D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบ

โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

Specification and Services การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง การทนต่อสารเคมี

FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง การทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

บริษัท เกรตติงไทย จำกัด เป็น โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ จำหน่ายตะแกรงระบายน้ำ ฝาบ่อ ที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจในคุณภาพของตะแกรงระบายน้ำเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่แตกต่างกันของคุณลูกค้าอีกด้วย

โดยเราได้ออกแบบ ผลิต และเลือกใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่ ทำให้ตะแกรงระบายน้ำของเกรตติงไทยนั้น มีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน และมองถึงความต้องการของคุณลูกค้า เพื่อให้ตะแกรงของเรานั้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน และถูกใจคุณลูกค้าทุกผลิตภัณฑ์

ที่ บริษัท เกรตติงไทย มีแบบของตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปและชนิดของวัสดุ ให้เลือกมากที่สุดในโลกถึง 5 วัสดุ ได้แก่    พลาสติกโพลีพรอพไพลีนPPGrating   พลาสติคเอบีเอสABSPlastic   ไฟเบอร์กล๊าสGFRP-FiberGlass     สแตนเลสStainlessSteel   เหล็กหล่อ Cast-Iron-Ductile   เหล็กแผ่นเชื่อมWelded-Bar-Steel

วิธีการติดตั้ง ในส่วนของ บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีกับขนาดของ ตะแกรงระบายน้ำ Designing L-Angle and Grating Size

วิธีการเผื่อระยะความกว้าง สูง ของเหล็กฉากบ่ารับแผ่นตะแกรง

ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง 2 ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง) เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 6-10mm. ดังนี้

ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm.รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm. เพื่อให้สามารถวางแผ่นตะแกรงลงไปได้พอดี ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

Ex-1 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.

ฝาปิดบ่อครอบท่อพักตะแกรงเกรตติ้งรางระบายน้ำ  Plastic Grating Panel
Plastic Grating Panel ตะแกรงพลาสติกรางระบายน้ำ

รูปภาพแสดง วิธีการติดตั้งเหล็กฉาก รองรับตะแกรงระบายน้ำ

     ความสูง ของเหล็กฉากที่เหมาะสม เพื่อให้ตะแกรงไม่ต่ำหรือสูงกว่าระดับพื้น ไม่สะดุดมีเสียงดัง ใช้เหล็กฉากรองรับ วางลงไปก่อนเทคอนกรีต ให้พอดีกับความสูงตะแกรง โดยปกติเหล็กฉาก สูง 25-30 มม. (เคลียร์ใน หรือ L ใน) ความสูงของเหล็กฉากควรเท่ากันพอดีกับความสูงของตะแกรงที่นำมาวาง เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน

      ความกว้าง ของเหล็กฉากที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวางตะแกรงได้ไม่คับแน่นหรือร่วงหล่นลงไป
ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อความกว้างของตะแกรงจริงๆ ไว้ 5-10mm. ดังนั้น ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นตะแกรงเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.

ขั้นตอน วิธีการติดตั้งเหล็กฉาก บ่ารองรับ ตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installation

การติดตั้งบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installation
ขั้นตอนการติดตั้งบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installation

การเลือกซื้อ เหล็กฉาก ทำบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ เพื่อให้ความสูงลงตัวพอดีกับ แบบของตะแกรงระบายน้ำแต่ละชนิด

    การเลือกซื้อเหล็กฉากนำมาใช้รองรับตะแกรงระบายน้ำ ให้ลูกค้าระบุ ความสูงด้านในของบ่าเหล็กฉาก ในการสั่งซื้อ เพราะถ้าไม่ระบุว่าเป็นแอลใน อาจได้บ่าเหล็กฉากผิดมา เนื่องจากมีความหนาของเหล็กร่วมอยู่ด้วย ทำให้เมื่อนำมาใช้เป็นบ่ารองรับ จะต่ำหรือสูงกว่าแผ่นมาตรฐานตะแกรงระบายน้ำในแต่ละชนิด

    1. ความสูงของบ่าเหล็กฉากด้านใน 25มม. (แอลใน) ใช้ได้พอดีกับประเภทวัสดุของ ตะแกรงพลาสติกเอบีเอสรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมทนสนิม ตะแกรงแสตนเลสระบายน้ำ และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสที่สูง25มม. (ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส มี 3 ความสูง ตั้งแต่ 25มม. 38มม. และ 50มม. ลูกค้าสามารถเลือกบ่ารองรับให้เหมาะสมกับแต่ละความสูง)

