thép lưới thép Bậc thang lưới Có mũi cầu thang chống trượt Có đế bên hông, có thể điều chỉnh, cố định.

Cách mạng lưới chống tràn xung quanh kiểu bể bơi cũ. Với lưới thoát nước bằng nhựa làm sẵn, cứng hơn, chắc hơn và bền hơn.
# Mẫu lưới grating mới nhất # Thay thế thiết kế ban đầu của lưới thoát nước tràn xung quanh hồ bơi # Bể bơi bằng nhựa Lưới thoát nước chống tràn

Nạo cống chuyên nghiệp Nắp hố ga, nắp hố ga, Công ty Chancon tạo nên thương hiệu chất lượng cao cấp. Điều đó đã liên tục được phát triển Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sản phẩm nắp hố ga, nắp giếng, nắp ống, cống, nắp lưới thoát nước Lưới thép FRP, Nắp hố ga quan tâm tỉ mỉ đến chất lượng sản phẩm là chìa khóa thành công của chúng tôi Vì vậy, tất cả các loại sản phẩm lưới, tất cả các loại sản phẩm của chúng tôi, đã được phát triển cẩn thận. Nó bắt đầu từ bước đầu tiên trong việc phát triển sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Phát triển nguyên liệu để đạt được sản phẩm chất lượng cao nhất. Không chỉ Chúng tôi đã và đang phấn đấu để tiến về phía trước bằng cách phát triển các công nghệ mới. Để tiếp cận sử dụng hiệu quả Để tiến gần đến ‘hoàn hảo’ nhất có thể #

Tấm lưới bán chạy nhất: Danh mục tấm lưới đúc sẵn bán chạy nhất *** Phân loại tấm lưới đúc sẵn bán chạy nhất Sắp xếp từ giá thấp đến giá cao | Bảng báo giá lưới bán chạy nhất (Xếp loại giá) *** Giá như trong bảng trên, đơn vị tính bằng baht / mét || bảo hành 1 năm, lưới FRP bảo hành 3-10 năm.Chancon Nắp hố ga Grating Nắp hố ga Grating

CHANCON Sản phẩm thú vị Danh mục
sản phẩm cửa lưới tản nhiệt Peggy Pond trên tàu. Kênh Doanh nghiệp # Kênh Kết nối lưới tản nhiệt trung tâm đã hoàn thành thoát nước. Có nhiều loại chất liệu và kiểu dáng. Được lựa chọn nhiều nhất trên thế giới Chất lượng Lớp Word # Nắp lỗ # Chuyên gia lưới điện

1-8 Gully Grating : Nhóm sản phẩm Bẫy rác đá bên cạnh lối đi bộ

9-11 Manhole Cover : Nắp hố ga, nắp hố ga . Nắp hố ga, máng xối thoát nước

12-17 Lưới liên quan : Khóa kẹp bảng ghim Lớp phủ bề mặt chống trượt Ống Giá … Tài liệu giới thiệu Sản phẩm GratingThai Tải về …

Tham khảo dự án | Khách hàng Đánh giá
Ví dụ về Khách hàng Ý tưởng ứng dụng

Lam thê nao để mua Sàng nhựa PP Lưới thép hàn mạ kẽm đã hoàn thành Lưới sợi thủy tinh Nắp hố ga, nắp hố ga, hố ga thoát nước Chốt bảng Móc Nắp mũi cầu thang chống trơn trượt, phát sáng Cầu thang chống trượt, sợi thủy tinh, phản quang

Bể bơi tràn Spa Lưới nhựa PP, lưới nhựa PP thoát nước tràn xung quanh bể bơi đúc sẵn | tấm nướng bằng thép hàn, mạ hoàn thiện, thép mạ kẽm nhúng nóng ,, Thanh hàn mạ kẽm là Lưới thép cacbon | trên Hiện đại không gỉ: Vòi hoa sen tuyến tínhShield được sử dụng Sàn, hệ thống thoát nước. Lưới thoát nước bằng thép không gỉ đúc sẵn Không gỉ Tầng thép Xả Grating | Fibre Glass Xả Grating, sợi thủy tinh GFRP Overflow Grating | ABS Swimming Pool Spa Overflow Grating, đúc sẵn nhựa Xả Grating Đậy các tấm nướng thoát nước hồ bơi cạnh đầm lầy | Scupper lề đường Xử lý, Hệ thống thoát nước, Rây rác bẫy bụi bẩn lối đi dọc theo lá bên lề đường |. Máy khuếch tán lưới tản nhiệt thùng trứng Bảng phân chia ánh sáng bể cá Trang Trí Hồ Cá Đẹp ||| Nắp hố ga bằng sợi thủy tinh, Nắp hố ga bằng sợi thủy tinh FRP, Tấm lót sàn nâng | Nắp cống bằng sắt dẻo | Tấm phủ kim cương bằng sợi thủy tinh FRP Tấm che bằng sợi thủy tinh, nắp đặc, nắp bể phốt, nắp hố ga. Tấm lót lối đi bằng sợi thủy tinh, chống trượt, được sản xuất theo đơn đặt hàng. ||| Pegboard, Phụ kiện móc treo, Pegboard, tấm thép đục lỗ, dụng cụ treo. , Móc, móc dây, móc pegboard | Chống trượt GFRP Cầu thang Tread Nosing Che bước, Tấm ngoài trời không trượt, Cầu thang , Tấm trải sàn , thủy tinh sợi chống trượt | Tấm lưới kẹp yên xe, Thanh khóa chốt hãm Thanh lưới thép, tấm lưới kẹp khóa thiết bị | đầu nối ống nước Khớp nối ống thép, khớp nối PVC # kệ # Nội thất # Kệ để đồ, treo tường, trang trí nhà # Kệ góc tường #BracketCraftIndustrialDecorationFurniture

Trang chủ của CHANCON (Menu Sản phẩm)
Trang chủ Thực đơn Công ty Shancon – Công ty Greating Thai

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Lỗ tràn Thanh thép hàn là GRATING / Composite là FIBERGLASS: Đúc, Dễ uốn cho Iron Manhole COVER là váng ao đóng nắp ống thoát nước ống thoát nước đúc sẵn nắp ống lỗ lưới / Neo các thiết bị đi kèm Yên xe Cố định Kẹp bàn. Kẹp Khóa Chốt Chốt Thanh lưới thép / Lưới thoát nước có đường cong Lưới chắn / Cầu thang Tread Nose / đục lỗ Móc treo Kệ Dụng cụ lưu trữ Bộ dụng cụ tự làm: Lưới thủy tinh bằng nhựa Thoát nước tràn xung quanh mép bể bơi Lưới thép mạ kẽm chống rỉ Lưới chắn rác thực phẩm chôn vùi trong đá. Nắp đặc, nắp bể phốt, nắp hố ga, sợi thủy tinh, gang dẻo Thảm trải sàn cho lối đi trên cao Móc, móc, móc, chốt, tấm thép đục lỗ, dụng cụ lưu trữ treo tường, gắn tường.

Liên hệ & Yêu cầu Liên hệ đặt hàng Bản đồ Giá Giảm
A. Liên hệ: Liên hệ đặt hàng Bản đồ Giao hàng Điều khoản ngân hàng
B. Giá-Báo giá: Kiểm tra Giá Đặt trước Báo giá
C. Dự án Tham khảo: Khách hàng. Ứng dụng Cách mua
D. Đặc điểm kỹ thuật và Dịch vụ: Ý nghĩa, đặt hàng, sản xuất, lắp đặt, thiết kế, kết quả thử nghiệm – hóa chất
E. Về chúng tôi (Chuyên gia lưới): Grating Thái | Chancon Group of Company (Chancon Company)
F. Đại lý Bán hàng Muốn: Yêu cầu để trở thành một đại lý. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
G. Sơ đồ trang web mua sắm: giá của tất cả các sản phẩm. Lưới thoát nước Nắp hố ga, nắp hố ga

Lưới tràn Lối đi
grating 1. Lưới thoát nước bằng nhựa PolyPropylene Grating. Nhựa dẻo dai cực mạnh PP
2. Lưới thoát nước bằng kim loại Lưới thoát nước bằng kim loại – các bước Kích thước tiêu chuẩn – đơn đặt hàng đặc biệt
3. Lưới thoát nước sàn nhà tắm tuyến tính hiện đại không gỉ. Nắp
lưới
thép không gỉ, Hệ thống thoát sàn4. Lưới khuôn sợi thủy tinh FRP, Lưới thoát nước bằng sợi thủy tinh Thảm trải sàn, lối đi trong nhà máy 5. Hệ thống thoát nước chống tràn ABS Lưới thoát nước chống tràn, lưới thoát nước tràn xung quanh thành bể bơi
6.
Tấm lót sàn Drive HighWay Leaf Side Drain Tấm trải khung Bảo vệ khung xung quanh gốc của nhà máy đã hoàn thiện.
8. Màn hình trần Egg Crate, bảng điều khiển lưới mắt cáo, mặt nạ, lưới tản nhiệt, khối đèn, khối đèn Bộ lọc khí

Nắp hố ga, Nắp hố ga, Nắp hố ga
9. Nắp hố ga FRP, Nắp hố ga, Nắp hố ga, sợi thủy tinh trộn với nhựa thông (không gỉ thay cho thép không gỉ)
10. Nắp cống gang dẻo (Tròn / Vuông) Nắp hố ga, gang dẻo Nắp hố ga, xử lý nước
11. Nắp trên bằng kim cương FRP (Cắt đặc biệt) Nắp hố ga bằng sợi thủy tinh, tùy chỉnh theo kích thước
Thiết bị lưới
Pegboard Móc kẹp
Khóa chống trượt Nắp đậy 12. Móc PegBoard đục lỗ Pegboard Treo tường Dụng cụ treo Dụng cụ lưu trữ Móc, chân, móc, móc, 13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Nắp bề mặt chống trượt
14. Chốt kẹp khóa kẹp HDG Steel Grating Thép không gỉ / thép chống gỉ
15. Hệ thống FormWork Ties: TieRod / ThreadBar Thép cường độ cao WingNut WaterStopper
16. Dấu hiệu màu vàng mộc mạc Đầu nối ống nhôm
Mối nối bằng nhôm. Màu gỉ đen chải vàng Không có vòi 17. Lưới che bóng râm trần. Khung cảnh, tấm trần, vách rèm. Hàng rào, lan can, bảng phân vùng Mái hiên

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: CHANCON GRATINGTHAI
Liên hệ với Công ty TNHH Chancon – GRATING Thai Co., Ltd.

Shancon, một nhà sản xuất chuyên biệt Hệ thống nắp lưới thoát nước đã hoàn thiện Thảm lót sàn lối đi Tấm sàn nâng cao Bẫy rác cạnh lối đi bộ Bước sàng Tấm sàn nâng nhẹ Làm sạch tốt Nắp cống Các tấm trong sân sản xuất đa năng Thảm chống trượt xung quanh máy Tấm trên cùng của lối đi, hệ thống xử lý nước thải Chân chống trượt, bậc thép trong nhà xưởng. PegBoard Hooks có khả năng chống ăn mòn từ nước muối, mưa axit, rỉ sét và hóa chất.Grating_Manhole_Expert | Nhà sản xuất, Bán buôn – Bán lẻ | Tuyển đại lý, Bán hàng, Đại lý, Đại lý, Nhà phân phối || Công ty Chancon, nhà sản xuất và phân phối lưới FRP Grating, cống. Tấm chắn lối đi Nắp hố ga, nắp hố ga, hệ thống xử lý nước thải

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Trụ sở chính đối diện Central Rama 2) Số 199, Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thái Lan | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thái Lan 10150 Điện thoại di động (Bán hàng): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected] | Line @: @ ChanCon

Trang web: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |
http: // www. Lưới sợi thủy tinh – nắp ao thép, nắp ống. Com | www. KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/ + ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ภาษาพม่า

သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဆန်ခါအဖုံး
သတ္တုရေနုတ်မြောင်းသံမဏိဆန်ခါ သံမဏိရေစံ – အထူးအရွယ်အစားများနှင့်စတိုင်များကိုမှာယူသည် – လှေကားလှေဆင်းသက် # ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖြန့်ဖြူးဆန်ခါ။ # သံမဏိဆန်ခါအဖုံးယိုစီး # သံမဏိဆန်ခါ, manhole အဖုံး # သံမဏိဆန်ခါအဖုံး, manhole, ယိုစီးမှု # သံမဏိဆန်ခါ # သံမဏိဆန်ခါ #Pipe အဖုံးဆန်ခါ #Drain ဆန်ခါ # သံမဏိသံမဏိဆန်ခါသံမဏိပြားများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် #SteelBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGrating #Stelel ဆန်ခါ, ပိုက်ထုပ်, #Grating #GalvanizingSteelGrating #StailessGrating #SteelBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGratingSgrBBrating

 

ချန်ဆန်၏သံချေးမခံသောသံမဏိပြားများ non-slip twist rod အသုံးပြု၍ CO2 / MIG စနစ်ဖြင့်ပြားချပ်ချပ်ဘားသံမဏိနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ဂဟေဆော်သောလျှပ်စစ်ဂဟေဖြစ်သည့်အတွက်အရည်သွပ်သံမဏိကိုတစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်လက်လုပ်လုပ်အားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အာမခံအရည်အသွေးရှိသောအလုပ် နှစ် ဦး စလုံးခွန်အား၌တည်၏ အားလုံးအချက်များမှာတူညီတဲ့စံဂဟေဆော်နှင့်အတူအပေါက်အရွယ်အစား။ သံချေးမခံသောသွပ်ပြားများအပြင် ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်ပိုထူသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည် ရှိသည်။ HDG ။ သံမဏိပြားသံပြားပြားတန်း စားခြင်း ၏ စျေးနှုန်း ။ သံချေးတက်မှု ၁) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများ။ VAT နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမပါဝင်ပါ (စျေးနှုန်းကိုစက်ရုံတွင်ကောက်ယူပါသည်) – ပြထားသောစျေးနှုန်းမပါရှိသော VAT နှင့် Delivery 2)

အကျယ်အရွယ်အစား ကုန်ပစ္စည်းသည် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာအရှည်ရှိသော ၁ မီတာဖြစ်သောချက်ချင်းတင်ပို့ရန်အဆင်သင့် ရှိသည် ။ ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်လူများကိုဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်သာကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လိုအပ်သောပုံစံဖြစ်သည် ဒါမှမဟုတ်ကားကိုဖြတ်မောင်းပါစေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပေါက်နှင့်သံမဏိ၏အထူသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၃) ပခုံးအမြင့်ကိုသာညှိခြင်းကဲ့သို့သော အရွယ်အစား သတ်မှတ်ထားသော အရွယ်အစား ။ အဆိုပါ serration ၏မျက်နှာပြင်လုပ်ပါ။ အထူးအရှည်အကျယ် အောက်ဖော်ပြပါဇယားအရပဏာမစျေးနှုန်းများကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်တိကျသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမှာစာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Line @၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာရှိအီးမေးလ်ပို့ပါ

Prefabricated သံမဏိဆန်ခါသည်လေးလံသောဝန်များကိုခံနိုင်သည်။ စံအကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာအရ ၅ မီလီမီတာအထူရှိပြီးအမြင့် ၂၅ မီလီမီတာသာအပေါက် ၃၀ မီလီမီတာသာရှိသည်။ ရေနုတ်မြောင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ စက်ရုံနောက်ဆုံးအဆင့် နောက်တွဲယာဉ်တစ်ခုနှင့်အတူကြီးမားသောကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်နောက်တွဲယာဉ်သည်ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ အထူ ၃mm ။ ၎င်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောအသုံးအဆောင်များအတွက်ခြောက်ဘီး၊ ၁၀ ဘီးထရပ်ကားမှကြီးမားသောနောက်တွဲယာဉ်အထိလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အထူ ၅ မီလီမီတာကိုအသုံးပြုခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည်အသေးများနှင့်ထူထဲသောအပေါက်များဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသဖြင့်၎င်းသည် ၁၂.၅ တန်ထက် ပို၍ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

အကောင်းဆုံး-ရောင်းချသူ HDG ။ စံအရွယ်အစားသံမဏိခြစ်။ သံမဏိဆန်ခါသံမဏိပြားများ၊

Hotdip သွပ်ရည်ကာဗွန်ဘားသံမဏိဆန်ခါ non-slip twist rod အသုံးပြု၍ CO2 / MIG စနစ်ဖြင့်ပြားချပ်ချပ်ဘားသံမဏိနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ဂဟေဆော်သောလျှပ်စစ်ဂဟေဖြစ်သည့်အတွက်အရည်သွပ်သံမဏိကိုတစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်လက်လုပ်လုပ်အားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အာမခံချက်ရှိသောအရည်အသွေးရှိသောအလုပ်၊ ဖောက်သည်များသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီသက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။ စဉ်းစား အပေါက်ငယ်ရဲ့အရွယ်အစားကအတူတူပဲ။ ဂဟေအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်အတုနေကြသည်။ သွပ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်ပိုထူသည်။ ဤသည်။ သူကအားကောင်းနှင့်ချေးဖို့ပိုပြီးခံနိုင်ရည်စေသည်
ယေဘုယျခုနှစ်, ။ အဆိုပါယိုစီးဆန်ခါ၏စံအရွယ်အစားအကျယ် 25 စင်တီမီတာနဲ့ 30 စင်တီမီတာဖြစ်ပြီး Customer များရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးပခုံးထောက်ခံမှုဒီဇိုင်းကိုပွငျဆငျ 25.5-26.0 စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် 30.5-31.0 စင်တီမီတာ။ ရန် ဆန်ခါအမျိုးအစားအားလုံးကို ၀ ယ်ပြီးချက်ချင်းပဲသုံးနိုင်သည်။

HDG ၏အသွင်အပြင် ။ – သံမဏိထုတ်ကုန်များကိုဂဟေဆော် ရန်အရွယ်အစားသံမဏိ၏ သံမဏိဆန်ခါပြားကို Grating Standard ။

သံမဏိဆန်ခါမော်ဒယ်လ်အလင်း Duty VS သံမဏိဆန်ခါပုံစံကြီးလေးသောတာဝန်
၃ အမြင့် ၂၅ ကွက် (၄၀x100) (မီလီမီတာ) VS အ ထူ ၅ အမြင့် ၂၅ ကွက် ၃၀x ၁၀၀ (မီလီမီတာ)
Click ! ဘရိုရှာကို download လုပ်ပါ Shancon ၏သံချေးသံမဏိဆန်ခါ၏ဂုဏ်သတ္တိများ ( သံမဏိသံမဏိဆန်ခါအ ဖုံး။ ရေနုတ်မြောင်းသတ်မှတ်ချက်) ၁) သံမဏိဆန်ခါ၊ အကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာအရှည် ၁ မီတာရှိပြီးချက်ချင်းတင်ပို့နိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစံအရွယ်အစား ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်လူများကိုဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်သာကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လိုအပ်သောပုံစံဖြစ်သည် ဒါမှမဟုတ်ကားကိုဖြတ်မောင်းပါစေ ယင်းအပေါက်နှင့်သံမဏိ၏အထူကွဲပြားခြားနားသောကြောင့် ) 2

အားကောင်းတဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဂဟေစနစ် အလိုအလျောက် CO2 / MIG စနစ်ဖြင့်လျှပ်စစ်ဂဟေဖြစ်သည့်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်သံမဏိသည်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိဆန်ခါ၏ဂဟေဆော်ထားသောအပိုင်းသည်ချောမွေ့။ လှပသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သံမဏိဂဟေဆော်သောဆိုင်များထက်ခံနိုင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် အဓိကအချက်မှာ Flat bar ၏တစ်သားတည်းဖြစ်သည့်ဂဟေ (လက်စွဲဂဟေလုပ်သည့်လုပ်ငန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဂဟေဆော်ခြင်းအလုပ်ကိုစစ်ဆေးပါ)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သုံးစွဲသူ၏သက်သေပြရမည့်အရည်အသွေးနှင့်ခွန်အားကိုအာမခံသည်။ စဉ်းစား အသေးစားအပေါက်အရွယ်အစားသည်တူညီသောစံသတ်မှတ်ချက်

၃ ရှိသည်။ ၃) Hot dip galvanizing နည်းဖြင့်အထူ ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်မနည်းသည်။ ASTM A123 ၏အဆိုအရ ASTM B6 (သံချေးမဆေး၊ ရေဆေး၊ ဆေးသုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) ပုံမှန်လုပ်သံအလှပြင်ဆိုင်လိုပဲ ၎င်းသည်သံမဏိကို HDG plating ထက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ) သွပ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုထူသည် ၎င်းကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့်ချေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် အချို့သောအမှုန့်များသုတ်လိမ်းဆေးသုတ်ဆေးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်

၄။ ကျန်းမာ။ လုံခြုံမှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု။ သံမဏိဘားများနှင့်ဇယားကွက်ဘောင်ကိုသင့်တော်သောအကွာအဝေးတွင်နေရာချထားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည် လျော့နည်းပစ္စည်းနှင့်ပေါ့ပါးအလေးချိန်အသုံးပြုခြင်း နေဆဲအများဆုံးအစွမ်းသတ္တိကိုလက်ခံရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ် ထို့ကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးဂဟေသေချာအောင် နှင့်တသမတ်တည်းခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ စိမ်သံမဏိကို အသုံးပြု၍ Twisted Rod အထူ ၆-၈ မီလီမီတာသည်သံမဏိပြားများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်။ နှင့်ချော်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်း။

5) အရည်အသွေးပစ္စည်းများရွေးချယ်ရေး။ သံမဏိပစ္စည်း TIS ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။သံမဏိအဆင့်ခသို့မဟုတ်အောက်အဆင့်ကိုမသုံးပါနှင့်။ အပြည့်အဝအလေးချိန်ကနေစစ်ဆေးနိုင်သည် သံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း ခေတ်သစ်စက်များနှင့်အတူဆန်ခါ စက်ရုံမှကျွမ်းကျင်သောသံမဏိဆန်စက်ထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့သည်သံမဏိဆန်ခါသံမဏိထုတ်လုပ်သူများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သည်။

၆) Prefabricated သံမဏိဆန်ခါသည်ကြီးမားသောမော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စံအကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာအရ ၅ မီလီမီတာအထူရှိပြီးအမြင့် ၂၅ မီလီမီတာသာအပေါက် ၃၀ မီလီမီတာသာရှိသည်။ ရေနုတ်မြောင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ စက်ရုံနောက်ဆုံးအဆင့် နောက်တွဲယာဉ်တစ်ခုနှင့်အတူကွန်တိန်နာကြီးများသို့မဟုတ်နောက်တွဲယာဉ်များသည်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ ဥပမာ – အထူ ၃ မီလီမီတာသံမဏိပြား။ ဝန်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်များ၊ ခြောက်ဘီး၊ ၁၀ ဘီးထရပ်ကားမှနောက်တွဲယာဉ်ကြီးသို့လိုအပ်လျှင်။ 5mm တစ်ဦးအထူအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သေးငယ်နှင့်ထူပေါက်တွေဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, က 12.5 တန်ချိန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဝန်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။

7)ပိုက်ကွန်ကိုထောက်ပံ့ရန်ပခုံး၏အမြင့်ကိုညှိပါ။ ဆန်အသစ်တစ်လုံးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ပခုံးထောင့်အား ၂၅ မီလီမီတာထက်ပိုပြင်ဆင်ပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသောဇယားကွက်ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အောက်ပိုင်းပခုံးအမြင့်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့သံကိုသုံးပါ။ ထိုအခါဆန်ခါကိုသုံးပါ သံမဏိအထူ 5mm နှင့်အမြင့် 25mm ။ အပေါက်ငယ် ၃၀ မီလီမီတာသာရှိသည်။ နောက်တွဲယာဉ်ကြီးတစ်ခု၏ဝန်ကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းဖြင့်ဘတ်ဂျက်ကိုချွေတာပါ။

