9 FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อ ครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

ฝาปิดบ่อ ครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating
FZ cover off the well pipe within the wastewater. Glass Fiber Mat finished.

FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) latest technology cover manholes, drainage, fiber glass. Cut to order sizes (Tailor Made) Delivery within 2-3 days immediately lightweight, does not rust, corrode throughout the lifespan easy installation, easy maintenance, open the lid. Designed to replace the sheet steel lid stripes trotters. Bo original cast iron cover versions

FRP Manhole Cover Grating FRP Manhole Cover Grating

ใบเสนอราคา ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าส Quotations cap the well pipe cover fiber glass
FRP FibreGlass Top Cover Grating Quotation.

FRP Grating Manhole Cover 
1) สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน cut to order sizes (Tailor Made) has been used within 2-3 days / Fedex Delivery In 2-3 Days
2) ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมากdoes not rust, corrode throughout the lifetime of chemically resistant and heat very well /. CHIMICAL to the Resistance is corrosion
3) ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ขายต่อไม่ได้ prevent theft pipe cap was decisive. The fiber is sold to non / Security Burglar Problem Prevent Material
4) อายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีเปราะแตกหัก ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อนตลอดอายุ lifespan longer than 30 years without brittle fracture does not rust, no corrosion, lifetime / the Long Life Services
5) รับประกันคุณภาพ 5 ปี เปลี่ยนคืนทันทีจากสต๊อคพร้อมส่งหากชำรุด Warranty 5-year replacement immediately from stock. and if the damaged / Warranty 5 years; replace new one if damaged.

ฝาปิดบ่อทึบครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำไฟเบอร์กล๊าสลายตีนเป็ด FRP Grating with Diamond Top Cover Sheet Specification . Solid cover cap the well pipe in Raa water treatment, fiber glass shatter trotters. 
1. สั่งตัดตามขนาดกว้าง x ยาว ตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยขนาดใหญ่สุดคือ 1500 x 4000 มิลลิเมตร (1.5×4 เมตร) โดยการสั่งตัดสามารถตัดได้ในรูปสี่เหลี่ยมทุกขนาด สามารถนำไปวางในช่องเดิม เพียงปรับความสูงของบ่ารับให้เข้ากัน Standard panel 1.5×4 M. We Cut to any size: to cut the width x length according to customer requirements. The maximum size is 1500 x 4000 mm (1.5×4 meters) by the cut can be cut in rectangular sizes. Can be placed in the same box. Just adjust the height of the shoulder to get together
2. ความหนาของฝาปิดบ่อไฟเบอร์กล๊าส 29 มิลลิเมตร (3cm.) ที่หน้างานต้องปรับความสูงของบ่า Thickness: 29mm .: thickness of the cap wells fiber glass 29 mm (3cm.) To adjust the height of the front seat
3. การเตรียมกรอบเฟรมสำหรับใส่ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กล๊าส ให้ใช้เหล็กฉาก 30×30มม. และทำบ่าเผื่อข้างละ 3-5 มม.สำหรับให้มีพื้นที่พอที่จะใส่ฝาปิดบ่อลงไปพอดี กรณีมีบ่าเดิมอยู่แล้ว อาจจำเป็นต้องปรับความสูงของกรอบบ่ารองรับที่หน้างาน  Frame L-angle Preparation of. Gap + 5mm .: to prepare the frame for the insert wells fiber glass. The steel 30×30 mm. And shoulders on each side for 3-5 mm. To provide enough space to put a lid to fit into the pond. There is already the case with shoulder May need to adjust the height of the seat frame supports the front
4. ลวดลายบนฝาบ่อ เป็นรูปลายตีนเป็ด หรือลายกันลื่น Surface is diamond texture: pattern on the lid of the pond. A pattern trotters Or slip pattern
5. ความสมารถในการรับน้ำนัก ออกแบบมาให้สามารถรับแรงได้ที่ 600-1,000 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับแรงกดเป็นจุดๆหรือกระจายทั่วแผ่น เหมาะสำหรับทำเป็นฝาปิดบ่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย ฝาปิดบ่อทึบทางเดิน ฝาปิดระบบงานไฟฟ้า Loading ability 800 kg./sqm: the Smart car in the water. Designed to withstand the 600-1,000 kg per square meter, depending on the pressure spotty or scattered around the plate. Perfect for a cover manholes sewage system. Cover the pond solid path Cover electrical system
6. น้ำหนักเบาเพียง 18 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร เป็นฝาที่ติดตั้งสะดวก บำรุงรักษาง่าย Weight per Square Meter 18 kg./Sqm .: weighs only 18 kilograms per square meter is installed at the door. Easy Maintenance

FRP Fiberglass Manhole Cover


How to installation FRP FRP Fiberglass Diamond Checker Manhole Top Cover 
FRP Covered Plate Gratings is often used in loading and storage areas. Other applications of FRP Covered Plate Gratings include food processing facilities, where covered its walkways prohibit contamination to work surface below. FRP Covered Plate Grating is also suitable where it provides a walking surface and controls subsurface odors. Other uses of FRP Covered Plate Grating include walkways over tank tops and vats. FRP Covered Plate Grating is manufactured with chemical resistant resin and includes a fiberglass gritted plate cover to any standard grating thickness. FRP Covered Plate Grating offers a strong, level surface for foot or wheeled traffic and provides approximately 30% higher stiffness values than open mesh grating. The standard grit-top surface provides perfect anti-slip flooring. Alternately, a checkered plate top surface may be desirable where fork lift truck operations take place. The smoother surface will allow loaded trucks turn more easily. In addition to improving safety standards, FRP Covered Plate Grating provides excellent chemical resistance, is easy to install and offers long term durability. The gritted anti-slip surface has one of the highest degrees of slip resistance ever measured for a walking surface, providing an economical, safe solution to slippery walking surfaces.
FRP Fiberglass Manhole Cover FRP Fiberglass Manhole Cover

FRP Fiberglass Manhole Cover


คุณสมบัติของฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น Advantage of FRP Manhole (the properties of the fiber composite resin pipe cap
1. It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ไม่ใช่เหล็กที่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า Available No Recover VALUE: It JobsDB.com Will Steal Solve Problem Since Thoroughly No VALUE For a recycle prevent theft pipe cap was decisive. The steel fiber is not as popular in the market get old
2. ไม่เป็นสนิมและป้องกันการผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน Wear And at Good Corrosion Resistance: It JobsDB.com Will never Do it Do Rusts Because Has Good Wear Resistance And Corrosion, rust and corrosion protection throughout the lifetime 
3. อายุใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีแตกหักจากการทดสอบรับแรงกระแทกซ้ำๆ กว่า 2 ล้านครั้ง  Long. Service life: it JobsDB.com Can be on used more than 30 years and there is no any crack the in the experiment of 2,000,000 Fatigue the shocks was active for over 30 years, no definitive tests of shock over 2 million times
4. การหล่อขึ้นแบบไฟเบอร์ทำได้ดีกว่าเหล็กหล่อ ทำให้ฝาปิดได้สนิท ไม่โก่ง พื้นผิวให้ตัวได้เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี Well sealed:. It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool of wrought iron and fiber do better. Keep a lid on tightly to the surface, do not cheat, there is a rubber seal on it. Good anti-odor 
5. น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อทั่วไป จึงทำให้ การเคลื่อนย้ายและยกติดตั้งเร็วและง่ายขึ้น Light, Weight: High Tensile Strength For Easy installation box lighter than cast iron, enabling high mobility and lift installation faster and easier
6. ขีดความสามารถในการรับแรงสูงกว่าเหล็กหล่อเหนียว เนื่องจากเป็นผลิตจากเส้นไยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า load About a High Capacity: the Its load About High Capacity Exceeds The standard iron, ductile. and insulation capability in the higher strength ductile cast iron. Since it is produced from the fiber-fiber composite resin. Non-conductive dielectric
7. ผลิตได้รูปแบบตามต้องการ ทั้งเลือกเฉดสี รูปทรง ลวดลาย Design- a Free: It JobsDB.com Can Be the Designed According To Demands’s users say. Including Color, pattern output, Specification. Production model on demand The choice of colors, shapes, patterns
8. เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เนื่องจากไม่มีเสียงกระแทกโครมครามเหมือนเหล็กหล่อ No any jangle:.There is neither nor rebound when cars pass through completely silent when the car ran over the top surface. Since there is no sound like a bang, slamming iron
9. ผลิตได้ทุกขนาด เลือกสีสรร Made to order for any sizes: manufacturers of all sizes and colors to choose
10. ราคาใกล้เคียงเหล็กหล่อในขณะที่แข็งแรงกว่าเนื่องจากใช้เส้นใยไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักเบากว่า Competitive in Price: As standard iron, ductile Material To Compare prices close stronger than cast iron, while the fiber used to make lightweight. than 

