1 Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP *Best Seller No.1

 ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ  Premium Plastic PolyPropylene Grating grating tract drainage. Thick plastic reinforced the PP
สิทธิบัตรเฉพาะเกรตติ้งแผ่นตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป พีพี(โพลีพรอพไพลีน) ของแชนคอน ออกแบบพิเศษรับน้ำหนักสูงเหนียวแข็งแรง ใช้เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ หรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ AVC patent patented Grating grating plate rack finished plastic. PP (Poly TENTEprene Prime lean) of the channel unit, specially designed weight, high strength, toughness. Use a piece of floor walkway. Or use a sieve to drain overflowing around the pool.

Swimming Pool Overflow Drainage Plastic Grating 
คุณสมบัติของแผ่นตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน Features of the grill plate made of plastic perch channel 
1) ตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูป ออกแบบให้ใช้ในงานวางแท่นเครื่องจักร เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินกันลื่น ยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น รองหญ้าเทียมเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็ว แช่ในน้ำบ่อปลา หรือสระว่ายน้ำเพื่อทดแทนตะแกรงรูปแบบเดิม plastic grille finished. Designed for use in building an altar. Paving slab pavement slippery. Elevated walkway to rise. Vice artificial grass to drain faster. Soak in water ponds Or pool to replace the traditional grille
2) ผลิตจากPolyPropylene (PP) เป็นพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำ is made of PolyPropylene (PP) is a thick plastic reinforced one selling product in the rack aisle drain
3) ออกแบบให้สั่งตัดหน้ากว้างได้ ตามต้องการอย่างลงตัว เช่น กว้าง 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 34cm, 38cm, 42cm, 46cm. designed to cut a wide. To seamlessly as wide as 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 34cm, 38cm, 42cm, 46cm.
4) มั่นใจในคุณภาพโดยรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี จากโรงงานผู้ผลิตตะแกรงพลาสติค ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน in ensuring quality Warranty: 1 year manufacturer’s plastic grille. The design patented by CO. Shannon Airport. 

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating

Best-Seller #1 PP Plastic GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปแข็งแรงพิเศษ the PP Plastic type prefabricated reinforced plastic grating GRATING. 

ตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐาน สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน ไม่เหมือนใคร ขนาดช่อง 15x30mm. สูง 30mm. สีเทา Standard Size กว้าง 25x100cm. และ 30x100cm. ราคาประหยัด ไม่เป็นสนิม วางในพื้นที่สัมผัสน้ำได้ดี เหมาะทั้งใช้แทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำ หรือวางกรวดด้านบนสำหรับงานจัดสวน Plastic grille finished standard models. Shannon Airport’s patented unique niche size 15x30mm. Height 30mm. Gray Standard Size wide 25x100cm. And 30x100cm. Cheap does not rust placed in areas exposed to water. The grating is used instead of the pool. Or putting gravel on top for landscaping
Swimming Pool Overflow Drainage Plastic Grating 
1) ตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูป PP มีสต๊อคเฉพาะสีเทาเป็นสีมาตรฐาน สำหรับสีอื่นๆ(เหลือง เขียว นำเงิน ดำ ขาว ฯลฯ) ลูกค้าสามารถสั่งเลือกผลิตได้ตามต้องการ โดยมีปริมาณสั่งผลิตขั้นต่ำตั้งแต่ 200 เมตรขั้นไป Sieve plastic PP has finished Woodstock specific standard color is gray. For other colors (yellow, green, silver, black, white, etc.), customers can select the products you want. The minimum order quantity from 200 meters to Step
2) ตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูป ออกแบบพิเศษให้แข็งแรงและใช้งานได้หลายสภาวะใช้สำหรับงานปูแผ่นพื้นยกระดับ แผ่นพื้นทางเดินบนบ่อปลาคาร์ฟ ฝาตะแกรงรางระบายน้ำรอบบ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงเรียน โรงงาน สนามกีฬา รอบสระน้ำ ieve plastic packages. Specially designed to be healthy and active for many conditions. Used for paving slabs leverage. Slab pavement on the carp pond. Grill lid drainage gutters around the house, apartments, schools, factories, stadiums around the pool
3) ใช้กับงานจัดสวน แช่ในน้ำได้ ไม่เป็นสนิม ใช้เป็นฝารางรอบบ่อน้ำพุ มีรูขนาดเล็กเพียง 1.5×3ซม. จึงสามารถวางก้อนกรวดหินด้านบนเพื่อเป็นงานผิวตกแต่ง แล้วยังทำหน้าที่เป็นตะแกรงระบายน้ำล้นได้อย่างลงตัว used for landscaping immersed in water does not rust.
A cap rail around the fountain. A small hole just 1.5×3 cm can drop a pebble stones on the surface to be decorated. It also acts as an overflow drain grate seamlessly
4) ผลิตจากพลาสติค PP (PolyPropylene) มีผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วน คงตัวไม่เสียรูปง่าย เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก is made of plastic PP (PolyPropylene) a hard surface resists scratches. Stability is not easy deformation Excellent electrical insulation
5) อาจทนทานต่อสารเคมีบางกลุ่ม แต่สารเคมีบางชนิดอาจทำให้พองตัว หรืออ่อนนิ่มได้ มีความเหนียวที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮต์ไปจนถึง ๑๕ องศาฟาเรนไฮต์ (๔๐ องศาเซลเซียส ถึง -๑๐ องศาเซลเซียส) may be resistant to some chemicals group. However, some chemicals can cause swelling. Or the sleekness Toughness at temperatures ranging from 105 degrees Fahrenheit to 15 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius to -10 degrees Celsius),
6) มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (Sterilization : ๑๐๐ C) ได้ a resistance to water vapor permeability and gas well. Can withstand high temperatures used for sterilization. (Sterilization: 100 C) has.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating


Plastic PP Grating Size 20/25/30 x 100cm.
แผ่นตะแกรงพลาสติกปูพื้นสำเร็จรูปชนิดแข็งแรงพิเศษ
(Patent Grating สิทธิบัตรตะแกรงระบายน้ำเฉพาะของแชนคอน)Plastic PP Grating Size 20/25/30 x 100cm.
Slice the plastic flooring made of reinforced
(Patent Grating patent drainage grate of Shannon Airport).

แผ่นตะแกรงพลาสติคของบริษัทแชนคอน เป็นตะแกรงรับน้ำหนักชนิดแข็งเหนียวพิเศษที่ออกแบบอย่างลงตัว มีสิทธิบัตรรับรองเฉพาะไม่ซ้ำแบบกับใคร แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานระบบทางเดินwalkway งานตะแกรงระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพของการระบายน้ำสูงสุดแต่มีขนาดร่องเล็กสุด เพื่อสามารถนำมาเป็นฐานรองก้อนกรวด หินขนาดเล็ก ใช้เป็นฐานรองการจัดแต่งสวนได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ Slice of plastic Shannon Airport. A Sieve weight sticky solid special design perfectly. Only a patented unique design with a durable, ideal for tract walkway. Job drain grate The efficiency of the drainage, but the maximum size of the smallest groove. To be taken as the base gravel, small stones used as base for the dressing in harmony with nature.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating

คุณสมบัติของตะแกรงพลาสติคสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน Features of the grill plastic products and applications 
1. แต่ละแผ่นมีตัวล็อคสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้ ในกรณีที่ต้องการความกว้างมากกว่า 30 cm. หรือความยาวมากกว่า 100cm. สามารถนำมาวางเรียงเข้าล็อคต่อๆกันไปได้อย่างแข็งแรงสวยงาม Each plate has a lock plate connected to the other. If you want wider than 30 cm. Or longer than 100cm. Can be arranged to lock onto each other to be strong, beautiful
2. ขนาดของรูตะแกรงเล็กมาก(Mesh size) เพียง 1.5 x 3 cm. ทำให้ป้องกันหนู หรือใช้เป็นฐานวางกรวด หินในงานสวน หรือแผ่นพื้นกรงปศุสัตว์ แผ่นตะแกรงน้ำล้นรอบสระ รอบโรงงานได้ The size of the grid is very small (Mesh size) of only 1.5 x 3 cm. Causes. protect mice Or use as a base in the garden of stone, gravel or slabs livestock cages. Slice overflow swimming around the plant.


ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ตะแกรงระบายน้ำล้นขอบสระว่ายน้ำ overflow grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating 


3. แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นอนามัย น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง กันลื่น (Anti Slip) กันกระแทก (Impact Absorbent) ไม่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก (Easy to Clean) ไม่มีน้ำขัง (Smooth Water Drainage) เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด (Insulator) Finished Floor Mat A slab of Health, lightweight, does not retain odor-saving time in the installation of non-slip (Anti Slip) Impact (Impact Absorbent) does not collect dust and dirt (Easy to Clean) no standing water (Smooth Water Drainage) insulation is applied. electricity Electric shock protection (Insulator)
4. การใช้งาน ใช้เป็นแผ่นปูพื้น แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ ตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน พื้นกรงสัตว์เลี้ยง ปูพื้นคอกสัตว์ ฟาร์มสัตว์ ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นอนามัย พื้นทางเดินให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด Use a sheet of flooring. Versatile plastic Overflow grating around the pool Drain grate around the plant Pet cage floor Floor coverings for stables, farm animal products from the conveyor belt. Local non-slip cushioned ground floor corridor of Health to grass up Sam. The area needs cleaning And applications to meet the needs of all areas without restrictions. 


plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นขอบสระว่ายน้ำ
สีมาตรฐานได้แก่ สีเทาอ่อน (Grey Color) เป็นสีที่ออกแบบมาให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด กลมกลืนกับสีปูนคอนกรีต เป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงสุด Standard colors include light gray (Grey Color) is designed to fit the natural world. Coordinate with the color of cement concrete The colors that are most popular.
plastic grating ตะแกรงพลาสติคระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ

ขนาดมาตรฐานทั่วไปของ Plastic Grating มีหน้ากว้างตั้งแต่ 25cm และ 30cm สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรอบรางสี่เหลี่ยมหรือสระว่ายน้ำรูปทรงโค้งมน(free form gutter) นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้แทนตะแกรงเหล็ก เพื่อระบายน้ำรอบบ้าน ปูพื้น ฟาร์มสัตว์ พื้นทางเดิน ฟุตบาท โดยไม่มีข้อจำกัด Plastic Grating size of a width of 25cm and 30cm can be used as a frame rail or a rectangular pool shaped curve (free form gutter) can also be used instead of steel grating. Drainage around the house to the ground floor corridor footpath farm animals without restriction
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
งานติดตั้ง PP Grating คอนโด ไลฟ์ แอท ลาดพร้าว 1 installation PP Grating Condo Life @ Ladprao 18: Life Condo @ Ladprao18. 
ติดตั้งตะแกรงพลาสติค PP รอบสระว่ายน้ำ ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า มีกรวดหินโรยบนแผ่นตะแกรง และลักษณะพื้นที่เป็นแบบยกระดับทางเดินให้สูงขึ้น จากภาพแสดงให้เห็นโครงสร้างเหล็กรองรับแผ่นตะแกรงได้ทั้งแบบแนวกว้างและแนวยาวของแผ่น แต่ละแผ่นจะปูแล้วล็อคกันเองด้วยตัวเล็อคที่ออกแบบมาทั้งสี่ด้าน มีการตัดเข้ามุมให้พอดีในแต่ละพื้นที่ เปิดช่องให้ต้นไม้โผล่ขึ้นมาได้ เป็นงานจัดสวนตกแต่งรอบสระว่ายน้ำในโครงการ เนื่องจากออกแบบให้ใช้วัสดุ PP เกรดสูงชนิดแข็งเหนียวพิเศษ ทำให้สามารถทนแสงแดดยูวี และรับน้ำหนักได้ดี PP plastic mesh installed around the pool. Designed to have a tree planted on the deck. With gravel ballast on the grid. And the area is an elevated walkway to rise. The photo shows a steel grate plate supports both the width and length of the sheet. Each plate will then lock crab with friendly chat forum designed four sides. A corner cut to fit the space. Allow plants have emerged. A decorative landscaping around the pool project. Due to the design of high-grade PP material stiffed special. You can tolerate the sun’s UV And the weight well
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ plastic grating
พอลิโพรไพลีน copolymer of propylene (Polypropylene: PP)
พอลิโพรไพลีน มีลักษณะขาวขุ่น ทึบแสงกว่าพอลิเอทิลีน มีความหนาแน่นในช่วง๐.๘๙๐ – ๐.๙๐๕ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถลอยน้ำได้เช่นเดียวกันกับพอลิเอทิลีน ลักษณะอื่น ๆ คล้ายกับพอลิเอทิลีน copolymer of propylene look opaque. Opaque than polyethylene. A density in the range 0.890 to 0.905, thus can float such as polyethylene other characteristics similar to polyethylene.
คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงPP ของบริษัทแชนคอน General PP grating of Shannon Airport.

– มีผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วนคงตัวไม่เสียรูปง่าย a hard surface resists scratches, deformation is not constant
– สามารถทำเป็นบานพับในตัว มีความทนทานมาก it can be a hinge. Very durable
– เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก แม้ที่อุณหภูมิสูง a very good electrical insulator. Even at high temperatures
– ทนทานต่อสารเคมีส่วนมาก แต่สารเคมีบางชนิดอาจทำให้พองตัว หรืออ่อนนิ่มได้ the most resistant to chemicals. However, some chemicals can cause swelling. Or soft it
– มีความเหนียวที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮต์ไปจนถึง ๑๕ องศาฟาเรนไฮต์ (๔๐ องศาเซลเซียส ถึง -๑๐ องศาเซลเซียส) แต่ที่ ๐ องศาฟาเรนไฮต์ จะเปราะ toughness at temperatures ranging from 105 degrees Fahrenheit to 15 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius to -10 degrees Celsius), but at 0 degrees Fahrenheit is fragile
– มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี resistance to permeation of water vapor and gas well.
– สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (Sterilization : ๑๐๐ C) ได้ can withstand high temperatures used for sterilization. (Sterilization: 100 C) have
– ผสมสีได้ง่ายทั้งลักษณะโปร่งแสงและทึบแสง color combination is both opaque and translucent appearance.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating


รูปแบบอื่นๆของการประยุกต์ใช้งานตะแกรงพลาสติค Other forms of application grid plastic Other type of Plastic Grating Application.

