Galvanized Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่ม

ร้อนกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินยก

ระดับ โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย#เกรตติ้งตะแกรงเหล็ก #ตะแกรงระบาย

น้ำ #SteelGrating ราคาตะแกรงระบายน้ำเหล็กทนสนิมชุบสังกะสีกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ใช้

งานร่วมกับ ตัวล็อคแผงตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส Grating Saddle Clip Lock Clamp

Fastener Fastenal

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
ตารางที่ 2: เริ่มจากขนาด กว้าง x ยาว –> 70 x 100 cm. ..จนถึง.. 100 x 100 cm.คุณสมบัติตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน (มาตรฐานรอยเชื่อมและความหนาการชุบ) Finished steel grille features of Shannon Airport. (Standard welding and plating thickness)
1. ตะแกรงเหล็กชุบสำเร็จรูปพร้อมส่งของบริษัท มีความกว้างมาตรฐาน 2 ขนาด ที่ 25 cm และ 30 cm กรณีลูกค้าต้องการขนาด50x100cm สามารถประยุกต์เชื่อมหรือวาง 25cm สองแผ่นเข้าด้วยกัน ในกรณีต้องการใช้ขนาด 100x100cm ก็สามารถใช้ 4 แผ่นเชื่อมจากขนาด 25 cm. หรือในกรณี 60x100cm. หรือ 100x120cm. ก็สามารถประยุกต์ใช้การประกอบจากแผ่น 30x100cm. เช่นกัน steel grille finished with a company. A standard width of 25 cm and 30 cm 2 in size if customers want a 50x100cm. 25cm can be applied to or placed two plates together. In case you want to use the size 100x100cm can use 4 discs connected by a 25 cm. Or if 60x100cm. Or 100x120cm. It can be applied to the composite sheet 30x100cm. Well
2. เหล็กแผ่นที่ใช้ผลิตตะแกรง มีความหนา 2 ขนาด คือ 3mm. และ 5mm. ความหนาเหล็กแผ่น 3mm. ออกแบบให้ใช้งานรับแรงน้อยไม่เกินรถโฟล์คลิฟต์ ในกรณีที่ต้องการใช้ในงานรับแรงรถวิ่งผ่านตั้งแต่ กระบะ หกล้อ สิบล้อ จนถึง รถพ่วงขนาดใหญ่ ควรใช้ความหนาที่ 5mm. เนื่องจากออกแบบมาให้ช่องรูเล็กและหนาขึ้นจึงรับได้แรงได้สูงมากกว่า 25 ตัน steel plate production grid with a thickness of 2 sizes. is 3mm. and 5mm. thick steel plate 3mm. designed to operate at maximum strength lifts VW. In order to take on the task force running through the six-wheel truck wheels through a large trailer. Should the thickness of 5mm. Due to the vent holes designed to be smaller and thicker, so it has been a strength of more than 25 tons.
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ผลิตโดยใช้เหล็กบิดเกลียว Twisted Rod หนา 6-8mm เพื่อผสานเหล็กแผ่นเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง และออกแบบให้ป้องกันการลื่นไถลไปในตัว จุดสำคัญอยู่ที่การเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม) รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า งานชุบเร็วแบบบางและการเคลือบพ่นทาสี Grate plate welding Manufactured using steel twisted Twisted Rod 6-8mm thick steel plates to merge together vigorously. And designed to prevent slipping in the. The important point is that the connection is homogeneous with steel Flat bar by welding with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. (Please check the welding work compared to workers welding) quality guarantee, customers must prove its strength before making a decision. By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and corrosion resistance to outlast. Some fast plating and coating of spray paint.
Best-Seller #2ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HDG,. GRATING STEEL’s grille welded steel plating Galvanizing’s finished. 
Hotdip Galvanized Bar Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิมของแชนคอนใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar ด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการ เชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอน ได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า
โดยทั่วไป มาตรฐานของตะแกรงระบายน้ำ มีขนาดกว้าง 25ซม. และ 30ซม. ลูกค้าเพียงเตรียมออกแบบบ่ารองรับให้ กว้าง 25.5-26.0 ซม. หรือ 30.5-31.0 ซม. เพื่อให้สามารถซื้อตะแกรงทุกแบบไปวางใช้งานได้ทันที Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Steel plates connecting prefabricated steel plating of Shannon Airport. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. Please make sure to weld compared to manual labor. Quality Guarantee strength The customer must prove before By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and resistance to corrosion than
the general standard of drainage grating width of 25 cm and 30 cm , just prepare the design should accommodate a wide range from 25.5 to 26.0 cm or 30.5 to 31.0 cm to. buy screenings all put to use immediately.


Specification of Hot Dip Galvanized Steel Grating (Bar thick 3mm. vs 5mm.) 
    Thick 3mm. Mesh 40×100         -Vs-         Thick 5mm. Mesh 30×100 
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1) ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30cm. ความยาว 1 เมตร มีสต๊อคพร้อมส่งทันที ทุกรายการสินค้า Ready-made steel drainage grid size 25cm wide. And 30cm. 1 meter long with stock ready to send immediately all items
2) ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวแข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยออโตเมติคระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป Combustion system is stronger and stronger by welding with CO2 / MIG automation system, which is electrically welded to a uniform steel structure. Welding of general steel
3) เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) Hot dip Galvanizing coating not less than 75 microns in accordance with ASTM A123, ASTM B6 (not a rust-proof paint). )
4) ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อม และโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ designed to place the steel frame grille is the most appropriate term. The minimalistic and lightweight. While also loads up. To make sure that all welds. Structure and consistency
5) คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ไม่ใช้เหล็กเกรด B หรือต่ำกว่ามาตรฐาน สามารถตรวจสอบจากน้ำหนักเต็มครบ ตัดเหล็กและประกอบเป็น ตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี selection of quality materials. Made of steel TIS. Do not use steel grade B or lower. You can check the weight of full maturity. Cutting and assembling Grill with modern machinery And a team of technical professionals with over 20 years producing steel grating
6) ออกแบบและคำนวณการรับแรงสูงสุดได้กว่า 30 ตัน ในรุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. เหมาะสำหรับทำรางระบายน้ำ ทางเข้ารอบโรงงาน ที่มีรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่หรือรถเทรลเลอร์วิ่งผ่านได้อย่างปลอดภัย and calculate the maximum load of 30 tons of steel at a thickness of 5mm. Height 25mm., With openings as small as 30mm. Suitable for drainage gutters The factory finalists A large trailer, container or truck trailer ran safely through
7) กรณีลูกค้าเตรียมบ่ารองรับไว้สูงกว่า 25mm. ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงที่สูงกว่านี้ เพียงแต่ใช้เหล็กเสริมตรงบ่าด้านล่างให้สูงขึ้น แล้วใช้ตะแกรง รุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. ก็เพียงพอต่อการรับแรงรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ได้แล้ว ประหยัดงบประมาณด้วยการออกแบบที่ลงตัว provide the customer with a shoulder height of more than 25mm. No need to use a higher rack. This is only reinforced shoulders bottom up. Then sieve Model Thickness 5mm. Height 25mm., With openings as small as 30mm. It is sufficient to force car trailer was already large. Equipped with modular design.

สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ขนาด25×100ซม. และ 30×100ซม. Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Woodstock ready. Steel plates connecting the finished size 25×100 cm and 30×100 cm. 
ตะแกรงระบายน้ำขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม. ถือเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯมีสต๊อคพร้อมให้ลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel Grating ลูกค้ายังสามารถเลือกประเภทวัสดุของตะแกรงระบายน้ำได้อีกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่น ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS Overflow Swimming Grating, ตะแกรงพลาสติคพีพีชนิดแข็งเหนียวพิเศษ PP Polypropylene Grating และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐานสำเร็จรูปทุกประเภท ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ทางเดินยกระดับในสนาม ฯลฯ Drain grate size 25×100 cm and 30×100 cm size is standard. The company has a stockpile available to customers immediately, without waiting for production. Apart from welded steel mesh coated with rust Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also choose the type of material, drainage grating for another variety. Depending on the nature of applications in areas such as grid overflow edge pool ABS Overflow Swimming Grating, grating Plastic PP rigid, sticky special PP Polypropylene Grating and grating fiber glass FRP FibreGlass Grating us. production company with expertise specific drainage sieve standard package consists of all types of steel non-slip stair rails drainage grate. Grate walkway Drain cap Ideal for kitchens, cafeterias, shopping malls, factories, markets, swimming pool, fish pond walkway, etc. in the field.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก


HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป
ขนาด 40×100 ซม. และ ขนาด 50×100 ซม.
HDG. STEEL GRATING grille welded steel plating Galvanizing’s finished
size 40×100 cm and 50×100 cm.

Steel Gratingตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้HDG. Steel Grating Ladder Stair Tread Stair steel grid. With non-slip stair nose The base has adjustable side seized.

Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กHotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | clip locking plate steel grating.

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

 Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
 Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
ราคาโรงงาน ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (ตัวล็อคตีนเป็ด) ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized SteelWe manufacture the locking clip grip panels Steel / Fiber Glass Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (lock trotters), the locking clip secures the sieve plate with 2 types of materials including Stainless Steel SUS316 and Hot Dip Galvanized Steel.


 แบบแปลนงานสั่งทำตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (Zinc HDG.)Drawing Specificaition of Hot Dip Galvanized Steel Grating plan order grating Steel Galvanizing Conference (Zinc HDG.).
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 253/40/100  
HDG Steel Grating 253/40, Size 250x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม. 25x100cm.: 253/40/100 the BB  HDG, Grating Steel’s 253/40, the Size 250x1000mm. Mesh, 40x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 3mm. // steel mesh size 25×100 cm openings 4×10 cm thick steel 3. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
2. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 253/40/100 
HDG Steel Grating 253/40, Size 300x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.30x100cm.: 253/40/100 the BB  HDG, Grating Steel’s 253/40, the Size 300x1000mm. Mesh, 40x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 3mm. // steel mesh size 30×100 cm openings 4×10 cm thick steel 3. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
3. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 255/30/100  
HDG Steel Grating 255/30, Size 250x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.  25x100cm.: 255/30/100 the BB  
HDG, Grating Steel’s 255/30, the Size 250x1000mm. Mesh, 30x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 5mm. // steel mesh size 25×100 cm openings 3×10 cm thick steel 5. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
4. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 255/30/100 
HDG Steel Grating 255/30, Size 300x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.30x100cm.: 255/30/100 the BB 
HDG, Grating Steel’s 255/30, the Size 300x1000mm. Mesh, 30x100mm. A High 25mm.: Thick Bar is 5mm. // steel mesh size 30×100 cm openings 3×10 cm thick steel 5. mm. 2.5 cm high.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
ตะแกรงเหล็ก Steel Grating


การประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน Applied Combination of Steel Grating / applications including the width of sheet steel grid standards. To the immediate work area

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ตะแกรงเหล็กนอกเหนือขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย เราสามารถนำความกว้างของแผ่นมาตรฐานมาเชื่อมหรือวางติดกันเพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ตามลักษณะงานของแต่ละพื้นที่ได้ทันที ตัวอย่างการนำมาใช้เป็นชานพักขั้นบันได แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ ขนาดมาตรฐานที่นำมารวมกันสามารถรวมกันได้ตั้งแต่ 2 3 4 5 .. แผ่น โดยรวมจากขนาดหน้ากว้างที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ๆ ดังนี้ 1pcs:25/30cm.|| 2pcs:50/55/60cm.|| 3pcs:75/80/85/90cm.|| 4pcs:100/105/110/115/120 cm. Another alternative for customers who want to use steel grating than the standard size. The Company’s distributors, we can be the width of a standard sheet attached to or placed adjacent to the new size characteristics of each area immediately. For example, implemented a staircase landings. Floor Mat walkway. Standard sizes that can be combined together from sheets .. 2 3 4 5 overall width differ together. To get a large following new 1pcs: 25 / 30cm. || 2pcs : 50/55 / 60cm. || 3pcs: 75/80/85 / 90cm. || 4pcs: 100/105/110/115/120 cm. . 
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