FRP Fiberglass Manhole Cover
ฝาปิดบ่อพักโดยทั่วไปซึ่งมากกว่า 95% ที่ใช้กันอยู่แล้ว ผลิตจากเหล็กหล่อ Cast iron ductile เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้กันมานานตั้งแต่มีการคิดค้นและพัฒนาระบบฝาบำบัดบ่อพักระบายน้ำขึ้นมา การใช้เหล็กหล่อมาทำฝาปิดบ่อพักมีข้อดีเป็นที่นิยมรู้จักกันดีโดยเฉพาะในการกำหนดคุณสมบัติของทางราชการที่ต้องใช้เฉพาะฝาบ่อวัสดุนี้ ปัจจุบันวิวัฒนาการผลิตจากวัสดุอื่นมาทดแทนเริ่มก้าวหน้าขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด วัสดุทดแทนเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมได้แก่ ไฟเบอร์กล๊าส FRP Fiberglass (Composites) เนื่องจาก ฝาบ่อที่ผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้ฝาเหล็กหล่อได้ดี เช่น ฝาบ่อเหล็กมักจะถูกถอดขโมยไปขายในร้านรับซื้อของเก่าทำให้เกิดปัญหามีคนหรือรถร่วงตกลงไปจากรูที่ฝาบ่อเหล็กโดนขโมยแล้วยังไม่มีใครมาซ่อมแซมให้ดีพอ ปัญหาฝาบ่อเหล็กเป็นสนิมผุกร่อนผุพังทำให้เสื่อมสภาพเร็วถ้าสัมผัสน้ำบ่อยๆ ในบางอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอาหารสมัยใหม่จะไม่อนุญาตให้ระบบบำบัด ราง ฝาท่อ มีสิ่งเจือปนจากสนิมสารผุกร่อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินบนฝาเสียดสีเกิดเป็นฝุ่นละอองติดเข้าไปในส่วนผสมของการผลิตอาหารได้ หรือปัญหาฝาบ่อเหล็กมีเสียงดัง มีกลิ่นจากการปิดสนิท ฯลฯ Cover manholes, which are generally used more than 95% already. Made of cast iron Cast iron ductile material because it is so long since the discovery and development of therapeutic cover manholes to drain out. Using a cast iron lid manholes advantages are popular as well, especially in the property of the government to use this material only cover the well. Evolution is currently produced from renewable starting materials and other advances. It is not yet known in the market. Iron replacement material that can be used appropriately include fiber glass FRP Fiberglass (Composites) Because the pond is made of fiber glass. Can solve problems that result from using the cover cast iron, as well as cover the pond steel is often the thieves to sell in the shop get old cause problems with people or cars fell into the hole to cap a puddle iron was stolen, then no. Who was good enough to repair Cover the pond iron rust, corrosion, decay, deterioration faster if exposed to water frequently. In some industries, such as food factories, modern treatment systems are not allowed to cover the pipe rail rust contamination from chemical weathering. A worker may make walking on a lid biting the dust stick to the ingredients to produce food. Cover the pond noisy or steel. The smell from the sealed etc.


FRP Fiberglass Manhole Cover

Feature of FRP Fiberglass Manhole Covers 
1.) FRP fiberglass Manhole Covers Have ZERO Scrap Value and Eliminate Manhole Lid Theft 
Cast iron manholes and metal manhole lids are being stolen every day. Thieves are stealing the cast iron manhole covers for scrap allowing vehicles, people or animals to drop in the hole. Just look at the Google News Results for Manhole Injury. FRP fiberglass Manhole Covers offer a quick, easy and affordable way to prevent manhole cover theft. FRP or FRP fiberglass manhole covers have no scrap value. When would be thieves discover they are not dealing with cast iron, they simply move on to the next city or source of scrap.
2.) FRP fiberglass Manhole Covers Reduced Weight = Reduced Worker Injuries 
FRP fiberglass Manhole Covers are much lighter and are easier for utility works to handle and place. Cast iron manhole covers normally weigh between 100 to 200+ pounds. FRP fiberglass manhole covers and plastic manhole covers reduce weight by 63% to 85%! Which manhole cover would you rather lift? Iron or FRP fiberglass? What about kicking that cast iron manhole cover into place? Which one manhole lid would you rather have drop on you?
3.) FRP fiberglass Manhole Covers Stay Where They Should Be – Locked Into Place 
Manhole lids that have popped off are a big problem and liability for utilities. Sewer backups, storms, flooding, vandals and even truck tires can cause the lids to be knocked out of place or even missing manhole covers. The callout costs due to this have become much higher and losses due to liabilities are mounting. Cast iron manhole covers or lids are typically held in place by the weight of the lid. Frp fiberglass manhole covers or FRP manhole lids are normally secured with a locking mechanism or worm gearWhile cast iron lids have long been fitted with locks, even the best locks can be defeated with tools, torches or brute force. The crooks can still swipe your cast iron manhole lid in just a few seconds. Once a manhole lid is off or missing, the sewer or storm sewer is open to children, bikes, cars, animals, debris or even worse. In contrast, plastic manhole covers are locked down and secured with a unique worm gear that ensures the lid stays where it should be. Do you need a more secure manhole? Ask about our high security and individually keyed high security FRP manhole covers.
4.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Fully Traffic Rated 
FRP fiberglass Manhole Covers are available in fully traffic rated versions that offer 30% more weight loading than the current US DOT / highway legal weight limits. Our FRP / FRP fiberglass manhole covers comply to the following standards: 


FRP Fiberglass Manhole Cover

5.) FRP fiberglass Manhole Covers Can Reduce Inflow & Infiltration in Sewers 
Manholes are a major source in wastewater collection systems or sewer systems. Old school cast iron manhole lids are designed to be loose-fitting. This inherent design flaw allows more surface water into our collection systems and sewers. All of this excess water still has to be treated at the sewer plant. Tight fitting FRP fiberglass manhole lids and covers are manufactured to tighter tolerances and can greatly reduce inflow and infiltration (I&I). Add manhole ring seals to your installation and these plastic manhole covers become very effective in eliminating a source surface water infiltration. FRP fiberglass or FRP manhole covers help:
• Reduce energy used for pumping excess water from liftstations and pump stations to the treatment plant
• Reduce wastewater treatment costs – less power, fewer chemicals and smaller facilities required
• Keep excess water, spills and runoff out of our sewers and stormwater systems
• Keep more oil and contaminants out of sewers, stormwater systems, creeks, rivers, lakes and oceans
6.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Ideal for Corrosive Environments 
Sewer and wastewater systems can be highly corrosive. Hydrogen sulfide gas is commonly found in these systems. It is corrosive, very poisonous, heavier than air, flammable and even explosive. When dissolved in water, it becomes a weak acid called hydrosulfuric acid or sulfhydric acid. FRP fiberglass manhole lids and frames are perfect for the most corrosive settings found in municipal collection systems, sewers and industrial pretreatment applications. Effluents rich in sulfides are common in these humid and warm environments. When the heat and humidity is combined with long retention times, ideal conditions are created for microbiologically induced corrosion (MIC). This MIC can eventually destroy most sewer infrastructure but not FRP fiberglass manhole covers or FRP manholes. This inherent corrosion resistance makes FRP fiberglass (FRP) manhole covers ideal for effluent manholes, outfalls, industrial pretreatment, industrial process, equalization tanks, holding tanks and basins.
7.) FRP fiberglass Manhole Lids Can Reduce Odors 
FRP fiberglass covers and (FRP – fiber-reinforced polymer) manhole covers and frames are designed with odor control in mind. These FRP fiberglass manhole lids are manufactured with better sealing in mind which helps contain the odor. Plastic or FRP fiberglass manhole covers are also ideal for residential areas and urban environments sensitive to sewer odors. These FRP fiberglass manhole covers solve manhole issues for resorts, hotels, entertainment districts. Many engineers and facility managers have been using FRP fiberglass covers in parks and recreation areas, malls, outlet malls, high density developments, water parks, beaches, trailer parks, campgrounds and even all inclusive island resorts.
8.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Ideal for Non Conductive Applications 
Many Telco and electrical utility manhole applications require manhole lids and rings to be non conductive. FRP fiberglass manhole lids are well suited for these non-conductive manhole requirements. Manholes can also be fabricated and fitted with nonconductive fiberglass ladders, platforms and railings.
FRP Fiberglass Manhole Cover

9.) FRP fiberglass Manhole Covers Allow AMR and Radio Signals to Pass Through 
Traditional cast iron manholes can block or interfere with radio signal transmission. Different antennas, antenna extensions, special lids, adapters or cover drilling are sometimes required when using cast iron lids. FRP fiberglass manhole covers allow radio frequency signals from Automatic Meter Reading (AMR) systems and telemetry systems to pass through with little to no interference. This makes fiberglass reinforced plastic manhole covers and FRP fiberglass manhole covers an ideal fit for monitoring systems, AMR systems, sewer flow meters, telemetry, SCADA, sewer and manhole level transmitters, water quality monitoring, water samplers, wastewater samplers and other devices.
10.) FRP fiberglass Manhole Covers Reduce Operation Costs and Save Energy 
Utilities are facing ever increasing operating costs. Higher fuel costs combined with higher vehicle acquisition and maintenance costs have managers looking for more creative ways to save the budget. Reduced manhole and cover maintenance helps:
• Reduces staff callouts while increasing time for family and the enjoying the benefits of recreation.
• Reduces fuel consumption and trips required to maintain the system.
• Saves on vehicle weight and fuel by not hauling around the heavier cast iron manhole lids. Three plastic manhole lids weigh less than one cast iron cover.
Quality FRP fiberglass manholes and covers typically last 30+ years or more. Cast iron manhole systems usually require significant maintenance or replacement costs during that same 3o year period of time.