แผ่นตะแกรงพลาสติคของบริษัทแชนคอน เป็นตะแกรงที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน ให้มีประสิทธิภาพของการระบายน้ำสูงสุดแต่มีขนาดร่องเล็กสุด เพื่อสามารถนำมาเป็นฐานรองก้อนกรวด หินขนาดเล็ก ใช้เป็นฐานรองการจัดแต่งสวนได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ มีเพียงหนึ่งเดียว มีสิทธิบัตรรับรองเฉพาะไม่ซ้ำกับใครในโลกนี้ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับระบบตะแกรงระบายน้ำ ระบบทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ Slice of plastic Shannon Airport. The grid was designed. The efficiency of the drainage, but the maximum size of the smallest groove. To be taken as the base gravel, small stones used as base for the dressing in harmony with nature. With a single A patented unique niche in the world for robustness grid system, drainage system, pavement slabs leverage.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow grating
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ตะแกรงพลาสติก PVC/PP/PE มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆ อาจมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน Mesh plastic PVC / PP / PE with 2 full size 25x100cm. And 30x100cm. Lighter load better for people to walk through. If the sun or chemicals frequently. There may have been framed Cheaper than steel Suitable for use indoors and gardening aisle Koi Pond Condominium housing around the plant.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
ใช้ได้ทั้งสระว่ายน้ำ งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน เหมาะใช้ในที่ร่ม ให้คนเดินผ่าน มี 2 ขนาด มาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. นํ้าหนักเบา ไม่เป็นสนิม ราคาถูกกว่า แต่รับแรงได้เพียงคนเดินผ่าน ถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ Both the pool and garden ponds, koi corridor condominium housing around the plant is in the shade. Walking through the courtyard with 2 25x100cm. And 30x100cm. Light weight, rust cheaper, but have only been walking through. If the sun or chemicals frequently. The issue has split the frame


การออกแบบแผ่นพื้นโรงงาน ทำพื้นยกระดับทางเดินพลาสติกสำเร็จรูป โดยใช้ตะแกรงพลาสติก Designed slab plant Flooring elevated walkway made of plastic. Please use the sieve plastic PVC / PP / PE anti-static access raised floor.

แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป, พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก,พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต anti-static access raised floor จัดจำหน่าย, บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Raised Access Floor) ที่ใช้สำหรับพื้นห้องที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิต, เปลงเพลิง, ความชื้น, และสารเคมีหรือสำหรับห้องที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพื้นที่ของพื้นห้องที่มากขึ้นโดยการยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นห้องอาคารเดิมให้เกิดช่วงว่างสามารถเดินสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ, ท่อร้อยสายไฟ, หรืองานระบบอื่นๆไว้ด้านล่างหรือใต้พื้นห้องอาทิเช่น ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์(Data Centre Room), ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room), ห้องเรียนคอมพิวเตอร์(Computer Room), ห้องผลิตวีดีทัศน์หรือสตูดิโอ(Studio Room), ศูนย์ควบคุมสื่อสาร(Network Room), ห้องควบคุมงานระบบต่างๆทุกประเภท(Control Room), อาคารสำนักงานทั่วไป(General Office), หรือห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมป้องกันฝุ่นเป็นพิเศษ(Clean Room) เป็นต้น access raised floor, พื้นยกแบบมีคาน ไม่มีคาน พื้นยกสกรู, ขาพื้นยก ขารับพื้นยก ระบบพื้นยก ระบบโครงสร้างพื้นยก พื้นยกแบบมีคาน พื้นยกแบบไม่มีคาน พื้นยกสกรู, ระบบ bolt stringer,ระบบ understructure พื้นยก free standing,พื้นยกcorner lock Designed slab plant Flooring elevated walkway made of plastic. Please use the sieve plastic PVC / PP / PE anti-static access raised floor.
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating
การประยุกต์ใช้ตะแกรงพลาสติคทำแผ่นพื้นทางเดินในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีสารเคมีไม่โดนแดด ทำให้ดีกว่าเหล็กตรงที่ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา บำรุงรักษาสะดวก ติดตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกกระจายลม พื้นยกกระจายอากาศ พื้นยกเจาะรู พื้นยกตะแกรง แผ่นพื้นยกกระจายอากาศ แผ่นพื้นยก แผ่นพื้นยกระบายลม พื้นยก, access floor, raised floor, แผ่นพื้นยก, พื้นกระจก, พื้นยกกระจก, พื้นกระจกสำเร็จรูป, ราคาพื้นยก, พื้นยกราคา, พื้นยกเหล็ก แผ่นพื้นยกเหล็ก พื้นยกสำเร็จรูปเหล็ก แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, ติดตั้งพื้นยกพื้นยกไส้ไม้พื้นยกปูนพื้นยกระบายอากาศพื้นยกระบายลมติดตั้งแผ่นพื้นยกซื้อพื้นยกจำหน่ายพื้นยกทำพื้นยก ขายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับ พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกperforated, perforated panel, แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดระบายอากาศ มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้ โครงสร้างแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับแผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิตเหล็กทึบทั่วๆไป (Anti-Static Steel Raised Acess Floor) เพียงแต่ด้านในของแผ่นพื้นยกว่างเปล่า ไม่ได้บรรจุด้วยคอนกรีตมวลเบา ด้านบนและด้านล่างแผ่นเหล็กถูกเจาะเป็นรูปแบบรูระบายอากาศ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศได้ แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปชนิดระบายอากาศนั้นถูกใช้สำหรับการระบายลมเย็นจากใต้พื้นขึ้นมาข้างบนหรือจากข้างบนลงไปใต้พื้น แผ่นพื้นยกระดับสำเร็จรูปประเภทนี้เหมาะสำหรับห้องเซริฟเวอร์, ห้องหรือศูนย์คอมพิวเตอร์, หรือห้องที่ต้องการควบคุบระบบระบายอากาศ, อุณหภูมิ, หรือสภาพแวดล้อมภายใน อาทิเช่น คลีนรูม (Clean Room), ห้องเซริฟเวอร์ (Server Room) Application grid plastic sheet flooring, walkways industrial chemicals sun. Making better steel that does not rust, light weight, convenient maintenance. Install the finished floor elevation Raised floor air distribution Raised floor air distribution raised floor perforated floor grate plate raised floor air distribution plate floor slabs lifted ventilation raised floor, access floor, raised floor, slab floor, glass, floor, glass, glass blocks, the floor price. lift, stair lift prices, floor slabs steel raised steel. Finished steel floor The finished floor elevation Basically static, install the platform lift cylinders wood floor cement floor ventilation raised floor ventilation installation of raised floors for raised floor sales floor to floor sales floor raised floor finished floor elevated ground level ready. Raised floor perforated, perforated panel,. The finished floor elevation, anti-static. Type ventilation There are a variety of styles to choose from. The finished floor elevation of air look and behave like the finished floor elevation alfalfa solid steel General (Anti-Static Steel Raised Acess Floor) just inside the raised floor plate is empty. Not filled with lightweight concrete. The top and bottom plates are punched ventilation holes are formed. Elevated slabs made of breathable. The finished floor elevation of the ventilation air is used for cooling from the ground up on top of or below the ground. Floor elevation, finished this friendly restaurant the server room, or a computer, or a desired control the on ventilation, temperature, or interior environments such as cleanrooms (Clean Room), Room Seven. the server (server Room).