ข้อดีการประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน Advantages include the application of standard iron mesh width of the plate. To the immediate task 
1. ประหยัดเวลา สามารถสังซื้อและรับสินค้าได้ทันที เพราะมีสต็อกมากกว่า 5,000 ชิ้น พร้อมส่ง โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการสั่งผลิต ที่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาทั้งเชื่อมและชุบทนสนิมกว่า 15-30 วัน Save time and buy property can be used immediately. It has a stock of more than 5,000 pieces and delivery process without waiting for orders. Which generally takes both welded and plated rust resistant than 15-30 days.
2. ราคาถูกกว่าสั่งผลิต เพราะประหยัดต้นทุน ในการสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ อาจต้องคำนวณราคาวัตถุดิบใหม่ เพิ่มขั้นตอนการเชื่อมและส่งไปชุบกันสนิม cheaper to order The cost savings In order to size the customer wants. May be calculated for new materials Add welding procedure and sent to the surface rust
3. ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพราะกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นงานเชือมแบบ Robot ทำให้สินค้าทุกชิ้นมีขนาดเท่ากัน รอยเชื่อมและชุบหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทุกด้าน Delivery of high quality. The manufacturing process standards Robot welding As a result the products are the same size. Weld annealing and coating homogeneity on all sides
4. สินค้าเป็นขนาดมาตรฐาน ลูกค้า สามารถกำหนดขนาดรางได้ทันทีโดยไม่ตอ้งคำนวณรายละเอียดเพิมเติม เพียงแต่ต้องแต้มรอยเชื่อมด้วยสีชุบทนสนิมอีกครั้งหลังรวมกัน Customers can order a standard size rails immediately without referring to calculate additional details. They just have to point welds with paint coating resistant to rust after combination
5. เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) coated with galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not paint rust spray. / Ta Do grilles General This makes it easier weathering steel plate HDG).
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

วิธีการสั่งผลิตตะแกรงเหล็กWelded Steel Bar Grating Order / How to produce steel grating.

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
การสั่งผลิตตะแกรงเหล็กเชื่อม นอกจาก ความกว้างxยาว ของแผ่นตะแกรงที่ลูกค้าต้องการแล้ว
จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 อย่างเกี่ยวกับ “หนา”, “สูง” , “รู” To produce welded steel grating than the width x length. Slice the customer wants it.
Need to know more 3 about “bold”, “high”, “Hole”
 

1) กว้าง x ยาว (ขนาดของแผ่นตะแกรง) length x width (the size of a sheet of grid)
2) หนา (ใช้เหล็กแผ่นหนากี่มิล 3mm หรือ 5mm) thickness (steel plate and a mill 3mm or 5mm)
3) สูง (ต้องการแผ่นเหล็กสูงจากพื้นถึงขอบบ่า 25mm หรือ 50mm) high. (like steel floor-to-shoulder edge, 25mm or 50mm)
4) รู (ขนาดรูของช่องตะแกรง 3x10cm หรือ 4x10cm. หรือ 5x10cm.)holes (aperture grille 3x10cm or 4x10cm. or 5x10cm.).Steel Grating Steel Grating
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก

มาตรฐานของตะแกรงเหล็กเชื่อมจากบริษัทแชนคอน
Welding of steel grating from Shannon Airport 
Welded Steel Bar Grating Standard Features.
1. ระบบเชื่อมด้วยเครื่องอัตโนมัตจนทำให้รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป welding system with automatic welding until a homogeneous melt strength than by connecting with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. Steel grating as the welds are smooth. And bonding strength than steel welding shop
2. ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อมและโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ designed to put steel frame grille is the most appropriate term. The minimalistic and lightweight. While also loads up. To make sure that the entire structure consistent welds and
3. เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG) coated with galvanizing Hot dip Galvanizing thickness less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (not rustproof spray paint / paint. Do grilles General This makes it easier weathering steel plate HDG).
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก


ตะแกรงเหล็กระบายน้ำแบบมีปีกสองข้าง Welded Steel Bar Grating for Trench Cover ( without L-Angle prepared) steel drainage grate with two wings.
ในกรณีที่มีรางระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ออกแบบให้มีบ่ารองรับรูปตัวแอลไว้ ถ้าต้องทำตะแกรงระบายน้ำไปวางไว้ด้านบน จะทำให้พื้นไม่เสมอกัน และไม่ปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของตะแกรงที่อยู่ด้านบนได้ วิธีนี้จึงถือเป็นงานแก้ไข กรณีไม่มีการเตรียมบ่ารับ จะต้องทำปีกเป็นเหล็กแผ่นยื่นออกมาทั้งสองข้าง แม้จะทำให้ไม่แข็งแรงมาก ผิวสะดุดเล็กน้อย แต่ก็ทำให้แผ่นตะแกรงไม่เคลื่อนตัวหลุดไปมา ปลอดภัยและดูสวยงามกว่า In the event of a water conduit originally anyway. Although not designed to be upwardly compatible with the L-shape. If you have a drain grate placed on top. To make the ground uneven And unsafe from a moving grate on top of it. This is considered a correction. If no arrangements should be The wings are made of iron sheets protruding from both sides. Despite making a very strong Skin stumbled slightly Slice It makes no move to come out. And look more beautiful
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
การออกแบบเสริมความสูงของตะแกรงเหล็กให้เสมอกับพื้น High Adjust Welded Steel Bar Grating Design:
The design of reinforced steel mesh, always on the floor.
กรณีบ่ารับตัวแอล ออกแบบไว้สูงกว่าความสูงตะแกรง ถ้าจะทำให้ตะแกรงสูงเสมอกับพื้นต้องปรับขนาดเหล็กให้สูงเท่ากันทั้งหมด ต้องใช้งบมากและอาจเกินความจำเป็นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านด้านบน เพื่อประหยัดงบและทำให้ตะแกรงสามารถวางเสมอกับพื้นได้ เราเพียงแต่เสริมเฉพาะด้านข้างของตะแกรงให้พอดีกับบ่ารับ ตัวอย่างรูปการเสริมความสูงของตะแกรง เช่น เพิ่มความสูงจาก 25mm. เป็น 50mm.Welcome to the shoulder L. Designed to be greater than the height grille. You will need to resize the grid, always with high iron high all equal. And may have to spend more than necessary as the area without a car ran over the top. In order to save statement and put the grate can be placed anywhere on the floor. We just added a side of the grid should be fit. Examples of the extra height of the grid, such as increasing the height of 25mm. To 50mm

.Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

เหตุผลในการเลือกตะแกรงเหล็กระบายน้ำจาก CHANCON
Welded Steel Bar Grating AdvantageThe reasons for choosing steel drainage grate CHANCON
Welded Steel’s Bar is the Advantage Grating.
1. มีตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปทุกประเภท เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐาน ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ   drainage grate made of all types. We are a manufacturing company that specializes specifically for drainage grate is composed with iron stair rails slip drainage grate. Grate walkway Cover the drain
2. คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ตัดเหล็กและประกอบเป็นตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี  Selection of quality materials. Made of steel TIS. Cutting and assembling a sieve with modern machinery. And a team of technical, professional production of steel grating than 20 years.
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar เชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า Steel sheets made of Shannon Airport. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar connection with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity.Please check the welding work compared to workers welding. Guaranteed quality, strong customer must prove before. By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and corrosion resistance to outlast.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 

วิธีการป้องกันสนิม ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ How to prevent rust, galvanized iron grating
ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ หรือตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตะแกรงเหล็กจากการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของตะแกรงเหล็ก วิธีการชุบมีหลายแบบ ในประเทศไทยการชุบกัลวาไนซ์ที่นิยมมี 2 แบบ คือ Galvanized steel grating or galvanized steel grating is intended to protect the steel grate from corrosion, corrosion, extending the service life of gratings, plating methods available in Thailand, galvanizing There are two types
1.Hot dipped Galvanized หรือการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน คือการจุ่มเหล็กลงในบ่อสังกะสีหลอมเหลว การชุบแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง งานภายนอก งานที่อยู่สภาพแวดล้อมรุนแรง สภาวะกรดด่าง มีความหนาในการชุบ 65-300 ไมครอน Hot dipped galvanized or hot dip galvanized is the dipping of steel into a zinc-plated dump, this plating is suitable for high durability, external work, severe environment, alkaline conditions, plating thickness 65-300 microns
2.Electro plated Galvanized หรือการชุบซิงค์ คือการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า การชุบแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในร่ม หรือองค์ประกอบที่ไม่สัมผัสสภาวะแวดล้อมรุนแรงมาก มีความหนาในการชุบ 5-10 ไมครอน Electro plated Galvanized or zinc plated is electroplated electroplated. This plating is suitable for indoor use or non-contact elements. Very harsh environment with a thickness of 5-10 microns plating.
การเลือกที่จะชุบกัลวาไนซ์แบบไหน ควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ What kind of galvanizing options should you choose for your application? There are a few things to consider1.สภาพแวดล้อม อยู่ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร ติดทะเลหรือไม่ หรืออยู่ในโรงงานที่มีสภาวะกรดด่าง ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมรุนแรงควรใช้ Hot dipped Galvanized เพราะทนทานกว่า ยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า s the environment inside or outside the building at sea or in a factory with acidic conditions? In harsh environments, use hot dipped galvanized as it is more durable and lasts longer
2.ข้อกำหนดของผู้ออกแบบ (Specification) ควรตรวจสอบข้อกำหนดของผู้ออกแบบก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการชุบกัลวาไนซ์ ว่าเป็นแบบใด ความหนาการชุบเท่าไหร่ ถ้าข้อมูลไม่ละเอียด ควรสอบถามผู้ออกแบบก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการชุบ Specification Specification Check the specifications of the designer before deciding on the method of galvanizing. What is the thickness of the plating? If the information is not detailed, ask the designer before deciding the method. Plating
3.ขนาดของชิ้นงาน ควรตรวจสอบกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ว่าสามารถชุบชิ้นงานขนาดใหญ่แค่ไหน เพราะแต่ละโรงงานชุบ มีขนาดบ่อชุบที่แตกต่างกัน ควรตรวจก่อนที่จะส่งไปชุบ
ข้อควรระวัง ถ้าต้องประกอบชิ้นงานด้วยการเชื่อม ควรประกอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำไปชุบ เนื่องจากการเชื่อมงานจะทำให้ผิวงานที่ชุบมาแล้วไหม้เป็นจุดดำ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสนิทได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องชุบกัลวาไนซ์ชิ้นงานก่อนการประกอบและนำไปติดตั้งแนะนำให้ใช้สีซิงค์กันสนิททาบริเวณจุดที่เชื่อมงานและเกิดจุดที่เกิดรอยดำเพื่อปกปิด และยังให้สีดูกลมกลืนกันรวมทั้งป้องกันการเกิดสนิทได้อีกด้วยThe size of the pieces Check with plating Galvanizing plant’s large specimens that can be moistened with it. Because each plating factory Bo has dampened different. Should be sent before plating.
If precautions must be assembled by welding. Assembly should be completed prior to plating. The connection will make the already burning a moistened black. And may be the cause of it completely. The colors blend well, including anti-close as well.
imming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ 
    A. ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม Contact us: Contact Order Map Get more product suggestions
    B. ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา Price-Quotation: Price Quotation-Discount
    C. ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ Projects Reference: Customer Sample Application
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง The Source Definition Fiberglass reinforcement Fiberglass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E.การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี Grating Services: Manufacturing, Installation, Design, Test, Strength – Chemical
    F. ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย Dealer Sales Wanted: Get a reseller agent

ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน Gully Grating || Steel Fiberglass mesh around the pool. Trash trapped in stone rods
    1. ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP Plastic PolyPropylene Grating
    2.ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน Galvanized Steel Grating Stainless steel grating for corridor drainage
    3. ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน FRP FiberGlass Mold Grating, Fiberglass Drainage Grill, Walkway Sheet, Factory Walkway
    4. แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี ABS Swimming Overflow Drainage Grating
    5. ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side) Drive HighWay Drain Grating Trapper Leaf Trapper Side Leaf Trapper Side
    6. กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame around the tree base is both jigsaw and finished

ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส Manhole Cover || Covered Cover Cover Covered Cover Covered Covered Waste Water Tank Cover Covered Cast Iron Fiberglass Cover
7. ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) FRP Manhole Cover Cover for fiberglass hose, resin fiber (not rust, high strength, stainless steel) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำDuctile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square) Ductile Cast Iron Manhole Cover 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที FRP Diamond Top Cover (Special Cut) The fiberglass cover can be cut to size immediately. 

แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรงRelated Products || Slip-resistant cover, nose plate, corner edge, eyebrow cover, fiberglass ladder clip, grip lock, grip grip
  10. แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศEgg Crate Ceiling Screen Strip Strip Cover
  11.ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาCeiling Trellis Shade Grilles ceiling panels, curtain walls, railings, partition walls, awnings, awnings
  12. แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง PegBoard Display Tools Hooks Shelves
  13. แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector, nose plate, corner, eyebrow, fiberglass cover
  14. คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม HDG Steel Grating clip clamp fastener clip lock grip stainless steel grille /
  15. เหล็กรับแรงทนดึงสูง FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar High Strength Steel WingNut WaterStopper

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง# GRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE # Steel Grating Fiberglass Plastic Overflow COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating # Frame sieve protect the tree base, paving, elevated walkways, # panel blinds mask the building block sieve สง บัง ไฟ, # แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น, # ตัว อุปกรณ์ คลิป ล็อค ยึด แผ่น ตะแกรง

FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท
Galvanized Welded Steel Bar Grating is an ideal product for wet, slippery situation where corrosion resistance is vital. The mild steel gratings are hot dipped galvanized in the galvanizing bath. The purity of the zinc used for hot dipped galvanizing shall be 99.95 % pure. The galvanized coating shall be as per IS-3202/IS–4759 / IS–2629/IS – 2633/IS–6745,ASTM –A -123 or equivalent to international standards. The appearance of surface is plain or serrated Galvanized steel grating is widely used in most general industrial plants as well as commercial buildings, it has wide applications as walkways, platforms, safety barriers, drainage covers and ventilation grates. It is also ideal for use as mezzanine decking since it supports the same loads as comparable solid flooring. More than that, its cost saving openness maximizes the circulation of air, light, heat, water and sound, while promoting cleanliness. Material: carbon steel Surface treatment: hot-dipped galvanized, Available in light duty and heavy duty, Available in welded, press-locked, swaged lock or flush mount construction STeel Grating Features: * Can be purchased in stock sizes or custom fabricated to meet the project specifications. * Excellent load bearing capabilities * Ventilation of air, light, sound * Don’t collect Liquid and debris * Long service life * Wide range of open areas * Galvanized steel grating has an unmatched surface. It is also a permanent replacement for slippery serrated and plain grating. * It’s available in many different styles and spacing options to meet a variety of needs and applications. * Anti-theft design: the cover and the frame is joint with hinge offering security, safety and open convenience. * High strength: the strength and the toughness are much higher than cast iron. It can be used for terminals, airport, other large-span and heavy loading condition.
Galvanized Steel Grating Product Applications: # Anti slip bridge decking # Bridge walkway # Drainage systems # Fire truck platforms # Mass transit platforms # Marine and ship decks # Mezzanines # Non-slip walkways # Non-skid pit covers # Slip resistant platforms # General Industries # Truck platforms # Vault covers # Wet Decks # Wastewater treatment plant grating # Stair treads
Welded Steel Bar gratings HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก : can be installed in two methods:* Welding is advisable for permanent use free of removing/dismantling. Bar Grating will be welded to the supporting frame (angle steel, I steel or other structural steel) at each corner. Fillet weld is required when weld length more than 20mm and height more than 3mm. Installation Clips will not destroy the zinc coating and be easy to remove. Each panel requires at least four installation clips. For the larger panels preferably some more clips are needed to fix to the proper support frame.
A grating is any regularly spaced collection of essentially identical, parallel, elongated elements. Gratings usually consist of a single set of elongated elements, but can consist of two sets, in which case the second set is usually perpendicular to the first When the two sets are perpendicular, this is also known as a grid or a mesh.
A grating covering a drain can be a collection of iron bars (the identical, elongated elements) held together (to ensure the bars are parallel and regularly spaced) by a lighter iron frame. Gratings over drains and air vents are used as filters, to block movement of large particles (such as leaves) and to allow movement of small particles (such as water or air).
Anti-slip steel grating is a type of bar grating. Steel bar grating is manufactured in a variety of methods. Welded bar grating consists of load bars electrically fuse welded to cross bars. Pressure-locked bar grating, or swaged grating, is where steel rods are forced through and locked in load bars. Riveted bar grating is where the load bars are riveted to the cross bars. There are wide varieties of trade names for each type manufactured. Perforated sheet metal types: Diamond-shaped serrated perforated sheet metal. Examples of trade names are Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, Deck Span, Grip Track. Round hole perforated sheet metal. Examples of trade names are Perf-o-grip, Safety-grip, Shur Grip, Ry-Grip, Open Grip and Grate Lock. Raised dimple perforated sheet metal. Examples of trade names are Traction Tread, Safety Tread, Shur Step, Ry-Tread and Tread Grip. The excellent self-cleaning characteristics of plain surface grating make it suitable for the majority of applications. In the presence of fluids or materials that could cause the top surface of the grating to become wet or slippery, specification of the optional serrated surface should be considered. When serrated grating is specified, the bearing bar depth must be 1/4 inch greater than the sizes shown on the load tables to provide the equivalent strength of non-serrated gratings.
Metal Bar Grating is the workhorse of the industrial flooring market and has served industry for decades.Strong and durable with an exceptional strength-to-weight ratio, metal bar grating can be easily fabricated to nearly any configuration.The high percentage of open area makes bar grating practically maintenance-free and all products are fully recyclable.Bar grating is designed for many applications. Bar grating is a strong choice for projects ranging from trenches and stair treads to decking and steel flooring. Used as metal grates, bar grating covers open areas in flooring that require light, liquid, air, heat and sound to pass between flooring levels. Meanwhile, many industrial companies put our bar grating to use as floor grating for these reasons and more. For instance, our serrated carbon steel bar grating provides extra grip when walking, and our Titeweld? bar grating makes it possible for maximum “roll-a-bility” when a wheelchair, hand truck, cart or vehicle is in use. At Direct Metals, our aluminum grating and various types of steel grating make up our bar grating product line. What is the difference aluminum and steel grating? Take a look at the metal grating information below!
Aluminum Bar Grating is a good choice when a lightweight, corrosion resistant material is desired. Choose from many options such as flush top, rectangular bar, plank, & I-bar. Aluminum grating is available in the swage locked, pressure locked (dove tail) and riveted design.
Carbon Steel Bar Grating is a nice choice when your project requires a strong material and you are not going to expose the grating to an expressly corrosive environment. Choose from plain or serrated surfaces, galvanized, standard black, bare steel or painted and light or heavy duty grating.
Stainless Steel Bar Grating provides a superior corrosive & oxidation resistant material in a material stronger than aluminum.
Steel Bar Grating is our super narrow welded grating ideal for those very tight spacing requirements when you need maximum “roll-a-bility.”
Stair Tread Bar Grating is typically offered in a welded construction and is made with a nosing that is welded to the leading edge of the tread.
Architectural Bar Grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Anchoring Devices attach bar grating to its supports. We offer saddle clips, anchor blocks, plank clips, countersunk lands, grating clamps, Z clips, and plank lugs. Many are available in aluminum, stainless steel and galvanized steel.Steel bar grating production type is manufactured from ASTM mild carbon steel and is available in three distinct products: type “W” welded bar grating, type “DT” dovetail pressure locked grating, and type “SL” swage locked grating. All three products are available with bearing bar spacing ranging on center and cross bars at either on center. Each product has a standard plain surface or may be specified with optional serrated or Algrip surfaces. Finish options include bare steel, painted, hot dip galvanized, or specialty coatings. The steel bar grating load tables provide detailed specification information related to these products.
Type “W” Welded Steel Grating Our most economical steel grating products, type “W” welded steel gratings are manufactured by forge welding rectangular bearing bars and drawn cross bars. This welding process provides a positive fused connection providing years of service under the most demanding conditions. type “W” steel grating is our most popular product and is recommended for nearly all industrial flooring applications. With nearly 80% open area, type “W” allows for the easy passage of dirt, debris, snow, and liquids and is essentially self-cleaning. Type “W” gratings are available in close mesh, ADA conforming spacings which are commonly used in public areas. When specifying type “W” for ADA applications, thick bearing bars must be specified.
Dovetail Steel Grating Type “DT” Dovetail Pressure Locked Steel Grating Type “DT” steel gratings have deep rectangular cross bars and are manufactured by inserting pre-punched bearing bars and cross bars into an “egg-crate”configuration and deforming the cross bars under intense hydraulic pressure. The deep cross bars on type “DT” gratings make them popular for architectural applications such as sun shades and infill panels with the deeper cross bar serving as a distinct architectural accent.
Swaged Intersection Grating Type “SL” Swage Locked Steel Grating Type “SL” steel gratings are manufactured by inserting hollow tube cross bars into pre-punched holes in the bearing bars. The cross bars are then swaged forming a positive mechanical connection. The cross bars are recessed below the top surface of the bearing bars providing a uniform and attractive architectural appearance. Swage locking is a particularly efficient process for the production of close mesh gratings. Type “SL” thick bearing bars provides clear opening between the bearing bars. This narrow opening is often preferred in public areas where concerns of drainage and the presence of high heeled shoes converge.
Expanded Metal Grating and Mesh: Expanded metal grating or expanded metal mesh is the most practical and economical way to assure strength, safety, and a non-skid surface. Expanded metal grating is ideal for use on plant runways, working platforms, and catwalks, as it is easily cut into irregular shapes and can be installed quickly by welding or bolting. Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel.Specification of Heavy Duty Steel Grating: 
1. The shape of bearing bar: Plain type (may be omitted in the symbol of steel grating), Serrated type and I-Shape type
2. Bearing bar pitches can be made to order, of which 30mm & 40mmare recommended.
3. Cross bar pitches can be 100mm are recommended.
4. Surface treatment: Hot-dip galvanizing, paint or other anti-corrosive coatings are available, of which hot-dip galvanizing is generally recommended.
5. Material: ASTM A36/SS235JR/SS400/Q235B
6. Tolerance The allowed deviation of length is +0/-5mm, while the allowed deviation of width is +/-5 mm. The non-perpendicularity of bearing bar is allowed no more than 10% of width of bearing bar. Cross bar surface should not surpass bearing bar surface 1mm, beginning & end of cross bar should not surpass the end surfaces of two sides of grating 2mm.Our Architectural Metal Products can be used in various applications from industrial to architectural usages. Choose from our architectural patterns in wire mesh, perforated, expanded or grating.
WIRE MESH Wire products are versatile, economical and lightweight. They can even be adapted for use in just about any industrial or architectural project. Materials include: carbon steel, stainless steel, galvanized steel and custom alloys. Wire mesh comes in many architectural patterns to suit your specific project. Choose from mixed alloy patterns, spiral-patterned mesh, opaque to high open area mesh and custom mesh patterns. Wire mesh is available in square, flat and round wires – and in the flexible & multifunctional cable mesh.
PERFORATED METAL Perforated metal is extremely versatile and lightweight and comes in round, square, slotted and decorative perforations. Some architectural applications include sunscreens, ceiling panels, exterior cladding or any application requiring an aesthetically appealing look.
EXPANDED METAL Expanded Metal is extremely economical. It can even be adapted for use in just about any architectural metal project. You will find a wide number of styles and materials to choose from. Available in flattened or standard.
BAR GRATING Bar grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Another architectural bar grating application includes steel grates, which are an integral part of the interior of industrial plants and the exterior landscape all around us. Also known as metal grates, steel grates permit the passage of air, light, heat and liquid and therefore are useful in screening out unwanted elements and debris in various settings. Driveway drains, stormwater drains, trench drains and floor drains are typically fit with steel grates. Steel grates are also functional for industrial decks and flooring in chemical plants, food processing facilities, and oil and gas refineries. In addition, pedestrians rely on steel grates in public walkways, and near fountains and trees.Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel. To view a description of each material type available, click on the Wire Mesh Material Types PDF below.
Welded Wire Mesh Welded wire mesh consists of perpendicular wire strands that are welded at each intersection. Economical and versatile, our welded wire mesh has a clean appearance and uniform grid patterns. It can be used for a variety of applications, such as safety barriers, security fencing, storage containers, reinforcement for heavy loads and animal kennels and cages.
Woven Wire Mesh Woven wire mesh is made in a similar fashion as that of fabric weave, as it is woven on looms that are used to weave cloth. The most common materials used to create woven wire mesh include carbon steel, galvanized steel and stainless steel.
PVC Coated Wire Mesh PVC coating is relatively low in cost, resilient, corrosion resistant and has good insulating properties. We carry PVC coated wire mesh in many materials including carbon steel and galvanized steel.
Cage Mesh Our cage mesh provides consistent and uniform mesh count for dimensionally correct cages. We stock cage mesh in both galvanized before welding and galvanized after welding with both square and rectangular openings.
Hardware Wire Cloth Mesh Hardware wire cloth mesh is wire mesh that consists of either woven or welded wires in a square or rectangular grid. It is available in galvanized steel, stainless steel and bare steel, and it is typically used for outdoor hardware cloth applications.
Hex Netting Hex netting is a twisted steel wire mesh with hexagonal openings. Our hex netting is available in two mesh sizes with a variety of width and length sizes. It is a widely used and versatile mesh fence, often used to build chicken coops or other wire fencing for chickens or other animals.
Stainless Steel Filters Our wire mesh stainless steel filters are useful in a variety of applications that require smaller openings than provided by perforated metal, expanded metal or standard wire mesh. Stainless mesh is ideal for filtration used in adverse environmental conditions, such as jet engine lubricant filters or high-pressure hydraulic filters.
Stainless Steel Screen Perfectly suited for a wide array of architectural and functional purposes, our stainless steel screen is used in various industries. The petroleum, chemical, environmental protection, mining, aerospace, papermaking, electronic, metallurgical, food and pharmaceutical industries all utilize stainless mesh.
Security Fencing Our security fencing is the ideal solution for prisons, borders or any facility with high security fencing needs. The mesh spacing is designed to prevent climbing, and it resists penetration by normal hand tools, giving high levels of perimeter protection.
Wire Mesh Containers Our wire mesh containers are designed and built for rugged, long service life, making them perfect for material handling. They are available in a variety of sizes and capacities. Stackable and collapsible, our rust-resistant galvanized wire mesh containers are durable, portable, self-cleaning and shippable.
Architectural Wire Mesh Architectural wire mesh can be adapted for use in just about any architectural project and is available in carbon steel, stainless steel and galvanized steel. It combines aesthetics and functionality by delivering striking visual appeal, increased comfort, safety and energy savings.
U-Edging U-Edging is a wire mesh product accessory that is a u-shaped strip attached to the edge of a wire mesh product sheet to make the edges more attractive and safer. It is available in carbon steel, stainless steel, aluminum and galvanized steel.Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
[email protected]: @chancon   Line(iD): @GratingThai 
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThManhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | [email protected]: @chancon   /   Line(iD): chancon |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