FRP Fiberglass Manhole Cover


ตารางเปรียบเทียบวัสดุเหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส Comparison of steel fiber glass for Iron, Ductile vs The Gray vs The the FRP Of Comparison worksheet for Iron
1. ปัญหาการขโมย / Burglar problem ไฟเบอร์กล๊าส ไม่สามารถนำไปหลอมใหม่ จึงไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า / No recover value theft / Burglar problem fiber glass can not be recast. It is not as popular in the market get old / Available No Recover VALUE
2. อายุการใช้งาน / Long Service Life อายุใช้งานกว่า 30 ปี ไม่เปราะแตกจากแดดฝนเนื่องจากเป็นไฟเบอร์ผสมเรซิ่น / Over 30 years from FRP quality Lifetime / Long Service Life lifetime of over 30 years, not brittle from the sun, rain, due to a fiber composite resin / the Over 30 Years From the FRP Quality
3. การสึกหรอและการเกิดสนิม / Rust proof and Corrosion resistance ไม่มีปัญหาการสึกหรอเนื่องจากไฟเบอร์ไม่เป็นสนิม / Corrosion resistance the wear and rust / rust proof and corrosion resistance not wear because fiber does not rust / Resistance is corrosion
4. การรับแรงกระแทก / Load capacity รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ผ่านการทดสอบกระแทกกว่า 2ล้านครั้ง / No crack from 2 million fatigue shocks test the shock / load capacity strength than cast iron. Tested impact 2 million times / Available No crack the 2 Million From the shocks Fatigue Test
5. ราคา / Price สูงกว่าเหล็กแต่ถูกกว่าแสตนเลส และอลูมิเนียม Price / Price higher than steel, but stainless steel. And aluminum
6. เสียงเกิดจากการกดทับ / Jangle Noise เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว ไม่มีเสียงกระแทกโครมคราม / No any jangle Sound pressure / Jangle Noise silent when the car ran over the top surface. No bumps bang / Available No Any Jangle
7. การบำรุงรักษา และติดตั้ง / Maintenance and Installation สะดวกเนื่องจากน้ำหนักเบากว่า / Convenient Maintenance and Installation / Maintenance and Installation at the lighter / at Convenient
8. การบิดงอ / Distort ไม่มีการบิดงอรูป เนื่องจากคุณสมบัติของการหล่อไฟเบอร์ / No distort problem bending / Distort no image distortion. Due to the properties of the molded fiber / Distort Available No Problem
9. น้ำหนัก / Weight เบากว่าเหล็ก 5-10 เท่า / 5 -10 times L?ghter than Grey Iron Weight / Weight lighter than steel 5-10 times / -10 5 Times the L? Than Ghter for Iron Gray
10. เฉดสีและลวดลาย / Design & Color เลือกสีได้ตามต้องการ เช่น แดง เขียว น้ำตาล เทา ดำ / Various color  shades and patterns / Design & Color , select a color, like red. green, brown, gray and black / Color this Various
11. การประยุกต์ใช้งาน / Appl?cat?on ใช้งานได้ทุกที่ ใต้น้ำ ใกล้ทะเล ในโรงงานที่มีสารเคมี เป็นฉนวนในตัว ไม่ติดไฟ applications / Appl? cat? on the water anywhere near the sea in a chemical factory. Is a non-flammable insulation
12. มาตรฐาน EN 124 / EN 124 Standard ได้มาตรฐาน EN 124 / Complied to EN 124 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของบันไดมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ และงบประมาณที่มีอยู่ โดยโครงสร้างของบันไดในแต่ละรูปแบบนั้นก็มีการออกแบบรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสถาปนิก และวิศวกร เพื่อที่จะได้บันไดที่มีทั้งความแข็งแรง และความสวยงามไปในตัว Standard EN 124 / EN 124 Standard. Standard EN 124 / Complied to EN 124 can be seen that the structure of the ladder with a variety of forms. You can choose according to taste And the existing budget The structure of each staircase pattern is a design detail different away. It is wise to consult the architect and engineer to get a ladder and strength. And beautiful in itself
FRP Fiberglass Manhole Cover

FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส


<<<< แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน product related || Related Products Guide >>>>

ใบเสนอราคา แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปิดผิวปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส Quotations Cover nose edge trim cover panel stairs. Cover surface flooring slip fiber glass
FRP Gritted Sheet Plate / Stair Tread Nosing Step Cover Quotation.

Stair Tread Nosing Step Cover 
คุณสมบัติของแผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส Features of nose plate, corner, eyebrow, cover, fiberglass sliding cover

1) ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได วางหน้าแท่นเครื่องจักร ในห้องน้ำ พื้นทางเดินโรงงาน ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม Used to cover the sheet, stepping stairs in front of the machine platform in the bathroom floor, the factory path helps prevent slipping, fall and strengthen the strength of the area to be strong and safe.
2 ) สั่งผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน  Order cut from standard sheets of all sizes (Tailor Made) in 2-3 days / Delivery in 2-3 days
3) สีเทาจมูกเหลืองเป็นสีมาตรฐาน Gray Nose: Standard Yellow Color: Gray and Yellow Nosing
4) Corrosion Chimical Resistance ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก โดดเด่นทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการสึกกร่อน สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดสูง เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่การทำงานในทะเลหรือตามแนวชายฝั่ง Corrosion Chimical Resistance is non corrosive, corrosion-resistant, with excellent chemical and heat resistance, outstanding durability, easy corrosion and high acidic environment. Set up in a working area at sea or along the coast
5) ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรีย์ ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย บนพื้นผิวของตะแกรง รวมไปถึงสารกัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แนะนำให้ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดไฟ ทำมาจากเรซิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอัตราการเกิดประกายไฟต่ำ เหมาะสำหรับอุโมงค์ นอกชายฝั่ง ขนส่งมวลชน และพื้นที่ปิดอื่นๆ Developed for use in the food industry, antimicrobial agents inhibit the growth of bacteria on the surface of the sieve, as well as corrosive substances commonly found in the food and beverage industry. The fire is made of resin that does not cause smoke and has a low sparking rate, suitable for tunnels off the coast, transportation and closed areas. ื่ น ๆ
6) โดดเด่นกว่าตะแกรงโลหะ และตะแกรง Fiberglass รุ่นอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติที่กันการกัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจัดการน้ำเสีย ทำมาจากเรซิ่นที่ถูกคิดค้นมาจากสูตรมากกว่า 30 สูตร เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงเกินกว่าที่แผ่นครอบ Fiberglass ทั่วๆไปสามารถทนได้ Outstanding than other metal grates and fiberglass grates, with the usual corrosion protection properties in the chemical and wastewater industries, made from more than 30 formulated resins to prevent corrosion. In a corrosive environment that exceeds the typical Fiberglass cover, it can withstand extreme wear
FRP Stair Tread Nosing FRP Stair Tread Nosing
Stair Tread Nosing Step Cover แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได

Stair Tread Nosing Step Cover


=================================

Vietnam (Language)

 

FRP sợi thủy tinh kim cương Checker tấm Manhole bìa Grating
FZ trải ra khỏi ống tốt trong nước thải. Glass Fiber Mat xong.

FRP Manhole bìa Grating (Custom Made vào Đơn hàng cho bất kỳ kích thước) hố ga bìa nghệ mới nhất, hệ thống thoát nước, sợi thủy tinh. Cut để đặt hàng kích thước (Tailor Made) Giao hàng trong vòng 2-3 ngày ngay lập tức nhẹ, không rỉ sét, ăn mòn trong suốt quá trình cài đặt dễ dàng tuổi thọ, bảo trì dễ dàng, mở nắp. Được thiết kế để thay thế cho thép tấm nắp sọc chạy lúp xúp. Bo phiên bản bìa gốc gang 

Báo giá nắp ống cũng sợi bìa kính
sợi thủy tinh FRP Grating Top Cover báo giá.