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ swimming overflow Plastic grating

Plastic Raised Floor Mat and Swimming Pool Gratings The swimming pool gratings are the flexible tiles available in variety of colors, sizes and styles. These are manufactured using injection molding process and provide maximum weather resistance. The unique design of the gratings allows easy installation and determination of length. The gratings are easy to clean and maintain and are UV protected for longer service life. These can easily bend over the corners and offer anti-slip finish. The assortment is available in various color choices as per the pool requirements. These minimize the overflow of water from a swimming pool. These are fabricated using high grade plastic or stainless steel with a design which allows easy seepage of water into a drain which is connected to the drainage system of pool. Special Features Confirm international design and quality Anti-slippery and very comfortable. Available in different colors UV treated Made of co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection moulded design gives it a perfect finish. Easy to install and easy to clean. These can be used in both curved and straight overflows Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistance Ideal for overflow systems of swimming pools and spas
We are the leading manufacturer of Stainless Steel Swimming Pool Gratings In India. These are used to cover the overflow channel around the swimming pool. We offer swimming pool gratings in various sizes Our Swimming Pool Gratings are used to cover the Overflow channel (Drain) built around the Swimming Pool and ensure that the Swimmers do not fall in the Overflow channel while entering the Swimming Pool. The Pool Gratings have sufficient gap in between them to ensure that the Overflowing Pool Water enters the overflow drain but also ensure that a person’s foot does not get inside it. Our Swimming Pool Gratings are made up of Injection Molded Plastic. Heavy duty and Strong enough to bear the weight of many people Anti-slippery Design and very comfortable. Available in different colors Made of UV treated co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection molded design gives it a perfect finish. Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ Plastic Raised Floor Mat

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ Plastic Raised Floor Mat

Anti-slip Matting Our comprehensive range of anti-slip matting meets the demands of both specialist and multi-purpose applications. Specially formulated additives are used to enhance the material properties of the matting to suit practically any requirement. Additives include anti-microbial compounds, UV-resistant compounds, fire-retardant compounds and animal-fat resistant compounds
Gym Floor Mats Protect your flooring from heavy weights and equipment with our interlocking floor matting systems. Ideal for covering large areas at low cost, and ensure safety and well-being when in the gym. These mats are also suitable for garages, workshops and sound studios.
Permeable Paving Permeable paving grids manufactured from mixed plastic waste. The sustainable solution for Green Parking, Green Driveways and Green Roofs. Provides excellent stability whilst protecting grass roots. Also suitable for field entrances, walkways and shed bases
swimming pool matting swimming pool matting is perfectly suited for the leisure industry where the potential of slipping on wet floors is likely. Ultima offers a cost effective way to avoid accidents and reduce costly claims. Ideal for all wet areas including, swimming pools, showers areas, changing rooms and other areas regularly exposed to water. The curved design allows water to easily drain off, providing a slip resistant , safe and dry surface. also warm and comfortable under foot. Ideal for large area coverage or long lengths. Ultima is treated with anti-microbial additive for protection against the growth of mould, mildew, fungi and odour causing germs. Ultima is designed to prevent the development and growth of bacteria and it resists body oils and general chemicals.
Steel Perforated Raised Floor Steel Perforated Raised Floor is composed of panels, pedestals, stringers, and screws. The stringers and pedestals are vertically adjustable and are secured with screws to form the stable bottom bearing. The panels are then inlaid into the grid which is formed when connecting the stringers. The ventilation panel makes the air flowing under the floor. It is always used together with HPL/PVC anti-static raised acess floor for computer rooms, data centers, clean rooms, electrical work shops, etc.

Plastic Raised Floor Mat
ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ Plastic Raised Floor Mat
แผ่นปูพื้นสำเร็จรูปพลาสติก ราคาถูกกว่าเหล็กและกลาสไฟเบอร์(FRP) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ฝาระบายน้ำ ปูพื้นทางเดิน โรงเรือนในฟาร์มปศุสัตว์ น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ติดตั้งแล้วสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ Plastic sheeting Cheaper than steel and fiberglass (FRP) for all types of industrial floor drainage. Livestock on a lightweight farm does not smell, save time to install. The installation can be moved to another location.

 =================================

Vietnam (Language)

Phí bảo hiểm nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP 
bằng sáng chế AVC cấp bằng sáng chế Grating lưới tấm giá xong nhựa. PP (Poly TENTEprene Thủ nghiêng) của đơn vị kênh, trọng lượng thiết kế đặc biệt, có độ bền cao, độ dẻo dai. Sử dụng một miếng sàn lối đi. Hoặc sử dụng một cái rây để ráo nước tràn xung quanh hồ bơi.

Đặc điểm của tấm nướng làm bằng kênh cá rô nhựa
1) lưới tản nhiệt nhựa xong. Được thiết kế để sử dụng trong việc xây dựng một bàn thờ. Mở tấm vỉa hè trơn trượt. lối đi cao tăng. Phó cỏ nhân tạo để ráo nước nhanh hơn. Ngâm trong ao nước Hoặc hồ bơi để thay thế cho lưới tản nhiệt truyền thống
2) được làm bằng polypropylene (PP) là một loại nhựa dày củng cố một sản phẩm bán chạy trong rack lối đi cống
3), được thiết kế để cắt một rộng. Để liên tục rộng như 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 34cm, 38cm, 42cm, 46cm.
4) trong việc bảo đảm chất lượng Bảo hành: lưới tản nhiệt nhựa 1 năm của nhà sản xuất. Thiết kế cấp bằng sáng chế bởi Shannon Sân bay CO..

# 1 bán-tốt nhất là loại nhựa PP đúc sẵn bằng nhựa được gia cố lưới Grating. 

lưới tản nhiệt nhựa xong mô hình tiêu chuẩn. Sân bay Shannon của bằng sáng chế độc đáo thích hợp kích thước 15x30mm. Chiều cao 30mm. Grey Kích thước Chuẩn rộng 25x100cm. Và 30x100cm. Giá rẻ không gỉ đặt tại các khu vực tiếp xúc với nước. Lưới sắt được sử dụng thay cho hồ bơi. Hoặc đưa sỏi trên đầu làm vườn xanh
1) Sàng nhựa PP đã hoàn tất Woodstock màu chuẩn cụ thể là màu xám. Đối với các màu khác (vàng, xanh, bạc, đen, trắng, vv), khách hàng có thể chọn các sản phẩm bạn muốn. Số lượng đặt hàng tối thiểu từ 200 mét đến Bước 

2) gói nhựa Sieve. Đặc biệt thiết kế để giữ gìn sức khỏe và hoạt động cho nhiều điều kiện. Được sử dụng để mở tấm đòn bẩy. Slab vỉa hè trên ao cá chép. Grill máng xối thoát nắp xung quanh ngôi nhà, căn hộ, trường học, nhà máy, sân vận động xung quanh hồ bơi 

3) sử dụng cho cảnh quan trong nước có thể ăn mòn một đường sắt nắp xung quanh đài phun nước. Một lỗ nhỏ ngay cm 1.5×3 có thể thả một hòn sỏi trên bề mặt được trang trí. Nó cũng đóng vai trò như một hàng rào tràn cống liên tục 

4) được làm bằng nhựa PP (polypropylene) một bề mặt cứng chống trầy xước. Ổn định không phải là dễ dàng biến dạng Tuyệt vời cách điện 

5) có thể đề kháng với một số nhóm hóa chất. Tuy nhiên, một số hóa chất có thể gây sưng. Hoặc sleekness Dẻo dai ở nhiệt độ khác nhau, từ 105 độ F đến 15 độ F (40 độ C đến -10 độ C), 

6) một sức đề kháng để thấm hơi nước và khí tốt.Có thể chịu được nhiệt độ cao được sử dụng để khử trùng. (Triệt sản: 100 C) có.

Nhựa PP Grating Kích 20/25/30 x 100cm.
Xắt sàn nhựa làm cốt thép
(bằng sáng chế Grating grate thoát bằng sáng chế của Shannon Airport).