၈) အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ကင်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ တင်ပို့ရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဆန်ခါကိုပြုလုပ်သည် ဖောက်သည်သည်အရွယ်အစား 50x100cm လိုအပ်လျှင်အမှုန့် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာရှိစံအကျယ် ၂ ခုရှိသည်။ ၂၅ စင်တီမီတာကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်သုံးနိုင်သည် အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်အစား 100x100cm ကိုအသုံးပြုလိုပါက ၂၅ စင်တီမီတာမှစာရွက် ၄ ခုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် 60x100cm တွင်ဖြစ်စေ 100x120cm ။

ပခုံးထောင့်၏အနံအကျယ်ကိုဆန်ခါပြားကိုလက်ခံရန်နည်းလမ်း ၉။ ။ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ပခုံးအကျယ်နှင့်အမြင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲသင့်သည်။ အသုံးပြုမှု၏ခွန်အားနှင့်လုံခြုံမှုသည် ထို့ကြောင့်ကွန်ကရစ်မလောင်းမီဆန်ခါပခုံး (L ပုံသဏ္)ာန်) ကိုထောင့်သံမဏိဖြင့်ထားရမည်။ မိမိအမြင့်မှထွက်ခွာ ၂၅-၃၀ မီလီမီတာ (ဆန်ခါအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) ထားပါကဆန်ခါအမြဲတမ်းကြမ်းပြင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သို့မဟုတ်လမ်းသွားလမ်းလာကိုမထိမခိုက်ပါနှင့် အဆိုပါဆန်ခါကိုလက်ခံရရှိရန်ပခုံး၏ width တစ်ဖက်စီကို ၃-၅ မီလီမီတာပေါင်းထည့်ရမည်။ စုစုပေါင်း ၂ ဖက်သည် ၆-၁၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဆန်ခါပြားကိုသင့်လျော်စွာနေရာချနိုင်ရန်။ မတင်းတင်းလွန်းသို့မဟုတ်ချောင်မ

သံချေးသုံးသောသံမဏိဆန်ခါသံများ အထူးထုံးစံ – အထူးပြုလုပ်ထားသောအရွယ်အစား – ကာဗွန်ဈေးနှုန်း ‘သံမဏိ သံရေနုတ်မြောင်း မှ ပြုလုပ်ထားသောအမှာစာကိုအထူး ပြုလုပ်သည် ။ အများအားဖြင့်ချက်ချင်းလက်ခံရရှိရန်အဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာရှိပါတယ်။ စံအရွယ်အစားအတွက်အကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာအရှည် ၁ မီတာ၊ သို့သော်စံမဟုတ်သောအထူးအရွယ်အစားအတွက်ကုမ္ပဏီသည်မူရင်းဒီဇိုင်းအတိုင်း ၃၅x ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ ၄၀x ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ ၄၅x၁၀၀ စင်တီမီတာအမြင့်ဆုံးအထိတိုးမြှင့်ပေးလိုသည်။ 85x100cm, 90x100cm ။ , 95x100cm, 100x, 100cm ။ ဖောက်သည်များသည်အရွယ်အစား၊ အကျယ်၊ အလျား, အထူ, သံမဏိစာရွက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် သံမဏိပြားအမြင့် အပေါက်အပေါက် ဘယ်ကနေရွေးချယ်ဖို့ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် အောက်ဖော်ပြပါဇယားရှိသတင်းအချက်အလက်အရ

* စျေးနှုန်းများကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ VAT (VAT) နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (စက်ရုံကောက်ယူစျေးနှုန်း) မပါ ၀ င်ပါ
။ ၅၀% အပ်ငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုပုံဆွဲခြင်းအတွက်အတည်ပြုချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အကြားတွင်ကြာသည်။

စျေးနှုန်းဇယား ၂/၂ ။ သံချေးဖြင့်သံချေးခြင်းအတွက် ဈေးနှုန်း။ သံချေးတက်ခြင်း အထူးအရွယ်အစားမှာယူနိုင်သည်အထူးပြုလုပ်ထားသောမှာယူမည့်အရွယ်အစား – 70x100cm – 100x100cm

အရွယ်အစားအကျယ်မှအလျား x မှ -> ၇၀ x ၁၀၀ စင်တီမီတာ .. ၁၀၀ x ၁၀၀ စင်တီမီတာအထိ။

* စျေးနှုန်းများကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အခွန် (VAT) နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (စက်ရုံရှိကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်း) မပါ ၀ င်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုသည်အပ်ငွေ ၅၀% ရရှိပြီး ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အကြားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပုံဆွဲရန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောခွင့်ပြုချက်ပုံစံရေးဆွဲခြင်းနှင့် မည်သို့မှာယူရမည်ကိုညွှန်ကြားသည်။ သံမဏိဆန်ခါ အထူးအရွယ်အစားကိုမှာယူရန် ၁) အပေါက်အမြင့်နှင့်အထူသည်စားပွဲပေါ်မှာအတူတူပင်ဖြစ်ပါက သို့သော်အကျယ်နှင့်အလျားကွဲပြားခြားနားခြင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်စျေးနှုန်းကိုချက်ချင်းတွက်ချက်နိုင်သည် စတုရန်းမီတာလျှင်စျေးနှုန်းကနေနှိုင်းယှဉ် အထက်ပါဇယား၌ ဖောက်သည်လိုထို့နောက်များပြားဆန်ခါဒေသမှာ သငျသညျဆန်ခါ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်) 2 ထိုကဲ့သို့သောစလစ် non- ချော်ဆန်, ချွန် serrations, သံမဏိဆန်ခါ, လူမီနီယံဆန်ခါ, ပုံနှိပ်ပြားအဖြစ်စားပွဲအပြင် ကျေးဇူးပြုပြီးထပ်မံမေးမြန်းပါ အီးမေးလ်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် နောက်တဖန်စစ်ဆေးရန်

၃။ သံမဏိဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်သည်။ သံချေးမခံရန် ၁၅-၂၁ ရက်ပတ်လုံးအသုံးပြုသည်။

သံမဏိဆန်ခါဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပြားအရွယ်အစား / သံမဏိဆန်ခါအထူးအရွယ်အစားထုတ်လုပ်ခြင်း – အလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း – သံမဏိဆန်ခါဂဟေဆော်သံမဏိပြားအရွယ်အစား ထုတ်လုပ်မှု ကိုထုတ်လုပ်ရန် အလျား x အရှည်ထက်ပိုသည်။ ဖောက်သည်လိုအပ်သည့်ဆန်ခါပြား “bold”, “high”, “hole” နှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ် 3 ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် – ၁) အရှည် x အကျယ် (၂၅x ၁၀၀ စင်တီမီတာကဲ့သို့သောကွက်လပ်တစ်ခုအပြား၏အရွယ်အစား၊ ၃၀x၁၀၀ စင်တီမီတာ) ၂) အ ထူ (ဘားသည်အထူ) (က သံမဏိပြားအနည်းငယ်။ စက် ၃ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၅ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၆ မီလီမီတာ၊ ၇ မီလီမီတာစသည်တို့။ ၃) အ မြင့် (ဘားအမြင့်) (ကြမ်းပြင်မှပခုံးအစွန်းမှ ၂၅ မီလီမီတာမှ ၅၀ မီလီမီတာသို့မဟုတ်အမြင့် ၇၅ မီတာသို့မဟုတ်အမြင့် ၁၀၀ မီလီမီတာသံမဏိပြားလိုအပ်သည်။ ) ၄) တွင်း (Mesh) အရွယ်အစား)

(ဇယားကွက် 3x10cm (သို့) 4x10cm အပေါက်၏အရွယ်အစား။ သို့မဟုတ် ၅ x ၁၀ စင်တီမီတာ။ သို့မဟုတ်စသည်တို့) ထုတ်လုပ်မှုမှာကြားလွှာ။ သံမဏိဆန်ခါအထူးပြုလုပ်ထားသောအမှာစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁) ထုတ်လုပ်မှုမှာကြားလွှာကိုပြီးသောအခါကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိသံမဏိစျေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးပါမည်။ ပြီးတော့ချက်ချင်းလေလံဆွဲပါ ၀ ယ်ယူသူက ၅၀% အပ်ငွေရရှိရန်သဘောတူပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အတည်ပြုချက်အတွက်ပုံဆွဲမည်ဖြစ်သည်။ ၂) အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အတည်ပြုချက်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အမိန့် (ပုံဆွဲခြင်း) ကိုဝယ်သူထံပေးပို့လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ ၃။ အထူးသံမဏိသံစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်မှာကြားလွှာကို download လုပ်ရန်အထက်ပါပုံစံကိုနှိပ်ပါ။ အချက်အလက်များကိုပြည့်ပြည့် ၀၀ ဖြည့်စွက်ပြီး အမိန့်မပြုလုပ်မီခန့်မှန်းရန် Line: @iCHANCON မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ပါ

4) အထူးအရွယ်အစားအမိန့်၏ဖြစ်ရပ်၌ အထူးသံမဏိဆန်ခါထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားနှင့်နီးသည် သင်စျေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်ကဲ့သို့သံမဏိဆန်ခါ ၄၀၀ ကျော်သတ်မှတ်ချက်များ အကျယ် ၃၅x ၁၀၀ cm မှ ၁၀၀x ၁၀၀ cm အထိဖြစ်သည်။

Shancon သံမဏိဆန်ခါ၏အင်္ဂါရပ်များ (ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပန်းကန်အထူ၏စံသတ်မှတ်ချက်) ၁။ သံမဏိဆန်ခါကိုကုမ္ပဏီသို့ပို့ဆောင်ပြီးသည် ဖောက်သည်သည်အရွယ်အစား 50x100cm လိုအပ်လျှင်အမှုန့် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀ စင်တီမီတာရှိစံအကျယ် ၂ ခုရှိသည်။ ၂၅ စင်တီမီတာကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်သုံးနိုင်သည် အကယ်၍ သင်သည် 100x100cm အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုလိုပါက ၂၅ စင်တီမီတာဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသော discs ၄ ခုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် 60x100cm ရှိလျှင်သို့မဟုတ် 100x120cm ။ ပေါင်းစပ်ထားသောစာရွက် ၃၀x ၁၀၀ စင်တီမီတာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ ၂ ။ သံမဏိပြားထုတ်လုပ်မှုဇယားကွက်သည်အရွယ်အစား ၂ အရွယ်ရှိသည်။ ၃ မီလီမီတာနှင့် ၅ မီလီမီတာသံမဏိအထူ ၃ မီလီမီတာသည် forklift ထက်နည်းစေရန်အသုံးပြုသည်။ ဝန်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်များ၊ ခြောက်ဘီး၊ ၁၀ ဘီးထရပ်ကားမှနောက်တွဲယာဉ်ကြီးသို့လိုအပ်လျှင်။ အထူ ၅ မီလီမီတာကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်အသေးများနှင့်ထူထဲသောအပေါက်များဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသဖြင့်၎င်းသည် ၁၂.၅ တန်ထက် ပို၍ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

3. ဂဟေသံမဏိဆန်ခါ လိမ်ခံသံမဏိဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Twisted Rod အထူ ၆ မှ ၈ မီလီမီတာသည်သံမဏိပြားများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချော်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သော့ချက်အချက်မှာ CO2 / MIG စနစ်နှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်သံမဏိသွန်းသောသံမဏိနှင့်လျှပ်စစ်ဂဟေဖြစ်သည့်ပြားချပ်ချပ်ဘားကိုတစ်သားတည်းဖြစ်စေဂဟေဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဂဟေဆော်အလုပ်သမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ) ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီဖောက်သည်များသက်သေပြရမည့်အရည်အသွေးနှင့်အစွမ်းကိုအာမခံပေးပါ။ စဉ်းစား အပေါက်ငယ်ရဲ့အရွယ်အစားကအတူတူပဲ။ ဂဟေအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်အတုနေကြသည်။ သွပ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်ပိုထူသည်။ ၎င်းကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့်ချေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် ပါးလွှာသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်သည့်အဖုံး

ချက်ချင်းလက်ငင်း အရောင်းရောင်းဝယ်မှု Hotdip ၏သွပ်ရည်စိမ်ဘားသံမဏိဆန်ခါ စတော့အိတ်ချိန်းသည်ချက်ချင်းလက်ခံရန် – ပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ဂဟေဆော်သောသံမဏိဆန်ခါအရွယ်အစား၊ ၂၅x၁၀၀ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀x၁၀၀ စင်တီမီတာ။

ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသည် ၂၅x၁၀၀ စင်တီမီတာနှင့် ၃၀x၁၀၀ စင်တီမီတာကိုအရွယ်အစားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲကုန်ပစ္စည်းများချက်ချင်းရရှိရန်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတွင်စတော့ရှယ်ယာရှိသည် Hot Dip galvanized သံမဏိဆန်ခါများအပြင်ဖောက်သည်များသည်ယိုစိမ့်ဆန်ခါအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating နှင့် FRP Fiberglass Grating စသည့်eachရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သည့်စံသတ်မှတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းပုံစံများကိုအထူးထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ , လက်ကိုင်, ဆန်ခါစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် လူသွားလမ်းသွားဆန်ခါ люအဖုံး မီးဖိုချောင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စက်ရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စျေးကွက်အသစ်များ၊ ရေကူးကန်များ၊ ငါးကန်များ၊

 

Hot Dip သွပ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစ လစ်လှေကားထစ်များ နှာခေါင်းနံရံမျက်နှာပြင်လှေကားထစ်သံမဏိဆန်ခါလှိုင်း
သံလှေကား။ နှိမ့်ချ Anti- စလစ်နှင့်အတူ ဘေးထွက်အပေါ်အခြေစိုက်စခန်း, ချိန်ညှိ, ပုံသေရှိပါသည်။

သံမဏိလှေကားဆန်ခါ ချောစေးပြားနှင့်ချောခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လှေကားထစ်များကိုဖုံးအုပ်ထားပါ အနိမ့်အမြင့်ညှိရန်အတွက်ဖောက်ထားသည့်ဘေးထွက်အခြေစိုက်စခန်းရှိပြီးဂဟေဆော်ခြင်းမရှိဘဲလှေကားတည်ဆောက်ပုံ၏အောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Hot Dip galvanized – Slip Stair နင်းနို့နိုက်အဖုံးလှေကားထည်သံမဏိဆန်ခါ # သံမဏိဆန်ခါ #Drainage ဆန်ခါ #SteelGrating

HotDipGalvanized ခြစ်ကုန်းနှီး Clip Lock Clamp Fastenal | သော့ခတ်လက်ကိုင်ချိတ်နှင့်အတူ

ကျောက်ချစခန်းကိရိယာများကုန်းနှီး Fixing Clip Clamp Lock Fastenal စွဲစေဘားသံမဏိဆန်ခါကိုပူးတွဲပါ သံမဏိ / သံချေးမခံသောသံမဏိချိတ်သော့ခလောက် #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating # ပစ္စည်းကိရိယာ, ခန္ဓာကိုယ်, ကလစ်, ညှပ်, ဆန်ခါ, ဆန်ခါ

ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများကိုအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်သံမဏိ SUS316 နှင့် Hot Dip galvanized သံမဏိသံဆန်ခါသော့ခတ်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။ များသောအားဖြင့်သံမဏိသော့ခတ်ကလစ်များကိုဖိုက်ဘာမှန်ဆန်သို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်များကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသော့ခတ်အပိုင်းသည်သံမဏိကြိုးပန်းကန်ကိုအောက်ခြေထောက်ခံမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဘယ်ကပြုပြင်တာတွေလိုင်းကိုညှိနိုင်တယ် အဆိုပါနှစ်ခုအလားတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဖောက်သည်များသည်ကွက်ကွက်လပ်အပေါက်နှင့်၎င်းတို့ဆန်ခါပြားကိုတပ်ဆင်လိုသည့်matchရိယာနှင့်လိုက်ဖက်ရန်အမျိုးအစားတစ်ခုစီကိုရွေးချယ်နိုင်သည် Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (ခြေထောက်သော့ခတ်ခြင်း) သံမဏိ SUS316 နှင့် Hot Dip galvanized သံမဏိနှစ်မျိုးစလုံးတွင်ဆန်ခါသောကလစ်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။

စံအင်္ဂါရပ်များကို Grating Chancon သံမဏိဘား

၁။ အဆင်သင့်သောရေနုတ်မြောင်းပုံစံအားလုံးရရှိနိုင်သည်။ # သံမဏိဆန်ခါ #Drainage ဆန်ခါ #SteelGrating ကျွန်ုပ်တို့သည်စံသတ်မှတ်ရေနုတ်မြောင်းသည့်ဆန်ခါများကိုအထူးပြုထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လူသွားလမ်းသွားဆန်ခါ ရေဖြန့်အဖုံး

2. # # ဆန်ခါဆန်ခါ # သံမဏိဆန်ခါ # ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ #SteelGrating အရည်အသွေးပစ္စည်းရွေးချယ်ရေး TIS စံသံမဏိပစ္စည်းမှပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီစက်ယန္တရားများဖြင့်ဆန်ခါတပ်ဆင်ခြင်း နှင့်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံမဏိဆန်ခါထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့

3. Shancon ကုမ္ပဏီမှသံမဏိဆန်ခါ တစ်လှည့်လှံတံ, Non- စလစ်ဝက်အူ, အသုံးပြုခြင်း, လျှပ်စစ်ဂဟေဖြစ်သည့် CO2 / MIG စနစ်ဖြင့် welded ပြားချပ်ချပ်ဘားနှင့်အတူတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဂဟေဆော်သောသံမဏိတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအောင်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလက်စွဲလုပ်အားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ဖောက်သည်များသက်သေပြရမည့်အရည်အသွေး၊ စဉ်းစား အပေါက်ငယ်ရဲ့အရွယ်အစားကအတူတူပဲ။ ဂဟေအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်အတုနေကြသည်။ သွပ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်ပိုထူသည်။ ၎င်းကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့်ချေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် # သံမဏိဆန်ခါ #Drainage ဆန်ခါ #SteelGrating

4. အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်သည့်စနစ်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် CO2 / MIG စနစ်ဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့် fused weld သည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်အထိအရည်ပျော်သောသံမဏိများအားတသားတည်းဖြစ်စေသည်။ သံမဏိဆန်ခါ၏ဂဟေဆော်ထားသောအပိုင်းသည်ချောမွေ့။ လှပသည်။ ယေဘုယျသံမဏိဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်များထက်ပိုမိုအားကောင်း။ တာရှည်ခံသည့်ပစ္စည်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။

၅။ သံမဏိဘားများနှင့်ဇယားကွက်များကိုအသင့်တော်ဆုံးအကွာအဝေးတွင်နေရာချရန်ဒီဇိုင်း။ လျော့နည်းပစ္စည်းနှင့်ပေါ့ပါးအလေးချိန်အသုံးပြုခြင်း နေဆဲအများဆုံးအစွမ်းသတ္တိကိုလက်ခံရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်

ASTM A123, ASTM B6 (သံချေးဆေးသုတ်ဆေး / ဆေးသုတ်ဆေးကိုမသုံးသော) Hot dip galvanizing နည်းဖြင့်အထူ ၇၅ မိုက်ခရွန်ထက်နည်းသော ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံသည်ခိုင်မာပြီးတသမတ်တည်း ဖြစ်ခြင်းကိုသေချာစေသည်။ ပုံမှန်လုပ်သံအလှပြင်ဆိုင်လိုပဲ HDG ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်သံမဏိစားသုံးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

၇ ။ ထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲကုန်ပစ္စည်းများကိုချက်ချင်းရရှိရန်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတွင်ကုန်ပစ္စည်းရှိသည် Hot Dip galvanized သံမဏိဆန်ခါများအပြင်ဖောက်သည်များသည်ယိုစိမ့်ဆန်ခါအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ABS Overflow Swimming Grating၊ ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating နှင့် FRP Fiberglass Grating စသည့်eachရိယာတစ်ခုစီ၏လျှောက်လွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သည့်စံသတ်မှတ်ထားသောရေနုတ်မြောင်းပုံစံများကိုအထူးပြုလုပ်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ လှေကား, လက်ကိုင်, ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ လူသွားလမ်းသွားဆန်ခါ люအဖုံး မီးဖိုချောင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စက်ရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စျေးကွက်အသစ်များ၊ ရေကူးကန်များ၊ ငါးကန်များ၊

# သံမဏိဆန်ခါ #Steel ဆန်ခါ #Drainage ဆန်ခါ #SteelGrating

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ဖို့အဆင်သင့် စံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် လှည့်လှည့်အား သုံး၍ လှည့်လှည့်သည်သံပြားပြား (သံပြားပြား) ပါသောဖိအား (ဖိအား) ကိုလိမ်ထားသောသံမဏိကို အသုံးပြု၍ သံမဏိပြားကိုလျှပ်စစ်ခုခံနိုင်သည့်ဂဟေဆော်မှုစနစ် (Flat Revolution Welding – ERW) ဖြင့်တစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ လိမ်ဘားနှင့်သံပြားကြားတွင်လျှပ်စစ်ကိုဖြတ်ကျော်သည်။ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုခုခံနိုင်မှုသည်အပူချိန် ၁၂၀၀ C နှင့် 1400C (2200F မှ 2600F) ကြားအပူချိန်တွင် arc (arc) တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမရှိသောအစွန်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြီးတော့ဖောက်သည်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားအလုပ်ဖြစ်တယ်

သံချေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လို သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဆန်ခါ
သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဆန်ခါ ဒါမှမဟုတ်သွပ်သွင်းခြင်းသံမဏိဆန်ခါ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသံမဏိဆန်ခါခြေးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ချေးကာကွယ်မှု သံမဏိဆန်ခါ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ plating ၏နည်းလမ်းများအများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လူကြိုက်များသော
သွပ်ရည်စိမ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၁ ။ သံကိုသွပ်အရည်ထဲသို့သွပ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပအလုပ်များ၊ ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်များ၊ အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ ၆၅-၃၀၀ မိုက်ခရိုဖုန်းအထူရှိသော ၂. Electroated Plated galvanized
သို့မဟုတ် zinc plating ။ လျှပ်စစ် galvanized ဖြစ်ပါတယ် ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစားသည်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောဒြပ်စင်များ အထူ ၅-၁၀ မိုက်ခရွန်ရှိသည်။ သွပ်ရည်စိမ်နည်းကို မည်သို့ ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သင့်သည်။ စဉ်းစားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။

၁။ ပတ်ဝန်းကျင် အဆောက်အ ဦး အတွင်း၌သို့မဟုတ်အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ် ပင်လယ်ဘေးမှာလား ဒါမှမဟုတ်အက်ဆစ်နှင့် alkaline များရှိသောစက်ရုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည် ပြင်းထန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပါက၎င်းသည် ပို၍ တာရှည်ခံသောကြောင့် Hot dipped Galvanized ကိုအသုံးပြုပါ။ သက်တမ်းပိုရှည်
၂။ ဒီဇိုင်နာ၏လိုအပ်ချက်များ (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုမည်သည့်သွပ်ရည်စိမ်နည်း၊ အဘယ်အထူပုံစံကိုမဆုံးဖြတ်ခင်စစ်ဆေးသင့်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်မပါရှိပါက plating နည်းလမ်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီဒီဇိုင်နာကိုမေးပါ။
3. အလုပ်အပိုင်း၏အရွယ်အစား အလုပ်အပိုင်းဘယ်လောက်ကြီးမားသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သွပ်ရည်စိမ်စက်နှင့်စစ်ဆေးသင့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို plating စက်ရုံ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရှိပါတယ်။ plating ထံသို့မပို့မီဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်
ဂဟေဆော်ထားရပါမည်လျှင်သတိထားပါ အလုပ်အပိုင်းများကိုမချထားမီပြီးစီးသင့်သည်။ ဂဟေဆော်ကတည်းက plated မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ပွိုင့်သို့လောင်ကျွမ်းစေပါလိမ့်မယ်ကတည်းက။ ထို့အပြင်အနီးကပ်မွေးဖွားခြင်း၏အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည် သို့သော်၊ ၎င်းကိုမတပ်ဆင်မီနှင့်မတပ်ဆင်မီသန္ဓေသားအားသွပ်သွင်းရန်လိုအပ်ပါကဂဟေဆော်သည့်နေရာတွင်သွပ်အပြည့်ဖြင့်ဆေးသုတ်ရန်နှင့်ဖုံးအုပ်ရန်မှောင်မိုက်သည့်နေရာကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင်အရောင်များကိုသဟဇာတဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းအနီးကပ်ဖြစ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်