1) cắt theo đặt hàng kích thước (Tailor Made) đã được sử dụng trong vòng 2-3 ngày / Fedex Delivery Trong 2-3 ngày
2) không rỉ sét, ăn mòn trong suốt thời gian chịu hóa chất và nhiệt rất tốt /. CHIMICAL Kháng chiến là sự ăn mòn
3) ngăn chặn trộm cắp ống nắp mang tính quyết định. Các sợi được bán cho phi / Security chống trộm Vấn đề Ngăn chặn Material
4) tuổi thọ dài hơn 30 năm mà không gãy xương giòn không gỉ, không bị ăn mòn, tuổi thọ / Dịch vụ cuộc sống dài
5) Bảo hành 5 năm thay thế ngay lập tức từ cổ phiếu. và nếu bị hư hỏng / Bảo hành 5 năm; thay cái mới nếu hư hỏng.

FRP Sàn lưới với kim cương Top Cover Sheet Đặc điểm kỹ thuật . Rắn bìa nắp ống tốt trong xử lý nước Raa, sợi thủy tinh vỡ chạy lúp xúp.

1. Chuẩn bảng 1.5×4 M. Chúng Cắt đến bất kỳ kích thước: cắt theo chiều dài chiều rộng x theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước tối đa là 1500 x 4000 mm (1.5×4 mét) bằng việc cắt giảm có thể được cắt với kích thước hình chữ nhật. Có thể được đặt trong cùng một hộp. Chỉ cần điều chỉnh chiều cao của vai để có được cùng nhau
2. Độ dày: 29mm:. Độ dày của giếng nắp sợi thủy tinh 29 mm Để điều chỉnh chiều cao của mặt trước ghế (3cm.)
3. Khung L góc Chuẩn bị. Gap + 5mm:. để chuẩn bị khung cho sợi thủy tinh chèn giếng. Thép 30×30 mm. Và vai mỗi bên cho 3-5 mm. Để cung cấp đủ không gian để đặt một nắp để phù hợp với ao. Đã có trường hợp với vai Có thể cần phải điều chỉnh chiều cao của khung ghế hỗ trợ phía trước
4. Surface là kết cấu kim cương: hoa văn trên nắp của ao. Một mô hình người chạy lúp xúp Hoặc mẫu trượt
5. Đang tải khả năng 800 kg./sqm: chiếc xe thông minh trong nước. Được thiết kế để chịu được 600-1,000 kg mỗi mét vuông, tùy thuộc vào áp lực kém ổn định hoặc nằm rải rác xung quanh tấm. Hoàn hảo cho một hệ thống thoát nước hố ga bìa. Che ao con đường rắn Che hệ thống điện
6. Trọng lượng mỗi Square Meter 18 kg./Sqm:. Nặng chỉ 18 kg mỗi mét vuông được lắp đặt tại cửa ra vào. dễ dàng bảo trì

Để các FRP các FRP, sợi thủy tinh trên kim cương Checker hộp công cụ cài đặt như thế nào Do Top Manhole Cover 
các cách tử FRP để Covered tấm: Liệu trên sử dụng thường xuyên làm trong và các khu vực lưu trữ giờ tải. Các ứng dụng khác của FRP Bao cách tử tấm bao gồm các cơ sở chế biến thực phẩm, nơi bao phủ lối đi của nó cấm ô nhiễm để làm việc trên bề mặt bên dưới. FRP Covered tấm Grating cũng thích hợp nơi nó cung cấp một bề mặt đi bộ và kiểm soát mùi hôi dưới bề mặt. Các ứng dụng khác của FRP Covered tấm Grating bao gồm lối đi trên áo ba lỗ và thùng. FRP Covered tấm Grating được sản xuất với chất nhựa chống và bao gồm một sợi thủy tinh nghiến tấm bìa cho bất kỳ độ dày lưới tiêu chuẩn. FRP Bao tấm Grating cung cấp một, mạnh mẽ bề mặt bằng phẳng cho chân hoặc giao thông bánh và cung cấp giá trị độ cứng cao hơn khoảng 30% so với mở cửa lưới lưới. Bề mặt grit-top tiêu chuẩn cung cấp hoàn hảo sàn chống trơn trượt. Cách khác, một tấm bề mặt trên ca rô có thể được mong muốn nơi hoạt động xe tải ngã ba thang máy xảy ra. Bề mặt mượt mà sẽ cho phép xe tải tải chuyển dễ dàng hơn. Ngoài việc cải thiện tiêu chuẩn an toàn, FRP Bao tấm Grating cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời, rất dễ dàng để cài đặt và cung cấp độ bền lâu dài. Bề mặt chống trơn trượt nghiến có một trong những văn bằng cao nhất của kháng trượt bao giờ đo cho một bề mặt đi bộ, cung cấp một giải pháp tiết kiệm an toàn để các bề mặt trơn trượt đi bộ.

Ưu điểm của FRP Manhole (các thuộc tính của nắp ống nhựa sợi tổng hợp) 

1. sẵn Không Khôi phục GIÁ TRỊ: Nó JobsDB.com sẽ trộm cắp Giải quyết các vấn đề Kể từ Triệt Không GIÁ TRỊ Đối với một thùng ngăn nắp trộm cắp ống đã quyết định. Các sợi thép không phải là phổ biến trên thị trường có được cũ

2. Mang Và tại Tốt Chống ăn mòn:Nó JobsDB.com sẽ không bao giờ Đừng it Bạn Gỉ sắt Vì Có Mang Kháng Tốt Và ăn mòn, rỉ sét và chống ăn mòn trong suốt thời gian 

3. Long. tuổi thọ: nó JobsDB.com có thể vào sử dụng hơn 30 năm và không có bất kỳ crack trong thí nghiệm của 2.000.000 mệt mỏi những cú sốc đã hoạt động hơn 30 năm, không có xét nghiệm dứt khoát sốc hơn 2 triệu lần 

4. Vâng kín :. nó có thể được sử dụng hermetically, và có hiệu quả ngăn chặn những khí độc rò rỉ ra từ nơi ô uế của sợi đúc làm bằng. hơn gang Đậy nắp chặt lấy bề mặt, không gian lận, có một con dấu cao su trên đó. Tốt chống mùi 

5. Light, Trọng lượng: Độ bền kéo cao Đối với Dễ dàng lắp đặt hộp nhẹ hơn gang, cho phép di chuyển và nâng cài đặt cao nhanh hơn và dễ dàng hơn 

6. tải Khoảng một High Capacity: tải nó về High Capacity Vượt Các sắt tiêu chuẩn, dễ uốn. và khả năng cách nhiệt trong dễ uốn sức mạnh cao hơn gang. Kể từ khi nó được sản xuất từ nhựa composite sợi xơ. Không dẫn điện môi 

7. Thiết tạo mẫu cho một miễn phí: Nó JobsDB.com có thể là thiết kế theo người dùng Nhu cầu nói Bao gồm màu, đầu ra mô hình, kỹ thuật.. mô hình sản xuất theo yêu cầu Sự lựa chọn màu sắc, hình dạng, mẫu 

8. Bất kỳ sẵn Không tiếng kêu chói tai: flowerpotThere không phải là phục hồi, NOR Khi Ô tô đi qua im lặng khi xe chạy trên bề mặt hàng đầu. Vì không có âm thanh như một tiếng nổ lớn, đóng sầm sắt 

9. Thực hiện để đặt hàng đối với bất kỳ kích thước: các nhà sản xuất của tất cả các kích cỡ và màu sắc để lựa chọn 

10 Cạnh tranh trong Giá: Như sắt tiêu chuẩn, dễ uốn Chất liệu để so sánh giá đóng cửa mạnh hơn gang, trong khi sợi dùng để làm nhẹ. hơn hố ga nắp, thường được sử dụng hơn 95% rồi. Được làm bằng chất liệu gang dễ uốn gang vì nó là quá lâu kể từ khi phát hiện và phát triển của hố ga nắp điều trị để thoát ra ngoài. Sử dụng một nắp hố ga bằng gang lợi thế đang phổ biến là tốt, đặc biệt là trong các tài sản của chính phủ sử dụng tài liệu này chỉ bao gồm giếng. Sự tiến hóa hiện đang được sản xuất từ nguyên liệu ban đầu tái tạo và tiến bộ khác. Đó là chưa được biết đến trên thị trường. vật liệu thay thế sắt có thể được sử dụng một cách thích hợp bao gồm sợi thủy tinh FRP Fiberglass (Composites) Bởi vì ao được làm bằng sợi thủy tinh. Có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng trang bìa gang, cũng như bao gồm thép ao thường là những tên trộm để bán trong các cửa hàng nhận được vấn đề nguyên nhân cũ với những người hoặc xe rơi vào hố đen để chỏm sắt vũng nước đã bị đánh cắp, sau đó không. ai là tốt, đủ để sửa chữa Che sắt ao rỉ sét, ăn mòn, hư hỏng, xuống cấp nhanh hơn nếu tiếp xúc với nước thường xuyên. Trong một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như các nhà máy thực phẩm, hệ thống xử lý hiện đại không được phép để trang trải các đường sắt ống rỉ sét ô nhiễm từ phong hóa hóa học. Một nhân viên có thể làm cho đi bộ trên một nắp cắn dính bụi để các thành phần để sản xuất thực phẩm. Che ao ồn ào hoặc thép. Mùi của niêm phong, và 