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và các sản phẩm chăm sóc da khác. Việc Hiệu quả với nhỏ bé để đạt được tầng hầm của tầng hầm của nền móng cơ sở của tầng hầm nền tảng của nền móng cơ bản của nền móng cơ bản của các vấn đề cơ bản của đại dương dân tộc

รูป แบบ อื่น ๆ ของ การ ประยุกต์ ใช้ งาน ตะแกรง พ ลา สติ ค
loại khác của nhựa Grating Application

Các tạp chí của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một loạt các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp được thiết kế để giúp bạn có được những quả táo thông thường có kích cỡ nhỏ để có thể đưa ra loại xà phòng nhỏ dựa trên nền tảng căn bản Bộ sưu tập đã giành được sự công nhận của một trong số những người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận không nhất trí với những người trong Thế giới của chúng ta cho các hệ thống nước

Bao nhựa PVC / PP / PE Có 2 kích cỡ 25x100cm. With 30x100cm. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra trong năm 2007, khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ cho hay, Nhà máy

Mở Tất cả các khu nghỉ mát đều nằm trong khu nghỉ mát với diện tích 25x100cm. Và 30x100cm. But not impressed yet, but I get the strength but only go or up or extracts

แผ่น พื้น ยก ระดับ สำเร็จรูป, พื้น ยก สำเร็จรูป เหล็ก, พื้น ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต truy cập lớn lên sàn chống tĩnh จัด จำหน่าย, บริการ ออกแบบ และ ติด ตั้ง งาน ระบบ พื้น ยก ระดับ สำเร็จรูป (Lớn lên Sàn) ที่ ใช้ สำหรับ พื้น ห้อง ที่ ต้องการ ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต , เปล Đặt điện thoại, vệ sinh và phòng thí nghiệm hoặc cho phòng cần thiết và các phòng trong khu vực của bạn sẽ lớn hơn bằng cách nâng cao chất lượng lên từ tầng cơ sở Bạn có thể đăng ký để trở thành thành viên để bắt đầu đăng ký. Để bắt đầu xem bài viết, chọn Diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới. ), Phòng học Computer (phòng máy tính), Phòng Sản xuất Phòng thí nghiệm Phòng Vi tính (Computer Room), Phòng Sản Xuất Phòng Thí Nghiệm Toàn Diện Room Control Hệ thống chống rò rỉ trong phòng sạch sẽ (phòng sạch) như sàn lát nâng, nền tảng nâng hạ, nâng hạ nền đường nâng nền คาน พื้น ยก ส กรู, ระบบ tia Stringer, ระบบ understructure พื้น ยก đứng miễn phí, พื้น ยก khóa góc 

การ ประยุกต์ ใช้ ตะแกรง พ ลา สติ ค ทำ แผ่น พื้น ทาง เดิน ใน โรงงาน อุตสาหกรรม ที่ ไม่มี สาร เคมี ไม่ โดน แดด ทำให้ ดี กว่า เหล็ก ตรง ที่ Not to slash Cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng công nghệ cao Nâng cao, bề mặt bằng kính, bề mặt bằng kính, bề mặt bằng gỗ, cao cấp, bề mặt cao cấp, tấm lát nền, tấm lát nền, า สถิต, ติด ตั้ง พื้น ยกพื้น ยก ไส้ ไม้ พื้น ยก ปูน พื้น ยก ระบาย อากาศ พื้น ยก ระบาย ลม ติด ตั้ง แผ่น พื้น ยก ซื้อ พื้น ยก จำหน่าย พื้น ยก ทำ พื้น ยก ขาย พื้น ยก พื้น ยก สำเร็จรูป พื้น ยก ระดับ พื้น ยก ระดับ สำเร็จรูป พื้น ยก tấm đục lỗ, bảng đục lỗ, tấm lát nâng cấp lớp bảo vệ chống lại các loại máy bay siêu âm có kiểu dáng đa dạng cho phép sử dụng các loại máy nâng cấp tiêu chuẩn có kiểu dáng và bạn Tiêu chuẩn đánh giá bề mặt tiêu chuẩn của sản phẩm đã được tăng cường trong sản xuất thép không gỉ và thép tấm chống tĩnh điện. Là loại máy bán chạy tự động được trang bị loại máy nâng cấp loại siêu tiết kiệm được sử dụng cho máy lạnh không khí mặt trời từ dưới mặt đất lên trên hoặc từ bên ngoài Dưới đây là danh sách các bộ ưu tiên dành cho các lớp học dành cho phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm hoặc phòng tập thể dục, phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm hoặc phòng sạch Room), phòng ngủ (Server Room)

Tấm lót sàn bằng nhựa và bể bơi Bể bơi bể bơi là gạch linh hoạt có sẵn trong nhiều màu sắc, kích cỡ và phong cách. Chúng được sản xuất bằng quy trình đúc phun và cung cấp khả năng chịu thời tiết tối đa. Thiết kế độc đáo của lưới cho phép dễ dàng lắp đặt và xác định chiều dài. Các lưới có thể dễ dàng để làm sạch và duy trì và được bảo vệ bằng tia cực tím để phục vụ lâu hơn cuộc sống. Có thể dễ dàng uốn cong qua các góc và cung cấp chống trượt kết thúc. Các loại sản phẩm có sẵn trong các lựa chọn màu sắc khác nhau theo yêu cầu hồ bơi. Chúng làm giảm thiểu sự tràn nước từ bể bơi. Chúng được chế tạo bằng cách sử dụng nhựa cao cấp hoặc thép không gỉ với thiết kế cho phép thấm nước dễ dàng vào cống được kết nối với hệ thống thoát nước của bể bơi. Tính năng đặc biệt Xác nhận thiết kế quốc tế và chất lượng Chống trơn trượt và rất thoải mái. Có sẵn trong các màu khác nhau Xử lý tia cực tím Được làm bằng đồng-polymer. Có sẵn trong các kích cỡ và màu sắc khác nhau. Thiết kế khuôn phun cho nó hoàn thiện. Dễ dàng lắp đặt và dễ vệ sinh. Đây có thể được sử dụng trong cả hai cong và thẳng Chiều cao tràn, Width và thời gian: theo yêu cầu của khách hàng Hóa chất và chống ăn mòn lý tưởng cho các hệ thống tràn của hồ bơi và spa
Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu của Stainless Steel Swimming Pool cách tử Tại Ấn Độ. Chúng được sử dụng để che miệng tràn xung quanh hồ bơi. Chúng tôi cung cấp hệ thống bể bơi với nhiều kích cỡ khác nhau. Bể bơi của chúng tôi được sử dụng để che phủ các kênh tràn (Drain) xây dựng xung quanh bể bơi và đảm bảo rằng các Swimmers không rơi vào kênh Overflow trong khi vào Bể bơi. Các bể bơi có khoảng cách đủ giữa chúng để đảm bảo rằng nước tràn lên hồ bơi chảy vào tràn tràn nhưng cũng đảm bảo rằng một người chân không nhận được bên trong nó. Gratings bể bơi của chúng tôi được làm bằng chất dẻo đúc nhựa. Nhiệm vụ nặng nề và đủ mạnh để chịu được trọng lượng của nhiều người Thiết kế chống trơn trượt và rất thoải mái. Có sẵn trong các màu khác nhau Được làm bằng đồng trùng hợp UV. Có sẵn trong các kích cỡ và màu sắc khác nhau. Thiết kế khuôn phun cho nó hoàn thiện. Dễ dàng lắp đặt và Vệ sinh. Phù hợp với cả cống thẳng và cong Chiều cao, chiều rộng và chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng Chống ăn mòn và hóa học Lý tưởng cho các hệ thống tràn của bể bơi và spa