၁။ အထက်ဖော်ပြပါစျေးနှုန်း။ VAT နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များမပါဝင်ပါ။ (စျေးနှုန်းမှာစက်ရုံတွင်
ရှိပါသလား ) စျေးနှုန်း။ VAT ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး FedEx မှပို့ဆောင်ခြင်း၊ အပ်နှံခြင်း၊ မှာယူရန် ၅၀%
၂။ နှာခေါင်းပြား၏အဓိပ္ပါယ်။ လှေကားထစ်အဖုံး Anti-စလစ်ပြား:
** 1) နှာခေါင်းဖုံးကိုသာလှေကားထစ်နှာခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ထားအသုံးပြုသည်
နှာခေါင်းနှင့်လှေကားထစ်အပေါ်ဆုံးစာရွက်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျ ** 2) လှေခါးထစ်အဖုံး
ဖုံးတစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြု ** 3) Anti-စလစ်စာရွက်စာရွက် အဖုံး မဟုတ်သော – ဖောင်ဒေးရှင်းမျက်နှာပြင်ချော်ခြင်း၊ နှာခေါင်းမရှိခြင်း။

၏အရွယ်အစား fit မှထောင့်သံပခုံး install လုပ်နည်း L-Angle နှင့်ဆန်ခါအရွယ်အစားဒီဇိုင်းရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ

အဆိုပါဆန်ခါကိုထောကျပံ့ဖို့ပခုံးထောင့်၏အမြင့်အကျယ်အတွက်နည်းလမ်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ပခုံးအကျယ်နှင့်အမြင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲသင့်သည်။ အသုံးပြုမှု၏ခွန်အားနှင့်လုံခြုံမှုသည် ယိုစီးသည့်ဆန်ခါကိုတပ်ဆင်ရန်ပခုံး၏ထောင့်သည်ကျယ်။ မြင့်မားသောဆန်ခါနှင့်ပြည့်စုံရမည်။ ယေဘုယျအနေဖြင့် သံမဏိနှင့်ပလပ်စတစ်ဆန်သောအရွယ်အစား ၂ ခုရှိသည်။ ၂၅ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၃၀ စင်တီမီတာ။ ထို့ကြောင့်ဆန်ခါပခုံး (L-shape) ကိုကွန်ကရစ်မလောင်းမီထောင့်သံမဏိဖြင့်ထားရမည်။ (ဆန်ခါအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) အမြင့် ၂၅-၃၀ မီလီမီတာကိုချန်ထားပါ။ ပြီးလျှင်ဆန်ခါကိုအမြဲတမ်းကြမ်းပြင်နှင့်ကိုက်ညီအောင်ထားပါ။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သို့မဟုတ်လမ်းသွားလမ်းလာကိုမထိမခိုက်ပါနှင့် ပခုံးအကျယ်ကိုတိုင်းတာသည့်အခါ ၆-၁၀ မီလီမီတာခွဲထားရမည်။ အောက်ပါအတိုင်း ပခုံးအကျယ်သည် ဆန်ခါ ပြားကိုလက်ခံသည်။ တစ်ဖက်စီကို ၃-၅ မီလီမီတာပေါင်းထည့်ရမည်။ စုစုပေါင်း ၂ ဖက်သည် ၆-၁၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဆန်ခါပြားကိုသင့်လျော်စွာနေရာချနိုင်ရန်။ မတင်းတင်းလွန်းလွန်းချောင်, Ex-1

အကယ်၍ grill အကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာ ကိုသုံးလျှင် ၎င်းသည် allowance = 25.5-26.0 Cm ရရှိရန်ပြင်ဆင်သင့်သည် ။

Ex-2 ဆန်ခါအကျယ် 30cm ရှိရမည်။ allowance = 30.5-31.0 Cm ကိုလက်ခံရရှိရန်ပြင်ဆင်သင့်သည် ။

မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပြသောပုံ ။ သတ္တုမြင်ကွင်းတစ်ခု။ ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ ထောင့်သံအမြင့်၏သင့်တော်သောအမြင့်ကို ထောက်ပံ့သည် ဒါကြောင့်ဆန်ခါကြမ်းပြင်ထက်နိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသည်မဟုတ်ဒါကြောင့် ထိမိလဲစရာမလို၊ ထောင့်ထောင့်သံကိုသုံးခြင်း ကွန်ကရစ်မလောင်းမီချပါ အဆိုပါဆန်ခါအမြင့် fit ရန် အများအားဖြင့် ၂၅ မှ ၃၀ မီလီမီတာအမြင့်ထောင့်သံမဏိ (ရှင်းလင်းခြင်းသို့မဟုတ် L အတွင်း) ။ ထောင့်သံ၏အမြင့်သည်ထားရမည့်ဆန်ခါ၏အမြင့်နှင့်တူညီသင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဆန်ခါအမြဲတမ်းမြေပြင်ပေါ်မှာ fit မှချထားပါသည်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များသို့မဟုတ်လူများသည် သင့်လျော်သောသံထောင့်အကျယ်ကို ဖြတ်လျှောက်သွားသောအခါထိ မိ၍ လဲခြင်းမပြုပါနှင့် ။ ကင်တင်းကျပ်စွာနေရာချသို့မဟုတ်လဲမရနိုင်အောင်ပခုံးအကျယ်ကိုမူတိုင်းတာသောအခါအမှန်တကယ်ဆန်ခါအကျယ်သည် ၅-၁၀mm ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ၃-၅ မီလီမီတာထည့်ရန်ပေါင်းထည့်ရမည်။ နှစ်ဖက်စလုံးသည် ၆-၁၀ မီလီမီတာ။

ထောင့်သံမဏိပခုံးထောင့်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊

သံမဏိကွက်သံမဏိဆန်ခါခြင်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစတီး # ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါဖြင့် ဖုံးအုပ် ထားသည်။ #Aluminum ကင် #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #ChannelDrainPerforatedGrating # ကျယ်ပြန့်သတ္တုကြမ်းပြင်ဆန်ခါ

စံအရွယ်အစားဆန်ခါ, ပူ dip dip galvanized သံမဏိဆန်ခါ, hot dip galvanized ရေကျဉ်းသည် မြင့်မားသောလူသွားလမ်းကြမ်းပြင်ဖျာ

အထူးအရွယ်အစားအမျိုးအစားသံမဏိဆန်ခါအမျိုးအစား (ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်၊ ရေနုတ်မြောင်းဇယားကွက်၊ အတောင်ပံထည့်ပါ၊ အမြင့်ကိုထည့်ပါ၊ အစဉ်လိုက်ဖောက်သည် စလစ်ဆန့်ကျင်သောမျက်နှာပြင်၊ အားဖြည့် flecks အပိုအကျယ်ချိတ်ဆက်မှုစသည်တို့) အရွယ်အစားအကျယ် x အလျားမှ ၃၅ x ၁၀၀ စင်တီမီတာအထိ .. ၁၀၀ x ၁၀၀ စင်တီမီတာအထိ Hot Dip galvanized welded Bar ကာဗွန်သံမဏိဆန်ခါချသည် ။

နှိမ်နင်းခြင်းမှလှေကားထစ်များနှာခေါင်းနံရံကိုလှေကားထစ်သံမဏိဆန်ခါသံမဏိအဆင့်ဆန်ခါ နှိမ့်ချ Anti- စလစ်နှင့်အတူ အခြမ်းအပေါ်တစ် ဦး အခြေစိုက်စခန်း, ချိန်ညှိ, ပုံသေရှိပါတယ်။

ရေကူးကန်ဟောင်းနွမ်းသောဝန်းကျင်တွင်လျှံကျနေသောဇယားကွက်ကိုပြောင်းလဲစေပါ။ အသင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သောပလတ်စတစ်ယိုစီးကျသောဆန်ခါနှင့်အတူအလွန်ခက်ခဲသော၊ ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီးပိုခံနိုင်ရည်
ရှိခြင်း # ရေကူးကန်ပတ် ၀ န်းကျင်လျှံထွက်ခြင်းဆန်ခါ၏မူလဒီဇိုင်းကိုအစားထိုးပါ။

Professional ကယိုစီးမှုဆန်ခါ Chancon ကုမ္ပဏီသည်လူကိုယ်တိုင်အဖုံး၊ အဖုံး၊ အဖုံး၊ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးတံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒါကစဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန် ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် သံမဏိ FRP ခြစ်, Manhole Cover ဆန်ခါအဖုံးဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း, အဖုံးလူကိုအပေါက်, ရေတွင်းများဦးထုပ်, ပိုက်ထုပ်, ယိုစီးမှု ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးစေ့စပ်အာရုံစူးစိုက်မှုသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် ထို့ကြောင့်ဆန်အမျိုးအစားများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုဂရုတစိုက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပထမအဆင့်မှစတင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များရရှိရန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ သာမက ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်များကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်ရှေ့သို့တက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုရယူရန် ‘ပြီးပြည့်စုံသော’ ဖြစ်နိုင်သလောက်နီးကပ်စေရန် #

ရောင်းသူအကောင်းဆုံးဆန်ခါ: ရောင်းအားအကောင်းဆုံး prefabricated grates အမျိုးအစား *** အရောင်းရဆုံး prefabricated ဆန်ခါ အမျိုးအစား အနိမ့်မှမြင့်သောစျေးသို့အမျိုးအစားခွဲသည် | ရောင်းသူအကောင်းဆုံးရောင်းဈေး (ဈေးနှုန်းခွဲခြင်း) *** အထက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်ဈေးနှုန်း၊ ဘတ် / မီတာရှိယူနစ် | ၁ နှစ်အာမခံ၊ FRP ၃ – ၁၀ နှစ်အာမခံ။

hancon manhole အဖုံး manhole မျက်နှာဖုံးဆန်ခါ

CHANCON စိတ်ဝင်စားဖို့ကုန်ပစ္စည်းများ Catalog
ထုတ်ကုန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တံခါးကို Peggy ရေကန် grille ။ စီးပွားရေး Channel ကို # Channel ကိုကော်နက်ရှင် စင်တာကင်ဖျန်ပြီးလေ၏။ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းများရှိပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးရွေးချယ်ထားသည့် Word Class အရည်အသွေး #Manhole Cover # Overflow Grating Specialist

1-8 Gully ဆန်ခါ : ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ခြေကျင်အနားမှာကျောက်အမှိုက်ကိုထောင်ချောက်

၉-၁၁ တွင်းပေါက်အ ဖုံး – люအဖုံး၊ люအဖုံး, မြောင်းယိုစီး

12-17 ဆက်စပ်ဆန်ခါ : Pegboard ကလစ်တံသော့ခတ်ခြင်းစလစ်မဖုံးမျက်နှာပြင် PipeShelf … GratingThai ထုတ်ကုန်လက်ကမ်းစာစောင်ဒေါင်းလုပ် …

စီမံကိန်းရည်ညွှန်း | ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖောက်သည်
ဥပမာ လျှောက်လွှာအကြံပြုချက်များ

ဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ PP ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဆော်သံမဏိဆန်ခါချော Fiber Glass ကိုဆန်ခါ люပေါက်အဖုံး၊ တံတား ချိတ် နှာခေါင်းအဖုံး၊ စလစ်ဖိုင်ဘာ၊ ရောင်ပြန်လှေကားများ

ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါရေကူးကန်လျှံ Spa PP ပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, PP prefabricated | ကင်ပန်းကန်သံမဏိ-welded, ချောများတွင်လည်းကောင်း, ပူသို့ကျဆင်းလာ ,, သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဘားဟာကာဗွန်သံမဏိရဲ့ခြစ်ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး | Linear ShowerShield အသုံးပြု: ခေတ်သစ်အတွက် stainless အပေါ် ကြမ်းပြင်၊ ရေနုတ်မြောင်း။ သံမဏိကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသောယိုစီးမှုန့်ဆန်ခါ သံမဏိကြမ်းပြင်ယို စီးမှုကြိတ်ခွဲခြင်း | ဖန်မျှင်ဖန်လုံးယိုစီးမှုဆန်ခါ၊ ဖန်မျှင်ထည် GFRP လျှံကျခြင်းဆန်ခါ | ABS ရေကူးကန် Spa လျှံလတ်ခြင်း၊ grill ပြားများဖုံးလွှမ်းနေသောရွှံ့ စေး ရေကန်များဖုံးလွှမ်းသွားသည်။ | Scupper curbed Handles, Drainage, စွန့်ပစ်ထားသောဆန်ခါထောင်ထားသောအရွက်တစ်လျှောက်ရှိဖုန်လမ်းလျှောက်ခြင်း ။ ဥသေတ္တာကင်ပျံ့နှံ့ခြင်း Divider Lighting Aquarium Panel ကို လှပသော Aquarium အလှဆင်ခြင်း ||| Fiberglass ဖန်သားပြင်အဖုံး, FRP Fiberglass ဖန်သားပြင်အဖုံး, မြင့်မားသောကြမ်းပြင်ဖျာ | Ductile Iron Sewer Manhole Cover | FRP Fiberglass Diamond Diamond Checkered Plated ဖုံးအုပ်ထားသောအဖုံး, အစိုင်အခဲအဖုံး, sump အဖုံး, manhole အဖုံး။ Fiberglass လူသွားလမ်းစာရွက်စာရွက်များသည်မ ချောဘဲ ။ မှာထားသည်။ ||| Pegboard, ချိတ်တွဲပစ္စည်းများ၊ Pegboard, ဖောက်ထားသည့်သံမဏိပြား၊ ဆွဲထားသည့်ကိရိယာများ။ , ချိတ်များ, ဝါယာကြိုးချိတ်များ, တံစို့ချိတ် | Slip ဆန့်ကျင်သော GFRP လှေကားထစ်များနှာခေါင်းလှေခါးထစ်များ၊ Skid Non-Skid အပြင်ပန်းပြားများခင်းထားခြင်း၊ လှေကားတက်ခြင်း , ကြမ်းပြင်အဖုံး , တိုက်ဖျက်ရေး စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် | ကုန်းနှီး Clip Clamp Lock ကိုခြစ်, စွဲစေ Fastener Lock ကိုဘားသံမဏိခြစ်, ဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ device ကိုကလစ်သော့ခတ် | ပိုက် connector ကို သံမဏိပိုက်အဆစ်, pvc အဆစ် #shelf # ပရိဘောဂ #Pipe စင်၊ နံရံဆွဲထားခြင်း၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်း # အမှတ်တံဆိပ်စင်ပေါ်ထောင့် #BracketCraftIndustrialDecorationFurniture

CHANCON ၏ပင်မစာမျက်နှာ (ထုတ်ကုန်များ Menu)
ပင်မ Menu Shancon Company – Greating Thai Company

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzmeလျှံတွင်းလျှံတွင်းဝင်းသံမဏိ၏ဘားသည် GRATING / Composite is FIBERGLASS: သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ သံပေါက်ပေါက်အတွက်သတ္တုစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းသည်ရေမွှေးကန်ကန်ဖြစ်သည်။ ရေကန်ရေဖုံးလွှမ်း ထားသည်။ စားပွဲပေါ်မှာကလစ်ပ် fixing ကုန်းနှီး။ Clamp Lock Fastenal စွဲစေဘားသံမဏိဆန်ခါ / ကန့်သတ်ရေနုတ်မြောင်းခြစ် Scupper / လှေကားနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား Pegboard ချိတ်ချိတ်စင် သိုလှောင်ရေးကိရိယာများကို Racking သိုလှောင်ရေးကိရိယာများ: ပလပ်စတစ် Glass ကိုဆန်ခါရေကန်ရေကန်ပတ်ပတ်လည် Edges သံချေးမခံသောသံမဏိဆန်ခါကိုခံနိုင်သည် ကျောက်တုံးပေါ်မှာမြှုပ်ထားသောအစားအစာစွန့်ပစ်မှုထောင်ချောက်များ အစိုင်အခဲအဖုံး, sump အဖုံး, manhole အဖုံး, ဖန်မျှင်ထည်, ပြွန်သံ မြင့်မားသောလူသွားလမ်းကြမ်းပြင်ဖျာ ချိတ်များ၊ ချိတ်များ၊ တံစို့များ၊ ဖောက်ထားသည့်သံမဏိပြားများ၊ နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့်နံရံသိုလှောင်ရေးကိရိယာများ။

ဆက်သွယ်ရန် & စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆက်သွယ်ရန်အတွက်မြေပုံစျေးလျှော့စျေး
A. ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ: မှာယူရန်ဆက်သွယ်ရန် မြေပုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ချက်များဘဏ်
ခ။ စျေးနှုန်း – စျေးနှုန်းစစ်ဆေးခြင်းကြိုတင်မှာကြားထားမှုများကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း။
C. စီမံကိန်းရည်ညွှန်းချက် – ဖောက်သည်များ။ လျှောက်လွှာ ၀ ယ်ယူနည်း။
D. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ – ဓာတုပစ္စည်း။ အဓိပ္ပာယ်၊ အမိန့်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ – ဓာတုဗေဒ
အီးအကြောင်း
။ ။ ကုန်သည်ဖြစ်ရန်။ အရောင်းဝန်ထမ်းများရှာဖွေခြင်း
G. စျေး ၀ ယ်ခြင်းဆိုဒ်မြေပုံ – ထုတ်ကုန်အားလုံး၏စျေးနှုန်း။ ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ люအဖုံး, manhole အဖုံး

Overflow ဆန်ခါ walkway
ဆန်ခါ 1. ပလပ်စတစ် PolyPropylene ဆန်ခါစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆန်ခါ။ အလွန်ပြင်းထန်သောပလတ်စတစ် PP
၂။ သတ္တုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါသတ္တုရေနုတ်မြောင်း – ခြေလှမ်းများ စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား – အထူးအမှာစာ
၃။ ခေတ်မီသောသံမဏိတိုင်အရွက်ကြမ်းပြင်ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ။ သံမဏိ
ဆန်ခါအ
ဖုံး၊ ကြမ်းပြင်ယိုစီးမှု၄ ကြမ်းခင်းရှိစက်ရုံရှိ walkway ကြမ်းပြင်ခင်း။ ၅။
Drive HighWay Leaf Side Drain
Grating Paver Frame Cover သည်စက်ရုံ၏အောက်ခြေပတ်လည်ရှိဘောင်ကိုကာကွယ်သည်။
8.Egg Crate မျက်နှာကျက်မျက်နှာပြင်, trellis panel, mask, grille, light block, light block Air filter

Manhole Cover, manhole အဖုံး, manhole ဖုံး
9. FRP Manhole Cover, manhole အဖုံး, manhole အဖုံး, အစေးနှင့်ရောဖိုက်ဘာမှန် (အစားသံမဏိ၏အဘယ်သူမျှမချေး)
10. ကျဇယားသံ Manhole အဖုံး (က Round / ရင်ပြင်မှာ) Manhole အဖုံးကျဇယားသွန်းသံ Cast သုံးရန် လူကိုယ်တိုင်အဖုံး၊ ရေကုသမှု
၁၁။ FRP Diamond Top Cover (အထူးဖြတ်) အရွယ်အစားအလိုက်ပြုလုပ်ထားသောဖန်မျှင်ဖန်ခွက်တွင်းပေါက်အဖုံး
ဆန်ခါစက်ကိရိယာများ
Pegboard
ချိတ်ချိတ်ပိတ်ဆို့မှုဆန့်ကျင်အ ဖုံး ၁၂။ PegBoard Hooks ဖောက်ထားသည့် Pegboard နံရံကပ်ဆွဲထားဆွဲထားသည့်ကိရိယာသိုလှောင်ရေးကိရိယာ ချိတ်များ၊ ခြေထောက်များ၊ ချိတ်များ၊ ချိတ်များ၊ ၁၃။ FRP Stair Tread Nosing Step Cover ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း မျက်နှာပြင်အဖုံး
၁၄ ခုပါသော HDG သံမဏိဆန်ခါချခြင်းခလုတ်ညှပ် သံမဏိ / သံချေးမခံသောသံမဏိ
၁၅။ FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar ဆန့်မြင့်မားသောသံမဏိ WingNut WaterStopper
၁၆ ။ ရွှေရောင်သင်္ကေတအရောင်လူမီနီယမ်ပိုက် Connectors လူမီနီယမ်အဆစ်။ သံချေးအရောင်သည်ရွှေရောင်ဘရောင်းဖြစ်သည် အသာပုတ်ခြင်းမရှိပါ။
၁၇ ။ မျက်နှာကျက် Trellis Shade Grilles ။ မြင်ကွင်း၊ မျက်နှာကြက်၊ နံရံကပ်နံရံများ။ ခြံစည်းရိုး, လက်ကိုင်, partition ကို panel ကို မင်္ဂလာပါ

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်
ဆက်သွယ်ရန် – CHANCON GRATINGTHAI ဆက်သွယ်ရန် – Chancon Co. , Ltd. – GRATING Thai Co. , Ltd.