=================================

Vietnam (Language)

Hàn thép Bar Grating (HotDip mạ kẽm) thép tấm lưới hàn xong nhúng nóng thép mạ. Đối với máng xối thoát nước Tầng Mat lối đi.

Nhà sản xuất và phân phối Giá của hệ thống thoát nước mạ kẽm chống gỉ thép grating thành của Mạ. Thép kết nối trượt que xoắn xoắn với thép đồng nhất thanh phẳng làm việc với. Khóa panel thép sợi thủy tinh Grating Saddle Clip Khóa kẹp Fastener Fastenal.

tính năng thép lưới tản nhiệt hoàn thành của Shannon Airport. (Tiêu chuẩn hàn và mạ dày) 

1. lưới tản nhiệt thép thành phẩm với một công ty. Một chiều rộng tiêu chuẩn là 25 cm và 30 cm 2 kích thước nếu khách hàng muốn có một 50x100cm. 25cm có thể được áp dụng cho hoặc đặt hai tấm lại với nhau. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng 100x100cm kích thước có thể sử dụng 4 đĩa nối với nhau bằng một 25 cm. Hoặc nếu 60x100cm. Hoặc 100x120cm. Nó có thể được áp dụng cho các tờ 30x100cm composite. Vâng 

2. thép tấm lưới sản xuất với độ dày của 2 kích cỡ. là 3mm. và 5mm. thép tấm dày 3mm. thiết kế để hoạt động ở cường độ tối đa thang máy VW. Để đảm nhận lực lượng đặc nhiệm chạy qua các bánh xe xe tải sáu bánh xe thông qua một trailer lớn. Nên độ dày 5mm. Do lỗ thông hơi được thiết kế nhỏ hơn và dày hơn, vì vậy nó đã được một sức mạnh của hơn 25 tấn.

3. hàn tấm Grate Sản xuất thép bằng xoắn Twisted Rod 6-8mm thép tấm dày để hợp nhất với nhau mạnh mẽ. Và được thiết kế để ngăn chặn trượt trong. Vấn đề quan trọng là kết nối được đồng nhất với thanh phẳng thép bằng cách hàn với CO2 / MIG hàn, mà làm cho điện thép nóng chảy đồng nhất. (Vui lòng kiểm tra công việc hàn so với công nhân hàn) đảm bảo chất lượng, khách hàng phải chứng minh sức mạnh của mình trước khi đưa ra quyết định. bằng cách xem xét Một lỗ thông hơi nhỏ như là tiêu chuẩn. fusion doanh cũng như thịt trên tất cả các bên. Đối dày hơn 75 micron, mạ kẽm theo tiêu chuẩn. Sức mạnh và khả năng chống để mặc lâu hơn. Một số mạ nhanh và lớp phủ sơn phun.

Seller # 2 tốt nhất của HDG ,. lưới tản nhiệt lưới thép hàn của thép mạ thành của Mạ. 

Hotdip mạ kẽm tấm Bar Sàn lưới thép Thép kết nối mạ thép đúc sẵn của Shannon Airport. Thép kết nối trượt que xoắn xoắn với thép thanh phẳng đồng nhất với hàn CO2 / MIG, mà làm cho điện thép tan chảy đồng nhất. Hãy chắc chắn để hàn so với lao động chân tay. sức mạnh Đảm bảo chất lượng Khách hàng phải chứng minh trước bằng cách xem xét Một lỗ thông hơi nhỏ như là tiêu chuẩn. fusion doanh cũng như thịt trên tất cả các bên. Đối dày hơn 75 micron, mạ kẽm theo tiêu chuẩn. Sức mạnh và khả năng chống ăn mòn hơn
vị tướng tiêu chuẩn của hệ thống thoát nước grating chiều rộng 25 cm và 30 cm , chỉ cần chuẩn bị thiết kế nên chứa một loạt 25,5-26,0 cm hoặc 30,5-31,0 cm đến. mua chiếu tất cả đưa vào sử dụng ngay lập tức.

Của nhúng tay, nóng Grating Đặc điểm kỹ thuật Các mạ kẽm thép của (3mm dày Bar là Vs Các 5mm..)     :. Dày 3mm Mesh, 40×100         chuyến bay từ         :. Dày 5mm Mesh, 30×100 

1) sản phẩm thoát sắt. chiều rộng tiêu chuẩn của 25cm. Và 30cm. Chiều dài là 1 mét Woodstock gửi ngay lập tức. Mỗi mục 

2) Hệ thống làm tan chảy đồng nhất mạnh. Trong kết nối với hệ thống tự động, hàn CO2 / MIG, mà làm cho điện thép tan chảy đồng nhất. Lưới thép như các mối hàn được mịn màng. Và sức mạnh liên kết hơn cửa hàng hàn thép ,

3) bọc bởi mạ kẽm nhúng nóng Mạ kẽm độ dày ít hơn 75 micron theo tiêu chuẩn ASTM A123, ASTM B6 (không rustproof sơn phun / sơn. Làm lưới chung Điều này làm cho nó dễ dàng hơn cho thời tiết mạ thép, HDG,) 

4) được thiết kế để đặt lưới tản nhiệt khung thép là một thuật ngữ thích hợp nhất. Các Minimalistic và nhẹ. Trong khi cũng tải lên. Để đảm bảo rằng tất cả các mối hàn. Cấu trúc và tính nhất quán 

5) lựa chọn các vật liệu chất lượng. Được làm bằng TIS thép. Không sử dụng mác thép B hoặc thấp hơn. Bạn có thể kiểm tra trọng lượng của sự trưởng thành đầy đủ. Cắt và lắp ráp Grill với máy móc hiện đại Và một nhóm các nhà sản xuất kỹ thuật của các chuyên gia thép grating với hơn 20 năm 

6) thiết kế và tính toán tải trọng tối đa 30 tấn trong lĩnh vực Generation dày 5mm. Chiều cao 25mm., Với khe hở nhỏ như 30mm. Thích hợp cho ống dẫn. nước Các thí sinh nhà máy Một trailer, container hoặc xe tải xe kéo lớn chạy một cách an toàn thông qua

7) cung cấp cho khách hàng với chiều cao vai hơn 25mm. Không cần phải sử dụng một giá cao hơn. Điều này chỉ củng cố vai dưới lên. sau đó, rây Mô hình dày 5mm. Chiều cao 25mm., Với khe hở nhỏ như 30mm. Nó là đủ để buộc Trailer xe vốn đã rất lớn. Được trang bị với thiết kế mô-đun. 

Sẵn sàng Cổ Sales Wareshouse của Hotdip mạ kẽm Bar Sàn lưới thép Woodstock đã sẵn sàng. thép tấm kết nối kích thước thành 25×100 cm và 30×100 cm

thoát lưới pháp 25×100 cm và 30×100 cm kích thước là tiêu chuẩn. Công ty có một kho dự trữ sẵn cho khách hàng ngay lập tức, mà không cần chờ cho sản xuất. Ngoài lưới thép hàn phủ gỉ mạ kẽm nhúng nóng thép Grating, khách hàng cũng có thể chọn các loại vật liệu, hệ thống thoát nước grating cho nhiều khác. Tuỳ theo tính chất của các ứng dụng trong các lĩnh vực như lưới tràn cạnh hồ bơi ABS Overflow Bể Grating, lưới nhựa PP cứng, dính đặc biệt PP Polypropylene Grating và kính FRP sợi lưới sợi thủy tinh Sàn lưới chúng tôi. công ty sản xuất với rây thoát cụ chuyên môn gói tiêu chuẩn bao gồm tất cả các loại thép không trượt grate thoát thanh vịn cầu thang. lối đi grate nắp cống Rất lý tưởng cho nhà bếp, nhà ăn, khu mua sắm, nhà máy, thị trường, hồ bơi, cá ao lối đi, vv trong lĩnh vực này. 

HDG. Lưới thép lưới tản nhiệt hàn thép mạ kẽm thành của
kích thước 40×100 cm và 50×100 cm.

HDG. Sàn lưới thép Thang lưới thép cầu thang Tread cầu thang. Với mũi cầu thang không trượt Các cơ sở đã điều chỉnh phụ thu giữ.

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Khóa kẹp Fastener Fastenal | Clip khóa thép tấm lưới.