Miếng chống trượt Tất cả các tấm phủ chống trượt của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của cả hai ứng dụng chuyên dụng và đa mục đích. Các chất phụ gia được bào chế đặc biệt được sử dụng để tăng cường tính chất vật liệu của lớp phủ cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Phụ gia bao gồm các hợp chất chống vi khuẩn, các hợp chất chống tia cực tím, các hợp chất chống cháy và các chất chống oxy của động vật Mỡ
sàn thể thao Bảo vệ sàn của bạn khỏi trọng lượng nặng và các thiết bị với hệ thống sàn lát sàn của chúng tôi. Lý tưởng để bao phủ các khu vực rộng lớn với chi phí thấp, và đảm bảo an toàn và hạnh phúc khi ở trong phòng tập thể dục. Những thảm này cũng thích hợp cho các nhà để xe, nhà xưởng và studio âm thanh.
Lưới lát có thể thấm dung Lưới lát có thể thấm qua sản xuất từ ​​chất thải nhựa hỗn hợp. Giải pháp bền vững cho Bãi đỗ xe Xanh, Đường đi xanh và Mái Xanh. Cung cấp sự ổn định tuyệt vời đồng thời bảo vệ rễ cỏ. Cũng phù hợp với lối vào trường, đường đi bộ và căn cứ đổ
bể hồ bơi matting hồ bơi matting là hoàn toàn phù hợp cho ngành công nghiệp giải trí nơi tiềm năng trượt trên tầng ướt có thể. Ultima cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để tránh tai nạn và giảm bớt yêu cầu bồi thường. Lý tưởng cho tất cả các khu vực ẩm ướt bao gồm, hồ bơi, khu vực mưa, phòng thay đồ và các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước. Thiết kế cong cho phép nước thoát ra dễ dàng, tạo bề mặt chống trượt, an toàn và khô. cũng ấm áp và thoải mái dưới chân. Lý tưởng cho vùng phủ rộng hoặc dài. Ultima được xử lý bằng chất phụ gia chống vi khuẩn để bảo vệ chống lại sự phát triển của nấm mốc, nấm mốc, nấm mốc gây mầm bệnh. Ultima được thiết kế để ngăn ngừa sự phát triển và tăng trưởng của vi khuẩn và nó chống lại dầu cơ thể và các hóa chất thông thường.
Thép tấm được làm bằng thép đục lỗ Được làm từ các tấm, bệ, thanh ghép, và vít. Các chuỗi và bệ được điều chỉnh theo chiều dọc và được bảo vệ bằng ốc vít để tạo thành ổ đỡ đáy ổn định. Các bảng sau đó được khảm vào lưới được hình thành khi kết nối các dây. Bảng thông gió làm cho không khí chảy dưới sàn nhà. Nó luôn được sử dụng cùng với HPL / PVC chống tĩnh sàn nâng acess cho phòng máy tính, trung tâm dữ liệu, phòng sạch, cửa hàng công việc điện, vv

GFRP-thép-nhựa-PPABS Bể tràn hàn thép Bar Grating / sợi thủy tinh composite đúc dẻo sắt cửa cống BÌA ฝา บ่อ ทึบ ปิด ท่อ พัก ครอบ ท่อ ราง ระบาย น้ำ ทิ้ง สำเร็จรูป ฝา ท่อ แมน โฮ ล เก ร ต ติ้ง / Neo Thiết bị gắn Sửa Clip Saddle Khóa kẹp Khóa chốt Fastenal Thép Grating / Máng xối rãnh thoát nước Máng xối / Cầu thang Tread Nose / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Công cụ Lưu trữ Bộ dụng cụ DIY: Bọc bằng thép không gỉ Thép không gỉ สนิม ตะแกรง ขยะ มูลฝอย ใน คัน หิน ค สล. Bao gồm các thiết bị khác, các thiết bị gia đình, các thiết bị gia đình,

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Công ty
Liên hệ & Thông tin || ติดต่อ สั่ง ซื้อ ขอ แผ่น ที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจ สอบ ราคา สินค้า คุณสมบัติ วิธี การ ตัด ติด ตั้ง ผล ทดสอบ     A. Liên hệ: ติดต่อ สั่ง ซื้อ แผนที่ รับ สินค้า ขอ คำ แนะนำ เพิ่มเติม     B. Giá-Báo giá: ราคา สินค้า ขอ ใบ เสนอ ราคา -Discount     C Các dự án tham khảo: Khách hàng sử dụng Cách Chọn Mua     D. Các tính năng của sản phẩm Tủ nhựa Vinyl Resin Thức ăn Thức ăn FRP     E. Grating Dịch vụ: Hóa chất     F. Đại lý bán hàng Wanted: Yêu cầu dịch vụ đại lý Nhận đăng ký Bán hàng

Lưới xả nước || Khung gạch lát
    bằng thép không rỉ PP
    2. Lưới thép mạ kẽm Khung lát bằng thép mạ kẽm Tập thể dục thể thao và chăm sóc
    sắc đẹp cho trẻ sơ sinh và trẻ em
    . 4. Hệ thống thoát nước ABS Hệ thống thoát nước bọt ABS Chiều cao Vnx
    5. Lắp ráp lưới điện cao áp Lưới chà xát chà xát sạch bụi rìa bên bờ biển (Leaf Trapper Side)
    6. Lắp ráp cây bảo vệ Lưới khung ráp Khung Khung Khung Trồng Khung Cây có cả dạng và tiếp theo

Nắp đáy || Màng Ống Bồn Ống Tắm Bồn Ống
    Nước Bể Ống Nước Bể Ống Nước Bể Ống Nước Bồn Ống Nước Bồn Ống Nước Bồn Ống Nước Bồn Ống Nước Bồn Ống Nước Bồn Ống Nước Lò nướng bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ, bánh mỳ … 
    8. 
    FRP Diamond Top Cover (Special Cut) Thường có ngay 

Sản phẩm liên quan || แผ่น ปิด ผิว กัน ลื่น แผ่น ปิด จมูก
ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได ไฟเบอร์ ก ล๊า ส คลิป ล็อค ยึด จับ ตะแกรง   10. Egg Screen Crate trần แผง ระแนง บังตา หน้ากาก ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ กรอง ลม ระบาย อากาศ
  11. trần Trellis Shade Lưới ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน รั้ว ราว แผง กั้น พาร์ ทิ ชั่ น กันสาด ระแนง บังตา
  12. pegboard hiển thị Công cụ Móc Kệ แผ่น กระดาน เพ็ก บอร์ด เจาะ รู ติด ผนัง แขวน เก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector แผ่น ปิด จมูก ขอบ ม ม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น ไฟเบอร์ ก ล๊า ส
  14. HDG thép Grating khóa kẹp kẹp fastener คลิป ล็อค ยึด จับ แผง ตะแกรง แส ตน เล ส / เหล็ก ชุบ ซิงค์ ทน สนิม
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar เหล็ก รับ แรง ทน ดึง Cao WingNut WaterStopper 