    2. ความสูงของบ่าเหล็กฉากด้านใน 30มม. (แอลใน) ใช้ได้พอดีกับประเภทวัสดุของ ตะแกรงพลาสติคพีพีเกรตติ้ง และ ฝาทึบปิดครอบท่อพักหรือแผ่นพื้นทางเดินไฟเบอร์กล๊าส

 การเลือกซื้อ เหล็กฉาก ทำบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ  Bar Angle support for Steel gully gutter Grating installation

ตารางออกแบบ การสั่งตัดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสให้ปิดขอบพอดี Cutting Design for FRP Grating 4-Sides-Close-End

stel grating ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass manhole cover

      ** การเลือกใช้ ตะแกรงปิดขอบหรือเปิดขอบ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลและงบประมาณ ไม่มีผลต่อความแข็งแรงในการนำไปใช้งาน เพราะการเลือกตะแกรงปิดขอบทั้ง 4ด้าน หรือเปิดขอบแบบสมมาตร 2 ด้าน จะทำให้ต้องเสียเศษมากขึ้นในการตัดและทิ้งเศษส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาจะสูงกว่าแบบเปิดขอบทีไม่ต้องตัดแต่งเพิ่มเติม

     ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด โดยตัดจากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด

ตารางออกแบบการสั่งตัดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สำหรับ ช่องรูตะแกรงขนาด 38×38มม. แสดงขนาดที่ตัดแล้วปิดขอบพอดี ไม่มีแง่ง

steel manhole cover ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Grating

** ตัวอย่าง ถ้าลูกค้าต้องการให้ตัดปิดขอบพอดี เช่น number 5 หมายถึง 5 ช่อง ปิดขอบพอดีจะกว้าง = 19.7 cm. , หรือกว้างขึ้นไปเป็น 6 ช่อง ปิดขอบพอดีจะกว้าง = 23.51 cm.

ตารางออกแบบการสั่งตัดตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สำหรับ ช่องรูตะแกรงขนาด 50×50มม. แสดงขนาดที่ตัดแล้วปิดขอบพอดี ไม่มีแง่ง

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสสั่งตัดปิดขอบ FRP Fibreglass Grating

** ตัวอย่าง ถ้าลูกค้าต้องการให้ตัดปิดขอบพอดี เช่น number 6 หมายถึงตัดให้ปิดขอบพอดีกับ 6 ช่อง จะได้ความกว้าง = 31.28 ซม.

วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO

FRP Grating Measuring Process วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #1

FRP Grating Cutting Method ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2

FRP Grating Cutting วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #3

FRP Sheet Cutting เครื่องมือวัดและตัดแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการตัดตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส How to Cutting FRP Fibreglass Mould Grating

FRP FibreGlass Grating Test Certificates ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง

CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.

FiberGlass Grating Loading Data Sheet
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

grating manhole cover ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ

***** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ 1) หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย 2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น 3)รูปแบบของแรงกด เป็นแบบกระจายน้ำหนักหรือเป็นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท

FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อน

 ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ steel grating manhole cover

*** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง

Manhole Cover Test Certificate
ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส grating manhole cover
manhole cover grating เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส

Material FRP FibreGlass Comparison / เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติค

เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส manhole grating

วิธีการติดตั้งฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ Manhole Cover with Frame Installation Method

ฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole cover  ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ grting
 ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ  Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole cover grating
ฝาปิดบ่อท่อพัก grating  Manhole cover  ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ

ช่องทางการติดต่อ บริษัท เกรตติงไทย จำกัด

ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท / Address : GratingThai Co., Ltd. || ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2 เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150

เบอร์โทรติดต่อ / แฟกซ์ : Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6  Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-Mail: [email protected]   |     [email protected]: @ChanCon

Website: Http://Www.CHANCON.Co.Th   |   Www.GratingThai.Co.Th Http://GRATINGTHAI.Com |
Http://Www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.Com Www.KanokMat.Com Www.PongSa.Com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: https://www.youtube.com/c/SteelFRPGratingDuctileIronManholeCover

Twitter: https://twitter.com/fibergrating

Google Plus : https://plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/_saved/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: https://chanconfrpgrating.blogspot.com/