Chúng tôi sản xuất các tấm kẹp khóa kẹp thép / sợi thủy tinh Saddle Sửa Clip Khóa Fastenal Fastener (khóa chạy lúp xúp), các khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc với 2 loại vật liệu bao gồm thép không gỉ SUS316 và mạ kẽm nhúng nóng thép.

Vẽ Specificaition của Hot Dip mạ kẽm Thép Grating trật tự kế hoạch lưới mạ kẽm Hội nghị Steel (kẽm HDG.).

1. Thép của Sàn lưới Kích thước 2. 30x100cm .: 253/40/100 BB HDG, 253/40 Grating Steel, Kích thước 300x1000mm. Mesh, 40x100mm. Một 25mm cao .: Bar dày là 3mm. // lỗ kích thước mắt lưới thép 30×100 cm 4×10 cm dày thép 3. mm. cao 2,5 cm. 25x100cm .: 253/40/100 BB  
HDG, 253/40 lưới thép của, kích thước 250x1000mm. Mesh, 40x100mm. Một 25mm cao .: Bar dày là 3mm. // lỗ kích thước mắt lưới thép 25×100 cm 4×10 cm dày thép 3. mm. cao 2,5 cm.

2. Thép của Sàn lưới Kích thước  30x100cm .: 253/40/100 BB 
HDG, 253/40 Grating Steel, Kích thước 300x1000mm. Mesh, 40x100mm. Một 25mm cao .: Bar dày là 3mm. // lỗ kích thước mắt lưới thép 30×100 cm 4×10 cm dày thép 3. mm. cao 2,5 cm.

3. của lưới thép Kích thước  25x100cm .: 255/30/100 BB  
HDG, 255/30 lưới thép của, kích thước 250x1000mm. Mesh, 30x100mm. Một 25mm cao .: Bar dày là 5mm. // lỗ kích thước mắt lưới thép 25×100 cm 3×10 cm dày thép 5. mm. cao 2,5 cm.

4. của lưới thép Kích thước 30x100cm .: 255/30/100 BB 
HDG, 255/30 lưới thép của, kích thước 300x1000mm. Mesh, 30x100mm. Một 25mm cao .: Bar dày là 5mm. // lỗ kích thước mắt lưới thép 30×100 cm 3×10 cm dày thép 5. mm. cao 2,5 cm.

Kết hợp áp dụng của thép Grating / ứng dụng bao gồm chiều rộng của tiêu chuẩn lưới thép tấm. Đối với khu vực làm việc ngay lập tức

Một lựa chọn khác cho những khách hàng muốn sử dụng thép grating hơn kích thước tiêu chuẩn. các nhà phân phối của Công ty, chúng ta có thể chiều rộng của một tờ tiêu chuẩn kèm theo hoặc đặt liền kề với đặc điểm kích thước mới của từng khu vực ngay lập tức. Ví dụ, thực hiện một cuộc đổ bộ cầu thang. Tầng Mat lối đi. kích thước tiêu chuẩn có thể được kết hợp với nhau từ tấm .. 2 3 4 5 chiều rộng tổng thể khác nhau. Để có được một lượng lớn mới sau 1pcs:. 25 / 30cm || 2pcs :. 50/55 / 60cm || 3pcs:. 75/80/85 / 90cm || 4pcs: 100/105/110/115/120 cm. . 

Ưu điểm bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn chiều rộng lưới sắt của tấm. Đến ngay lập tức nhiệm vụ
1. Tiết kiệm thời gian và mua bất động sản có thể được sử dụng ngay lập tức. Nó có một cổ phiếu của hơn 5.000 miếng và quá trình giao hàng mà không cần chờ lệnh. Mà thông thường phải mất cả hai hàn và mạ gỉ khả năng chịu hơn 15-30 ngày
2. rẻ hơn để sản xuất. Tiết kiệm chi phí Để kích thước khách hàng muốn. Có thể được tính cho vật liệu mới Thêm thủ tục hàn và gửi đến bề mặt gỉ
3. Cung cấp chất lượng cao. Các tiêu chuẩn quy trình sản xuất hàn Robot Kết quả là các sản phẩm có cùng kích thước. Weld ủ và lớp phủ đồng nhất trên tất cả các bên
4. Khách hàng có thể đặt hàng một đường ray kích thước tiêu chuẩn ngay lập tức mà không đề cập đến tính toán thêm chi tiết. Họ chỉ phải chỉ mối hàn với lớp phủ sơn chống gỉ để sau khi kết hợp
5. phủ mạ kẽm nhúng nóng Mạ kẽm độ dày ít hơn 75 micron theo tiêu chuẩn ASTM A123, ASTM B6 (không sơn phun gỉ. / Ta Làm lưới chung Điều này làm cho nó dễ dàng hơn thời tiết thép tấm HDG).

Hàn thép Bar Grating thứ tự / Làm thế nào để sản xuất thép grating.

Để sản xuất thép hàn lưới hơn chiều dài chiều rộng x. Slice khách hàng muốn nó.
Cần biết thêm 3 về “táo bạo”, “cao”, “lỗ”
 

1) chiều dài x chiều rộng (kích thước của một tờ lưới)
2) độ dày (thép tấm và một nhà máy 3mm hoặc 5mm)
3) cao. (như thép sàn đến vai cạnh, 25mm hoặc 50mm)
4) lỗ (khẩu độ lưới tản nhiệt 3x10cm hoặc 4x10cm. hoặc 5x10cm.).

Hàn lưới thép từ Sân bay Shannon Tính năng hàn thép Bar Grating Standard.

1. Hệ thống hàn với hàn tự động cho đến khi một tan sức mạnh đồng nhất hơn bằng cách kết nối với CO2 / MIG hàn, mà làm cho điện thép tan chảy đồng nhất. Lưới thép như các mối hàn được mịn màng. Và sức mạnh liên kết hơn cửa hàng hàn thép
2. thiết kế để đưa khung thép lưới tản nhiệt là một thuật ngữ thích hợp nhất. Các Minimalistic và nhẹ. Trong khi cũng tải lên. Để chắc chắn rằng toàn bộ cấu trúc mối hàn phù hợp và
3. phủ mạ kẽm nhúng nóng Mạ kẽm độ dày ít hơn 75 micron theo tiêu chuẩn ASTM A123, ASTM B6 (không rustproof sơn phun / sơn. Làm lưới chung Điều này làm cho nó dễ dàng hơn thời tiết thép tấm HDG).

Hàn thép Bar Grating cho Trench Cover ( mà không L-Góc chuẩn bị) grate thoát nước bằng thép với hai cánh. 
Trong trường hợp một ống dẫn nước ban anyway. Mặc dù không được thiết kế để được đi lên phù hợp với L-hình dạng. Nếu bạn có một grate cống được đặt trên đầu trang. Để làm cho mặt đất không bằng phẳng Và không an toàn từ một grate di chuyển trên đầu trang của nó. Đây được xem là một sự điều chỉnh. Nếu không có sự sắp xếp nên Các cánh được làm bằng tấm sắt nhô ra từ cả hai phía. Mặc dù thực hiện một rất mạnh mẽ Da vấp hơi Slice Nó làm cho không di chuyển để đi ra. Và nhìn đẹp hơn

Điều chỉnh cao hàn thép Bar Grating Thiết kế:
Thiết kế của lưới thép gia cố, luôn luôn trên sàn nhà.
Vai là một L Được thiết kế để được lớn hơn lưới tản nhiệt cao. Bạn sẽ cần phải thay đổi kích thước lưới, luôn luôn với sắt cao cao tất cả như nhau. Và có thể phải chi tiêu nhiều hơn cần thiết là khu vực mà không có một chiếc xe chạy trên đầu trang. Để tiết kiệm tuyên bố và đặt grate có thể được đặt bất cứ nơi nào trên sàn nhà. Chúng tôi chỉ cần thêm một khía cạnh của lưới điện nên phù hợp. Ví dụ về chiều cao thêm của lưới điện, chẳng hạn như tăng chiều cao 25mm. Để 50mm.

Những lý do cho việc lựa chọn hệ thống thoát nước bằng thép grate CHANCON 
Bar hàn thép là các Advantage Grating.

1. Một grate thoát nước làm bằng tất cả các loại. Chúng tôi là một công ty sản xuất chuyên đặc biệt cho grate thoát nước gồm có thanh vịn cầu thang sắt trượt grate thoát. lối đi grate Che cống
2. Lựa chọn các vật liệu chất lượng. Được làm bằng thép cắt TIS. Và lắp ráp một sàng với máy móc hiện đại. Và một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật với hơn 20 năm sản xuất lưới thép
3. Hoàn tất thép đĩa lưới của Shannon Airport. Thép kết nối trượt que xoắn xoắn với thép đồng nhất kết nối thanh phẳng với hàn CO2 / MIG, mà làm cho điện thép tan chảy đồng nhất. Vui lòng kiểm tra công việc hàn so với công nhân hàn. chất lượng đảm bảo, khách hàng phải chứng minh mạnh mẽ trước đó. bằng cách xem xét Một lỗ thông hơi nhỏ như là tiêu chuẩn. fusion doanh cũng như thịt trên tất cả các bên. Đối dày hơn 75 micron, mạ kẽm theo tiêu chuẩn. Sức mạnh và ăn mòn kháng tồn tại lâu hơn.

Làm thế nào để ngăn chặn rỉ sét Thép mạ kẽm mạ Max. Thép mạ kẽm mạ Max. Hoặc thép mạ kẽm lưới Với mục đích để ngăn chặn sự sắt từ gỉ. Bảo vệ ăn mòn Kéo dài tuổi thọ hữu ích của lưới thép. Có rất nhiều phương pháp điều trị Trong mạ Mạ kẽm phổ biến với Hoàng tử 2 là 1.Hot nhúng mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Thép được nhúng vào bể kẽm nóng chảy. Phương pháp này rất lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt bên ngoài các điều kiện pH với một lớp phủ dày 65-300 micron 2.Electro mạ mạ kẽm, mạ kẽm. Các mạ kẽm điện phân Lớp phủ là phù hợp để sử dụng trong nhà. Hoặc các yếu tố không được tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt. Với độ dày 5-10 micron mạ lựa chọn để mạ loại mạ kẽm của. Nên được lựa chọn cho phù hợp với ứng dụng. Có điều cần xem xét bao gồm: 1. Môi trường Nhà hoặc ngoài trời biển hoặc Hoặc tại các nhà máy có tính chất axit và kiềm. Nếu trong môi trường khắc nghiệt nên sử dụng nhúng nóng mạ kẽm vì bền. Kéo dài tuổi thọ hữu ích nữa. 2. Các điều khoản của thiết kế (Specification) nên xem xét các yêu cầu của nhà thiết kế trước khi quyết định làm thế nào để mạ kẽm Hội nghị như bất kỳ độ dày, mạ nó. Nếu thông tin không được trình bày chi tiết Yêu cầu nhà thiết kế trước khi quyết định làm thế nào để mạ. 3. Kích thước của các mảnh Kiểm tra với mạ mẫu lớn mạ kẽm nhà máy của có thể được làm ẩm với nó. Bởi vì mỗi nhà máy mạ Bo đã làm nản khác nhau. Phải được gửi trước khi mạ biện pháp phòng ngừa nếu được yêu cầu lắp ráp bằng cách hàn. Hội cần được hoàn thành trước khi mạ. Kết nối sẽ làm cho đã đốt một màu đen ẩm. Và có thể là nguyên nhân của nó hoàn toàn. Những màu sắc pha trộn tốt, bao gồm chống gần như tốt. 

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt    

A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm    

B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ    

C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua    

D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass    

E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa    

F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper.

 Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa, đúc vỏ sắt, cống, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-gang cửa cống. COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter lưới, #Saddle Clip Kẹp Khóa Fastener, # Egg Crate lưới tản nhiệt khuếch tán phân chiếu sáng Aquarium Panel, #Tree Safety Guard lưới, # rây bẫy mảnh vụn, rác thải chôn ở lề đường bê tông. lối đi bộ, #. khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây Tầng Mat lối đi, rèm # panel SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối rào cản ánh sáng chặn ánh sáng, # Che mũi cạnh thang bảng bìa cắt trượt, # tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc.