Ván sàn bằng nhựa và
tấm lót bằng nhựa dẻo: Chúng tôi cung cấp các giải pháp chống trơn trượt cho bể bơi bao quanh, phòng tắm, phòng thay đồ và các khu vực ẩm ướt, nơi đòi hỏi tối đa việc thoát nước và xả nước. Các giải pháp mài chống trượt của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để cho phép thoát nước tối đa thông qua bề mặt đi bộ, và không quây ra khỏi khu vực. Rolls có thể được kết nối để bao gồm các khu vực rộng lớn và tham gia ở góc phải. Đối với lối đi bộ bến tàu nổi, bể bơi sàn, phòng tắm và sàn tủ khóa NHÀ MÁY NHỰA NHỰA CHO CẢNG Gà lợn Chicken Farm. nó có lỗ được thiết kế để làm cho dê và cừu phân chuồng để đi qua. Làm cho nó ít thời gian hơn để làm sạch dê nhà và nhiều thời gian hơn thầu cho nhu cầu của chúng tôi. Các miếng nhựa có thể được lắp ráp dễ dàng, nó đang được bối rối với nhau từ phía trên và dưới cùng, bên trái và bên phải của nó. Bạn có thể sử dụng gỗ hoặc kim loại để hỗ trợ và giữ matting. Bạn có thể sử dụng đinh vít, đinh hoặc dây GI để khóa chúng trong các thanh đỡ. Với việc sử dụng sàn nhựa này, việc duy trì nhà dê của bạn là EASY. Và nó sẽ làm giảm bớt mùi hôi ở trang trại dê của chúng tôi Nhiều loại thảm sàn liên hợp của chúng tôi cung cấp một bề mặt sàn nhà bền bảo trì thấp phù hợp với nhà để xe và nhà xưởng. Hệ thống liên hợp rất linh hoạt và dễ lắp đặt, không cần chuẩn bị bề mặt hoặc keo. Gạch lát sàn được linh hoạt và có thể dễ dàng phù hợp với đường viền hoặc các bề mặt không đồng đều. Chúng cung cấp một bề mặt chống trượt an toàn trong khi cũng cung cấp tính chống mỏi tuyệt hảo và một lớp cách nhiệt từ sàn bê tông lạnh. Thảm sàn nhà xe đều có khả năng chịu được tia cực tím, độ ẩm, axit, hóa chất và sự phát triển của vi khuẩn. Chúng tôi cung cấp một loạt băng tầng cho tất cả các loại ứng dụng. Các ứng dụng công nghiệp bao gồm băng đánh dấu sàn để phân định các khu vực khác nhau và cũng làm nổi bật các tuyến đi bộ trên khắp cơ sở của bạn. Băng chống trượt và băng cảnh báo nguy hiểm phù hợp với các khu vực trơn trượt hoặc nguy hiểm. Chúng tôi cũng cung cấp băng thảm hai mặt để giữ thảm hoặc thảm tại chỗ. Sơn polyurethane cho phép bảo vệ tuyệt vời cho sàn bê tông bằng cách cung cấp lớp phủ cứng nhưng linh hoạt không thấm nước và chống mài mòn, hóa chất và dầu. Nó niêm phong bê tông và ngăn ngừa việc tạo ra và lây lan của bụi và các hạt rời mà có thể gây thiệt hại thêm sàn. Sơn polyurethane bê tông có thể dễ dàng áp dụng để nhanh chóng chuyển đổi một sàn bê tông xỉn sang một bề mặt vệ sinh hợp vệ sinh dễ dàng để giữ cho sạch sẽ và gọn gàng. Thích hợp cho xưởng, nhà xưởng, nhà kho và nhà để xe.
Chất lượng tốt Giá cả phải chăng chất lượng sàn nhựa gạch interlocking nhựa an toàn sàn gạch, ván sàn, máng nước và bảng vịt để sử dụng trong các ứng dụng sàn nhà như sàn nhà để xe, sàn phòng tập thể dục, tầng nhà xưởng, sàn nhà bếp, sàn tắm, sàn nhà kho, sàn nhà trẻ em playroom, và sàn cửa hàng. Thường được nghĩ là nhựa gạch lát sàn của chúng tôi thực sự được làm từ lớp PP cao cấp PVC. Các sản phẩm PP Platic Grating của gạch lát sàn PVC có tính liên kết chặt chẽ và độ bền cao đáng kể và hoàn hảo cho các ứng dụng sàn nhà, thương mại và công nghiệp. Gạch lát sàn nhựa PP Lót sàn bằng nhựa Platic Grating có thể được đặt trên thảm, gạch, bê tông và các bề mặt gỗ dễ dàng. PP Platic Grating là một tấm sàn bằng nhựa dẻo và được sử dụng trong các sàn công nghiệp, thương mại và trong nước. Sự xuất hiện hấp dẫn và các tính năng hạng nặng làm cho bề mặt sàn này lý tưởng để sử dụng trong nhiều tình huống. Có sẵn trong một loạt các màu sắc, gạch lát sàn nhựa của chúng tôi có thể được đặt trong các mẫu thời trang.

Gạch ốp lát đa năng, giá cả phải chăng, trang trí, an toàn và dễ sử dụng lý tưởng cho những người đam mê DIY cũng như các ứng dụng sàn công nghiệp và thương mại lớn. Gạch lát sàn nhựa chịu hóa chất, gạch lát sàn PP Platic có độ bền cao đối với kiềm và dầu và tự dập tắt trong trường hợp hỏa hoạn, làm cho nó hoàn hảo cho việc sử dụng trong nhà xưởng, nhà xưởng và nhà để xe. Chúng có kích thước ổn định với tính chất nhiệt và âm tốt. Gạch lót sàn không trơn, Với kết cấu không trượt và bề mặt đi bộ thoải mái, gạch lát sàn nhà của chúng tôi hoàn hảo cho các khu vực công cộng và gia đình. Tấm lát sàn bằng nhựa dẻo, vì tấm lót bằng nhựa PP có độ đàn hồi đủ để chịu được những điều kiện khắc nghiệt và môi trường khắc nghiệt nhất, nó làm cho chúng trở thành giải pháp lý tưởng trong nhiều ứng dụng sàn. PP Platic Grating gạch lát sàn cũng chống lại dầu, dầu mỏ, dầu mỡ, chống đông và hóa chất ăn mòn nhất. Lắp đặt các tấm lát sàn bằng nhựa, các tấm lát sàn Interlocking Plating Grating được làm từ PVC mềm và clip với nhau như những mảnh ghép, làm cho nó dễ dàng lắp đặt. Làm thế nào để đặt gạch lót sàn bằng nhựa, Khi đặt gạch, liên hệ với chất kết dính là tùy chọn, làm cho gạch này linh hoạt, để sàn có thể được sắp xếp lại nếu cần. Một con lát cao su và một con dao sắc là những công cụ duy nhất cần thiết để đặt gạch trong cấu hình mong muốn. Là một chi tiết cuối cùng, các cạnh thon gọn có sẵn để dễ dàng tiếp cận với xe, xe lăn và xe đẩy. Đây là tấm lát sàn bằng nhựa trong nhà và ngoài trời, đục lỗ và lồng vào nhau. Các lỗ này cung cấp cho thoát nước và lưu thông không khí giúp duy trì độ khô và giảm thiểu bức xạ nhiệt, đặc biệt là trên sàn bê tông. Đây là lý tưởng cho sàn ngoài trời và các ứng dụng sàn mái. Tuy nhiên, các tấm lát bằng nhựa Polypropylene (PP) được kết nối với nhau được thiết kế để mở rộng và co lại khi tiếp xúc với tia UV. Do đó, để việc mở rộng này xảy ra, các tấm lót ngoài trời phải được đặt trên một bề mặt xi măng hoặc gỗ mềm. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc thay đổi nhỏ gạch lát. Điều này không phải là thảm khốc vì gạch sẽ ổn định / nằm phẳng lại sau khi nhiệt độ thay đổi. Sự uốn cong này có thể xảy ra đối với lớp lợp mềm như lớp sơn phủ nhựa đường, lớp phủ bằng cao su, lớp phủ nhựa đường hoặc lớp phủ quá mức, trong đó ‘ngói nhựa’ sẽ cản trở chúng trượt. Gạch lát sàn ngoài trời phải có thể trượt trên sàn nhà hoặc trên sàn nhà khi nhiệt độ thay đổi.
Lý tưởng cho mục đích an toàn và tổ chức, bảng hiệu sàn cho phép bạn đánh dấu rõ ràng các khu vực nguy hiểm, cảnh báo sau và tạo lối đi mà không gặp rắc rối và chi phí sơn cao. Chúng tôi mang theo những bảng hiệu an toàn với những thông điệp như “Chú ý Watch For Forklift” hoặc “Danger High-Voltage Area” cũng như các dấu hiệu sàn giao thông giúp thúc đẩy tổ chức hiệu quả trong nhà kho hoặc cơ sở của bạn. Tất cả các biển báo của chúng tôi đều được thiết kế để lắp đặt vĩnh viễn, nhanh chóng trên các bề mặt sạch và khô. Dấu hiệu sàn công nghiệp của chúng tôi có hai lựa chọn, cao su và vát vĩnh cửu. Tốt nhất cho các ứng dụng trung hạn, các bảng hiệu sàn cao su của chúng tôi có lớp phủ urethane tự làm sạch tốt nhất được sử dụng trên các bề mặt không đều. Dấu hiệu sàn vĩnh cửu nặng của chúng tôi đặc trưng với lớp phủ epoxy bền với độ bóng cao, phù hợp với những khu vực có vận chuyển bằng chân và máy nặng.