Shancon, အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ အချောရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါအဖုံးစနစ် လူသွားလမ်းကြမ်းပြင်ဖျာ မြင့်မားသောကြမ်းပြင်ပြား ခြေကျင်လမ်းဘေးရှိအမှိုက်သရိုက်ထောင် အဆင့်ဆန်ခါ ပေါ့ပါးသောကြမ်းခင်းပြားများ ကောင်းစွာသန့်ရှင်းရေး люအဖုံး ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုခြံရှိပြား စက်ပတ်ပတ်လည်လန်းဆန်းမှုမရှိခြင်း လူသွားလမ်းသန့်ရှင်းရေးစနစ်၊ စက်ရုံရှိခြေထောက်များ၊ PegBoard ချိတ်များသည် ဆားငန်ရေ၊ အက်စစ်မိုး၊ သံချေး၊

Grating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ၀ န် ထမ်းခေါ်ယူ သူများအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားလှယ်အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြန့်ဖြူး || Chancon ကုမ္ပဏီ FRP ဆန်ခါဆန်၊ ယိုစိမ့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ။ လူသွားလမ်းသွားဆန်ခါ люအဖုံး၊ люအဖုံး၊ ရေဆိုးကုသမှုစနစ်

CHANCON Co. , Ltd. | GratingThai Co. , Ltd. || (ဗဟိုရာမ ၂ ၏ရှေ့တွင်ရုံးချုပ်) အမှတ် ၁၉၉၊ Soi Tha Kham ၂၁/၁၊ Samae Dam, Bang Khun Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်း | 199 Takham21 / 1 Takham လမ်း၊ Bangkhuntien ဘန်ကောက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ 10150 Mobile Phone (အရောင်း) – ၀၈၁ ၉၃၂ ၇၈၉၄၊ ၀၆၁ ၆၄၇ ၀၁၈၄-၆ Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected] | လိုင်း @: @ ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |
http: ဆန်ခါ // www ဖန်မျှင်ထည် – သံမဏိရေကန်အဖုံး, ပိုက်မျက်နှာဖုံး Com ။ ။ | www ။ KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/ + ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/ BlogSpot
: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-ภาษาลาว

ແຜ່ນກະດານເຫຼັກກ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ
ເຫລັກລະບາຍເຫລໍກໂລຫະປະສົມເຫຼັກ ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານເຈາະເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ – ເຮັດຕາມ ລຳ ດັບ, ຂະ ໜາດ ແລະຮູບຮ່າງພິເສດ – ປີ້ງ, ຂັ້ນໄດ, ລານ # ໂຮງງານຜະລິດໄທ, ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະ ໜອງ # ຖາດລະບາຍນ້ ຳ # ຂອບກະດາດຊາຍ, ຝາປິດ #Steel ຮູ້ບຸນຄຸນປົກຫຸ້ມ, manhole, ເດັກ # ຮູ້ບຸນຄຸນ #Steel ຮູ້ບຸນຄຸນ # ຝາປິດຮູ້ບຸນຄຸນ # ຂໍຂອບໃຈ # ຄວາມທົນທານຂອງເຫຼັກເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ # ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ທໍ່ Cap, #Grating #GalvanizingSteelGrating #StailessGrating #SteelBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGrating #GratingStairTreads #Hrating

ແຜ່ນເຫຼັກທີ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ມີການພິສູດຂອງ Chancon ການໃຊ້ໄມ້ບິດທີ່ບໍ່ລື່ນ, ເຊື່ອມໂລຫະເປັນເອກະພາບກັນກັບເຫຼັກແບນດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງເປັນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຫລັກຫລອມເຫລວເປັນເອກະພາບ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງວຽກງານການເຊື່ອມໂລຫະ ສຳ ລັບການປຽບທຽບກັບແຮງງານຄູ່ມື. ຮັບປະກັນວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທັງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະ ໜາດ ຂອງຮູນ້ອຍທີ່ມີມາດຕະຖານດຽວກັນເຊື່ອມຢູ່ທຸກຈຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຜ່ນສັງກະສີທີ່ເຮັດດ້ວຍການພິສູດ, ໜາ ກ່ວາ 75 ໄມຄອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແຮງແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ HDG.Welded Steel Flat Bar Grating Quotation Hot Dip Galvanized Welded Steel Plate Grating Rust resistant 1) ລາຄາທີ່ສະ ເໜີ ຢູ່ຂ້າງເທິງ. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລະການຂົນສົ່ງແມ່ນບໍ່ລວມ (ລາຄາແມ່ນເກັບຢູ່ໂຮງງານ) : ລາຄາທີ່ສະແດງອອກໂດຍບໍ່ລວມຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລະການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ 2)

ຂະ ໜາດ ກວ້າງ ສິນຄ້າພ້ອມສົ່ງ ສຳ ລັບຈັດສົ່ງສິນຄ້າດ່ວນ, ເຊິ່ງຂະ ໜາດ 25cm ແລະ 30cm ຍາວ 1 ແມັດ. ມີສອງແບບໃຫ້ທ່ານເລືອກ. ວ່າມັນແມ່ນຕົວແບບ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບນ້ ຳ ໜັກ ພຽງແຕ່ຜ່ານ ຫລືປ່ອຍໃຫ້ລົດແລ່ນຜ່ານ ເພາະວ່າຂຸມແລະຄວາມ ໜາ ຂອງເຫຼັກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ

3) ຂະ ໜາດ ທີ່ຜະລິດເອງ, ເຊັ່ນການປັບຄວາມສູງຂອງບ່າໄຫລ່ເທົ່ານັ້ນ. ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຂອງການຟັງ. ຄວາມຍາວພິເສດ ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຄາແນະ ນຳ ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ. ຫຼືສົ່ງລາຍລະອຽດຂອງ ຄຳ ສັ່ງຜະລິດສະເພາະໃຫ້ Line @, Email ໃນ ໜ້າ ເວບໄຊທ໌

ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກທີ່ເຮັດ ສຳ ເລັດຮູບສາມາດທົນກັບພາລະ ໜັກ ສຳ ລັບພາຫະນະຂະ ໜາດ ໃຫຍ່. ອີງຕາມມາດຕະຖານຄວາມກວ້າງ 25cm ແລະ 30cm. ໃນແບບທີ່ມີຄວາມ ໜາ 5 ມມ, ສູງ 25 ​​ມມ., ມີຮູນ້ອຍພຽງ 30 ມມ. ວິທີສຸດທ້າຍຂອງໂຮງງານ ມີລົດພ່ວງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີຫລືລົດພ່ວງຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມ ໜາ 3mm. ໃນກໍລະນີທີ່ມັນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ລົດບັນທຸກ, ຈາກລົດບັນທຸກຂະ ໜາດ 6 ລໍ້, ສິບລໍ້ຈົນຮອດລົດພ່ວງໃຫຍ່. ຄວນໃຊ້ຄວາມ ໜາ 5 ມມ. ເພາະມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນຮູນ້ອຍແລະ ໜາ, ມັນສາມາດຮັບໄດ້ສູງກວ່າ 12,5 ໂຕນ

HDG ທີ່ ຂາຍດີທີ່ສຸດ ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານເຫຼັກ. ການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມເຫຼັກ, ເຮັດ ສຳ ເລັດຮູບ, ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ, ມີການພິສູດໂລຫະປະສົມ

ກະດານເຫຼັກກ້າ Hotdip Galvanized Steel Bar ການໃຊ້ໄມ້ບິດທີ່ບໍ່ລື່ນ, ເຊື່ອມໂລຫະເປັນເອກະພາບກັນກັບເຫຼັກແບນດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງເປັນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຫລັກຫລອມເຫລວເປັນເອກະພາບ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງວຽກງານການເຊື່ອມໂລຫະ ສຳ ລັບການປຽບທຽບກັບແຮງງານຄູ່ມື. ຮັບປະກັນວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນຕັດສິນໃຈ. ພິຈາລະນາ ຂະ ໜາດ ຂອງຂຸມນ້ອຍແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນປອມຢູ່ໃນທຸກດ້ານ. ແຜ່ນສັງກະສີເຮັດວຽກ ໜາ ກວ່າ 75 ໄມຄອນຕາມມາດຕະຖານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານຕໍ່ກັບ corrosion.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂະຫນາດມາດຕະຖານຂອງກະຕັນຍູຂອງເດັກຄົບຮອບ 25 ປີຊຕມແລະ 30 ຊຕມກ້ວາງ. ລູກຄ້າພຽງແຕ່ກະກຽມທີ່ຈະອອກແບບສະຫນັບສະຫນູນບ່າທີ່ ເປັນ 25.5-26.0 cm. ຫຼື 30.5-31.0 cm. ໄປ ສາມາດທີ່ຈະຊື້ຂອງ grates ທຸກປະເພດແລະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ໃນທັນທີ.

ຂອງ HDG, ຄຸນລັກສະນະ. : ມາດຕະຖານການ ກຳ ຈັດແຜ່ນເຫຼັກຂະ ໜາດ ເຫຼັກ ທີ່ເຊື່ອມໂລຫະຜະລິດຕະພັນເຫຼັກ.

Model Grating Steel Light Light Duty VS Steel Grating Model ໜັກ
ໜາ ໜາ 3 ສູງ 25 ​​Mesh 40×100 (mm) VS ໜາ 5 ສູງ 25 ​​Mesh 30×100 (mm)
ກົດ ! ດາວໂຫລດແຜ່ນພັບ ຄຸນສົມບັດຂອງການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລໍກທີ່ມີການພິສູດໄດ້ຂອງ Shancon (ການປົກຫຸ້ມຂອງເຫລໍກເຫລໍກ, ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ການ ກຳ ນົດເຈາະເຫຼັກກ້າທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ) 1) ກຳ ລັງ ປັ້ນເຫຼັກກ້າ ສຳ ເລັດຮູບ. ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ, ຄວາມກ້ວາງ 25cm ແລະ 30cm. ຍາວ 1 ແມັດ, ຫຸ້ນມີພ້ອມສົ່ງທັນທີ. ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ ມີສອງປະເພດໃຫ້ທ່ານເລືອກ. ວ່າມັນແມ່ນຕົວແບບ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບນ້ ຳ ໜັກ ພຽງແຕ່ຜ່ານ ຫລືປ່ອຍໃຫ້ລົດແລ່ນຜ່ານ ເພາະວ່າຮູແລະຄວາມ ໜາ ຂອງເຫຼັກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ 2)

ລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG ແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງເປັນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ, ເຫລັກເຫລັກແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນທຸກດ້ານ. ສ່ວນເຊື່ອມຂອງເຫລັກເຫລັກແມ່ນລຽບແລະສວຍງາມ. ແລະມີຄວາມ ໜຽວ ແໜ້ນ, ທົນທານກວ່າຮ້ານຄ້າເຊື່ອມໂລຫະທົ່ວໄປ ຈຸດ ສຳ ຄັນແມ່ນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເປັນເອກະພາບຂອງແຖບ Flat (ກະລຸນາກວດເບິ່ງວຽກງານການເຊື່ອມໂລຫະເມື່ອທຽບກັບແຮງງານການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍຕົນເອງ), ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນຕັດສິນໃຈ. ພິຈາລະນາ ຂະ ໜາດ ຂອງຮູນ້ອຍມີມາດຕະຖານດຽວກັນ

3) ການ ເຄືອບດ້ວຍວິທີ Hot dip Galvanizing, ຄວາມ ໜາ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 75 ໄມຄອນ. ອີງຕາມ ASTM A123, ASTM B6 (ບໍ່ແມ່ນສີຕ້ານການກັດກ່ອນ, ສີດພົ່ນ / ສີ ຄ້າຍຄືຮ້ານອາຫານເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫຼັກອ່ອນກ້ຽງງ່າຍກ່ວາແຜ່ນ HDG). ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແຮງແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ບາງແຜ່ນແລະເຄືອບສີໄວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ

4) ການອອກແບບແລະຄວບຄຸມການຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ໂດຍຖືກອອກແບບໃຫ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງແຖບເຫຼັກແລະກອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ ໃຊ້ວັດສະດຸ ໜ້ອຍ ແລະນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດ ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງເຊື່ອມ ແລະໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງສອດຄ່ອງ ການໃຊ້ເຫຼັກບິດ, ຄວາມ ໜາ Twisted Rod ຂະ ໜາດ 6-8mm ເພື່ອປະກອບແຜ່ນເຫຼັກຮ່ວມກັນ. ແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການເລື່ອນລົງ.

5) ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸເຫຼັກ TIS.ຢ່າໃຊ້ເຫຼັກປະເພດ B ຫຼືຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ. ສາມາດກວດສອບຈາກນໍ້າ ໜັກ ເຕັມ ການຕັດແລະປະກອບເຫຼັກ ປີ້ງກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະທີມງານຜູ້ຜະລິດເຫລັກເຫຼັກມືອາຊີບຈາກໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເຫຼັກໂດຍກົງ

6)

ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າທີ່ເຮັດ ສຳ ເລັດຮູບສາມາດຮອງຮັບພາຫະນະຂະ ໜາດ ໃຫຍ່. ຕາມຄວາມກວ້າງມາດຕະຖານ 25cm ແລະ 30cm. ໃນແບບທີ່ມີຄວາມ ໜາ 5 ມມ, ສູງ 25 ​​ມມ., ມີຮູນ້ອຍພຽງ 30 ມມ, ເໝາະ ສຳ ລັບທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ. ວິທີສຸດທ້າຍຂອງໂຮງງານ ດ້ວຍລົດພ່ວງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີຫລືລົດພ່ວງຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ແຜ່ນເຫຼັກຂະ ໜາດ 3 ມມ ໜາ ໜາ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ ໜ້ອຍ ກ່ວາລົດຍົກ. ໃນກໍລະນີທີ່ມັນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ລົດບັນທຸກ, ຈາກລົດບັນທຸກຂະ ໜາດ 6 ລໍ້, ສິບລໍ້ຈົນຮອດລົດພ່ວງໃຫຍ່. ຄວນໃຊ້ຄວາມ ໜາ 5 ມມ. ເພາະມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນຮູນ້ອຍແລະ ໜາ, ມັນສາມາດຍອມຮັບພາລະທີ່ສູງກວ່າ 12,5 ໂຕນ. 7)ປັບຄວາມສູງຂອງບ່າເພື່ອຮອງຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ດີກ່ວາການເຮັດຊຸບ ໃໝ່ ແລະເສຍງົບປະມານຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີລູກຄ້າກະກຽມບ່າໄຫລ່ສູງກວ່າ 25 ມມ. ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ເຫຼັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມສູງຂອງບ່າເບື້ອງລຸ່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຊ້ sieve ແບບທີ່ມີຄວາມ ໜາ ຂອງເຫຼັກຂະ ໜາດ 5mm, ສູງ 25 ​​ມມ., ມີຮູນ້ອຍພຽງ 30 ມມ, ມັນພຽງພໍທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບການໂຫຼດຂອງລົດພ່ວງໃຫຍ່. ປະຫຍັດງົບປະມານດ້ວຍການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບ

8) ປີ້ງໄຟທີ່ກຽມພ້ອມແລ້ວສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບຂະ ໜາດ ຕ່າງໆ. ເຫລັກທີ່ເຮັດຈາກເຫລັກທີ່ເຮັດມາກ່ອນກຽມສົ່ງແລ້ວ ມີຄວາມກວ້າງມາດຕະຖານ 2 ຂະ ໜາດ 25 cm ແລະ 30 cm ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການຂະ ໜາດ 50x100cm. ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫລືວາງສອງຂະ ໜາດ 25cm ຮ່ວມກັນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂະ ໜາດ 100×100 ຊມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແຜ່ນ 4 ຂະ ໜາດ ຈາກ 25 ຊມຫລືໃນກໍລະນີຂະ ໜາດ 60×100 ຊັງຕີແມັດຫລື 100×120 ຊມ. ຍັງສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບການປະກອບຕັ້ງແຕ່ 30x100cm.

9) ວິທີການໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມກວ້າງຂອງມຸມຂອງບ່າໄດ້ຮັບແຜ່ນກະຕັນຍູ. ຄວນອອກແບບໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມກວ້າງແລະຄວາມສູງຂອງບ່າເພື່ອໃຫ້ ເໝາະ ກັບປີ້ງ. ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພຂອງການ ນຳ ໃຊ້ ສະນັ້ນ, ບ່າໄຫລ່ (ຮູບຊົງ L) ຕ້ອງຖືກວາງດ້ວຍເຫຼັກມຸມກ່ອນທີ່ຈະເທຄອນກຣີດ. ອອກຈາກຄວາມສູງຂອງລາວ 25-30mm. (ຂື້ນກັບປະເພດຂອງການກະຕັນຍູ) ເພື່ອໃຫ້ກະຕັນຍູທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບພື້ນ ຢ່າສະດຸດລົ້ມເທິງລົດເຂັນຫລືຄົນຍ່າງຜ່ານ ຄວາມກວ້າງຂອງບ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະຕັນຍູ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມໃສ່ແຕ່ລະຂ້າງ 3-5 ມມ, ລວມທັງສອງດ້ານແມ່ນ 6-10 ມມ. ບໍ່ ແໜ້ນ ເກີນໄປຫລືວ່າງເກີນໄປ

ວົງຢືມຂອງເຫຼັກ rust-proof welded ເຫຼັກຮູ້ບຸນຄຸນ ຜະລິດຕະພັນພິເສດພິເສດ | ຂະ ໜາດ ພິເສດຂະ ໜາດ ທີ່ເຮັດດ້ວຍ ຄຳ ສັ່ງຈາກການຖອກ ທາດເຫຼັກຈາກເຫຼັກ ກາກບອນ . ປົກກະຕິແລ້ວມີຫຸ້ນພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັນທີ. ສຳ ລັບຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ, ຄວາມກວ້າງ 25cm ແລະ 30cm. ຍາວ 1 ແມັດ, ແຕ່ ສຳ ລັບຂະ ໜາດ ພິເສດນອກ ເໜືອ ຈາກມາດຕະຖານ, ບໍລິສັດຢາກສະ ເໜີ ລາຄາຕາມການອອກແບບເດີມເຊັ່ນ: ຂະ ໜາດ 35x100cm, 40x100cm, 45x100cm, ເຖິງຂະ ໜາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂະ ໜາດ 85x100cm, 90x100cm., 95x100cm, 100x, 100cm ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງຂະ ໜາດ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຍາວ, ຄວາມ ໜາ, ແຜ່ນເຫຼັກ. ຄວາມສູງຂອງແຜ່ນເຫຼັກ ຮູຂຸມຂົນ ເຊິ່ງມີຫລາກຫລາຍຊະນິດໃຫ້ທ່ານເລືອກ ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້

* ລາຄາແມ່ນ ນຳ ສະ ເໜີ ຢູ່ຂ້າງເທິງໃນຕາຕະລາງ. ບໍ່ລວມຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ແລະການຂົນສົ່ງ (ແມ່ນລາຄາທີ່ໂຮງງານເລືອກເອົາ)
** ມັນໃຊ້ເວລາ 15-21 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນຝາກ 50% ແລະເຊັນອະນຸມັດ ສຳ ລັບແຕ້ມ ຄຳ ສັ່ງຜະລິດ.

ຕາຕະລາງລາຄາ 2/2: ວົງຢືມ ສຳ ລັບການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກທີ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍການເຄືອບປ້ອງກັນ ຜະລິດເພື່ອສັ່ງຂະ ໜາດ ພິເສດ | Made-to-Order Size: 70x100cm .- 100x100cm.

ເລີ່ມຈາກຂະ ໜາດ ຄວາມກວ້າງ x ຍາວ -> 70 x 100 ຊມ .. ຈົນເຖິງ .. 100 x 100 ຊມ.

* ລາຄາແມ່ນ ນຳ ສະ ເໜີ ຢູ່ຂ້າງເທິງໃນຕາຕະລາງ. ຍົກເວັ້ນພາສີ (ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ) ແລະການຂົນສົ່ງ (ລາຄາສິນຄ້າຢູ່ໂຮງງານ)
** ການຜະລິດໃຊ້ເວລາ 15 -21 ມື້ເຮັດວຽກຫລັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນຝາກ 50% ແລະເຊັນໃບອະນຸຍາດລົງນາມເພື່ອສັ່ງແຕ້ມແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດ. ຄວາມກະຕັນຍູສະແຕນເລດ ເຮັດເພື່ອໃຫ້ມີຂະ ໜາດ ພິເສດ 1) ຖ້າຄວາມສູງແລະຄວາມ ໜາ ຂອງຮູຄືກັນກັບຕາຕະລາງ ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄວາມກວ້າງຫລືຄວາມຍາວ, ລູກຄ້າສາມາດຄິດໄລ່ລາຄາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທັນທີ ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາຕໍ່ຕາແມັດ ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ຈາກນັ້ນຄູນພື້ນທີ່ປີ້ງບ່ອນທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ 2) ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປີ້ງຕື່ມ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ການກະຕັນຍູທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງ, ການເທດສະ ໜາ ແບບເຈາະຈົງ, ການເຈາະເຫລັກສະແຕນເລດ, ກະບອກອາລູມີນຽມ, ແຜ່ນສະແຕນເລດ. ກະລຸນາສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ. ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງອີເມວ ເພື່ອກວດສອບອີກຄັ້ງ

3) ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຜະລິດເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລໍກເຊື່ອມແລະໃຊ້ແຜ່ນໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ ໝ້ຽງ 15-21 ວັນ: ຜະລິດເພື່ອສັ່ງໃຫ້ເຫລໍກຊຸບຮ້ອນພາຍໃນສອງສາມອາທິດ

ເພື່ອຜະລິດແຜ່ນເຫຼັກເຫຼັກຂະ ໜາດ ເຫຼັກຂະ ໜາດ / ເຫຼັກເຫຼັກຂະ ໜາດ ພິເສດຜະລິດ – ຜະລິດ – ຜະລິດ ເພື່ອຜະລິດແຜ່ນເຫຼັກເຫຼັກຂະ ໜາດ ເຫຼັກກ ່ວາຄວາມຍາວ x ລວງກວ້າງ. ຂອງແຜ່ນ sieve ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ສາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບ “ຄວາມ ໜາ”, “ລວງສູງ”, “ຂຸມ” ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ຄວາມກວ້າງ x ຍາວ (ຂະ ໜາດ ຂອງຄວາມກະຕັນຍູເຊັ່ນ: ຂະ ໜາດ 25x100cm, 30x100cm) 2) ຄວາມ ໜາ ຂອງ ເຫຼັກ (ຈຳ ນວນເຫລັກແຜ່ນຖືກ ນຳ ໃຊ້ຈັກ 1 ມມ 3 ມມຫລື 3mm (ສູງ 6 ມມ, 7 ມມ. ແລະອື່ນໆ) 3) ສູງ (ສູງ Bar) (ຕ້ອງການແຜ່ນເຫຼັກສູງຈາກພື້ນເຖິງບ່າ 25mm ຫຼື 50 ມມຫຼືສູງ 75 ຫຼືສູງ 100 ມມ.) 4) ຂຸມ (ຂະ ໜາດ ຂອງຕາ ໜ່າງ)

(ຂະ ໜາດ ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 3x10cm ຫຼື 4x10cm. ຫຼື 5x10cm. ຫຼືອື່ນໆ.) ແບບຟອມການຜະລິດ. ການຜະລິດເຫຼັກກ້າຂະ ໜາດ ພິເສດເພື່ອຜະລິດຕາມ ຄຳ ສັ່ງ 1) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແບບຟອມ ຄຳ ສັ່ງການຜະລິດທີ່ຄົບຖ້ວນ, ທາງບໍລິສັດຈະກວດສອບລາຄາເຫລັກໃນປະຈຸບັນ. ແລະສະເຫນີລາຄາທັນທີ ເມື່ອລູກຄ້າເຫັນດີໃນການຜະລິດເງິນຝາກ 50%, ບໍລິສັດຈະສົ່ງຮູບແຕ້ມເພື່ອຂໍອະນຸມັດ. 2) ໃບສັ່ງຜະລິດ (ແຕ້ມ) ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເພື່ອກວດກາແລະຢັ້ງຢືນ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການ , 3) ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປໃນແບບຟອມຂ້າງເທິງເພື່ອດາວໂຫລດແບບຟອມສັ່ງຊື້, ການຜະລິດເຫລັກເຫຼັກພິເສດ. ແລະຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລະສົ່ງຜ່ານ Line: @iCHANCON ເພື່ອຂໍການປະເມີນລາຄາກ່ອນທີ່ຈະ ສຳ ເລັດການສັ່ງຊື້

4) ໃນກໍລະນີທີ່ມີ ຄຳ ສັ່ງຂະ ໜາດ ພິເສດ ໃກ້ກັບຕາຕະລາງການຜະລິດຂອງການກະຕັນຍູເຫຼັກເຫຼັກພິເສດ ທ່ານສາມາດກວດສອບລາຄາໄດ້. ແລະຫຼາຍກ່ວາ 400 ສະເພາະເຈາະຈົງເຫຼັກກ້າໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂະ ໜາດ 35x100cm. ຈົນກ່ວາ 100x100cm.