các tính năng của FRP, sợi thủy tinh Manhole Covers 

1.) các FRP Fiberglass Manhole Covers các Có ZERO các phế liệu giá trị và loại bỏ tính năng Nắp Theft Manhole Cast Sẵn sàng cửa cống sắt tiêu chuẩn và kim loại, nắp hố ga, đang bị đánh cắp mỗi ngày. The Thieves đang ăn cắp các, gang chuẩn, Nắp cống. cho phế liệu cho phép xe cộ, người hoặc động vật để thả trong các lỗ. Chỉ cần nhìn vào News Google Kết quả cho sợi thủy tinh Manhole chấn thương. FRP Manhole Covers cung cấp một cách nhanh chóng, dễ dàng và giá cả phải chăng để ngăn chặn hành vi trộm cắp nắp hố ga. FRP hoặc FRP sợi thủy tinh nắp cống có. không phế liệu VALUE. quầy Khi sẽ Thieves Khám phá Họ Are Not Đối phó với, gang chuẩn, Họ Đơn giản chỉ cần di chuyển này ons để Thành phố Tiếp Bio hoặc Thêm Nguồn phế liệu.

2.) các FRP Fiberglass Manhole Covers Giảm tới trọng lượng = Giảm Worker, tổn thương các Covers FRP Fiberglass Manhole Are nhiều Do Lighter. và dễ dàng hơn cho tiện ích hoạt động để xử lý và địa điểm. gang cửa cống bao gồm bình thường nặng khoảng 100 đến 200 pounds. FRP sợi thủy tinh cửa cống cove. rs và cửa cống nhựa bao gồm giảm cân bằng 63% đến 85%! Mà nắp đậy bạn thà nhấc? Sắt hoặc FRP sợi thủy tinh? gì về đá mà gang cửa cống bìa vào đúng vị trí? Mà một trong những cửa cống nắp bạn thà có thả về bạn? 

3.) sợi thủy tinh FRP Manhole Covers Ở đâu Họ Should Be – bị khoá vào vị trí. nắp cống đã popped tắt là một vấn đề lớn và trách nhiệm đối với các tiện ích. sao lưu cống, bão, lũ lụt, những kẻ phá hoại và thậm chí cả lốp xe tải có thể gây ra nắp để bị loại ra khỏi địa điểm hoặc thậm chí thiếu Nắp cống. Các chi phí callout do này đã trở nên cao hơn nhiều và tổn thất do nợ đang gia tăng. Đúc cửa cống sắt bao gồm hoặc nắp thường được giữ cố định bằng trọng lượng của nắp. Frp sợi thủy tinh cửa cống bao gồm hoặc FRP nắp cống thường được bảo đảm bằng một cơ chế khóa hoặc sâu gearWhile đúc nắp sắt từ lâu đã được trang bị ổ khóa, ngay cả những ổ khóa tốt nhất có thể bị đánh bại với các công cụ, ngọn đuốc hoặc brute force. Những kẻ lừa đảo vẫn có thể swipe gang của bạn cửa cống nắp chỉ trong vài giây. Khi một nắp hố ga là tắt hoặc mất tích , cống hoặc bão cống được mở cửa cho trẻ em, xe đạp, xe hơi, động vật, các mảnh vỡ hoặc thậm chí tồi tệ hơn. Ngược lại, Nắp cống bằng nhựa bị khóa xuống và bảo vệ bằng worm gear độc đáo đảm bảo nắp vẫn nơi nó nên được. Bạn có cần một cửa cống an toàn hơn? Hỏi về bảo mật cao của chúng tôi và gọi riêng có khóa bảo mật cao bìa FRP cửa cống.
4.) các FRP Fiberglass Manhole Covers của là đầy đủ một Traffic Danh sách phát Rated
Covers các FRP Fiberglass Manhole có sẵn trong đánh giá đầy đủ các phiên bản thú Giao thông đi Đó Offer 30% More Weight Thân Giờ hiện tại tải thông tin Mỹ DOT / Highway giới hạn pháp lý-Trọng lượng. Các FRP Liên hệ chúng tôi / các FRP sợi thủy tinh, cửa cống Covers Để Tuân thủ các tài sản tiêu chuẩn sau: 5.) các FRP Fiberglass Manhole Covers Luồng & Xâm nhập Trong Cống cho Giảm Can
hố ga đang ở tại nước thải Collection Một hệ thống mã nguồn của chính hoặc Add của hệ thống Hệ thống thoát nước. Cũ cast trường nắp sắt cửa cống được thiết kế để được rộng rãi. lỗ hổng thiết kế vốn có này cho phép nước bề mặt nhiều hơn vào các hệ thống thu thập và cống của chúng tôi. Tất cả các nước dư thừa này vẫn phải được điều trị tại nhà máy cống. Bó sát người FRP sợi thủy tinh nắp cửa cống và bìa được sản xuất với dung sai chặt chẽ hơn và có thể làm giảm đáng kể lưu lượng vào và xâm nhập (I & I). Thêm dấu vòng cửa cống để cài đặt của bạn và những cửa cống nhựa bao gồm trở nên rất hiệu quả trong việc loại bỏ một thâm nhiễm nguồn nước mặt. Các FRP Fiberglass hoặc Thêm FRP, cửa cống Covers Trợ giúp:
• những Giảm Năng lượng trên dùng để bơm nước dư thừa từ Liftstations Và các trạm bơm để các nhà máy xử lý
• những Giảm chi phí xử lý nước thải – Ít Power, Hóa chất Ít Và Nhỏ thiết bị Yêu cầu
• Giữ nước dư thừa, Tràn lan Và Dòng chảy Out Of. và cống, chúng tôi hệ thống thoát nước mưa của
• Nhiều Keep dầu Out Of chất gây ô nhiễm và cống ngầm ,, nước mưa hệ thống, những lạch, sông, đại dương và các hồ
6.) các FRP Fiberglass Manhole Covers của rất lý tưởng hơn Đối với ăn mòn môi trường
Kanalizasyon và có thể trở thành tên hệ thống nước thải của ăn mòn cao. khí hydrogen sulfide thường được tìm thấy trong những hệ thống này. Đó là ăn mòn, rất độc, nặng hơn không khí, dễ cháy và thậm chí nổ. Khi hòa tan trong nước, nó trở thành một axit yếu được gọi là axit hydrosulfuric hoặc axit sulfhydric. FRP nắp sợi thủy tinh cửa cống và khung là hoàn hảo cho các thiết lập có tính ăn mòn nhất được tìm thấy trong hệ thống thu thập, thành phố, cống và các ứng dụng tiền xử lý công nghiệp. Nước thải giàu sulfua được phổ biến trong những môi trường ẩm ướt và ấm áp. Khi nhiệt và độ ẩm được kết hợp với thời gian lưu dài, điều kiện lý tưởng được tạo ra cho ăn mòn vi sinh vật gây ra (MIC). MIC Điều này cuối cùng có thể phá hủy cơ sở hạ tầng hầu hết cống nhưng không FRP sợi thủy tinh cửa cống bao gồm hoặc hố ga FRP. chống ăn mòn cố hữu này làm cho sợi thủy tinh FRP ( FRP) cửa cống bao gồm lý tưởng cho hố ga thải, outfalls, tiền xử lý công nghiệp, quá trình công nghiệp, bể cân bằng, xe tăng và các lưu vực giữ.
7.) các FRP Fiberglass Manhole cho Cần nắp, những Giảm mùi hôi
của FRP Fiberglass Covers Và (các FRP – pin polymer Fiber-cốt), Nắp cống Và Frames Là những thiết kế Với Mùi Kiểm Soát Trong Tâm. Những nắp FRP sợi thủy tinh cửa cống được sản xuất với niêm phong tốt hơn trong tâm trí giúp chứa mùi. Nhựa hoặc sợi thủy tinh FRP cửa cống bìa cũng là lý tưởng cho các khu dân cư và môi trường đô thị nhạy cảm với mùi cống. Những cửa cống FRP sợi thủy tinh bao gồm giải quyết các vấn đề cửa cống cho resort, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Nhiều kỹ sư và cán bộ quản lý cơ sở đã được sử dụng sợi thủy tinh FRP bao gồm trong công viên và khu vực vui chơi giải trí, trung tâm, trung tâm mua ổ cắm, phát triển mật độ cao, công viên nước, bãi biển, công viên trailer, cắm trại và thậm chí tất cả các resort đảo toàn diện.
8.) Đối với FRP Fiberglass Manhole Covers của nhiều lý tưởng • Non Transparent dẫn điện Applications
, Nhiều Telco Và Ứng dụng Utility Điện Yêu cầu, cửa cống, nắp hố ga, Và To Be Non Rings, dẫn điện. FRP nắp sợi thủy tinh cửa cống là rất thích hợp cho các yêu cầu cửa cống không dẫn điện. Hố ga cũng có thể được chế tạo và trang bị thang sợi thủy tinh nonconductive, nền tảng và lan can.                                                                                                                                             9.) Và FRP Fiberglass Manhole Covers AMR các tùy chọn Allow để đèo Đài phát thanh Tín hiệu của, Gắn Phong cách Qua Để
More tiêu chuẩn truyền thống sắt, đúc hoặc Thêm cửa cống có thể cản trở tín hiệu của Khối Đài phát thanh truyền. ăng ten khác nhau, mở rộng ăng ten, nắp đặc biệt , adapter hoặc khoan bìa đôi khi cần thiết khi sử dụng nắp gang. FRP sợi thủy tinh cửa cống bao gồm cho phép các tín hiệu tần số vô tuyến từ Automatic Meter Reading (AMR) hệ thống và hệ thống đo từ xa đi qua với ít hoặc không có sự can thiệp. Điều này làm cho sợi thủy tinh gia cố nhựa cửa cống bìa và FRP sợi thủy tinh cửa cống bao gồm một sự phù hợp lý tưởng cho các hệ thống giám sát, hệ thống AMR, đo lượng tiêu thụ cống, đo từ xa, SCADA, cống và mức độ cống phát, giám sát chất lượng nước, lấy mẫu nước, lấy mẫu nước thải và các thiết bị khác.
10) Và FRP Fiberglass Manhole Covers những Giảm hoạt động Chi phí Save Energy
các tiện ích đang phải đối mặt Tăng BAO GIỜ Chi phí Pre điều hành. chi phí nhiên liệu cao hơn kết hợp với mua xe cao hơn và chi phí bảo trì có người quản lý tìm thêm các cách thức sáng tạo để tiết kiệm ngân sách. Và bảo trì Giúp Cover, cửa cống giảm:
• Giảm nhân viên Các Callouts nó thấy trong khi tăng thời gian cho gia đình và Thưởng thức những lợi ích của giải trí Các.
• Giảm tiêu thụ nhiên liệu và các chuyến đi cần thiết để duy trì hệ thống.
• Tiết kiệm trên trọng lượng xe và nhiên liệu không kéo xung quanh nắp hố ga bằng gang nặng hơn. Ba nắp hố ga nhựa nặng ít hơn một nắp gang.
Chất lượng FRP hố ga bằng sợi thủy tinh và bao gồm thường kéo dài hơn 30 năm trở lên. Đúc hệ thống cửa cống sắt thường yêu cầu bảo dưỡng đáng kể chi phí hoặc thay thế trong thời gian đó cùng kỳ 3o năm của thời gian.