FRP Sản phẩm, GFRPS, sợi thủy tinh gia cố cốt thép Polymer, cốt sợi thủy tinh tấm, vật liệu xây dựng tổng hợp, nhựa vinyl ester, bollards gốc thân cây điêu khắc an toàn đường pit trong trang trí nội, ngoại thất sân vườn Big cây Lưới Tree Vành đai bảo vệ Guard An toàn Grating Thớt Khung bìa. người đi bộ, đường Street, đúc, pultrusion , hồ sơ pultuded, che hàn thanh mang gratings hợp chất, Cage Thang, Cầu thang treads, chống cầu thang trượt trượt thuốc, bước rộng, lốp bìa, Lan can, kết cấu định hình, lý tưởng cho các sàn diễn thời trang, đôi gara sàn ,. nền tảng, mương bao, mương, phun , màn hình phủ, hỗ trợ phương tiện truyền thông, lưới không khí, lan can, đi bộ đường, đa lưới, bảo hiểm, concaved, nghiến răng, minimesh, phenolic, phổ biến, không bão hòa polyester resin, Palette Partition Cửa Windows, nền tảng hoạt động ,. nổ sàn bằng chứng, mới ý tưởng sáng tạo thiết kế phụ kiện, Linh kiện, decking kiến trúc và công nghiệp, Xe Bridges System, ngưỡng sân dock, f. ences, ống tròn, tấm ống, góc, lưới thép, hầm lò, thùng đựng nước thải, sơn, bê tông Polyurethane, đánh bóng, Epoxy tự san lấp mặt bằng, sàn lót, sợi carbon, sàn làm cứng, vữa, không thấm nước, xử lý nước thải, Wet Tháp giải nhiệt, cột ,. tràn, Laminate, kim loại, nhôm Composites , rack, dây dẫn, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, tấm phẳng, mờ, chống UV ổn định, trang trí tấm rắn, máng xối, mương. , thực hiện để đặt bởi nhà chế tạo chuyên nghiệp, Hot Dip Electroforge mạ kẽm, đồng thau, kẽm, cung cấp, Đại lý cấp thực phẩm, Công nghiệp, nhà cung cấp, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA chấp thuận, đặc điểm kỹ thuật, giá cả, Infosoft.
GFRP thép composite Gully đánh úp Lối xe ra vào Grating Lưới , Cống Conduit Trench thoát nước Mương, Cast sắt dẻo Manhole Lưới Covers Chậu Catch, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut kênh, đục lỗ Lưới dòng Air nhôm, Lớn lên sàn Lối đi lát vỉa hè, Yard Ram. p Edging Pedestal, Carbon răng cưa thanh thép , Bar Grate Gắn Saddle Clip Khóa kẹp Fastener Neo khóa thép gắn lưới tản nhiệt panel, Formworks Tie Rod Wing Nut, để ráo nắp gang dẻo, nắp ống nhựa sợi composite, nắp ra khỏi bể. Man nắm tay Cầm, bao che để che hố ga, đường ống, các bộ lọc, khử trùng, nước, nước thải cửa cống bìa, Mat Raceway. Cap tròn – hình chữ nhật, xi măng, bê tông cốt thép, bìa, vỏ bọc cho điều trị thu gom nước thải còn lại để cắt ngay lập tức; Grating, Great Nếm, bao gồm các tấm lưới thép hàn, kết thúc, khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của vỏ cây, cạnh mũi cắt panel che cầu thang trơn theo dõi que chuyển U thoát nước mương dọc theo mép vỉa hè, thất bại ma trận. lưới thép, lưới thép, có khung, lỗ thông hơi, nước, dây thép, rách, gấp lỗ khuôn, thép kéo dài, sợi carbon, chạy lúp xúp kết cấu, thịt gà, để ráo nước mưa, bước trượt, đường ray, giỏ mini. cũng mùi, khối lát đường. Ở bên ngoài, ao koi trang trí, cảnh quan, ngói, ván sàn, nâng cấp thiết bị, DIY dễ dàng để cài đặt bản thân, đèn gắn trên, trần lưới T-bar, trần gạch hoa văn trên tường, bức màn ánh sáng tường. ánh sáng Đấu kiếm phòng panel chia phân vùng. Tiện ích trang trí trần tán rèm bản lề đá đen Fiat tuyết tùng gió pergola, bảo vệ các loài chim lưới che, rắn, chim, sóc baffles đuổi, vách ngăn Assemblies. Delight, polycarbonate, nhựa vinyl, khối văn phòng, văn phòng, phòng tắm, mờ kết thúc tắt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống dây điện, một chia phòng, cao cấp chất lượng. Deeside xây dựng đối tác xứng đáng, kết cấu trần lưới thông gió treo, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT rèm / Trellis bóng râm, bạt Wall Panels, màu sắc chung Sun Screen phân vùng, Anti-Bird kiểm soát Netting, Mini trang trí Grating Rèm, bìa lưới điêu khắc mở di động. ứng dụng trần: những nơi văn phòng, phòng họp , siêu thị, trường học, hành lang, nhà vệ sinh, bệnh viện, công trình tái trang trí, vách kính khổ lớn, gạch trần. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. rèm Canopy đá đen ròng Folding bản lề tường mặt tiền ivy, pa-nô, rèm SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối rào cản ánh sáng chặn ánh sáng. Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Các lối đi bộ dọc theo đường ray phụ, các đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA, chậu Trench đánh úp phía bụi màn hình đường lái xe thoát lưới giao thông đường cao tốc đường, lá trapper an toàn đánh úp vỉ giao thông hệ thống thoát nước dọc theo bên đường cao tốc chuyên phủ mặt đất nhựa Raceway sắt, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating , tấm thay thế thủy tinh. mặt nạ các cửa hàng, các tòa nhà, tường, tấm ốp bên ngoài, tấm sàn đường. vỉa hè chân, mở sản phẩm tương thích từ băng tải, và tăng cường công viên địa phương. Y tế huyện lĩnh vực điện, sân khấu chương trình, cuộc thi, khối cỏ, tấm, tấm tường trang trí, rèm ngoại thất, trần nhà, tường, mái hiên, nói thật lẹ cầu thang trước hiên Calais cửa Partition đàn hạc Người Do Thái và các kích thước tờ giấy nến. dây tráng nhựa Kiểu dáng để lựa chọn Có thể được cắt và đồ nội thất trang trí bổ sung, stencils tường, trang trí stencil gồm địa điểm đẹp và độc đáo. Nhôm Composites, composit, F. RP, chống ăn mòn, rỉ sét, nhiệt, ánh sáng, axit, kiềm, hoá chất, tiết kiệm năng lượng, không phù nề, không độc hại chống phi lửa, sợi thủy tinh hoặc sợi thủy tinh đặc biệt. gì, Fibergrate, Strongwell, Webforge, sửa chữa sàn, vật liệu, chất phủ bề mặt, epoxy, E. Dễ Pot, E c Dễ Pot, ván sàn, epoxy, polyurethane, PVC. , chất kết dính, Bio, Bio, PU bê tông, sơn, đá cứng, PE bề mặt, công nghiệp, khách sạn, bếp, đồng hồ bằng kính. Hóa chất chống, sơn acrylic, sửa chữa, nứt niêm phong, sơn, chống thấm, boong tàu, hóa chất hồ bơi, kính sợi máng xối, tấm lợp kim loại
, mạ kẽm Bar hàn thép là Grating là một sản phẩm lý tưởng cho các. ướt, tình hình trơn nơi chống ăn mòn là rất quan trọng. các Lưới thép nhẹ được mạ kẽm nhúng nóng trong bồn tắm mạ. Độ tinh khiết của kẽm dùng để nhúng nóng mạ kẽm được 99,95% tinh khiết. các lớp phủ mạ kẽm được thực hiện như mỗi iS-3202 /. iS-4759 / iS-2629 / iS – 2633 / iS-6745, ASTM -A -123 hoặc tương đương với tiêu chuẩn quốc tế Sự xuất hiện của bề mặt là đồng bằng hoặc răng cưa thép mạ kẽm lưới được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các nhà máy công nghiệp nói chung cũng như thương mại.. tòa nhà, nó có ứng dụng rộng như lối đi , nền tảng, các rào cản an toàn, bìa thoát nước và ventilati. ons vỉ ,. Nó JobsDB.com Is Cũng Rất lý tưởng để sử dụng như loại lửng decking, Vì nó làm HỖ TRỢ The Used tải cùng Như đương rắn sàn gỗ khác. Loại phòng Than That, làm trầm Tiết kiệm chi phí của nó cũng Cởi mở tối đa hóa việc lưu thông không khí, ánh sáng, nhiệt, nước và âm thanh A, thấy trong khi Thúc đẩy sạch. materiales. : dòng carbon thép xử lý bề mặt: nóng EASY-nhúng, mạ kẽm, các màu sẵn có Duty Light và Heavy Duty, các màu sẵn có, hàn, báo chí sản xuất-Locked, Swaged Khóa hoặc Thêm Flush: mount xây dựng lưới thép các tính năng: * cho có thể được mua hàng kích cỡ hoặc Thêm Tuỳ chỉnh chế tạo để đáp ứng. thông số kỹ thuật của dự án. * khả năng mang sắc tải * Thông gió của không khí, ánh sáng, âm thanh * không thu thập lỏng và các mảnh vụn * tuổi thọ dài * Hàng lọat các khu vực mở * lưới thép mạ kẽm có bề mặt chưa từng có. Đó cũng là một sự thay thế lâu dài cho. . trơn răng cưa và đồng bằng lưới * Nó ‘s sẵn trong nhiều phong cách khác nhau và các tùy chọn khoảng cách để đáp ứng các nhu cầu và các ứng dụng * thiết kế chống trộm:. bìa và khung là doanh với hi. Nge Cung cấp an ninh, an toàn và mở Thuận tiện * một cường độ cao:. Sức mạnh và sự dẻo dai Are nhiều Đỗ cao hơn, gang chuẩn Nó JobsDB.com Can Be vào sử dụng Đối với thiết bị đầu cuối An, sân bay, sử dụng khác lớn tuổi một Và giờ nặng tải Điều kiện..
, Thép mạ kẽm của Sàn lưới Sản phẩm Ứng dụng: #. chống trượt cầu decking # cầu lối đi # hố nền tảng xe tải hệ thống thoát nước # Hỏa # Lễ nền tảng quá cảnh # Marine và boong tàu # gác lửng # Non-slip lối đi # Non-skid bao gồm nền tảng kháng # trượt # chung Industries # xe tải nền tảng # Vault bao gồm #. để # Nhà máy xử lý nước thải ướt Decks lưới #, Stair các treads
hàn Bar thép là, lưới che HotDipGalvanized lưới Bảng kẹp Saddle khóa then chốt kẹp Modification trên Fastener Fastenal | Clip khóa thép tấm lưới: thể được cài đặt trong hai phương pháp: * các hàn được khuyến khích cho Thường trực Sử dụng miễn phí của Loại bỏ /, tháo dỡ. Bar Grating sẽ được hàn vào hỗ trợ khung (thép góc, tôi thép hoặc kết cấu thép khác) ở mỗi góc. Fillet. hàn được yêu cầu khi hàn dài hơn 20mm và chiều cao hơn 3mm. Lắp đặt ngắn sẽ không phá hủy mạ kẽm và được dễ dàng để loại bỏ. Mỗi bảng cần ít nhất bốn clip cài đặt. Đối với các tấm lớn tốt nhất là một số clip hơn là cần thiết để sửa chữa. để Dự án Hỗ trợ Khung đúng.