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກ Shancon (ມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມໂລຫະແລະຄວາມ ໜາ ຂອງແຜ່ນ) 1. ເຄື່ອງ ສຳ ເລັດຮູບເຫຼັກກັບການຈັດສົ່ງຂອງບໍລິສັດ. ມີຄວາມກວ້າງມາດຕະຖານ 2 ຂະ ໜາດ 25 cm ແລະ 30 cm ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການຂະ ໜາດ 50x100cm. ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫລືວາງສອງຂະ ໜາດ 25cm ຮ່ວມກັນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂະ ໜາດ ຂະ ໜາດ 100×100 ຊັງຕີແມັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແຜ່ນເຊື່ອມ 4 ຂະ ໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 25 ຊັງຕີແມັດຫລືໃນກໍລະນີ 60×100 ຊມ. ຫລືຂະ ໜາດ 100×120 ຊມ. ຍັງສາມາດໃຊ້ປະກອບໄດ້ຈາກຂະ ໜາດ 30×100 ຊັງຕີແມັດ . ແມ່ນ 3 ມມ, ແລະ 5 ມມ, ຄວາມ ໜາ ຂອງແຜ່ນເຫຼັກ 3mm. ຖືກອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ ໜ້ອຍ ກ່ວາລົດຍົກ. ໃນກໍລະນີທີ່ມັນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ລົດບັນທຸກ, ຈາກລົດບັນທຸກຂະ ໜາດ 6 ລໍ້, ສິບລໍ້ຈົນຮອດລົດພ່ວງໃຫຍ່. ການ ນຳ ໃຊ້ຄວາມ ໜາ 5mm ດີກວ່າເພາະມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນຮູນ້ອຍແລະ ໜາ, ມັນສາມາດຮັບໄດ້ສູງກວ່າ 12,5 ໂຕນ.

3. ເຫລັກຫຸ້ມເປັນເຫຼັກ ຜະລິດໂດຍເຫຼັກບິດ, ຄວາມ ໜາ Twisted Rod ຂະ ໜາດ 6-8mm ເພື່ອຜະສົມແຜ່ນເຫຼັກຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ. ແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການລ່ອຍໃນຮ່າງກາຍ ຈຸດທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນການເຊື່ອມໂລຫະເປັນເອກະພາບຂອງເຫຼັກແບນແບນໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງແມ່ນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າເຖິງເຫຼັກເຫລັກທີ່ເປັນເອກະພາບ. (ກະລຸນາກວດເບິ່ງວຽກງານການເຊື່ອມໂລຫະເມື່ອທຽບກັບແຮງງານຂອງຜູ້ເຮັດວຽກການເຊື່ອມໂລຫະ) ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງພິສູດກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. ພິຈາລະນາ ຂະ ໜາດ ຂອງຂຸມນ້ອຍແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນປອມຢູ່ໃນທຸກດ້ານ. ແຜ່ນສັງກະສີເຮັດວຽກ ໜາ ກວ່າ 75 ໄມຄອນຕາມມາດຕະຖານ. ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແຮງແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແຜ່ນບາງໆແລະເຄືອບສີ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງພ້ອມທີ່ຈະຂາຍຂອງ Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Stock ກຽມພ້ອມຮັບ – ສົ່ງທັນທີ. ເຫລັກເຊື່ອມໂລຫະ, ຂະ ໜາດ 25×100 ຊຕມແລະ 30×100 ຊມ.

ຂະ ໜາດ ທໍ່ນໍ້າຂະ ໜາດ 25×100 ຊຕມແລະ 30×100 ຊມຖືວ່າເປັນຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ. ວ່າບໍລິສັດມີຫຸ້ນ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຜະລິດ ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການເຮັດເຫຼັກຮ້ອນ, Dip Galvanized Steel Grating, ລູກຄ້າຍັງສາມາດເລືອກຜະລິດຕະພັນຫລາກຫລາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຂື້ນກັບການ ນຳ ໃຊ້ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການ ຈຳ ຫນ່າຍເນື້ອທີ່ເຫືອກຂອງ ABS Overflow, GS Overflow Swingming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating ແລະ FRP ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຜະລິດທີ່ຊ່ຽວຊານໃນທຸກປະເພດຂອງເຄື່ອງເຈາະລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປະກອບດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ stairs, handrails, grates ລະບາຍ. ທາງຍ່າງກະຕັນຍູ ຝາປິດ Manhole ເໝາະ ສຳ ລັບເຮືອນຄົວ, ໂຮງອາຫານ, ໂຮງງານ, ສູນການຄ້າ, ຕະຫລາດສົດ, ສະລອຍ ນຳ ້, ໜອງ ປາ, ທາງຍ່າງສູງ, ແລະອື່ນໆ.

ເຕົາລີດເຕົາລີດ ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ Dip Galvanized Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນໄດເຫຼັກ. ມີດັງຕໍ່ຂັ້ນໄດຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ ມີພື້ນຖານຢູ່ດ້ານຂ້າງ, ສາມາດປັບ, ແກ້ໄຂໄດ້.

ເຕົາເຫລັກສະແຕນເລດ ແລະປົກດັງດັງຂັ້ນໄດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລຽບດ້ວຍຮູບແບບຮອຍຕີນຂອງຈານ ມີພື້ນຂ້າງຂ້າງທີ່ແຕກແຍກ ສຳ ລັບລະດັບ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ກັບພື້ນຖານຂອງໂຄງສ້າງຂອງບັນໄດໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະ. ຮ້ອນ Dip Galvanized Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating # Steel ເຫຼັກ # ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ #SteelGrating

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ພ້ອມປຸ່ມຈັບລັອກ

ອຸປະກອນຈອດເຮືອຕິດ Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating ກະເປົາເຫລໍກສະແຕນເລດ / ເຫຼັກທີ່ທົນທານຕໍ່ rust #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating # ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ຮ່າງກາຍ, ຄລິບ, ຄີບ, ປີ້ງ, ກະຕັນຍູ

ຄລິບລັອກ ສຳ ຮອງມີສອງປະເພດ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ SUS316 ແລະເຫຼັກກ້າຮ້ອນ Dip Galvanized ເພາະມັນຖືກອອກແບບມາໃຊ້ພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຜ່ນປິດລວດສະແຕນເລດຖືກໃຊ້ ສຳ ລັບແກ້ໄຂແຜ່ນກະບອກໃຍແກ້ວຫລືແຜ່ນສະແຕນເລດ. ສ່ວນກະແຈທີ່ເຮັດດ້ວຍສັງກະສີຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕິດແຜ່ນເຫຼັກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຕິດກັບດ້ານຮອງ. ເຊິ່ງສາມາດປັບລະດັບຂອງເສັ້ນແກ້ໄຂ ທັງສອງເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນ. ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າສາມາດເລືອກແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ກົງກັບຂຸມຕາ ໜ່າງ ແລະພື້ນທີ່ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຕິດຕັ້ງແຜ່ນກະດິງ ກະເປົາຫິ້ວ Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (ກະເປົາຕີນ) ມີ 2 ແບບກົດກະທັດຮັດ, ທັງເຫຼັກສະແຕນເລດ SUS316 ແລະເຫຼັກກ້າຮ້ອນ Dip Galvanized Steel.

 

ຄຸນລັກສະນະມາດຕະຖານ Chancon Welded Steel Bar

1. ທຸກປະເພດຂອງເຄື່ອງເຮັດນ້ ຳ ທີ່ກຽມພ້ອມແລ້ວ # ຮູ້ບຸນຄຸນ # ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ #SteelGrating ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປະກອບມີຂັ້ນໄດປ້ອງກັນ, ລວດລາຍມື, ລະບາຍເຄື່ອງກອງ. ທາງຍ່າງກະຕັນຍູ ຝາປິດລະບາຍ

2. # ກະຕັນຍູກະຕັນຍູ # ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກ # ຄວາມກະຕັນຍູດ້ານການລະບາຍ #SteelGrating ການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຜະລິດຈາກວັດສະດຸເຫຼັກມາດຕະຖານ TIS, ຕັດເຫຼັກແລະປະກອບຊຸບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະທີມງານຜູ້ຜະລິດເຫລັກກ້າແບບມືອາຊີບຫລາຍກວ່າ 20 ປີ

3. ການເຈາະເຫຼັກກ້າຈາກບໍລິສັດ Shancon ການໃຊ້ກະແຈບິດ, ສະກູບໍ່ລື່ນ, ເຊື່ອມໂລຫະເປັນເອກະພາບກັນກັບບາແບນເຊື່ອມກັບລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງເປັນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຫລັກຫລອມເຫລັກ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງວຽກງານການເຊື່ອມໂລຫະເມື່ອທຽບກັບແຮງງານຄູ່ມື. ຮັບປະກັນວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ພິສູດກ່ອນຕັດສິນໃຈ ພິຈາລະນາ ຂະ ໜາດ ຂອງຂຸມນ້ອຍແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນປອມຢູ່ໃນທຸກດ້ານ. ແຜ່ນສັງກະສີເຮັດວຽກ ໜາ ກວ່າ 75 ໄມຄອນຕາມມາດຕະຖານ. ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແຮງແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ # ຮູ້ບຸນຄຸນ # ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ #SteelGrating

ລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະ 4.Automatic ຈົນກ່ວາການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2 / MIG, ເຊິ່ງເປັນການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າໃຫ້ກັບເຫລັກຫລອມເຫລັກ. ສ່ວນເຊື່ອມຂອງເຫລັກເຫລັກແມ່ນລຽບແລະສວຍງາມ. ແລະເອົາໃຈໃສ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານກວ່າການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກທົ່ວໄປ

5. ອອກແບບໃຫ້ວາງເສົາເຫຼັກແລະກອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ. ໃຊ້ວັດສະດຸ ໜ້ອຍ ແລະນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດ ນີ້ຮັບປະກັນວ່າທັງການເຊື່ອມໂລຫະແລະໂຄງສ້າງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສອດຄ່ອງກັນ

6. ການເຄືອບດ້ວຍວິທີການເຮັດດ້ວຍໄຟເຍື່ອຮ້ອນ, ຄວາມ ໜາ ບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 75 ໄມຄອນອີງຕາມ ASTM A123, ASTM B6 (ບໍ່ໃຊ້ວິທີການສີດພົ່ນ / ສີຂັດ ຄ້າຍຄືຮ້ານອາຫານເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສາມາດເຊື່ອມໄດ້ງ່າຍກ່ວາແຜ່ນ HDG)

7. ລະບາຍນ້ ຳ ຂະ ໜາດ 25×100 ຊມແລະ 30×100 ຊມ. ຖືວ່າເປັນຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ. ວ່າບໍລິສັດມີຫຸ້ນ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຜະລິດ ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການເຮັດເຫຼັກຮ້ອນ, Dip Galvanized Steel Grating, ລູກຄ້າຍັງສາມາດເລືອກໄດ້ຈາກຫລາກຫລາຍວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງວັດສະດຸເຈາະຈົມ. ມັນຂື້ນກັບການ ນຳ ໃຊ້ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການ ຈຳ ຫນ່າຍເນື້ອທີ່ເຫືອກຂອງ ABS Overflow, GS Overflow Swingming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating ແລະ FRP ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຜະລິດທີ່ຊ່ຽວຊານໃນທຸກປະເພດຂອງເຄື່ອງເຈາະລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປະກອບດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ ບັນໄດ, ມືຈັບ, ລະບາຍນ້ ຳ. ທາງຍ່າງກະຕັນຍູ ຝາປິດ Manhole ເໝາະ ສຳ ລັບເຮືອນຄົວ, ໂຮງອາຫານ, ໂຮງງານ, ສູນການຄ້າ, ຕະຫລາດສົດ, ສະລອຍນ້ ຳ, ໜອງ ປາ, ທາງຍ່າງສູງໃນສະ ໜາມ, ແລະອື່ນໆ.

# ຮູ້ບຸນຄຸນ #Steel ຮູ້ບຸນຄຸນ #Drainage ຮູ້ບຸນຄຸນ #SteelGrating

ສິນຄ້າພ້ອມສົ່ງ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ ການໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ, ບິດ rod ແມ່ນເຊື່ອມໂລຫະເປັນເອກະພາບກັນກັບແຖບແບນທີ່ມີລະບົບເຊື່ອມຕ້ານໄຟຟ້າ (ERW), ວິທີການເຊື່ອມໂລຫະໂດຍວິທີການບີບອັດ (ກົດປຸ່ມ) ເຫຼັກບິດທີ່ມີທາດເຫຼັກ (ແບນແບນ) ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຜ່ານກະແສ ໄຟຟ້າແມ່ນຂ້າມຜ່ານແຖບບິດແລະທາດເຫລັກ. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ຂອບຂອງເຫລໍກໄຟແດງໃນອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 1200 C ແລະ 1400C (2200F ເຖິງ 2600F) ໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າ (arc) ການເປັນເອກະພາບ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຜະລິດເປັນຊິ້ນວຽກຂອງຂະ ໜາດ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ

ວິທີປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກເຫຼັກ
ຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກເຫຼັກ ຫຼືກະຕັນຍູເຫຼັກເຫຼັກ ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມກະຕັນຍູເຫຼັກຈາກການລອກ. ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ ຂະຫຍາຍອາຍຸການບໍລິການຂອງເຫລັກກ້າ ມີຫຼາຍວິທີການໃນການວາງແຜ່ນ. ຢູ່ປະເທດໄທມີສອງ
ຊະນິດ ທີ່ນິຍົມໃຊ້ ກັນຄື: 1. ເຮັດດ້ວຍກະດາດກະດາດຮ້ອນຫລືຮ້ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະປະສົມ. ແມ່ນການຈຸ່ມທາດເຫຼັກລົງໃນຫ້ອງອາບນ້ ຳ ສັງກະສີທີ່ລະລາຍ. ແຜ່ນປະເພດນີ້ ເໝາະ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານສູງ, ເຮັດວຽກກາງແຈ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດແລະເປັນດ່າງ, ມີແຜ່ນ ໜາ ເຖິງ 65-300 ໄມ
ໂຄ. ແມ່ນ electro galvanized ແຜ່ນປະເພດນີ້ ເໝາະ ສຳ ລັບໃຊ້ໃນເຮືອນ. ຫຼືອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສຳ ຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດ ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນແມ່ນ 5-10 ໄມຄອນ . ຄວນເລືອກໃຫ້ໃຊ້. ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1. ສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນພາຍໃນອາຄານຫລືນອກອາຄານ ຖັດຈາກທະເລ? ຫຼືຢູ່ໃນໂຮງງານທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດແລະເປັນດ່າງ ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ໃຊ້ Hot dipped Galvanized ເພາະມັນທົນທານກວ່າ. ອາຍຸຍືນກວ່າ
2. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອອກແບບ (ຂໍ້ມູນສະເພາະ) ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ອອກແບບຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າວິທີການເຮັດໂລຫະປະດັບແມ່ນຫຍັງ, ແຜ່ນ ໜາ. ຖ້າຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ລະອຽດ ຂໍໃຫ້ນັກອອກແບບກ່ອນຕັດສິນໃຈໃຊ້ວິທີການຕັດແຜ່ນ.
3. ຂະ ໜາດ ຂອງຊິ້ນວຽກ ຄວນກວດສອບກັບໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອ ກຳ ນົດວ່າຊິ້ນສ່ວນຂອງວຽກງານໃຫຍ່ປານໃດ. ເພາະວ່າແຕ່ລະໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນ ແຜ່ນມີຂະ ໜາດ ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໃສ່ແຜ່ນ
ຂໍ້ຄວນລະວັງຖ້າມີການເຊື່ອມໂລຫະ ຊິ້ນສ່ວນການເຮັດວຽກຄວນເຮັດໃຫ້ ສຳ ເລັດກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ແຜ່ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຊື່ອມໂລຫະຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ເປັນແຜ່ນເປັນຈຸດສີ ດຳ. ແລະອາດເປັນສາເຫດຂອງການເກີດລູກໃກ້ຊິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຮັດວຽກກ່ອນການປະກອບແລະຕິດຕັ້ງ, ແນະ ນຳ ໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນສີສັງກະສີຢູ່ຈຸດເຊື່ອມໂລຫະແລະຈຸດທີ່ມືດເພື່ອປົກປິດ. ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສີເບິ່ງມີຄວາມກົມກຽວແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການໃກ້ຊິດ

ວົງຢືມ, ການຕັດດັງ, ການຕັດແຈ, ແຜງຕັດ, ຝາປົກ ຜ້າປູພື້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນລອກແບບແກ້ວ | ລວດລາຍທີ່ໃຊ້ໃນກະດານກາງແຈ້ງ / ຂັ້ນໄດທີ່ໃຊ້ຂັ້ນໄດ ສຳ ລັບໃສ່ຝາປິດ

ວິທີການຕິດຕັ້ງບ່າໄຫ້ມຸມໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບຂະ ໜາດ ຂອງ Drainage Grate ອອກແບບ L-Angle ແລະຂອບຂະ ໜາດວິທີການໃນການຮັກສາຄວາມກວ້າງຂອງມຸມບ່າໄຫລ່ ຄວນອອກແບບໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມກວ້າງແລະຄວາມສູງຂອງບ່າເພື່ອໃຫ້ ເໝາະ ກັບປີ້ງ. ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພຂອງການ ນຳ ໃຊ້ ການຕິດຕັ້ງທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ, ການຮອງຮັບບ່າໄຫລ່ຕ້ອງກວ້າງແລະສູງພໍທີ່ຈະພໍດີກັບການລະບາຍນ້ ຳ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ເຫລັກແລະເຫລັກປະສົມພລາສຕິກມີສອງຂະ ໜາດ ຄື: ຂະ ໜາດ 25 ຊມ, ກວ້າງແລະ 30cm. ປ່ອຍຄວາມສູງປະມານ 25-30 ມມ. (ຂື້ນກັບປະເພດຂອງການກະຕັນຍູ) ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຕັນຍູຖືກວາງໄວ້ເທິງມັນສະ ເໝີ ຢູ່ເທິງພື້ນ. ຢ່າສະດຸດລົ້ມເທິງລົດເຂັນຫລືຄົນຍ່າງຜ່ານ ສຳ ລັບຄວາມກວ້າງຂອງບ່າ, ເມື່ອຖືກວັດແທກ, ຕ້ອງປ່ອຍເງິນອຸດ ໜູນ 6-10 ມມ, ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ຄວາມກວ້າງຂອງບ່າຍອມຮັບແຜ່ນກະຕັນຍູ. ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມໃສ່ແຕ່ລະຂ້າງ 3-5 ມມ, ລວມທັງສອງດ້ານແມ່ນ 6-10 ມມ. ບໍ່ ແໜ້ນ ເກີນໄປຫລືວ່າງເກີນໄປ, Ex-1

ໃນກໍລະນີຂອງການນໍາໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຄວາມກວ້າງ 25cm. ຕ້ອງກຽມບ່າເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 ໃນກໍລະນີຂອງການນໍາໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ width 30cm. ຕ້ອງກຽມບ່າກັບຖືສໍາລັບ = 30.5-31.0 cm.

ງານວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ ທາດເຫຼັກມຸມ. ສະຫນັບສະຫນູນການລະບາຍນ້ໍາ , ຄວາມສູງທີ່ເຫມາະສົມຂອງທາດເຫຼັກມຸມ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຕັນຍູບໍ່ຕ່ ຳ ຫລືສູງກວ່າລະດັບພື້ນເຮືອນ ບໍ່ສະດຸດ, ບໍ່ມີສຽງດັງ ການໃຊ້ທາດເຫຼັກໃນມຸມເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເອົາລົງໄວ້ກ່ອນຖອກຊີມັງ ໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມສູງກະຕັນຍູ ປົກກະຕິແລ້ວເຫລັກມຸມສູງປະມານ 25-30 ມມ (ລ້າງອອກຫລື L ໃນ) ຄວາມສູງຂອງມຸມຂອງທາດເຫຼັກຄວນຈະເທົ່າກັບຄວາມສູງຂອງຂີງທີ່ຄວນວາງ. ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຕັນຍູຖືກວາງໃສ່ມັນສະເຫມີເຫມາະກັບພື້ນເຮືອນ. ຢ່າສະດຸດລົ້ມໃນເວລາທີ່ລົດເຂັນຫລືຄົນຍ່າງຜ່ານ ຄວາມກວ້າງທີ່ ເໝາະ ສົມຂອງທາດເຫຼັກມຸມ. ເພື່ອວ່າປີ້ງໄຟບໍ່ສາມາດຖືກວາງໄວ້ ແໜ້ນ ຫຼືລົ້ມລົງໃນຖານະເປັນຄວາມກວ້າງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງບ່າ, ໃນເວລາທີ່ການວັດແທກ, ຕ້ອງອອກຈາກຄວາມກະຕັນຍູຄວາມກວ້າງ 5-10 ມມ. ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ແຕ່ລະຂ້າງປະມານ 3-5 ມມ, 2 ແມ່ນຂ້າງ 6-10 ມມ.

ຂັ້ນຕອນທີຂັ້ນຕອນວິທີການຕິດຕັ້ງບ່ອນນັ່ງເຫຼັກຕາ ໜ່າງ ເຫຼັກ ສຳ ລັບລະບາຍນ້ ຳ ມັນເຫຼັກ.

ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານຄວາມກະຕັນຍູ, ເຮັດດ້ວຍເຫລໍກເຫລໍກຊຸບຮ້ອນ, ໄດ້ ສຳ ເລັດຮູບແບບໂລຫະພິເສດ (ລາຄາຂອງຮ້ອນ Dip Galvanized Steel Grating) ລາຄາຂອງຮ້ອນ Dip Galvanized Steel Grating ສຳ ລັບ ລຳ ໄສ້ ຊັ້ນສູງ walkway ຟປະເພດເຫລັກຂະ ໜາດ ປະເພດພິເສດ (ໃບສັ່ງຜະລິດ, ລະບາຍນ້ ຳ ຢ່າງລະອຽດ, ເພີ່ມປີກ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມສູງ, ເຈາະຮູເພື່ອສັ່ງ ພື້ນຜິວຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ, ຮອຍຈັບ, ຄຳ ສັ່ງສອນ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມກວ້າງພິເສດ, ແລະອື່ນໆ) Hot Dip Galvanized Welded Bar Carbon Steel Steel Grating ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄວາມຍາວຂະ ໜາດ x x: 35 x 100 cm .. ຈົນກ່ວາ .. 100 x 100 cm.

ການຕໍ່ຕ້ານຂັ້ນໄດເລື່ອນຂັ້ນໄດ ໜ້າ ປົກຝາເຫຼັກຂັ້ນໄດເຫຼັກ ມີດັງຕໍ່ຂັ້ນໄດຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ ມີພື້ນຖານຢູ່ດ້ານຂ້າງ, ສາມາດປັບ, ແກ້ໄຂໄດ້

ປະຕິວັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ລົ້ນເຫຼືອຮອບແບບເກົ່າຂອງສະລອຍນໍ້າ. ດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູເດັກພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຢາງຍາກພິເສດ, ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານຫຼາຍ.
# The ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຂອງ grating ຮູ້ບຸນຄຸນ # ທົດແທນການອອກແບບເດີມຂອງການລະບາຍນ້ ຳ ທີ່ລົ້ນກະຕັນຍູຮອບສະລອຍນ້ ຳ #Plastic SwimmingPool Overflow Drainage Grating

ການລະບາຍອາຊີບຮູ້ບຸນຄຸນ ຜ້າຄຸມ Manhole, ຝາປິດ manhole, ບໍລິສັດ Chancon ສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງການບໍລິການຢູ່ໃນລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງ ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole, Sump Caps, ທໍ່ Caps, ການປົກຫຸ້ມຂອງກະແສໄຟເດນ, Steel FRP Grating ຫຸ້ມ Manhole Covers. ຄວາມຊັບຊ້ອນໃນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ເພາະສະນັ້ນ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງ ສຳ ອາງ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາທຸກປະເພດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ມັນເລີ່ມຈາກຂັ້ນຕອນ ທຳ ອິດໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ການພັດທະນາວັດຖຸເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ໂດຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ເພື່ອເຂົ້າໃກ້ ‘ສົມບູນ’ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ #

ການກະຕັນຍູຜູ້ຂາຍດີທີ່ສຸດ: ປະເພດກະແລັມ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂາຍດີທີ່ສຸດ *** ປະເພດກະແລັມ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຖືກຈັດປະເພດ. ຈັດຮຽງຕາມລາຄາຈາກລະດັບຕໍ່າຫາສູງ | ວົງຢືມ, ວົງຢືມຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ‘(ການຈັດລຽງລາຄາ) *** ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທິງແມ່ນເງິນບາດ / ມ || ຮັບປະກັນ 1 ປີ, ຮັບປະກັນ FRP grating 3-10 ປີ.