So sánh các sợi thép kính cho sắt, dẻo vs The Grey vs Càng FRP Trong so sánh bảng cho Sắt 
1. trộm / chống trộm vấn đề sợi thủy tinh không thể được viết lại. Nó không phải là phổ biến trên thị trường có được cũ / sẵn Không Khôi phục GIÁ TRỊ
2. Lifetime / tuổi thọ dài tuổi thọ trên 30 năm, không giòn từ mặt trời, mưa, do một loại nhựa sợi tổng hợp / các Hơn 30 năm kể từ khi chất lượng FRP
3. . sự mài mòn và rỉ sét / gỉ bằng chứng và ăn mòn kháng không mặc vì chất xơ không gỉ / kháng là ăn mòn
4. cú sốc / tải công suất mạnh hơn gang. Kiểm tra tác động 2 triệu lần / sẵn Không crack 2 Triệu Từ cú sốc Thí nghiệm độ mỏi
5. Giá / Giá cao hơn thép, nhưng thép không gỉ. Và nhôm
6. áp lực âm thanh / tiếng kêu chói tai ồn im lặng khi xe chạy trên bề mặt hàng đầu. Không va chạm đập / sẵn Không Bất kỳ tiếng kêu chói tai
7. Bảo trì và lắp đặt / bảo trì và lắp đặt tại nhẹ / tại thuận tiện
8. uốn / Distort không bóp méo hình ảnh. Do tính chất của sợi đúc / Distort sẵn No Problem
9. Trọng lượng / Trọng lượng nhẹ hơn thép 5-10 lần / -10 5 lần L? Thân Ghter Iron Grey
10 màu và hoa văn / Thiết kế & Màu , chọn một màu sắc, như màu đỏ. màu xanh lá cây, nâu, xám và đen / Màu khác nhau này
mèo 11. ứng dụng / Appl? trên mặt nước bất cứ nơi nào gần biển trong một nhà máy hóa chất. Là một tổ chức phi-dễ cháy cách nhiệt
12. Tiêu chuẩn EN 124 / EN 124 Tiêu chuẩn tiêu chuẩn EN 124 / trăm tuân thủ EN 124 có thể thấy rằng cấu trúc của các bậc thang với nhiều hình thức. Bạn có thể lựa chọn theo sở thích Và ngân sách hiện có Cấu trúc của mỗi mẫu cầu thang là một chi tiết thiết kế khác nhau xa. Đó là khôn ngoan để tham khảo các kiến trúc sư và kỹ sư để có được một cái thang và sức mạnh. Và đẹp của riêng mình

<<<< sản phẩm liên quan || Sản phẩm liên quan Hướng dẫn >>>>.

Báo giá Che cạnh mũi thang bảng bìa trim. bề mặt vỏ sợi sàn trượt kính
FRP nghiến tấm tấm / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước bìa báo giá.

Các tính năng Che cạnh mũi bảng bìa cắt cầu thang Glass Fiber Mat 
1) một tờ bìa cho cầu thang. động cơ phía trước gắn kết trên cơ sở hành lang sàn nhà vệ sinh. Ngăn chặn thác trượt Tăng cường và khu vực làm giàu để bảo đảm một mạnh mẽ,
2) cắt theo đặt hàng từ một kích thước tấm tiêu chuẩn (Tailor Made) đã được sử dụng trong vòng 2-3 ngày / Fedex Delivery Trong 2-3 ngày
3) Màu vàng là màu xám mũi. tiêu chuẩn trên Màu sắc: tiêu chuẩn: Grey và Thái Lan trực tuyến vàng đang sục sạo                                                                                                                                      4) CHIMICAL đến kháng là sự ăn mòn, rỉ sét ăn mòn trong suốt thời gian chịu hóa chất và nhiệt rất tốt. Độ bền vượt trội trong một tình huống mà rất dễ dàng để mặc. Bạn có thể sống trong một môi trường mà là có tính axit cao. Thích hợp cho việc lắp đặt trong một khu vực làm việc trên biển hoặc dọc theo bờ biển,                                                                                             5) đã được phát triển để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. Với các chất kháng khuẩn Ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn Trên bề mặt của bàn nướng Sự ăn mòn thường được tìm thấy trong thực phẩm và đồ uống. Đề xuất cho khu vực có nguy cơ cháy. Được làm bằng một loại nhựa mà không gây khói. Và một tỷ lệ thấp lửa. Thích hợp cho việc cài đặt hầm, giao thông công cộng và không gian khép kín khác                                                                     6) Fiberglass lưới và tấm lưới kim loại nổi bật so với các mô hình khác với sự ăn mòn tương tự mà thường được tìm thấy trong ngành công nghiệp hóa chất. Và quản lý nước thải Được làm bằng nhựa được phát minh hơn 30 công thức nấu ăn từ công thức để ngăn chặn sự ăn mòn trong môi trường có độ ăn mòn cao hơn Fiberglass bìa bình thường có thể chịu được. 

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt     A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm     B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ     C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua     D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass     E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa     F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper. 

Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga nắp, đúc vỏ sắt, cống, FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, dẻo-gang cửa cống COVER, Bể tràn. thoát Gully Gutter lưới, Egg Crate lưới trần, cây lưới an toàn Guard, Saddle Clip Khóa Fastener, rây bẫy mảnh vụn, rác thải chôn ở lề đường bê tông. vỉa hè, khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây. Tầng Mat lối đi, rèm bảng SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối rào cản ánh sáng chặn bìa ánh sáng / lọc không khí / khí thải, cạnh, mũi, lông mày trượt panel nắp cầu thang.