Giới thiệu về Giải pháp sàn nâng lên Nâng cao Giải pháp
Tầng Ltd là nhà thầu sàn composite giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các giải pháp sàn composite, kết hợp sàn lát sàn bằng thép, tấm bê tông sàn insitu trên sàn lát bằng thép và sàn lát ván sàn nâng lên. Các giải pháp sàn nâng được cung cấp các dịch vụ sàn chuyên nghiệp trên tất cả các lĩnh vực xây dựng trên khắp Thái Lan. Các loại dự án xây dựng do các Giải pháp Tầng Raised thực hiện bao gồm thương mại, bán lẻ, công nghiệp, dân dụng, y tế, giải trí và giáo dục cũng như thiết kế và lắp đặt bãi đỗ xe. hệ thống liền mạch của oday cung cấp sự hấp dẫn của việc nâng cấp dễ dàng hơn, cũng như việc bổ sung và tháo gỡ cáp hiệu quả hơn trong các bộ phận khác của tòa nhà. Các hệ thống sàn nâng đã trở thành trụ cột của các trung tâm dữ liệu hiện nay, nhưng khi chúng được mở rộng đến các phần khác của tòa nhà, việc cài đặt của chúng đang trở nên khó khăn hơn. Ngày nay, các nhà thiết kế xây dựng đang tìm kiếm các hệ thống sàn nâng cao liền mạch cho các khu vực mở rộng. Dễ dàng nâng cấp, cũng như bổ sung và loại bỏ cáp và các ứng dụng thông qua các hệ thống sàn nâng, đã giúp phổ biến sự phổ biến của các hệ thống này đến các bộ phận khác của tòa nhà. Nền cao tầng là một lựa chọn cho việc lắp đặt bao gồm một số lượng lớn cáp. Chúng hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các hệ thống trên không, nơi mà không khí nóng tăng lên. Thay vì chạy dây cáp qua trần nhà, các nhà thầu có thể dễ dàng kéo chúng dưới sàn nâng lên. Các giải pháp cung cấp khả năng làm mát, giảm số lượng và khối lượng của cáp kín, kết hợp hiệu quả các cổng phần cứng vật lý và giảm độ dài cáp nhảy để quản lý trên sàn. Tóm lại, hệ thống sàn nâng là một dãy các tấm có cấu trúc đặt trên một hệ thống đỡ nâng cao, tạo ra một khoảng trống giữa sàn và dưới sàn. Cáp có thể được đặt ở đây để phân phối các dịch vụ.

โพ ลี เอ ทิ ลี น (Polyethylene, PE)
เป็น พลาสติก ที่ ผลิต ขึ้น มา จาก สาร ตั้งต้น เอ ทิ ลี น (ผลผลิต จาก ปิโตรเลียม) มี 2 ชนิด คือ ชนิด ความ หนาแน่น สูง (HDPE) และ ชนิด ความ หนาแน่น ต่ำ (LDPE) ชนิด ความ Lớn hơn kiểm soát các bộ phận của hệ thống và các bộ phận của hệ thống. 1942 และ ถูก นำ มา ใช้ ใน กิจการ ใน สงครามโลก ครั้ง ที่ 2 โดย ใช้ เคลือบ สาย เคเบิล ใต้ น้ำ และ ต่อ มา ใช้ เป็น วัสดุ ฉนวน สำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทาง ทหาร ที่ สำคัญ เช่น เรดาร์
ผลิตภัณฑ์ ที่ ทำ จาก โพ ลี เอ ทิ ลี น มี อะไร บ้าง
ชนิด Tính năng báo cáo thấp: Sản phẩm được làm từ loại máy ép nhựa này có nhiều lưu trữ chúng ta cần phải là bao bì như là bao bì của các sản phẩm khác như mắt của mắt Mắt cá mắt Sân bóng mắt lưới sản phẩm nhựa chiết xuất từ ​​sữa và các
chất chống oxy hóa khác. และ เก้าอี้ ถุง โต๊ะ พลาสติก ภาชนะ ใส่ สาร เคมี บาง ชนิด เป็นต้น

ข้อมูล ทาง เทคนิค
โพ ลิ เอ ทิ ลี น ความ หนาแน่น ต่ำ (LDPE)มี ความ ห Trong khoảng thời gian từ 0,91 đến 0,93 gr đối với Ballatrix LDPE của bạn có bao bì với một nửa của carbon dioxide cho đến khi nó được lắp thêm một lần nữa bằng cách sử dụng LDPE. ไม่ แพง ยืดหยุ่น ได้ ทนทาน มาก และ ทน ต่อ สาร เคมี LDPE ขึ้น รูป เป็น Bốn phương tụ về ขวด หีบห่อ อาหาร และ ของเล่น
โพ ลิ เอ ทิ ลี น ความ หนาแน่น ปานกลาง (MDPE)มี ความ หนาแน่น อยู่ ใน ช่วง ตั้งแต่ 0,93-0,95 กรัม ต่อ ู ก บ บ ก เซน เซน เซน </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ และ MDPE ตาม ปกติ จะ ถูก ใช้ ใน การ ทำ ท่อ แก๊ส และ อุปกรณ์ bao บรรจุ ภัณฑ์ ฟิล์ม
โพ ลี เอ ทิ ลี น ความ หนาแน่น สูง (HDPE)มี ความ หนาแน่น อยู่ ใน ช่วง ตั้งแต่ 0,95 ถึง 0,97 กรัม ต่อ ลูกบาศก์ เซน ติ เ Chiếc HDPE sẽ có bao tải dài hơn nhưng không có màn hình hiển thị chính xác là những chiếc điện thoại này sẽ tăng cường độ chắc chắn hơn so với HDPE và quảng cáo ít hơn. HDPE sử dụng túi lọc dầu ôliu và dầu tắm


CHANCON: Nhà phân phối và Nhà sản xuất từ ​​nhà máy trực tiếp Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi nổi trội trong công nghệ giá trị gia tăng / thiết kế kiến ​​trúc cho các sản phẩm FRP. Công ty cung cấp nhà máy Sản xuất và cung cấp FRP Grating, Lò xo, nước giải khát FRP Grating, Lò nướng điện tử (FRP) để phục vụ các công trình Lò nướng bằng thép mịn màng bằng thép gốm mạ kẽm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của các tin này. Xây dựng đường dây trong các nhà máy hóa chất và tinh chế, nhà máy lọc dầu, nhà máy ngoài khơi, ngành dầu khí, đường hầm

Grating_Manhole_Expert | Nhà máy Sản xuất – Bán buôn – lẻ | Đăng ký đại lý bán hàng, đại lý, đại lý, nhà phân phối
CÔNG TY TNHH CHANCON | Công ty TNHH GratingThai || (Số
điện thoại : 02 451 0780-1, Fax: 02 451 ) Điện thoại: 081 932 7894, 061 647 0184 Điện thoại di động : 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th
Line @: @iCHANCON     Line (iD): iCHANCON
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com, http://GratingThai.co.th , http: // Túi xách điện tử có vỏ bọc bằng ống nệm.
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http: //www.youtube.com/mktchancon, http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh

Manhole_Grating_Specialist | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ thép nắp ống nắp com | Dòng @: @. iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | Điện thoại di động (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.