Chancon Manhole Cover Grating Manhole Cover Grating

CHANCON ຜະລິດພັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ Catalog
ຜະລິດຕະພັນ grille ຕູ Peggy ຫນອງກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະ. ທຸລະກິດ Channel # Channel ເຊື່ອມຕໍ່ ສູນປີ້ງແລ້ວມີຫນອງໄຫຼອອກ. ມີຫລາກຫລາຍວັດສະດຸແລະການອອກແບບ. ການຄັດເລືອກທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄຸນນະພາບຂອງ ຄຳ Class #Manhole Cover # Overflow Grating Specialist

1-8 Gully Grating : ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ໃສ່ກັບດັກກ້ອນຫີນໃສ່ຂ້າງທາງຍ່າງ

9-11 Cover Manhole : ຝາປິດ Manhole, ຝາ manhole . ຝາປິດ Manhole, ທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ

12-17 ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ : ແຜ່ນ ລັອກ Pegboard ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ໜ້າ ດິນປົກ ໜ້າ ທໍ່ PipeShelf … ຜະລິດຕະພັນ GratingThai ຜະລິດແຜ່ນພັບດາວໂຫລດ …

ການອ້າງອີງຂອງໂຄງການ |
ຕົວຢ່າງຂອງ ລູກຄ້າການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າ ແນວຄວາມຄິດການສະ ໝັກ

ວິທີການຊື້ ເຄື່ອງປອກເປືອກພາດສະຕິກ PP ສຳ ເລັດຮູບເຫຼັກ ສຳ ເລັດຮູບເຫຼັກ ສຳ ເລັດຮູບ ກະຈົກແກ້ວ Fiber ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole, ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole, manhole ການລະບາຍ Pegboard ເຮັກ ປົກປິດດັງຂັ້ນໄດຕ້ານຄວາມຜິດພາດ, ເງົາງາມ ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ຂັ້ນໄດສະທ້ອນ

ລອຍນ້ໍາລົ້ນປາ PP Plastic Grating, PP Plastic Grating, Plastic Overflow ບາຍນ້ໍາອ້ອມຂ້າງສໍາເລັດຮູບລອຍນ້ໍາ Rim | Welded Steel Grating, ຮ້ອນອາບນ້ໍອາບນ້ໍສັງກະສີ, ສັງກະສີ Welded Bar Carbon Steel Grating | Modern Stainless Linear ອາບນ້ໍາຊັ້ນບາຍນ້ໍາສໍາເລັດຮູບສະແຕນເລດເດັກ grating ຮູ້ບຸນຄຸນ ທໍ່ລະບາຍຊັ້ນໃນສະແຕນເລດ | ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍ ແກ້ວເຮັດດ້ວຍແກ້ວ, ໃຍແກ້ວນໍາແສງ GFRP ເກີນ ກຳ ລັງ | GS Swimming Pool Spa Overflow Grating, Prefabricated Drain Grating ກວມເອົາແຜ່ນທີ່ປີ້ງໄຫຼລົງໃນສະລອຍນ້ ຳ ແຄມຂອງ | Scupper curbed Handles, Drainage, Waste sieve trap footpath តាមແຄມໃບທາງຂ້າງ | ກະດານແສງສະຫວ່າງຕູ້ປາ Egg Crate Grille Diffuser Divider ອອກແບບຕູ້ປາສວຍງາມ ||| Fiberglass Manhole ປົກ, FRP Fiberglass Manhole COVER, ຍົກຂຶ້ນມາຊັ້ນ Mat | ຫນຽວ Iron Sewer Manhole ປົກ | FRP fiberglass ເພັດເຫລໍກແຜ່ນ Covered Grating, ກວມເອົາທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ການປົກຫຸ້ມຂອງ sump, ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole. Fiberglass ແຜ່ນທາງຍ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງ, ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງ. ||| Pegboard, Hooks ອຸປະກອນເສີມ, Pegboard, ແຜ່ນເຫຼັກ perforated, ເຄື່ອງມືຫ້ອຍ. , ສຽງ, ສາຍລວດ, ກະດານເຊື່ອມ | Anti Slip GFRP Stair Tread Nosing Step ຝາປິດ, ແຜ່ນບໍ່ຢູ່ນອກກາງແຈ້ງ, ແຜ່ນຢາງຂັ້ນໄດ , ຝາປິດພື້ນ , ກະ ຈົກເສັ້ນໄຍ ຕ້ານ ຄວາມຜິດພາດພຽງ | Clip Saddle Clamp Lock Grating, Fastenal Fastener Lock Bar Steel Grating, clip clip lock grating plate grating phaj | ທໍ່ເຊື່ອມ. ຜະລິດຕະພັນທໍ່ເຫຼັກ, ຂໍ້ຕໍ່ pvc #shelf #Furniture # ຊັ້ນວາງຝາ, ຝາຜະ ໜັງ, ຕົບແຕ່ງເຮືອນ # ມຸມວາງຝາຜະ ໜັງ #BracketCraftIndustrialDecorationFurniture

CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-ภาษาอังกฤษ

Galvanized Steel Grating Cover
Metal Drainage Steel Grating Standard size steel drainage grating – made to order, special size and shape – grating, steps, patio #grating thai factory, manufacturer and supplier #Steel drain grate cover #Steel grating, manhole cover #Steel grate cover, manhole, drain #Steel grating #Steel grating #Pipe cover grate #Drain grate #Rust resistant galvanized welded steel grating #Steel Grating, Pipe Cap, #Grating #GalvanizingSteelGrating #StailessGrating #SteelBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGrating #GratingStairTreads #HdgWeldedSteelFlatBarGrating, GratingSteelBarPlaces

Chancon’s rust-proof welded steel plate Using a non-slip twist rod, welded homogeneous to flat bar steel with CO2 / MIG system, which is electric welding, making the molten steel homogeneous. Please check welding work for comparison with manual labor. Guaranteed quality work Both in strength The small hole size with the same standard welds at all points. As well as rust-proof zinc plating, thicker than 75 microns, making it stronger and more resistant to corrosion.Quotation of HDG.Welded Steel Flat Bar Grating . Rust resistant 1) Prices offered above. VAT and shipping are not included (the price is picked up at the factory) : Price shown excluded VAT and Delivery 2)

Width size The stock is ready for immediate delivery, which is 25cm. And 30cm. Length 1 meter. There are two types to choose from. That it is a model that needs to receive weight only by passersby Or let the car run through Because the hole and the thickness of the steel are different.

3) Custom-made sizes, such as adjusting only the height of the shoulder. Make the surface of the serration. Special length width You can see the introductory prices according to the table below. Or send details of specific production orders to Line @, Email on the website page

Prefabricated steel grating can withstand heavy loads for large vehicles. According to the standard width 25cm. And 30cm. In the model with a thickness of 5mm. Height 25mm. With a small hole of only 30mm. Suitable for drainage gutters. Factory finalist way With a trailer, large container or trailer can run through safely, for example, thickness 3mm. In the event that it is needed for load-bearing applications, from a six-wheel, ten-wheel truck to a large trailer. It is better to use a thickness of 5mm. Because it is designed to be smaller and thicker holes, it can handle higher than 12.5 tons.

 

Best-Seller HDG. Standard Size Steel Grating. Welded steel grating, finished with hot dip dipped, rust proof

Hotdip Galvanized Carbon Bar Steel Grating Using a non-slip twist rod, welded homogeneous to flat bar steel with CO2 / MIG system, which is electric welding, making the molten steel homogeneous. Please check welding work for comparison with manual labor. Guaranteed quality work, strength that Customers have to prove before making a decision. Considering The size of the small hole is the same standard. The welds are forged on all sides. Zinc plating work with a thickness of more than 75 microns as standard The strength and resistance to corrosion than
the general standard of drainage grating width of 25 cm and 30 cm , just prepare the design should accommodate a wide range from 25.5 to 26.0 cm or 30.5 to 31.0 cm to. Buy all types of grates and put them to use immediately.

Of HDG, the Feature. : Standard Grating the Size Steel’s steel grating plate welding galvanized steel products.

Steel Grating Model Light Duty VS Steel Grating Model Heavy Duty
Thick 3 High 25 Mesh 40×100 (mm) VS Thick 5 High 25 Mesh 30×100 (mm)
Click ! Download brochure Properties of Shancon’s rust-proof welded steel grating (Galvanized Steel Grating Cover. Drainage Specification) 1) Steel grating, finished drainage. Standard size, width 25cm. And 30cm. Length 1 meter, stock available for immediate delivery. In which each standard size There are two types to choose from. That it is a model that needs to receive weight only by passersby Or let the car run through Because the hole and the thickness of the steel are different 2)

Stronger homogeneous welding system By welding with automatic CO2 / MIG system, which is electric welding, the molten steel is homogeneous on all sides. The welded part of the steel grating is smooth and beautiful. And strong adhesion, more durable than general steel welding shops The key point is the homogeneous welding of the Flat bar (please check the welding work compared to the manual welding labor), guaranteeing the quality and strength that the customer has to prove before making a decision. Considering The small hole size has the same standard

3) Coating with Hot dip Galvanizing method, thickness not less than 75 microns. According to ASTM A123, ASTM B6 (not anti-rust paint, spray / paint Like a typical wrought iron salon Which makes the steel easier to corrode than HDG plating). Zinc plating work is thicker than standard. Making it stronger and more resistant to corrosion Some fast plating and coating of spray paint generally

4) design and production control to ensure healthy and safe. By designed to allow the placement of steel bars and the grid frame at the most appropriate distance Using less material and light weight While still being able to receive maximum strength Thus making sure that both welds And consistent strong structure Using twisted steel, Twisted Rod thickness 6-8mm to combine the steel sheet together. And designed to prevent slipping in.

5) Quality materials selection. Made of steel material TIS.Do not use steel grade B or below standard. Can check from full weight Steel cutting and assembling Grating with modern machines And a team of professional steel grating manufacturers from the factory directly steel grating manufacturers

6) Prefabricated steel grating can support large vehicles. According to the standard width 25cm. And 30cm. In the model with a thickness of 5mm. Height 25mm. With a small hole of only 30mm. Suitable for drainage gutters. Factory finalist way With a trailer, large container or trailer can run through safely, for example, thickness 3mm steel sheet. Designed to use less than a forklift load. In case of need for load-bearing work, from a six-wheel, ten-wheel truck to a large trailer. Should use a thickness of 5mm. Because it is designed to be smaller and thicker holes, it can accept higher loads than 12.5 tons.

7)Adjust the height of the shoulder to support the grid. Better than making a new sieve and waste your budget. In case the customer prepares the shoulder support higher than 25mm. It is not necessary to use a higher grid. Just use an iron to increase the lower shoulder height. Then use a sieve Model with steel thickness 5mm. Height 25mm. With a small hole of only 30mm. It is enough to handle the load of a large trailer. Save budget with a perfect design.

8) Ready-made grilles can be connected into different sizes. Prefabricated steel grating ready to be delivered by the company There are 2 standard widths at 25 cm and 30 cm in case the customer needs size 50x100cm. Can be applied to connect or place two 25cm together If you want to use size 100x100cm, you can use 4 sheets from 25 cm. Or in the case of 60x100cm. Or 100x120cm. Can also be used for assembly from 30x100cm.

9) Method for the width of the height of the shoulder angle to receive the grating plate Should be designed to accommodate the shoulder width and height to fit the grille. For strength and safety of use Therefore, the grating shoulder (L-shape) must be placed with angle steel before pouring concrete. Leaving his height 25-30mm. (Depending on the type of grating) so that the grate placed always fits on the floor Do not stumble on a wheelchair or passerby The width of the shoulder to receive the grating Must be added to each side 3-5mm. Total 2 sides is 6-10mm. To be able to place the sieve plate fit. Not too tight or too loose

Quotation of rust-proof welded steel grating Special custom made | the Special the Size the Made-To-Order from the Carbon Quotation ‘Grating Steel’s iron drainage. Usually there is a stock ready to receive immediately. For the standard size, width 25cm. And 30cm. Length 1 meter, but for special size other than standard, the company would like to offer price according to the original design, such as 35x100cm., 40x100cm, 45x100cm, up to the largest size 85x100cm, 90x100cm. , 95x100cm, 100x, 100cm. Customers can see the size, width, length, thickness, steel sheet. Steel plate height Grate hole Which has a wide variety to choose from According to the information in the table below as follows

* The prices are presented above in the table. Excluding VAT (VAT) and shipping (is the factory pick-up price)
** It takes 15-21 working days after receiving the 50% deposit and signing approval for the production order drawing.

Price table 2/2: Quotation for welded steel grating with anti-rust coating Made to order special size | Made-to-Order Size: 70x100cm. – 100x100cm.

Starting from size width x length -> 70 x 100 cm .. until .. 100 x 100 cm.

* The prices are presented above in the table. Excludes tax (VAT) and shipping (the price of goods at the factory)
** Production takes 15-21 working days after receiving 50% deposit and signed authorization form to order Drawing and instructions on how to order. manufacture Stainless steel grating Made to order special size 1) If the hole height and thickness are the same as in the table But different in width or length, customers can calculate the price themselves immediately Compared from price per square meter In the above table Then multiplying the grill area where customers need 2) If you want to grill more. In addition to tables such as non-slip grating, serrated serrations, stainless steel grating, aluminum grating, stamping plate Please ask more. By sending information by email To check again

3) It takes time to produce welded steel grating and apply electro-plating to prevent rust 15-21 days: Made to order hot dippped steel grating within a few weeks

Made-to-Order production of rust-proof welded steel grating / Steel Grating Special Size Made-to-Order Production How to order production of rust-proof welded steel grating special sizes other than width x length Of the sieve plate that the customer needs There are three additional information required for “Thickness”, “Height”, “Hole” as follows: 1) Width x Length (size of grating such as 25x100cm, 30x100cm) 2) Bar Thickness (how many steel sheets are used? Mill 3mm or 5mm or 6mm, 7mm. Etc.) 3) High (Bar High) (need steel plate height from floor to shoulder edge 25mm or 50mm or height 75 or height 100mm.) 4) Hole (Mesh Size)

(Hole size of the grid 3x10cm or 4x10cm. Or 5x10cm. Or etc.) Production order form. Steel Grating Special Size Made-to-Order Production 1) After receiving the complete production order form, the company will check the current steel price. And bid immediately When the customer agrees to produce a 50% deposit, the company will send the drawing for approval. 2) A detailed production order (Drawing) will be sent to the customer for inspection and confirmation. Before starting the process , 3) Please click on the form above to download the order form, producing special steel grating. And fill out the information completely and send via Line: @iCHANCON to request an estimate of the price before finalizing the order

4) In the event of a special size order Close to the production schedule of special steel grating You can check the price. And more than 400 steel grating specifications as in the table below Which starts from 35x100cm wide. Until 100x100cm.

Features of Shancon steel grating (Standard of welds and plating thickness) 1. Steel grating finished with delivery of the company. There are 2 standard widths at 25 cm and 30 cm in case the customer needs size 50x100cm. Can be applied to connect or place two 25cm together If you want to use size 100x100cm, you can use 4 welding sheets from 25 cm. Or in the case of 60x100cm. Or 100x120cm. Can also be used for assembly from 30x100cm. 2. Is 3mm. And 5mm. Thickness of steel sheet 3mm. Designed to use less than a forklift. In the event that it is needed for load-bearing applications, from a six-wheel, ten-wheel truck to a large trailer. It is better to use a thickness of 5mm. Because it is designed to be smaller and thicker holes, it can handle higher than 12.5 tons.

3. Welded steel grating Produced by twisted steel, Twisted Rod thickness 6-8mm to blend the steel sheet together for strength. And designed to prevent slipping in the body The key point is the homogeneous welding of flat bar steel by welding with CO2 / MIG system, which is electric welding to homogeneous molten steel. (Please check the welding work compared with the labor of welding workers) Guarantee the quality and strength that customers have to prove before making a decision. Considering The size of the small hole is the same standard. The welds are forged on all sides. Zinc plating work thicker than 75 microns as standard. Making it stronger and more resistant to corrosion Thin fast plating and painting coating

Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Stock ready to receive-deliver immediately. Welded steel grating, size 25×100 cm. And 30×100 cm.

The drain grate sizes 25×100 cm and 30×100 cm are considered standard sizes. That the company has stock, ready for customers to receive products immediately without waiting for production In addition to the Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also choose from a variety of different types of drain grating material. It depends on the application in each area such as ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating and FRP FibreGlass Grating, we are A manufacturer that specializes in all types of prefabricated standard drainage grates, consisting of anti-slip ladder, handrail, drainage grate. Walkway grate Manhole cover Suitable for kitchens, cafeterias, factories, shopping malls, fresh markets, swimming pools, fish ponds, elevated walkways, etc.

Hot Dip Galvanized Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating
grid iron staircase. With anti-slip stair nosing There is a base on the side, adjustable, fixed.

Stainless steel stair grating And cover the stair nose to prevent slippery with checker plate footprint pattern There is a perforated side base for leveling, can be fixed to the base of the stair structure without welding. Hot Dip Galvanized Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating # Steel Grating #Drainage grate #SteelGrating

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | With the lock handle hook

Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating Stainless steel / rust-resistant steel hook locks #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #Equipment, body, clip, lock, clamp, grating plate #Capper, adapter, hanger, receiver, hook, stretcher, grating panel

There are two types of grating lock clips, stainless steel SUS316 and Hot Dip Galvanized Steel because they are designed to use different areas. In most cases, stainless steel locking clips are used for fixing the fiberglass grating or stainless steel sheets. The zinc-plated lock section is designed to attach the steel grille plate to the bottom support. Which can adjust the level of the fixing line The two work similarly. Where customers can choose each type to match the mesh hole and the area they want to install the grating plate Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (foot lock) There are 2 types of grating locking clips, both Stainless Steel SUS316 and Hot Dip Galvanized Steel.ชChancon Welded Steel Bar Grating Standard Features

1. All types of ready-made drain grates are available. #Grating steel grating #Drainage grate #SteelGrating We are a manufacturer that specializes in standard drainage grates, consisting of anti-slip stairs, handrails, drain grates. Walkway grate Drain cover

2. # Grate grating # Steel grate # Drainage grate #SteelGrating Quality material selection Made from TIS standard steel material, steel cutting and assembling a sieve with modern machinery And a team of professional steel grating manufacturers over 20 years

3. Steel grating from Shancon Company Using a twist rod, non-slip screw, welded homogeneous with flat bar welded with CO2 / MIG system, which is electric welding, making the molten steel homogeneous. Please check the welding work compared to the manual labor. Guarantee quality work, strength that customers have to prove before making a decision. Considering The size of the small hole is the same standard. The welds are forged on all sides. Zinc plating work thicker than 75 microns as standard. Making it stronger and more resistant to corrosion #Steel grating #Drainage grate #SteelGrating

4.Automatic welding system until the fused weld is stronger homogeneous by welding with the CO2 / MIG system, which is electric welding, resulting in homogeneous molten steel The welded part of the steel grating is smooth and beautiful. And attaches stronger and more durable than general steel welding shops.

5. Design for placing steel bars and grating at the most appropriate distance. Using less material and light weight While still being able to receive maximum strength Thus ensuring that both the welds and the structure are strong and consistent.

6. Coating with Hot dip Galvanizing method, thickness not less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not using anti-rust paint spray / paint). Like a typical wrought iron salon Which makes the steel easier to corrode than HDG plating)

7. Drain grate sizes 25×100 cm. And 30×100 cm. Are considered standard sizes. That the company has stock, ready for customers to receive products immediately without waiting for production In addition to the Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also choose from a variety of different types of drain grating material. Depending on the application in each area such as ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating and FRP FibreGlass Grating, we are A manufacturer that specializes in all types of prefabricated standard drainage grates, consisting of anti-slip stairs, handrails, drainage grates. Walkway grate Manhole cover Suitable for kitchens, cafeterias, factories, shopping malls, fresh markets, swimming pools, fish ponds, elevated walkways in the field, etc.

#Steel grating #Steel grate #Drainage grate #SteelGrating

Stock available for delivery Standard production process Using a twist rod, a twist rod is welded homogeneously to a flat bar with the Electric Resistance Welding (ERW) system, a method of welding by means of pressing (pressing) the twisted steel into the flat steel (Flat Bar) and then passing the current. Electrical residue between the twisted bar and the flat iron The resistance to electric current makes the edges of the red-hot iron at temperatures between 1200 C and 1400C (2200F to 2600F) without arc (arc) homogenization. And then be produced as a work piece of the size that the customer wants

How to prevent rust Galvanized steel grating
Galvanized steel grating Or galvanized steel grating Its purpose is to protect the steel grating from rusting. Corrosion protection Extend the service life of the steel grating There are many methods of plating. In Thailand there are two popular
galvanizing types: 1. Hot dipped Galvanized or Hot dipped galvanized. Is to dip the iron into the molten zinc bath. This type of plating is suitable for applications requiring high durability, outdoor work, harsh environments, acid and alkaline environments, with a plating thickness of 65-300 microns. 2.
Electro plated Galvanized or zinc plating. Is electro galvanized This type of plating is suitable for indoor use. Or elements that are not exposed to extreme environmental conditions There is a thickness of 5-10 microns. How to choose a galvanizing method? Should be selected for use. There are things to consider:

1. environment Is inside the building or outside the building Next to the sea? Or in a factory with an acid and alkaline environment If in harsh environment, use Hot dipped Galvanized because it is more durable. Longer lifespan
2. Designer’s Requirements (Specification) The designer’s specifications should be checked before deciding which galvanizing method is, what kind of plating thickness. If the information is not detailed Ask the designer before deciding on the plating method.
3. Size of work piece Should check with the galvanizing plant to determine how large a work piece can be. Because each plating factory There are different size of the plating. Should be examined before sending to plating
Caution if welding must be assembled The work piece should be completed before being plated. Since the welding will cause the plated surface to burn into a black point. And may be the cause of a close birth However, if it is necessary to galvanize the workpiece before assembly and installation, it is recommended to use a completely zinc-plated paint at the welding point and a dark spot to cover it up. And also make colors look harmonious, including preventing the occurrence of close as well

How to install the angle iron shoulder to fit the size of the Drainage Grate Designing L-Angle and Grating Size

Method for the width of the height of the shoulder angle to support the grating Should be designed to accommodate the shoulder width and height to fit the grille. For strength and safety of use To install the drain grate, the shoulder support must be wide and high enough to fit the drain grate. In general There are two sizes of steel and plastic grating: 25cm. Wide and 30cm. Therefore, the sieve shoulder (L shape) must be placed in the bracket before pouring concrete. Leave a height of 25-30mm. (Depending on the type of grating) so that the grate is placed on it always fits on the floor. Do not stumble on a wheelchair or passerby As for the width of the shoulder, when measured, must leave an allowance of 6-10mm. As follows, the width of the shoulder accept the grating plate. Must be added to each side 3-5mm. Total 2 sides is 6-10mm. To be able to place the sieve plate fit Not too tight or too loose, Ex-1

In the case of using a grid width 25cm. Must prepare shoulder to allow for = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 In case of using grid width 30cm. Must prepare shoulder to hold for = 30.5-31.0 cm.