Tủ lạnh Bồn tắm nước nóng Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bồn tắm Bếp Đó là nước bể bơi tràn nước vượt trội, lưới thép xây dựng, # nhà máy Sản xuất và kinh doanh các thiết bị bảo vệ khung bao quanh khu nghỉ mát ลม / ระบาย อากาศ

ผู้เชี่ยวชาญ แผ่น พลาสติก รองพื้น, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating, ทดแทน แผง กั้น กระจก หน้ากาก ร้าน ตึก อาคาร, หุ้ม ผนัง ภายนอก, แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ไหล่ทาง เท้า, พื้นบ้าน และ สวน สนาม เวที แสดง ประกวด, บล็อก ปลูก หญ้า, Patio the floor covered with a balcony, the bathroom at the balcony of the bathroom. Nhiều sản phẩm cho phép bạn đưa ra các sản phẩm cắt và mosaic bổ sung như là một tấm biển thuộc đồ dùng cho các hãng lắp ráp điện thuộc sở hữu khác nhau và là một tập hợp các nhãn hiệu nổi tiếng, Chịu được tia cực tím, dầu gội, dầu gội, dầu gội, dầu gội, dầu gội, dầu gội, dầu gội, , Strongwell, Webforge, làm việc Bao bì, bìa cứng, bìa mềm, bao bì nhựa, bao bì nhựa, nhựa tổng hợp, PU bê tông, tráng phủ, đá cứng, PE cải tiến nhà máy thực phẩm, bếp công nghiệp, nhà máy công nghiệp, sửa chữa bê tông chấn thương, Hóa học, sợi thủy tinh, sợi thủy tinh, sợi thủy tinh, sợi thủy tinh, sợi thủy tinh Sắt, Sắt, Sắt, Sắt, Sắt, Sợi, Sợi, Sợi, Sợi, Sợi, Sợi, Sợi, , ชั้น วาง, พื้น โรงเรือน, บล็อก ตัว หนอน บล็อค ปู ถนน ตกแต่ง พื้น สนาม หญ้า สำเร็จรูป ปรับ เปลี่ยน ฮ วง จุ้ย
GFRP thép composite Gully Lối xe ra vào Grating Lưới, Cống Conduit Trench thoát nước Mương, Cast sắt dẻo Manhole Lưới Covers Chậu Catch, an toàn mở rộng Metal Grating , Grip Strut Channel chịu tải nặng, Khoang nhôm luồng luồng không khí đục lỗ, Lề đường nâng lên Lối đi bộ, Lề đường Bệ đỡ, Thanh xả bằng thép thanh Thanh thép, Khóa chốt Khóa Khóa Chì bằng tấm lát bằng thép tấm Khay, khuôn Forma Tie Rod Wing Nut, ống nắp Bồn rửa bằng thép không rỉ, L, bể Bao phủ ống dẫn nước bể lọc gân, nắp Bồn Ống nước mát, nắp Bồn Ống thoát nước Bồn rửa Hệ thống lọc nước bọt, Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân – Tinhvan Media. Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh
Vân – Tinhvan Media. Vòi nước, vòi phun nước bằng gỗ, vòi nước phun nước, vòi hoa sen, nước chấm, nước chấm, nước hoa, nước hoa, nước hoa, Bể cá, bể cá, bể cá Nắp đậy, lắp ráp, lắp đặt, lắp đặt, lắp đặt, lắp đặt, lắp đặt bàn ghế, bàn ghế, ตกแต่ง เอนกประสงค์ กันสาด บังตา ระแนง บานพับ เฟี๋ ยม ซุ้ม ไม้ เลื้อย รับ ลม , ตาข่าย ป้องกัน คลุม นก, แผ่น กั้น ขับ ไล่ นก งู กระรอก, แผง แบ่ง กั้น สั่ง ประกอบ ดี ไล ท์, โพ ลี คาร์บอเนต ไว นิล, กั้น ออฟฟิศ สำนัก งา Phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm, Vách ngăn, vách ngăn nhà vệ sinh, bệnh viện, công trình trang trí lại, vách hành lang, trần nhà màn chắn Runda the rainbow the rainbow as a rainforward frameworks fallout Sạch chà xát chiết xuất từ ​​nước chanh có chứa chất diệt cỏ chiết xuất từ ​​các loại bột chà xát và các sản phẩm chiết xuất từ ​​thảo mộc. Nhà xưởng sản xuất

GFRP Composite Manhole Covers (www.congnghe.com) www.chancon.co.th GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP và CÁCH L INSTP Đ INSTT: Vỏ bọc ngoài trời Quảng trường, Hình chữ nhật, Thông tư vòng tròn, Gạch ngói đơn giản, Tấm cuộn Tường rào lưới, Tầng hầm đi bộ, Tấm lót nhựa, Lò nắp đậy kín, Tay lỗ Nâng hạ, Catch Basins, Cống rãnh thoát nước, Rửa sạch, Lưới rãnh, ống cống, mặt nạ che phủ, ống bị tắc, đúc dễ uốn xám sắt, thay thế bằng thép không rỉ, gỗ xẻ xi măng WPC, Checkered vịt tấm, phụ kiện, vệ sinh, nở hộp, remover, khối nề máng đơn vị, Ống nước, thùng chứa, máy bơm, tàu, thay thế khu vực bị ô nhiễm, dẫn điện, chống ăn mòn khung, lưới, Rain Shooter nước, Thùng rác, Egg Crate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng màn hình lọc Media Diffusers Panel, Tự làm Tóm tắt Marine Aquarium, hệ thống HVAC không khí véc tơ trở lại / Lưới chiếu
chéo đôi Lưới sản phẩm FRP, GFRPS, Thủy tinh Reinforcment Rebar Polymer, tấm lát bằng thủy tinh, Composite vật liệu xây dựng, nhựa vinyl este, thân cây gốc bollards cây hố đường an toàn điêu khắc trong trang trí, cảnh quan ngoại thất Vườn lưới gratings lớn, bảo vệ cây Ring bảo vệ an toàn ráp Paving Khung hình Cover Pedestrian, Road Street, đúc, pultrusion, pultuded hồ sơ, bao gồm sparsed bar lề đường, lan can, lều, lều, lều, lều, lều, lều, lều, lều, lưới, lan can, đường đi bộ, lưới nhiều, phủ, lõm, gritted, minimesh, phenolic, phổ biến, nhựa polyester chưa bão hòa, cửa sổ phân vùng Palette Windows, nền tảng hoạt động, sàn chống cháy nổ, ý tưởng mới Thiết kế cải tiến phụ kiện, , Hệ thống cầu dành cho người đi bộ, sân đỗ, sân vườn, hàng rào, ống tròn, đường ống, góc, lưới thép, hố, hố, lớp phủ, bê tông polyurethane, Polis hed, Epoxy tự san lấp mặt bằng, lót sàn, sợi cacbon, chất làm cứng sàn, grouting, chống thấm nước, xử lý nước thải, tháp làm mát ướt, cột, overflow, Laminate, kim loại, nhôm Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC , Nhựa ABS, PS, PC, PET, PETG, tấm phẳng, mờ, chống tia cực tím ổn định, tấm trang trí trang trí, máng xối, mương, theo đơn đặt hàng của nhà chế tạo chuyên nghiệp, Hot Dip Electroforge mạ kẽm, đồng, kẽm, cung cấp, Food Grade Dealer , Công nghiệp, Nhà cung cấp, Nhà máy, Sản xuất tại Trung Quốc, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, đặc điểm kỹ thuật, giá cả, Infosoft