A Grating Is Bất kỳ thường xuyên Spaced Collection of về cơ bản có giống hệt nhau, song song, các yếu tố Elongated lên. cách tử thường bao gồm một đơn tập hợp các yếu tố Elongated lên, Nhưng có thể bao gồm hai bộ, trong đó sử dụng trường hợp thứ hai Set thường vuông góc với. các quầy Trước Khi hai bộ vuông góc, này còn được gọi là A lưới hoặc Thêm Một lên lưới.
A Grating Che A, cống, có thể trở thành một tập hợp các Bars sắt tiêu chuẩn (các có giống hệt nhau, yếu tố Elongated lên) các lĩnh vực tổ chức với nhau của (để đảm bảo các Bars song song và thường xuyên. khoảng cách đều nhau) bởi một khung sắt nhẹ hơn. cách tử trên cống rãnh và lỗ thông hơi được sử dụng như bộ lọc, để ngăn chặn sự di chuyển của các hạt lớn (chẳng hạn như lá) và cho phép chuyển động của các hạt nhỏ (như nước hoặc ai. r).
Anti-Slip Sàn lưới thép là một loại Bar Bar Grating. Steel Grating được sản xuất trong một loạt các phương pháp. hàn Bar Grating gồm tải về Bars bằng điện-Fuse, hàn bằng phương pháp Cross Bars., Áp-Locked Bar Grating, hoặc Thêm Swaged Grating ,. là nơi thanh thép buộc phải thông qua và bị khóa trong các quán bar tải thanh dán chặt lưới là nơi các thanh tải đang dán chặt vào các thanh chéo có giống rộng của tên thương mại đối với từng loại sản xuất tấm đục lỗ các loại kim loại:… kim cương có hình răng cưa đục. tấm kim loại. Ví dụ về tên thương mại là Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, sàn Span, Grip Track. lỗ tròn tấm đục lỗ kim loại. Ví dụ về tên thương mại là perf-o-va li, An toàn-grip, Shur Grip. , Ry-Grip, Open Grip và lúm đồng tiền Lớn lên Grate Lock. đục tấm kim loại. Ví dụ về tên thương mại là Traction Tread, An toàn Tread, Shur bước, Ry-Tread và Tread Grip. các đặc tính tự làm sạch tuyệt vời của bề mặt đồng bằng lưới làm cho nó. phù hợp cho đại đa số các ứng dụng. Trong sự hiện diện của chất lỏng hoặc vật liệu có thể gây ra các bề mặt trên cùng của lưới để trở thành ướt hoặc trơn, đặc điểm kỹ thuật của bề mặt răng cưa tùy chọn cần được xem xét. Khi lưới răng cưa được chỉ định, độ sâu thanh mang phải được 1/4 inch. các kích thước các tải Về ons Shown Thân-Sân bay Greater Bàn để Cung cấp tương đương với sức mạnh phi răng cưa, lưới che.
cho kim loại Grating is The Bar là một Workhorse của thị trường và Công nghiệp Sàn công nghiệp đã phục vụ Decades.Strong Và Durable với An Ratio Strength-To-trọng lượng vượt trội. , chế tạo kim loại Bar Grating có thể dễ dàng Configuration.The Để Gần Bất kỳ Diện tích cao tỷ lệ mở Bar Grating Làm Sản phẩm Thực tế bảo trì miễn phí và tất cả đều hoàn toàn có thể tái chế.Bar là Grating Sản phẩm được thiết kế cho nhiều ứng dụng. Bar là Grating là một lựa chọn mạnh mẽ Đối với các dự án khác nhau của. từ chiến hào và treads cầu thang để decking và sàn thép. Được sử dụng như vỉ kim loại, thanh lưới bao gồm các khu vực mở trong sàn đòi hỏi ánh sáng, chất lỏng, không khí, h. ăn và âm thanh để vượt qua giữa các cấp sàn . Trong khi đó, nhiều công ty công nghiệp đặt thanh của chúng tôi lưới để sử dụng như sàn lưới vì những lý do và nhiều hơn nữa. Ví dụ, có răng cưa thanh thép carbon lưới của chúng tôi cung cấp thêm độ bám khi đi bộ, và Titeweld của chúng tôi? bar lưới. làm cho nó có thể cho tối đa “roll- một-bility” khi một xe lăn, xe tay, giỏ hay một chiếc xe đang sử dụng. tại kim loại trực tiếp, nhôm các loại lưới và khác nhau của chúng ta về lưới thép tạo nên thanh của chúng tôi lưới dòng sản phẩm. là gì. sự khác biệt Chassis nhôm và thép Grating? Lấy ví A Look At The kim loại Grating thông tin dưới đây!
Bar nhôm là Grating là lựa chọn tốt Khi Một nhẹ, chống ăn mòn vật liệu mong muốn. các lựa chọn nhiều tùy chọn như trên Flush, Rectangular Bar, Plank, & I. Bar. là Grating nhôm có sẵn trong khuôn ép sắt đã khóa, khóa Pressure (Dove Tail) dán chặt Và Thiết kế.
Bar thép của Carbon là Grating là một lựa chọn tốt đẹp khi dự án họp của bạn yêu cầu Chất liệu mạnh Và bạn sẽ không để lộ cho các Grating. Một cách rõ ràng ăn mòn môi trường. Các lựa chọn Plain hoặc Add răng cưa Bề mặt ,, mạ kẽm, Standard Black, Bare thép hoặc Thêm Painted Và ánh sáng hoặc Thêm Heavy Duty Grating.
Bar Steel không gỉ là Grating Cung cấp A vượt trội Ăn mòn & oxy hóa Chất liệu kháng Trong Stronger Một Material Thần Chassis nhôm.
Bar Steel là Grating. được chúng tôi siêu thường xuyên hẹp, hàn Grating lý tưởng cho những yêu cầu một Spacing Rất Tight Khi bạn cần tối đa của “Roll-A-bility.”
, Stair Tread Bar là Grating được thường được cung cấp dưới A, hàn xây dựng Và được thực hiện với một sục sạo Đó là, hàn Để cạnh hàng đầu của. các Tread.
như Bar kiến trúc là Grating Sản phẩm được thiết kế cho công nghiệp và báo cáo giới hạn kiến trúc ứng dụng. Nó JobsDB.com là một lựa chọn mạnh mẽ Đối với các dự án khác nhau của Từ bơi, che nắng, Đấu kiếm, Tòa nhà mặt tiền, đường đi bộ, cảnh, lưới hoặc Thêm bất kỳ một dự án họp trực quan hấp dẫn.
neo các thiết bị sự không thể đính kèm Bar Grating Để làm trầm HỖ TRỢ của nó. các Chúng tôi. cung cấp clip yên, các khối neo, ván clip, đất chìm, kẹp lưới, clip Z, và lugs ván. Nhiều người sẵn trong alumin. um trong, vỏ thép không gỉ Thép Và, mạ thép.Bar Grating Sản xuất Loại Steel được sản xuất từ các ASTM dòng Nhẹ cacbon thép và có sẵn trong ba sản phẩm riêng biệt: Loại “W”, hàn Bar Grating, Type “DT” Áp lực khôn đúng Locked Grating, Và Gõ “SL”. khuôn ép sắt nhốt lưới. cả ba sản phẩm có sẵn với thanh mang khoảng cách khác nhau, trên trung tâm và quán bar chéo ở hoặc trung tâm. Mỗi sản phẩm có một bề mặt phẳng tiêu chuẩn hoặc có thể được chỉ định với tùy chọn bề mặt răng cưa hoặc Algrip. tùy chọn Kết thúc bao gồm thép trần, sơn ,. nóng Dip EASY, mạ kẽm, hoặc Thêm Specialty Coatings. tải các Steel Bar Grating Về Bàn Cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết liên quan đến các sản phẩm.
Type “W” hàn thép của Grating Liên hệ chúng tôi Hầu hết các kinh tế Sàn lưới thép Sản phẩm, Loại “W”, hàn thép, lưới che được sản xuất bởi Forge hÀN Rectangular. mang quán bar và rút ra thanh thập tự giá. điều này quá trình hàn cung cấp một kết nối hợp nhất tích cực cung cấp năm dịch vụ theo các điều kiện khắt khe nhất. gõ “W” s. teel lưới là sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi và được khuyến khích cho gần như tất cả các ứng dụng ván sàn công nghiệp. Với gần 80% diện tích mở, gõ “W” cho phép việc thông qua dễ dàng của bụi bẩn, mảnh vỡ, tuyết, và chất lỏng và về cơ bản là tự làm sạch Loại.. “W”, lưới che có sẵn trong Đóng lên lưới, ADA một spacings phù hợp xuất hiện phổ biến trên sử dụng Trong:. khu vực công cộng quầy Khi Xác định loại “W” đối với các ứng dụng ADA, dày mang cho Bars phải được xác định.
dovetail Steel Sàn lưới Type “DT” chắp cánh, áp suất bị khoá, Steel Grating. Type “DT” thép, lưới che Có sâu Bars Rectangular chéo và được sản xuất bằng cách chèn, pre-the đấm mang cho Bars Và Bars Chữ thập Into Một “Egg-Crate” Cấu hình Và làm biến dạng thanh ngang Under Pressure thủy lực Intense. các Bars The Deep Chữ thập ons Loại “các DT. “làm cho họ có Popular, lưới che Đối với các ứng dụng như giới hạn kiến trúc báo cáo Sun Shades Deeper Và Panels ấp ủ với xà ngang Phục vụ Như Một báo cáo giới hạn kiến trúc riêng biệt, giọng.
swaged Sàn lưới Type Intersection,” SL “Locked, khuôn ép sắt thép của G. Loại giá “SL” Lưới thép được sản xuất bằng cách chèn rỗng thanh ống chéo vào lỗ trước khi đấm vào thanh mang. Các vạch chéo sau đó được swaged tạo thành một kết nối cơ khí tích cực. Các thanh chéo được hạ thấp dưới bề mặt trên cùng của thanh mang. cung cấp một diện mạo kiến trúc thống nhất và hấp dẫn. khuôn ép sắt khóa là một quá trình đặc biệt hiệu quả để sản xuất gratings lưới gần. Gõ “SL” thanh mang dày cung cấp mở rõ ràng giữa các thanh mang. mở hẹp này thường được ưa thích ở các khu vực công cộng, nơi mối quan tâm của. thoát Và sự hiện diện Mọi Of cao gót giày Hội tụ.
các mở rộng cho kim loại Grating Và lưới ,: các mở rộng Metal Grating hoặc Thêm kim loại mở rộng lên lưới là cách thực tế nhất và kinh tế để đảm bảo sức mạnh, an toàn và tính năng bề mặt chống trượt. sự mở rộng Metal Grating là lý tưởng cho sử dụng. trên đường băng thực vật, nền tảng làm việc, và sàn diễn, vì nó có thể dễ dàng cắt thành các hình dạng bất thường và có thể được cài đặt một cách nhanh chóng bằng cách hàn hoặc lưới Wire sự chạy trốn.. , Còn được gọi là dây vải hoặc vải dây , là một sản phẩm kim loại linh hoạt có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong vô số các ứng dụng trên toàn thế giới. Từ công nghiệp để sử dụng thương mại, lưới thép là một sản phẩm kim loại thường được sử dụng mỗi ngày. Nhôm lưới, lưới đồng và đồng thau. lên lưới là trong danh sách các dịch vụ dây lên lưới các loại vật liệu Đó Cũng bao gồm đặc biệt như một đồng, thép nhẹ ,, trước, mạ kẽm thép Và trường hợp thép không gỉ thép.đặc điểm kỹ thuật các Trong Heavy Duty, Steel Grating:
1. Hình dạng của mang cho Bar: Type Plain (có thể được bỏ qua ở biểu tượng A. Sàn lưới thép Of), Loại răng cưa và I-Shape Shape Loại
2. hắc ín thể được thực hiện để đặt Mang Bar, trong đó 30mm & 40mmare Đề xuất.
3. hắc ín Cross, vạch có thể được đề xuất là 100mm.