Picture shows how to install angle iron. Support for drainage grate , suitable height of angle iron So that the grate is not lower or higher than the floor level Not stumbling, noisy Using angle iron to support Put it down before pouring concrete To fit the grating height Usually 25-30mm high angle steel (cleared in or L in). The height of the angle iron should be equal to the height of the grating to be placed. So that the grate is placed down to always fit on the ground. Do not stumble when wheelchairs or people walk through the appropriate width of the angle iron. So that the grill can not be placed tight or fall down

As for the width of the shoulder support, when measured, must leave the actual grating width 5-10mm. Therefore, the width of the shoulder support the grating grating Must be added to add 3-5mm per side. Total 2 sides is 6-10mm.

Procedure for installing angle steel shoulder support, drainage grate, Steel gully gutter Grating installation.

Stainless steel mesh Stainless Steel Grating Cover-finished stainless steel floor drain grating grille, finished in stainless steel # drainage grate made of stainless steel. #Aluminum grille #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #ChannelDrainPerforatedGrating #Expanded Metal Floor Grating

Standard Size Grating, hot dip galvanized steel grating, rust-proof finished (Price of Hot Dip Galvanized Steel Grating) Price of Hot Dip Galvanized Steel Grating For gutters Elevated walkway floor mat

Special Size Type Steel Grating (Production order, drainage grate, add wings, add height, drill holes to order Anti-slip surface, notches, serrations Reinforced flecks Extra width connected, etc.) Hot Dip Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating starting from size width x length: 35 x 100 cm .. until .. 100 x 100 cm.

Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating Steel Step Grating With anti-slip stair nosing There is a base on the side, adjustable, fixed.

Revolutionize the overflow grid around the old style of swimming pools. With the ready-made plastic drain grate, extra tough, stronger and more durable.
# The latest model of grating grating #Replace the original design of the overflow drain grate around the swimming pool #Plastic SwimmingPool Overflow Drainage Grating

Professional drain grate Manhole cover, manhole cover, Chancon Company creates a premium quality brand. That has been continuously developed To provide the best experience We are experts in product cover man hole, wells cap, pipe cap, drain, cover grating drainage grating Steel FRP Grating, Manhole Cover meticulous attention to product quality is the key. Our work Therefore, all types of grating products, all types of our products, have been carefully developed. It starts from the first step in product development according to customer needs. Material development to achieve the highest quality products. Not only We have been striving to move forward by developing new technologies. To access effective use To get as close to ‘perfect’ as possible #

Best Seller Grating: The best-selling prefabricated grates category *** The best-selling prefabricated grates are classified. Sort by price from low to high | Grating, Best Seller Quotation ‘(Price Sorting) *** Based on the above table are Baht / m || 1 year warranty, guarantee FRP grating 3-10 years.Chancon Manhole Cover Grating Manhole Cover Grating

CHANCON Interesting Products Catalogue
products grille door Peggy Pond on board. Business Channel # Channel Connection center grille finished draining. There are a variety of materials and designs. The most selection in the world Word Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

1-8 Gully Grating : Product Group Traps the stone rubbish beside the footpath

9-11 Manhole Cover : Manhole cover, manhole cover. Manhole cover, drain gutter

12-17 Related Grating : Pegboard Clip lock Non-slip surface cover PipeShelf … GratingThai Products Brochure Download …

Project reference | Customer Review
customer example Application Ideas

How to buy PP plastic sieve Galvanized welded steel grating finished Grating Fiber Glass Manhole cover, manhole cover, drainage manhole Pegboard Hook Anti-slip stair nose cover, glow Anti-slip, fiberglass, reflective stairs

Swimming Pool Overflow Spa PP Plastic Grating, PP Plastic Grating, Plastic Overflow Drainage Around Prefabricated Swimming Pool Rim | Welded Steel Grating, Hot Dip Dip Galvanized, Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating | Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Prefabricated stainless steel drain grating grating Stainless Steel Floor Drain Grating | Fiber Glass Drain Grating, Fibreglass GFRP Overflow Grating | ABS Swimming Pool Spa Overflow Grating, Prefabricated Plastic Drain Grating Cover the grill plates drain the swamp edge pool | Scupper curbed Handles, Drainage, Waste sieve trap dirt footpath along the curb side leaf |. Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Beautiful Aquarium Decoration ||| Fiberglass Manhole Cover, FRP Fiberglass Manhole COVER, Raised Floor Mat | Ductile Iron Sewer Manhole Cover | FRP FibreGlass Diamond Checkered Plate Covered Grating, solid cover, sump cover, manhole cover. Non- slip fiberglass walkway sheet, made to order to size ||| Pegboard, Hooks Accessories, Pegboard, perforated steel sheet, hanging tools , Hooks, wire hooks, pegboard hooks | Anti Slip GFRP Stair Tread Nosing Step Covers, Non-Skid Outdoor Plate Sheeting, Stair Tread , Sheet flooring surface slip Fiber Glass | the Saddle Clamp Modification Table Clip Lock key Grating, Fastenal Grating Steel’s Bar is on Fastener Lock key, and a locking clip grip Slice | joints plumbing. Steel pipe joints, pvc joints #shelf #Furniture #Pipe shelf, wall hanging, home decoration # Wall shelf corner #BracketCraftIndustrialDecorationFurniture

Home Page of CHANCON (Products Menu)
Home Menu Shancon Company – Greating Thai Company

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit: Plastic Glass Grating Overflow Drainage Around Swimming Pool Edges Rust resistant galvanized steel grating Screens trap food waste buried in the rock. Solid cover, sump cover, manhole cover, fiberglass, ductile cast iron Elevated walkway floor mat Hooks, hooks, hooks, pegboards, perforated steel panels, wall-mounted, wall-mounted storage tools.

Contact & Inquiry Contact to order Map Price Discount
A. Contact us: Contact to place an order Receipt plan, bank account, delivery terms,
B. Price-Quotation: check product price, request for quotation, special discount
C. Projects Reference: Customer sample. The application How to buy
D. Specification and Services: meaning, order, manufacture, installation, design, test results for the strength – chemicals
E. About Us (Grating Expert): Grating Thai | Chancon Group of Company (Chancon Company)
F. Dealer Sales Wanted: Request to be a dealer. Recruiting sales staff.
G. Shopping Site Map: price of all products. Drainage grate Manhole cover, manhole cover

Overflow Grating
Grating
walkway 1. Plastic PolyPropylene Grating drain grating. Extra strong tough plastic PP 2. Metal Drainage Grating Metal drainage grating – steps Standard size – special order.
3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating. Stainless Steel
Grating
Cover, Floor Drain4. FRP FiberGlass Mold Grating, Glass Fiber Drain Grating Floor mat, walkway in factory 5. ABS Swimming Overflow Drainage Grating, overflow drain grate around the edge of the swimming pool
6. Drive HighWay Leaf Side Drain
Grating Paver Frame Cover Protects the frame around the base of the finished plant.
8. Egg Crate Ceiling Screen, trellis panel, mask, grille, light block Air filter

Manhole Cover, manhole cover, manhole cover
9. FRP Manhole Cover, manhole cover, manhole cover, fiberglass mixed with resin (no rust instead of stainless steel)
10. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square) Manhole cover, ductile cast iron manhole cover, water treatment
11. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) Fiber glass manhole cover, custom made to size
Grating Equipment
Pegboard Hook
Clip Lock Anti-slip Cover 12. PegBoard Hooks Perforated Pegboard Wall Mounted Hanging Tool Storage Tool Hooks, legs, hooks, hooks, 13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Anti-slip surface cover
14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener Stainless steel / rust resistant steel
15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar High tensile steel WingNut WaterStopper
16. Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors Aluminum connectors. Black rust color brushed gold No taping.
17. Ceiling Trellis Shade Grilles. Fence, handrail, partition panel Awning

CONTACT US: CHANCON GRATINGTHAI
Contact Chancon Co., Ltd. – GRATING Thai Co., Ltd.

Shancon, a specialized manufacturer The finished drainage grate cover system Walkway floor mat Elevated floor slabs The garbage trap next to the footpath Step sieve Lightweight raised floor panels Cleaning well Manhole cover Slabs in the multipurpose production yard Non-slip matting around the machine Walkway top plate, sewage treatment system Anti-slip feet, steel steps in the factory. PegBoard Hooks are resistant to corrosion from salt water, acid rain, rust

and chemicals.

Grating_Manhole_Expert | Manufacturers, Wholesale – Retail | Recruiting dealers, Sales, Dealer, Agent, Distributor || Chancon Company, manufacturer and distributor of FRP Grating grate, drain. Walkway grate Manhole cover, manhole cover, wastewater treatment system

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Head office opposite Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1 Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected] | Line @: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |
http: // www. Fiberglass grating – steel pond cover, pipe cover. Com | www .KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/ + ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

——————————————————————————————————————————————-
ภาษาอินโดนีเซีย

Penutup Kisi Baja Galvanis
Metal Drainage Steel Grating Steel Water Standard – dibuat sesuai pesanan dengan ukuran dan gaya khusus – tangga jala pendaratan # kisi-kisi produsen dan distributor Thailand. # Penutup parut pembuangan baja # Kisi baja, penutup lubang got # Penutup parut baja, lubang got, tiriskan # Kisi-kisi baja # Kisi-kisi baja # Parut penutup pipa # Parut pembuangan Kisi baja dilas galvanis #Rust tahan #Kisi-kisi Baja, Tutup Pipa, #Kisi-kisi #GalvanizingSteelGrating #StailessGrating #SteelBarGrating #CarbonBarSteelGrating #StairTreadSteelGrating #HeavyDutyTrenchDrainGrates #HDGWeldedSteelFlatBarGrating #GratingStairTreads #HdGlatSteelsGeel

 

Pelat baja tahan karat Chancon Menggunakan pengelasan twist rod, non-slip, homogen dengan batang pipih dengan sistem CO2 / MIG, yaitu pengelasan elektrik, menghasilkan kandungan baja leleh yang homogen. Silakan periksa pekerjaan pengelasan untuk perbandingan dengan tenaga kerja manual. Kualitas kerja terjamin Keduanya dalam kekuatan Ukuran lubang kecil dengan pengelasan standar yang sama di semua titik. Serta pelapisan zinc anti karat, lebih tebal dari 75 mikron sehingga lebih kuat dan tahan terhadap korosi.Kutipan HDG.Kisi-kisi Flat Bar Baja Dilas Tahan Karat 1) Harga yang ditawarkan di atas. PPN dan ongkos kirim tidak termasuk (harga diambil di pabrik) : Harga tertera belum termasuk PPN dan Pengiriman 2)

Penutup Kisi Baja Galvanis

Kisi Baja, Penutup Saluran Kisi Baja Galvanis

Kunci klip drainase kisi baja FRP Steel Grating

Ukuran lebar Stok siap untuk segera dikirim yaitu 25cm dan 30cm Panjang 1 meter, ada dua tipe yang bisa Anda pilih. Bahwa itu adalah model yang perlu menerima bobot hanya oleh orang yang lewat Atau biarkan mobil lewat Karena lubang dan ketebalan baja berbeda

3) Ukuran custom-made, seperti hanya menyesuaikan ketinggian bahu. Buat permukaan gerigi bergerigi Lebar panjang khusus Anda bisa melihat harga awal sesuai tabel di bawah ini. Atau kirim detail pesanan produksi tertentu ke Line @, Email di halaman situs web

Kisi Baja Galvanis

Penutup parut baja, saluran pembuangan Steel Grating Drain Cover Galvanized Carbon Bar Steel Grating

Kisi baja prefabrikasi dapat menahan beban berat untuk kendaraan besar. Sesuai standar lebar 25cm Dan 30cm Di model dengan ketebalan 5mm Tinggi 25mm Dengan lubang kecil hanya 30mm Cocok untuk drainase talang. Cara finalis pabrik Dengan trailer, kontainer atau trailer besar dapat berjalan dengan aman, misalnya ketebalan 3mm. Jika diperlukan untuk aplikasi penahan beban, dari truk enam roda, sepuluh roda hingga trailer besar. Sebaiknya gunakan ketebalan 5mm, karena didesain lebih kecil dan lubangnya lebih tebal, bisa menangani lebih dari 12,5 ton.

Steel Grating, Overflow Drain Cover, Galvanized Steel Grating manhole cover

klip kunci Grating Baja Galvanis

 

HDG Terlaris Kisi Baja Ukuran Standar Kisi baja dilas, prefabrikasi, dicelupkan panas, tahan karat

Kisi Baja Karbon Hotdip Galvanis Menggunakan pengelasan twist rod, non-slip, homogen dengan batang pipih dengan sistem CO2 / MIG, yaitu pengelasan elektrik, menghasilkan kandungan baja leleh yang homogen. Silakan periksa pekerjaan pengelasan untuk perbandingan dengan tenaga kerja manual. Kualitas kerja terjamin, kekuatan itu Pelanggan harus membuktikan sebelum mengambil keputusan. Mengingat Ukuran lubang kecil adalah standar yang sama. Lasan ditempa di semua sisi. Pelapisan seng bekerja lebih tebal dari 75 mikron sebagai standar. Kekuatan dan ketahanan terhadap korosi daripada standar
umum kisi drainase lebar 25 cm dan 30 cm , cukup persiapkan desain harus menampung kisaran lebar dari 25,5 hingga 26,0 cm atau 30,5 hingga 31,0 cm . Beli semua jenis kisi dan letakkan untuk segera digunakan.

Dari HDG, Fitur .: Standar Grating the Size Steel’s steel grating plate produk baja galvanis.

Model Kisi Baja Ringan VS Model Kisi Baja Tugas Berat
Tebal 3 Tinggi 25 Jaring 40×100 (mm) VS Tebal 5 Tinggi 25 Jaring 30×100 (mm)
Click ! Unduh brosur Fitur kisi baja dilas tahan karat Shancon (Penutup kisi baja, palung drainase, Spesifikasi Kisi Baja Galvanis) 1) Kisi baja prefabrikasi. Ukuran standar lebar 25cm dan panjang 30cm panjang 1 meter stok tersedia untuk segera dikirim. Di setiap ukuran standar Ada dua tipe untuk dipilih. Bahwa itu adalah model yang perlu menerima bobot hanya oleh orang yang lewat Atau biarkan mobil lewat Karena lubang dan ketebalan baja berbeda 2) Kisi Baja Batang Karbon Galvanis, penutup kisi baja, lubang got, lubang got

FrpStainlessSteelGratingDuctileManholeCover Kisi baja, penutup lubang got

Sistem pengelasan homogen yang lebih kuat Dengan pengelasan dengan sistem CO2 / MIG otomatis, yaitu pengelasan listrik, baja leleh menjadi homogen di semua sisi. Bagian kisi baja yang dilas halus dan indah. Dan daya rekat yang kuat, lebih tahan lama daripada bengkel las baja umum Poin utamanya adalah pengelasan Flat bar yang homogen (silakan periksa pekerjaan pengelasan dibandingkan dengan tenaga pengelasan manual), menjamin kualitas dan kekuatan yang harus dibuktikan oleh pelanggan sebelum mengambil keputusan Mengingat Ukuran lubang kecil memiliki standar yang sama

3) Pelapisan dengan metode Hot dip Galvanizing, ketebalannya tidak kurang dari 75 mikron. Menurut ASTM A123, ASTM B6 (bukan cat anti karat, semprot / cat Seperti salon besi tempa khas Yang membuat baja lebih mudah terkorosi dari pada pelapisan HDG) Pekerjaan pelapisan zinc lebih tebal dari standar. Menjadikannya lebih kuat dan lebih tahan terhadap korosi lebih lama Beberapa pelapisan cepat dan pelapisan cat semprot umumnya

4) desain dan kontrol produksi untuk memastikan kesehatan dan keamanan. Dengan dirancang untuk memungkinkan penempatan batang baja dan bingkai bingkai pada jarak yang paling sesuai Menggunakan bahan yang lebih sedikit dan bobot yang ringan Sambil tetap bisa menerima kekuatan maksimal Jadi pastikan keduanya lasan Dan struktur kuat yang konsisten Menggunakan baja bengkok, ketebalan Batang Putar 6-8mm untuk menggabungkan lembaran baja menjadi satu. Dan dirancang untuk mencegah tergelincir.

5) Pemilihan bahan yang berkualitas. Terbuat dari bahan baja standar TISI.Jangan gunakan baja kelas B atau di bawah standar. Dapat memeriksa dari berat badan penuh Pemotongan dan perakitan baja Kisi dengan mesin modern Dan tim produsen kisi baja profesional dari pabrik langsung produsen kisi baja

6) Kisi baja prefabrikasi dapat mendukung kendaraan besar. Sesuai standar lebar 25cm Dan 30cm Di model dengan ketebalan 5mm Tinggi 25mm Dengan lubang kecil hanya 30mm Cocok untuk drainase talang. Cara finalis pabrik Dengan trailer, container atau trailer besar dapat berjalan dengan aman, misalnya lembaran baja tebal 3mm Didesain untuk menggunakan beban forklift yang lebih kecil. Jika diperlukan untuk aplikasi penahan beban, dari truk enam roda, sepuluh roda hingga trailer besar. Sebaiknya gunakan ketebalan 5mm.Karena di desain lebih kecil dan lubangnya lebih tebal, bisa menerima beban lebih tinggi dari 12.5 ton.7

)Sesuaikan ketinggian bahu untuk menopang bingkai. Lebih baik daripada membuat saringan baru dan membuang anggaran Anda. Jika pelanggan menyiapkan penyangga bahu lebih tinggi dari 25mm, tidak perlu menggunakan bingkai yang lebih tinggi. Cukup gunakan setrika ekstra di bahu bawah untuk naik Kemudian gunakan saringan Model dengan ketebalan baja 5mm Tinggi 25mm Dengan lubang kecil hanya 30mm Cukup untuk menangani beban trailer besar. Hemat budget dengan design yang sempurna

8) Dapat menghadirkan kisi-kisi siap pakai untuk disambungkan ke berbagai ukuran. Kisi baja pracetak siap dikirim Tersedia 2 ukuran lebar standar 25 cm dan 30 cm untuk kebutuhan pemesan ukuran 50x100cm. Dapat diterapkan untuk menghubungkan atau menempatkan dua 25cm bersama. Jika Anda ingin menggunakan ukuran 100x100cm, Anda dapat menggunakan 4 lembar dari 25 cm, atau untuk ukuran 60x100cm, atau 100x120cm.

9) Metode lebar tinggi sudut bahu untuk menerima pelat kisi. Harus dirancang untuk mengakomodasi lebar dan tinggi bahu agar sesuai dengan gril. Untuk kekuatan dan keamanan penggunaan Oleh karena itu, kisi-kisi bahu (bentuk-L) harus ditempatkan dengan baja siku sebelum menuangkan beton. Meninggalkan tinggi badannya 25-30mm (tergantung jenis kisi-kisi) sehingga kisi-kisi yang dipasang selalu pas di lantai. Jangan tersandung kursi roda atau pejalan kaki Lebar bahu menerima kisi-kisi Harus ditambahkan pada setiap sisi 3-5mm Total 2 sisi adalah 6-10mm Untuk dapat menempatkan pelat ayakan ke bawah agar pas. Tidak terlalu ketat atau terlalu longgar

Kisi Baja Batang Karbon Galvanis

Kutipan kisi baja dilas tahan karat Dibuat khusus khusus | Ukuran Khusus Dibuat Sesuai Pesanan dari drainase besi Carbon Quotation ‘Grating Steel . Biasanya ada stok yang siap terima segera. Untuk ukuran standar, lebar 25cm, dan 30cm. Panjang 1 meter, tetapi untuk ukuran khusus selain standar perusahaan menawarkan harga yang sesuai dengan desain aslinya, seperti 35x100cm., 40x100cm, 45x100cm, hingga ukuran terbesar. 85x100cm, 90x100cm., 95x100cm, 100x, 100cm Pelanggan dapat melihat ukuran, lebar, panjang, tebal, lembaran baja. Tinggi pelat baja Lubang parut Yang memiliki banyak variasi untuk dipilih Menurut informasi pada tabel di bawah ini sebagai berikut

Galvanized Steel Grating ManholeCover Steel Grating Overflow Drain Cover

Tabel Harga 1/2: Kutipan untuk kisi baja las tahan karat Dibuat sesuai pesanan ukuran khusus | Dibuat Sesuai Pesanan Ukuran: 35x100cm – 65x100cm

Mulai dari ukuran lebar x panjang: 35 x 100 cm .. sampai .. 65 x 100 cm.

Stainless Steel Grating, Drain Grating, Saddle Clip Lock Galvanized Carbon Bar Steel Grating StainlessFrp Steel Grating ManholeCover Kisi Baja Galvanis SteelFRP ManholeCoverGrating Penutup kisi baja, lubang got, tiriskan, kisi, baja sobek Steel Grating, Manhole Cover, FRP Steel Grating ManholeCover Kisi Baja Batang Karbon Galvanis Kisi Baja Batang Karbon Galvanis Tiriskan kisi, penutup lubang got, penutup lubang got, kisi baja batang karbon galvanis
* Harga disajikan di atas pada tabel. Tidak termasuk PPN (PPN) dan pengiriman (adalah harga pengambilan pabrik)
** Diperlukan waktu 15-21 hari kerja setelah menerima deposit 50% dan menandatangani persetujuan untuk pengundian pesanan produksi.

Tabel harga 2/2: Kutipan untuk kisi baja yang dilas dengan lapisan anti karat Dibuat sesuai pesanan ukuran khusus Ukuran Dibuat Sesuai Pesanan: 70x100cm – 100x100cm

Mulai dari ukuran lebar x panjang -> 70 x 100 cm .. sampai .. 100 x 100 cm.

Harga kisi baja yang dilas, pelapisan tahan karat, kisi drainase FrpStainlessSteelGratingDuctileManholeCover GFRPSteel ManholeCoverGrating Kisi baja tahan karat, fiberglass, penutup bah, penutup lubang got Kisi-kisi StainlessSteelFRP Kisi baja tahan karat, fiberglass, penutup lubang got, penutup lubang got Kisi-kisi StainlessSteel Kisi baja galvanis, penutup lubang got, penutup lubang got, kisi baja batang karbon galvanis Kisi Baja Batang Karbon Galvanis Kisi Baja Kisi baja, penutup kisi, penutup kolam, penutup lubang got, kunci klip kisi, kisi baja FRP
* Harga disajikan di atas pada tabel. Tidak termasuk pajak (PPN) dan ongkos kirim (harga barang di pabrik)
** Produksi memakan waktu 15-21 hari kerja setelah menerima deposit 50% dan menandatangani formulir otorisasi untuk memesan Gambar dan petunjuk cara memesan. Pembuatan Kisi baja tahan karat Dibuat sesuai pesanan ukuran khusus 1) Jika tinggi dan ketebalan lubang sama seperti di tabel Tetapi berbeda dalam lebar atau panjang, pelanggan dapat menghitung sendiri harganya dengan segera Bandingkan dari harga per meter persegi Di tabel di atas Kemudian perbanyak area panggangan di mana pelanggan membutuhkan 2) Jika Anda ingin memanggang lebih banyak. Selain meja seperti kisi anti selip, gerigi bergerigi, kisi stainless steel, kisi aluminium, pelat stamping. Silakan bertanya untuk informasi lebih lanjut. Dengan mengirimkan informasi melalui email Untuk memeriksa kembali

Kisi Baja Batang Karbon Galvanis

3) Dibutuhkan waktu untuk menghasilkan kisi baja yang dilas dan menerapkan pelapisan elektro untuk mencegah karat 15-21 hari: Dibuat sesuai pesanan kisi baja yang dicelupkan panas dalam beberapa minggu

Produksi Dibuat Sesuai Pesanan dari kisi baja dilas tahan karat / Kisi Baja Ukuran Khusus Produksi Dibuat Sesuai Pesanan Cara memesan produksi kisi baja las tahan karat ukuran khusus selain lebar x panjang Pelat ayakan yang dibutuhkan pelanggan Yang diperlukan untuk melengkapi 3 tambahan tentang “tebal”, “tinggi”, “lubang” adalah sebagai berikut: 1) panjang x lebar (ukuran lembaran jaring seperti 25x100cm, 30x100cm) 2) Tebal (Batang adalah Tebal) (a pelat baja beberapa. Pabrik 3mm atau 5mm atau 6mm, 7mm. Dll.) 3) Tinggi (Tinggi Batang) (perlu tinggi pelat baja dari lantai ke tepi bahu 25mm atau 50mm atau tinggi 75 atau tinggi 100mm.) 4) Lubang (Jaring) Ukuran)

Kisi-kisi StainlessSteel

(Ukuran lubang bingkai 3x10cm atau 4x10cm. Atau 5x10cm. Atau dll.) Formulir pesanan produksi. Kisi Baja Ukuran Khusus Produksi Sesuai Pesanan 1) Setelah menerima formulir pemesanan produksi secara lengkap, perusahaan akan memeriksa harga baja saat ini. Dan segera menawar Ketika pelanggan setuju untuk menghasilkan deposit 50%, perusahaan akan mengirimkan gambar untuk disetujui.2 ) Pesanan produksi rinci (Gambar) akan dikirim ke pelanggan untuk diperiksa dan dikonfirmasi. Sebelum memulai proses , 3) Silakan klik formulir di atas untuk mengunduh formulir pemesanan, memproduksi kisi-kisi baja khusus. Dan isi informasinya dengan lengkap dan kirim melalui Line: @iCHANCON untuk meminta perkiraan harga sebelum menyelesaikan pesanan

Kisi Fiberglass StainlessSteel

4) Dalam hal custom made untuk memesan ukuran khusus Itu dekat dengan jadwal produksi kisi baja khusus. Anda bisa mengecek harganya. Dan lebih dari 400 spesifikasi kisi baja seperti pada tabel di bawah ini. Mulai dari lebar 35x100cm hingga 100x100cm.