4. xử lý bề mặt: ‘nhúng nóng, mạ kẽm. ,, Lớp phủ chống ăn mòn dùng khác sơn sơn hoặc thêm sẽ có sẵn, trong số đó là thường, mạ kẽm nóng EASY-Dip Đề xuất.
5. materiales: ASTM các A36 / SS235JR / SS400 / Q235B
6. Được phép sai lệch of Tolerance trong Chiều dài tại The +, là 0 / -5mm, thấy trong khi The. độ lệch cho phép của chiều rộng là +/- 5 mm . Các phi tính thẳng góc của thanh chịu lực được phép không quá 10% của chiều rộng của mang quán bar. Bề mặt Chữ thập thanh không nên vượt qua thanh mang 1mm bề mặt, bắt đầu và kết thúc của thanh chéo không nên vượt qua các bề mặt kết thúc hai bên 2mm lưới.Liên hệ chúng tôi như kiến trúc cho Metal Products, có thể được vào sử dụng trong các ứng dụng khác nhau sử dụng từ công nghiệp để báo cáo giới hạn kiến trúc công dụng. Các lựa chọn trong báo cáo giới hạn Patterns kiến trúc của chúng tôi Trong dịch vụ dây lên lưới ,, đục, mở rộng hoặc Thêm Grating.
CÁC dÂY trên mESH Phong cách Wire Sản phẩm rất đa dạng, tiết kiệm và nhẹ. bởi Họ thậm chí có thể được điều chỉnh cho dùng Trong. . chỉ là về bất kỳ dự án công nghiệp hoặc kiến trúc Vật liệu bao gồm: thép carbon, thép không gỉ, thép mạ kẽm và hợp kim tùy chỉnh Dây lưới xuất hiện dưới nhiều mô hình kiến trúc cho phù hợp với dự án cụ thể của bạn Chọn từ mô hình hợp kim hỗn hợp, lưới xoắn ốc-patterned, đục đến cao… và lên lưới lên Patterns lưới khu vực tuỳ chỉnh mở có sẵn ở Phong cách Wire lên lưới Square, phẳng và Shape Dây điện tròn -.. Trong And The Flexible Cable & một lưới đa chức năng lên
đục kim loại. , Đục kim loại là cực kỳ linh hoạt và nhẹ và đi kèm trong Shape tròn, hình vuông, một rãnh Và trang trí thủng .: Một số báo cáo giới hạn kiến trúc ứng dụng bao gồm đặc biệt, kem chống nắng, Tấm trần, bên ngoài lớp phủ hoặc Thêm bất kỳ một ứng dụng yêu cầu một Look thẩm mỹ Hấp dẫn.
Mở rộng các kim loại các mở rộng cho kim loại là cực kỳ kinh tế. Nó JobsDB.com thể Thậm chí. được điều chỉnh cho sử dụng trong bất kỳ dự án giới hạn kiến trúc kim loại cuộc họp báo. Bạn sẽ tìm thấy một số loại dành riêng cho phong cách và Vật liệu để lựa chọn. các màu sẵn có dẹt hoặc Add Standard.
BAR Grating Bar là Grating Sản phẩm được thiết kế cho công nghiệp và báo cáo giới hạn kiến trúc ứng dụng. Nó JobsDB.com là một lựa chọn mạnh mẽ cho. các dự án khác nhau của Từ bơi, che nắng, Đấu kiếm, Tòa nhà mặt tiền, đường đi bộ, cảnh, lưới hoặc Thêm bất kỳ một dự án họp trực quan hấp dẫn.
giới hạn kiến trúc báo cáo Một Bar Grating Application Bao gồm vỉ thép ,, mà là một thuật ngữ Phần không thể thiếu của nội thất của Nhà máy công nghiệp Và Càng Cảnh bên ngoài xung quanh chúng ta xác định. Cũng được biết đến. như vỉ kim loại, vỉ thép cho phép thông qua không khí, ánh sáng, nhiệt và. lỏng và do đó rất hữu ích trong sàng lọc ra các yếu tố không mong muốn và các mảnh vụn trong cài đặt khác nhau. Lối xe ra vào cống rãnh, cống thoát nước mưa, cống rãnh và cống sàn thường phù hợp với vỉ thép. vỉ thép cũng là chức năng cho sàn công nghiệp và sàn trong các nhà máy hóa chất, chế biến thực phẩm. cơ sở vật chất, và dầu khí nhà máy lọc dầu ,. In Addition ,, người đi bộ Dựa vỉ ons thép, Trong:. Vỉa hè công cộng, Và gần đài phun nước, Và CâyPhong cách Wire lên lưới, dịch vụ cũng gọi là dây vải hoặc Thêm dịch vụ dây vải, là một sản phẩm đa năng kim loại có thể được hiệu quả về sử dụng Trong Applications Vô số. trên toàn thế giới. Từ công nghiệp thương mại sử dụng, lưới thép là một sản phẩm kim loại thường được sử dụng mỗi ngày. nhôm lưới, lưới đồng và lưới bằng đồng nằm trong danh sách các loại nguyên liệu lưới thép mà cũng bao gồm đồng, thép nhẹ, thép tiền chế mạ kẽm. không gỉ trường hợp thép thép Và. này để xem mô tả của mỗi sẵn Material Type, Style Wire mesh, The Click vào ons materiales loại Dưới một PDF.
hàn Phong cách Wire mesh, dịch vụ hàn dây lên lưới Gồm. s của sợi dây vuông góc được hàn tại mỗi giao lộ. Tiết kiệm và linh hoạt, lưới thép hàn của chúng tôi có một diện mạo sạch và các mẫu lưới thống nhất. Nó có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như hàng rào an toàn, hàng rào an ninh, container lưu trữ ,. tại địa phương chế tạo tăng cường Đối với tải nặng và Animal các cũi và lồng.
dệt Phong cách Wire mesh, dịch vụ dệt dây lên lưới được thực hiện trong một thời trang tương tự như của Vải weave-, Vì nó làm là dệt ons dệt của That Are về sử dụng Để dệt-vải. The Hầu hết các vật liệu phổ biến trên sử dụng Để dây dịch vụ tạo dệt. lên lưới bao gồm thép đặc biệt dòng carbon ,, mạ kẽm thép Và trường hợp thép không gỉ thép.
, PVC, Coated Phong cách Wire mesh, , PVC, sơn, tương đối thấp chi phí, độ đàn hồi, chống ăn mòn và có tốt tính cách điện thư mục. các Chúng tôi Carry, PVC dịch vụ Coated dây lên lưới Trong Nhiều Vật liệu bao gồm thép dòng carbon Và, thép mạ kẽm.
các Cage. lưới Liên hệ chúng tôi Cung cấp Phù Và Cage lên lưới lên lưới COUNT địa chỉ Chuồng Uniform Đối với chiều đúng. Trong Chúng Cổ Cage lên lưới, mạ kẽm Cả HÀN Trước Và Sau đó, mạ kẽm với HÀN. Cả quảng trường Và các lỗ hình chữ nhật.
Hardware Phong cách Wire Cloth Hall Mesh, các dịch vụ phần cứng dây vải lên lưới là dịch vụ dây lên lưới mà bao gồm Hoặc dệt hoặc Thêm, Dây điện hàn In A Square hoặc Add Rectangular Grid. Nó JobsDB.com có sẵn ở, mạ thép, vỏ thép không gỉ Thép Và Bare thép, Và nó làm là thường vào sử dụng. đối với phần cứng ngoài trời mỗi vải Applications.
một hex đủ điều kiện cho Netting một hex lưới Is A các dịch vụ thép xoắn dây lên lưới với sáu phương Hở. Liên hệ chúng tôi, hex lưới có sẵn trong hai lên kích thước mắt lưới với nhiều rộng Và Chiều dài tại SIZES. Nó JobsDB.com Is A rộng rãi trên đã qua sử dụng và linh hoạt lên lưới hàng rào, thường làm vào sử dụng. để xây dựng gà tác xã đang hoặc Thêm đã qua sử dụng các dịch vụ khác dây Đấu kiếm Đối với gà hoặc Thêm đã qua sử dụng khác vật.
Bộ lọc của Steel không gỉ Liên hệ dây dịch vụ của chúng tôi lên lưới không gỉ Bộ lọc trường hợp thép thép là hữu ích trong một loạt các ứng dụng đòi hỏi Hở nhỏ hơn do cung cấp, kim loại đục lỗ, kim loại mở rộng hoặc Thêm dịch vụ tiêu chuẩn dây lên lưới. sự không gỉ lên lưới Is. trong điều kiện bất lợi của môi trường lên lọc sử dụng Đối với lý tưởng, như động cơ, máy bay phản lực chất bôi trơn, hoặc Add Filters cao áp Bộ lọc thủy lực.
thép không gỉ của một màn hình mỗi. Fectly thích hợp cho một chuyên dụng rộng một mảng Trong giới hạn kiến trúc báo cáo Và con trỏ laser mục đích truyền cảm hứng chức năng, thép không gỉ Màn hình trường hợp thép của chúng tôi là vào sử dụng trong các ngành khác nhau đã qua sử dụng. The Dầu khí, hóa chất, bảo vệ môi trường, khai thác mỏ, hàng không vũ trụ ,, làm giấy, để khác điện tử ,, luyện kim, thực phẩm và dược phẩm, công nghiệp Tất cả Sử dụng trường hợp thép không gỉ lên lưới.
An ninh. rào Liên hệ an ninh của chúng tôi làm hàng rào là giải pháp lý tưởng cho các trại giam, Borders hoặc Thêm bất kỳ một cơ sở có nhu cầu làm hàng rào High Security. The lên lưới Spacing là thiết kế để ngăn Leo núi, Và nó làm Ít trở kháng Penetration By Dụng cụ cầm tay thông thường, đem lại cho Đỗ cao mức Perimeter Protection.
Phong cách Wire mesh, Container Liên hệ chúng tôi. dây container lưới được thiết kế và xây dựng cho , tuổi thọ dài gồ ghề, làm cho chúng hoàn hảo cho xử lý vật liệu. họ có sẵn trong một loạt các kích cỡ và năng lực. stackable và gập lại, dây mạ kẽm container lưới gỉ chịu của chúng tôi là bền, xách tay, tự. và shippable -cleaning.
như kiến trúc Phong cách Wire mesh, như các dịch vụ kiến trúc dây lên lưới có thể được điều chỉnh cho sử dụng trong bất kỳ vòng cung. Cuộc họp dự án Hitectural và có sẵn trong dòng carbon thép, vỏ thép không gỉ Thép Và, mạ thép. Nó JobsDB.com Kết hợp thẩm mỹ và chức năng bằng cách cung cấp một trực quan phúc thẩm Nổi bật, Tăng nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
U-viền U-Edging Is A dịch vụ dây lên lưới Phụ kiện sản phẩm đó là một u. . Strip hình chữ kèm theo EDGE của một lưới tấm dịch vụ dây lên sản phẩm vào đây để làm cho các cạnh hấp dẫn hơn và an toàn hơn Nó JobsDB.com có sẵn ở dòng carbon thép, vỏ thép không gỉ thép, khung gầm nhôm Và, mạ thép.Grating_Manhole_Expert | – | nhà phân phối tuyển dụng nhà sản xuất bán buôn bán lẻ. Bán hàng, Đại lý ,, các Đại lý, nhà phân phối
CHANCON COMPANYSelect LIMITED, | GratingThai Co., Ltd., || (trụ sở chính, đối diện Trung Rama 2) tại 199 Soi 21/1 chỗ cạn SMD Thian, Bangkok, Thái Lan Thái Lan Bangkok Bangkok
thoại di (, Sa. lès): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
Line @: @chancon    Line (iD là): @Gratingthai
website Mỹ: www. .chancon.co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ nắp ống thép nắp các năm
trên FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai. , Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterChia sẻ: https: /. /twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThManhole_Grating_Specialist | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ thép nắp ống nắp com | Dòng @:CHANCON / Line (iD): @GratingThai | Điện thoại di động (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.