 

Fitur kisi baja Shancon (Standar las dan ketebalan pelapisan) 1. Kisi baja selesai dengan pengiriman perusahaan. Tersedia 2 ukuran lebar standar 25 cm dan 30 cm untuk kebutuhan pemesan ukuran 50x100cm. Dapat diterapkan untuk menghubungkan atau menempatkan dua 25cm bersama. Jika ingin menggunakan ukuran 100x100cm dapat menggunakan 4 disc yang dihubungkan dengan 25 cm Atau jika 60x100cm Atau 100x120cm Dapat diaplikasikan pada lembaran komposit 30x100cm Nah 2. Grid produksi pelat baja dengan ketebalan 2 ukuran. Is 3mm Dan 5mm Tebal lembaran baja 3mm Didesain untuk menggunakan kurang dari forklift. Jika diperlukan untuk aplikasi penahan beban, dari truk enam roda, sepuluh roda hingga trailer besar. Sebaiknya gunakan ketebalan 5mm, karena didesain lebih kecil dan lubangnya lebih tebal, bisa menangani lebih dari 12,5 ton.

 

 

3. Kisi baja yang dilas Diproduksi oleh baja bengkok, ketebalan Batang Putar 6-8mm untuk memadukan lembaran baja bersama-sama untuk kekuatan. Dan didesain untuk mencegah tergelincir di badan Kuncinya adalah pengelasan baja batangan pipih yang homogen dengan pengelasan dengan sistem CO2 / MIG, yaitu pengelasan listrik ke baja cair homogen. (Silakan periksa pekerjaan pengelasan dibandingkan dengan pekerjaan pekerja pengelasan) Menjamin kualitas kekuatan yang harus dibuktikan pelanggan sebelum mengambil keputusan. Mengingat Ukuran lubang kecil adalah standar yang sama. Lasan ditempa di semua sisi. Pekerjaan pelapisan seng dengan ketebalan lebih dari 75 mikron sebagai standar. Menjadikannya lebih kuat dan lebih tahan terhadap korosi lebih lama Pelapisan tipis dan pelapis cepat

 

Penjualan Ready Stock Wareshouse Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Stock siap menerima dan mengantarkan segera. Kisi baja dilas ukuran 25×100 cm dan 30×100 cm.

Ukuran parut saluran 25×100 cm dan 30×100 cm adalah ukuran standar. Bahwa perusahaan memiliki stok, siap untuk pelanggan menerima produk segera tanpa menunggu produksi Selain Hot Dip Galvanized Steel Grating, pelanggan juga dapat memilih dari berbagai jenis material kisi saluran. Bergantung pada aplikasi di setiap area seperti ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating dan FRP fiberglass Grating, kami adalah produsen yang berspesialisasi dalam semua jenis kisi drainase standar prefabrikasi, termasuk tapak tangga baja, anti -slip pegangan tangan, kisi drainase. Kisi-kisi jalan Penutup lubang got Cocok untuk dapur, kafetaria, pabrik, pusat perbelanjaan, pasar segar, kolam renang, kolam ikan, jalan setapak yang ditinggikan di lapangan, dll.

Galvanis Carbon Bar Steel Grating Pracetak Welded Steel Grating

Kisi Baja Drainase Pracetak Kisi Baja Batang Karbon Galvanis Kisi Baja Stainless Bar
# Kisi-kisi baja # Parut drainase #SteelGrating

Parutan Stainless Steel FRP

Hot Dip Galvanis Anti-Slip Tangga Tapak Penutup Hidung Tangga Baja Kisi
kisi tangga besi. Dengan tangga anti slip nosing Ada alas di samping yang bisa menyesuaikan tingkat pemasangan.

Kisi tangga baja, pelat las, lapisan tahan karat Dan tutup hidung tangga agar tidak licin dengan pola tapak pelat checker Lubang sisi dasar untuk menyesuaikan struktur yang diikat ke dasar tangga tanpa celup manual, Galvanis Anti-Selip, Pengelasan, Tapak Tangga ‘Hot Nosing the Cover Grating Steel’s Ladder- # kisi baja kisi. # Parut drainase #SteelGrating
Kisi Baja Tangga Galvanis

Kisi Baja Tangga Galvanis, Kisi Baja Tangga Galvanis, Plat Tangga Galvanis, Tangga Galvanis, Drainase

StairTreadSteelGrating Kisi tangga baja
Fiberglas StainlessSteelGrating ManholeCover Steel Step Grating, Pelat Las Galvanis, Drainase Kisi Baja Batang Karbon Galvanis

 

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | Dengan kait pegangan kunci

Perangkat Penahan memasang Kunci Penjepit Klip Pengikat Pelana Fastenal Fastener Bar Steel Grating Kunci kait baja tahan karat / tahan karat #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

Klip pengunci, perangkat pengikat, panel kisi baja HdgSteelGratingClipLockClampFastener

Ada dua jenis klip pengunci kisi yaitu stainless steel SUS316 dan Hot Dip Galvanized Steel karena didesain untuk menggunakan area yang berbeda. Dalam kebanyakan kasus, klip pengunci baja tahan karat digunakan untuk memperbaiki panel kisi fiberglass atau lembaran baja tahan karat. Bagian kunci berlapis seng dirancang untuk memasang pelat kisi baja ke alas di bawahnya. Yang dapat menyesuaikan tingkat garis pemasangan Keduanya bekerja dengan cara yang sama. Pelanggan dapat memilih setiap jenis agar sesuai dengan lubang jala dan area yang mereka inginkan untuk memasang pelat kisi. Fastenal Fastener (foot lock) Saddle Fixing Clip Lock Ada 2 jenis klip pengunci kisi, baik Stainless Steel SUS316 maupun Hot Dip Galvanized Steel.

SaddleGratingClipLockClampFastener Klip pengunci menahan panel grille dengan alas kaki baja tahan karat.

GratingClipLockClampFastenerSaddle Klip pengunci menahan panel kisi.

HdgSteelGratingClipLockClampFastenal Klip pengunci menahan panel kisi baja tahan karat.

 

Fitur Standar Kisi-kisi Baja Dilas Chancon

1. Semua jenis grates pembuangan siap pakai tersedia. # Kisi-kisi baja # Parut drainase #SteelGrating Kami adalah pabrikan yang mengkhususkan diri pada grates drainase standar, yang terdiri dari tangga anti selip, pegangan tangan, grates drain. Kisi-kisi jalan Tiriskan penutup

2. # Parut kisi # Parut baja # Parut drainase #SteelGrating Pemilihan material yang berkualitas Terbuat dari bahan baja standar TIS, baja potong dan ayakan perakitan dengan mesin modern Dan tim produsen kisi baja profesional selama 20 tahun

3. Pracetak Kisi Baja Shancon Menggunakan batang pelintir, pengelasan non-slip, homogen dengan batang datar yang dilas dengan sistem CO2 / MIG, yaitu pengelasan listrik, membuat baja leleh menjadi homogen. Silakan periksa pekerjaan pengelasan dibandingkan dengan pekerjaan manual pengelasan. Menjamin kekuatan kualitas pekerjaan yang harus dibuktikan pelanggan sebelum mengambil keputusan. Mengingat Ukuran lubang kecil adalah standar yang sama. Lasan ditempa di semua sisi. Pekerjaan pelapisan seng dengan ketebalan lebih dari 75 mikron sebagai standar. Menjadikannya lebih kuat dan lebih tahan terhadap korosi lebih lama # Kisi-kisi baja # Parut drainase #SteelGrating

Penutup lubang got, penutup lubang got, kisi baja, kisi drainase, kisi baja FRP

penjepit kunci klip FRP Steel Grating

4. Sistem pengelasan otomatis hingga lasan leburan lebih kuat homogen dengan pengelasan dengan sistem CO2 / MIG yaitu pengelasan listrik, sehingga baja leleh menjadi homogen. Bagian kisi baja yang dilas halus dan indah. Dan menempel lebih kuat dan lebih tahan lama daripada bengkel las baja umum

. Menggunakan bahan yang lebih sedikit dan bobot yang ringan Sambil tetap bisa menerima kekuatan maksimal Sehingga memastikan baik pengelasan dan struktur kuat dan konsisten

6. Pelapisan dengan metode Hot dip Galvanizing, ketebalan tidak kurang dari 75 mikron menurut ASTM A123, ASTM B6 (tidak menggunakan cat anti karat yang disemprot / dicat). Seperti salon besi tempa khas Yang membuat baja lebih mudah terkorosi daripada pelapisan HDG)

7. Pengurasan ukuran parut 25×100 cm dan 30×100 cm dianggap sebagai ukuran standar. Bahwa perusahaan memiliki stok, siap untuk pelanggan menerima produk segera tanpa menunggu produksi Selain Hot Dip Galvanized Steel Grating, pelanggan juga dapat memilih dari berbagai jenis material kisi saluran. Bergantung pada aplikasi di setiap area seperti ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating dan FRP fiberglass Grating, kami adalah produsen yang berspesialisasi dalam semua jenis kisi drainase standar prefabrikasi, yang terdiri dari tangga anti-selip , pegangan, parut drainase. Parut jalan Penutup lubang got Cocok untuk dapur, kafetaria, pabrik, pusat perbelanjaan, pasar segar, kolam renang, kolam ikan, jalan setapak yang ditinggikan di lapangan, dll.

 

FrpSteelGratingDuctileManholeCover Penutup lubang got, penutup lubang got, penutup jeruji baja, penutup lubang got

Penutup lubang got, lubang got, jeruji baja, kisi drainase FrpSteelGratingDuctileManholeCover
# Kisi-kisi baja # Parut baja # Parut drainase #SteelGrating

Siapkan stok untuk dikirim Proses produksi standar Dengan menggunakan batang pelintir, batang pelintir dilas secara homogen dengan batang pipih dengan sistem Electric Resistance Welding (ERW), yaitu metode pengelasan dengan menggunakan tekanan (pengepresan) baja puntir dengan besi pipih (Flat Bar) kemudian melewatkan arus Listrik dijatuhkan antara twisted bar dan flat iron. Hambatan terhadap arus listrik membuat tepi besi panas-merah pada suhu antara 1200 C dan 1400C (2200F sampai 2600F) tanpa homogenisasi busur (busur). Dan kemudian diproduksi sebagai benda kerja dengan ukuran yang diminta oleh pelanggan.

Bagaimana mencegah karat Kisi baja galvanis
Kisi baja galvanis Atau kisi baja galvanis Tujuannya adalah untuk melindungi kisi baja dari karat. Proteksi karat Perpanjang masa pakai kisi baja Ada banyak metode pelapisan. Di Thailand ada dua
jenis galvanis yang populer : 1. Galvanis yang dicelup panas atau Galvanis yang dicelup panas. Apakah mencelupkan besi ke dalam bak seng cair. Jenis pelapisan ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan tinggi, pekerjaan luar ruangan, lingkungan yang keras, lingkungan asam dan basa, dengan ketebalan pelapisan 65-300 mikron 2.
Pelapisan galvanis atau seng berlapis elektro. Apakah elektro galvanis Jenis pelapisan ini cocok untuk penggunaan di dalam ruangan. Atau elemen yang tidak terpapar kondisi lingkungan yang ekstrim Ada ketebalan 5-10 mikron.Bagaimana memilih metode galvanisasi? Harus dipilih untuk digunakan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

 

1. lingkungan Apakah di dalam gedung atau di luar gedung Di sebelah laut? Atau di pabrik dengan lingkungan asam dan basa Jika di lingkungan yang keras, gunakan Hot dicelup Galvanized karena lebih tahan lama. Umur lebih lama
2. Persyaratan Desainer (Spesifikasi) Spesifikasi perancang harus diperiksa sebelum memutuskan metode galvanisasi yang mana, jenis ketebalan pelapisan apa. Jika informasinya tidak rinci Tanyakan kepada desainer sebelum memutuskan metode pelapisan.
3. Ukuran benda kerja Sebaiknya periksa dengan pabrik galvanisasi untuk menentukan seberapa besar benda kerja tersebut. Karena masing-masing pabrik pelapisan Ada berbagai ukuran pelapisan. Harus diperiksa sebelum dikirim ke pelapisan
Tindakan pencegahan jika pengelasan akan dirakit Benda kerja harus diselesaikan sebelum dilapisi. Ini karena pengelasan akan menyebabkan permukaan yang berlapis terbakar menjadi titik hitam. Dan mungkin penyebab kelahiran dekat Namun, jika benda kerja perlu digalvanisasi sebelum perakitan dan pemasangan, disarankan untuk menggunakan cat berlapis seng sepenuhnya pada titik pengelasan dan titik gelap untuk menutupinya. Dan juga membuat warna terlihat serasi, termasuk mencegah terjadinya close juga

 

Kutipan, trim hidung, trim sudut, panel trim, penutup tangga Fiberglass Non- Slip Floor Covering | Outdoor FRP Gritted Sheet Plate / Stair Tread Nosing Step Cover Quotation

Tangga Tapak Nosing Step Cover, trim hidung, trim sudut, panel trim, penutup tangga Penutup lantai anti selip, fiberglass

1. Harga yang ditawarkan di atas. Belum Termasuk PPN dan Ongkos Kirim (Harga Tadi di Pabrik)
Harga Belum Termasuk PPN Dan Pengiriman Fedex, Deposit, 50% Untuk Dibuat Sesuai Pesanan
2. Pengertian Bantalan Hidung. Penutup tangga Dan panel anti selip:
** 1) Penutup Hidung hanya digunakan untuk menutupi hidung tangga
** 2) Penutup tangga untuk hidung dan lembaran atas tangga
** 3) Penutup Lembar Anti selip digunakan sebagai penutup. Permukaan alas bedak anti selip, tidak ada hidung.

Stair Tread Nosing Anti-Slip 3m Tape Penutup lantai anti selip, fiberglass

Cara memasang besi siku lebar dan tinggi bahu agar sesuai dengan ukuran Drainase Grate Mendesain L-Angle dan Grating Size

Metode lebar tinggi sudut bahu untuk menerima pelat kisi. Harus dirancang untuk mengakomodasi lebar dan tinggi bahu agar sesuai dengan gril. Untuk kekuatan dan keamanan penggunaan Untuk memasang jeruji pembuangan, penyangga bahu harus lebar dan cukup tinggi agar sesuai dengan jeruji pembuangan. Secara umum Ada dua ukuran kisi baja dan plastik: Lebar 25cm dan lebar 30cm, oleh karena itu bahu ayakan (bentuk-L) harus dipasang dengan baja siku-siku sebelum menuang beton. Sisakan tinggi 25-30mm. (Tergantung jenis kisi-kisi) agar jeruji yang diletakkan di atasnya selalu pas dengan lantai. Jangan tersandung kursi roda atau pejalan kaki Sedangkan untuk lebar pundak, bila diukur, harus menyisakan jarak 6-10mm, sebagai berikut lebar pundak menerima plat kisi . Harus ditambahkan pada setiap sisi 3-5mm Total 2 sisi adalah 6-10mm Untuk dapat menempatkan pelat ayakan ke bawah agar pas. Tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, Ex-1

Jika menggunakan bingkai dengan lebar 25cm, harus menyiapkan bahu untuk menahan = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 Jika menggunakan bingkai dengan lebar 30cm. Harus menyiapkan bahu untuk menahan = 30.5-31.0 cm.

Penutup lubang got, penutup lubang got, kisi kisi, penutup saluran, Panel kisi plastik. Panel Kisi Plastik
Grating, cap, manhole, gutter, plastic grating panel, plastic grating, drain gutter
Gambar menunjukkan cara pemasangan besi siku Dukungan untuk parut drainase , ketinggian besi siku yang sesuai Agar jeruji tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari lantai Tidak tersandung, berisik Menggunakan besi siku untuk menopang Letakkan sebelum menuangkan beton Agar sesuai dengan ketinggian kisi Biasanya besi siku berukuran tinggi 25-30 mm (cleared in atau L in). Tinggi besi siku harus sama dengan tinggi jeruji yang akan dipasang. Sehingga jeruji ditempatkan ke bawah agar selalu muat di lantai. Jangan tersandung saat kursi roda atau orang berjalan melewati sudut lebar baja yang sesuai. Sehingga panggangan tidak bisa dipasang rapat atau jatuh

Sedangkan untuk lebar pundak, jika diukur, harus menyisakan lebar kisi yang sebenarnya 5-10mm, sehingga lebar pundak menopang kisi-kisi tersebut. Harus ditambahkan untuk menambah 3-5mm per sisi Total 2 sisi adalah 6-10mm

Prosedur untuk memasang penyangga bahu baja sudut, parut drainase, Pemasangan kisi-kisi selokan baja. Pemasangan kisi-kisi selokan baja

Prosedur pemasangan kisi selokan baja

Jaring baja tahan karat Kisi-kisi Stainless Steel Penutup kisi kisi drainase lantai baja tahan karat yang sudah jadi, selesai dalam baja tahan karat # jeruji drainase yang terbuat dari baja tahan karat. #Kisi aluminium #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #ChannelDrainPerforatedGrating #Expanded Metal Floor Grating

Kisi Baja Bergerigi Tidak Licin

<Penutup Grating Stainless Steel>Kisi Stainless / Aluminium, Kisi Pembuangan Lantai Stainless Steel, Kisi Stainless Steel, Aluminium Selesai

< 3 Penutup Pelat Baja Dilas Pra-Galvanis-HotDipGalvanizedCarbonSteelGrating2.html >

Kisi Ukuran Standar, kisi baja galvanis hot dip, jadi tahan karat (Harga Kisi Baja Galvanis Dip Hot) Harga Kisi Baja Galvanis Hot Dip Untuk talang Keset lantai jalan yang ditinggikan

FrpStainlessSteelGratingManholeCover non-slip Kisi-kisi, tangga baja, penutup bah, penutup lubang got<Steel Grating, Drain Cover, Steel Bar Grating># Kisi-kisi Baja Hdg
< 31 Penutup kisi baja, lembaran galvanis, karat galvanis -HotDipGalvanizedBarSteelGrating.html >

Kisi Baja Jenis Ukuran Khusus (Urutan produksi, parut drainase, tambah sayap, tambah tinggi, bolong sesuai pesanan Permukaan anti selip, takik, gerigi Penutup berpola flap-foot yang diperkuat Ekstra lebar sambung, dsb.) Hot Dip Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating mulai dari ukuran lebar x panjang: 35 x 100 cm..sampai..100 x 100 cm.

FiberglassGFRP-SteelGullyGrating Kisi-kisi, tangga baja, penutup bah, penutup lubang got

ManholeCover StainlessSteel Grating ManholeCover Kisi-kisi StainlessSteel<Penutup Grating Batang Baja Karbon># Kisi-kisi baja Dibuat Sesuai Pesanan Ukuran Khusus | Kutipan Kisi Baja Karbon Ukuran Khusus Dibuat Sesuai Pesanan
< 32 Penutup kisi baja galvanis, galvanis tahan karat prefabrikasi-HotDipGalvanizedBarSteelGrating.html >

Tangga Anti Selip Tapak Penutup Hidung Tangga Baja Kisi Dengan tangga anti slip nosing Ada alas di samping yang bisa menyesuaikan tingkat pemasangan.

Penutup kisi baja galvanis, tahan karat, jadi. HotDipGalvanizedBarSteelGrating<Kisi-kisi Baja Tapak Tangga># Anti-Slip Tangga Tapak Penutup Hidung Tangga Baja Kisi Dengan tangga anti slip nosing Ada alas di samping yang bisa menyesuaikan tingkat pemasangan.
< 33 Penutup kisi baja, galvanis pra-galvanis, tahan karat, selesai -HotDipGalvanizedBarSteelGrating.html >

 

Merevolusi grid overflow di sekitar gaya lama kolam renang. Dengan jeruji saluran plastik siap pakai, ekstra tangguh, lebih kuat dan lebih tahan lama.
# Kisi kisi model terbaru #Ganti gaya asli parut saluran pembuangan di sekitar kolam renang #Kisi-kisi Drainase Overflow Plastik

Kolam Renang Drainase Aliran Kisi Plastik Kolam Angkat Lantai Tikar Grates
<Swimming Pool Grating Grating>Lantai Plastik Kualitas Premium & Kisi-kisi Overflow Kolam: Kisi-kisi
PP Parut saluran pembuangan plastik Kisi kisi model terbaru # Ganti gaya asli jeruji pelimpah di sekitar kolam renang. #PlasticSwimmingPoolGratingPanel<Klik # kisi kisi terbaru # Parut pembuangan limbah plastik di sekitar kolam renang> [2 Parut pelimpah di sekitar tepi kolam. PPoolSpaSwimmingOverflowDrainageGrating.html]

Parut pembuangan profesional Manhole cover, manhole cover, Chancon Company menciptakan merek kualitas premium Itu terus dikembangkan Untuk memberikan pengalaman terbaik Kami ahli dalam product cover man hole, wells cap, pipe cap, drain, cover grating drainage grating Steel FRP Grating, Manhole Cover perhatian teliti terhadap kualitas produk adalah kuncinya. Oleh karena itu, semua jenis produk kisi, semua produk kami telah berjalan dengan baik dan serba cepat. Ini dimulai dari langkah pertama dalam pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pengembangan material untuk mendapatkan produk dengan kualitas terbaik. Tidak hanya Kami telah mencoba untuk maju dengan mengembangkan teknologi baru. Untuk mengakses penggunaan yang efektif Untuk sedekat mungkin dengan kata ‘sempurna’ #

Kisi-kisi Terlaris: Kategori kisi prefabrikasi terlaris *** Klasifikasi kisi prefabrikasi terlaris Urutkan harga dari rendah ke tinggi | Grating, Best Seller Quotation ‘(Price Sorting) *** Berdasarkan tabel di atas adalah Baht / m || Garansi 1 tahun, garansi FRP kisi 3-10 tahun.

Kisi baja, penutup bah, penutup saluran, selotip anti selip, pegboard, pegboard, kisi baja frp
Sump cap, Manhole cover, Steel parut, Fiber glass, Pegboard, Hooks, PegBoard
Parut baja, penutup lubang kisi kolam renang melimpah.
Kisi-kisi penutup lubang baja kolam renang melimpah
FRP Steel overflow kolam renang kisi penutup lubang got

Penutup Grating Stainless Steel (Klik untuk informasi lebih lanjut di halaman berikutnya )