CHANCON PROFILE / Sản phẩm của Công ty Chăm sóc hàng xóm The Runaway Paths Tấm lát sàn nhà Tấm lát sàn Tấm lát sàn Tấm lát sàn Tấm lát sàn Tấm lát sàn Tấm lát nền móng Tấm lát nền móng Tấm lát nền móng Tấm lát sàn สาร เคมี ประเภท ของ ตะแกรง และ ฝา บ่อ สำเร็จรูป Grating Manhole bìa Expert Chuyên
1. polypropylene (PP) nhựa Grating พลาสติก สำเร็จรูป ตะแกรง ตะแกรง พลาสติก PP ทาง เดิน ระบาย น้ำ น้ำหนัก เบา รับ แรง น เดิน ราคา ถูก กว่า เหล็ก เหมาะ สำหรับ ใช้ ใน พื้นที่ ชื้น สัมผัส น้ำ ที่ ร่ม งาน จัด สวน วาง หิน กรวด บ่อ ปลา คา ร์ ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน จัดสรร รอบ โรงงาน
2. ABS Hồ bơi spa tràn Draianage Grating đúc ตะแกรง น้ำ ล้น รอบ สระ ว่า ย น้ำ Chậu nhựa ABS có 2 kích thước lớn 25cm. Và 30 cm. Có 2 điểm Chất lượng cho phép sử dụng thực phẩm nhẹ Không được coi là một trong những khu nghỉ mát được khách hàng ưa chuộng nhất trong khu vực chung quanh Châu Á.
3. Hotdip mạ kẽm (HDG). sắt kim loại lưới thép เหล็ก แผ่น เชื่อม ตะแกรง ชุบ กั ล วา ไน ซ์ สำเร็จรูป เป็น ตะแกรง เหล็ก จุ่ม ร้อน ชุบ mạ kẽm nhúng nóng ผลิต จาก เหล็ก แผ่น นำ มา เชื่อม เข้า กัน ด้วย ระบบ CO2 Robot ทำให้ เนื้อ เหล็ก ลอม กัน สนิท กว่า เชื่อม ด้วย มือ คน แล้ว นำ ไป ชุบ HDG ข้อดี คือ รับ แรง ได้ สูง กว่า วัสดุ ทุก ชนิด ส่วน ข้อ เสีย คือ เป็น สนิม ได้ และ มี โอกาส ถูก โขม ย ขนาด มาตรฐาน 25x100cm. Và 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Lưới / Khuôn Grating ตะแกรง ไฟเบอร์ ก ล๊า ส เสริม แรง ผสม เร ซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ ทดแทน ตะแกรง ส แตน เล ส / อ ลู มิ เนียม ผลิต จาก เส้นใย ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น น้ำหนัก เบา รับ แรง ได้ สูง ทน สาร เคมี Không phải là rào chắn ánh sáng UV Tia UV không phải là ánh sáng không phải là cực kỳ nguy hiểm mà không cần quan tâm đến việc sử dụng da 50-100 năm như là một phần của các sản phẩm mới Chọn màu sắc phù hợp với nhu cầu của bạn. Làm cho khuôn khổ cấp độ nâng cao hoặc có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng 3-5 năm
5. Khung lưới rãnh thoát nước Curbed Lưới mài mòn rãnh thoát nước Khay rải rác đường cao tốc (Drive High Way Drain Grating) Sản xuất từ ​​thép đinh rắn Designed to use là sharkars on the sandstone on the sandstone on the beach at the beach under the Forest theo các tiêu chuẩn của khu vực và các khu đô thị.
6. Bánh xe dạng nuclidô sắt nắp đậy màng phủ Ống thép tụ thép sản xuất theo tiêu chuẩn EN124 có tiêu chuẩn chất lượng từ 2-40 tấn có kiểu dáng มี บานพับ และ ตัว ล็อค ป้องกัน ขโมย ติด ตั้ง และ บำรุง รักษา ง่าย ราคา ขาย 1 ชุด ประกอบด้วย ตัว ฝา พร้อม เฟรม
7. FRP Manhole bìa บ่อ พัก ไฟเบอร์ ฝา เสริม แรง พร้อม เฟรม ผลิต จาก วัสดุ ไฟเบอร์ เสริม แรง FRP ได้ า ต ร ฐาน EN124 ไม่ เป็น สนิม รับ แรง ได้ เหมือน เหล็กหล่อ เหนียว เลือก ได้ ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงาม เข้า กับ ธรรมชาติ ไม่ เป็น ที่ นิยม ใน ตลาด รับ ซื้อ ของเก่า ไม่มี ปัญหา โดน ขโมย
8. Egg Crate Grille Diffuser phân Aquarium chiếu sáng Bảng điều chỉnh ตะแกรง กั้น แสง บัง ไฟ ช่อง อุปกรณ์ ตกแต่ง ตู้ เลี้ยง ปลา สวยงามตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ กรอง ลม ระบาย อากาศ แผง ระแนง บังตา หน้ากาก อาคาร ใช้ เป็น อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผ กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง บ่อ ตู้ ภาชนะ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์
9. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ ฉาก ผนัง กั้น แผ่น กระดาน เพ็ก บอร์ด เจาะ รู ติด ผนัง แขวน เก็บ เครื่องมือ ช่าง # โรงงาน ผลิต จำหน่าย Bảng ghim กระดาน บอร์ด แผ่น Nhà bếp kiểu dáng công nghiệp, # Trang thiết bị sử dụng cao cấp Pegboard Display Hooks Kệ hàng Hanger Store Tổ chức các công cụ, # lát tấm lát gỗ nâng cao รูป เจาะ รู สำหรับ แขวน สินค้า เครื่อง ใช้ ติด ผนัง Công cụ Chủ Kệ Ban cứng
10 FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector ปิด จมูก ขอบ แผ่น มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น ไฟเบอร์ ก ล๊า ส แผ่น ปู พื้น กัน ลื่น ไฟเบอร์ ก ล๊า ส ปิด จมูก Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt ส สนาม เด็ก เล่น สวน สาธารณะ โรงเรียน สถาน ออกกำลัง กาย ทั้ง กลางแจ้ง และ ใน ร่ม
11. HDG / Stainless Steel Grating neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener อุปกรณ์ ตัว คลิป ล็อค ยึด จับ แผ่น ตะแกรง เหล็ก ชนิด แส ตน เล ส / เหล็ก ชุบ ซิงค์ ทน สนิม สังกะสีโดย ส่วน มาก แล้ว คลิป ล็อก แส ตน เล ส ใช้ สำหรับ ยึด แผ่น ตะแกรง ไฟเบอร์ ก ล๊า ส หรือ แผ่น งาน แส ตน เล ส ส่วนตัว ล็อค ที่ ทำ จาก เหล็ก ชุบ ซิงค์ ออกแบบ มา ให้ สำหรับ ยึด แผ่น ตะแกรง เหล็ก เข้า ั บ ฐาน รอง ด้าน ล่าง โดย สามารถ ปรับ ระดับ แนว การ ยึด ได้ ทั้ง สอง แบบ ใช้ งาน คล้าย ๆ กัน โดย ลูกค้า สามารถ เลือก แต่ละ แบบ ให้ เข้า กับ ช่อง รู ของ ตะแกรง (Mesh Size) และ พื้นที่ ที่ ต้องการ นำ แผ่น ตะแกรง ไป ติด ตั้ง
12 . Tree Guard Grating Thớt Khung Bìa กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้ มี ทั้ง แบบ ตัว ต่อ และ สำเร็จรูป FRP thép sắt nhựa Big Tree ring / Guard / Tấm lưới chấn song hố đường an toàn Grating Bìa Khung Hỗ trợ กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้ สำเร็จรูป ใช้ สำหรับ งาน ตกแต่ง พรวน D Hãy để chúng tôi giúp bạn bằng cách gởi thông báo cho bạn những thông tin mới nhất, quan trọng nhất hằng ngày qua email của bạn! Land Garden Scape หนอน บล็อค ปู ถนน ตกแต่ง พื้น สนาม หญ้า สำเร็จรูป
13. FRP sợi thủy tinh kim cương Checker tấm Manhole bìa Grating ฝา ทึบ ปิด บ่อ ครอบ ท่อ พัก ระ บ บำบัด น้ำ เสีย ไฟเบอร์ ก ล๊า ส กัน ลื่น สำเร็จรูป FRP Manhole bìa Grating (Custom Made vào Đơn hàng cho bất kỳ kích thước ) Vatgia.com – Website thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm thời trang và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. ฝา บำรุง รักษา ง่าย ออกแบบ มา ทดแทน แผ่น ฝา เหล็ก ลาย ตีนเป็ด ฝา บ่อ เหล็กหล่อ รุ่น เดิม
14. trần Trellis Shade Lưới: ระแนง บังตา หน้ากาก แผง ตึก ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ ตกแต่ง ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน รั้ว ราว แผ Tấm che nắng, Tấm che nắng, Tấm vách ngăn che nắng, Tường chắn màn hình rộng, Chống lại chim chích ngừa, Màn che rèm cửa nhỏ, Màn che rèm cửa , Lưới điêu khắc bao phủ trần trần
15. TẦM NHÌN / Tie Tie Phụ kiện Hệ thống Tường lát bê tông cốt thép Tầng Bêtông Xây Dựng FORMWORKS TIES Thợ Mộc Hệ thống Thiết kế: DYWIDAG TIE RỐC sắt ngang đường (Đinh Điền) + WingNut ) + Stopper nước + nón thép / Hole Khoảng cách Sợi thủy tinh FormTies / Giàn giáo Giá cung cấp Phụ tùng thiết kế theo kiểu động lực cao có thể sử dụng với các loại công việc chuẩn bị Tất cả các loại da như vậy sẽ được sử dụng trong thời gian dài. Dạng thể dục thể thao có kết cấu tiêu biểu như huyệt, cổ tử cung, cổ tử cung, cổ tử cung, dây chằng, dây chằng สปริง, แค ล้ม ป์ ลิ่ม, พลาสติก โคน นั่งร้าน เหล็ก ประ กับ โพ ลี โคน

GRP / FRP / sợi thủy tinh / composite cho Grating và Manhole Covers
วัสดุ เทคโนโลยี ใหม่ กรรมวิธี ขั้น ตอน ผลิต จาก เส้นใย ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น น้ำหนัก เบา รับ แรง ได้ สูง กว่า เหล็กหล่อ ไม่ Là นิ ม ไม่ แตก ผุ กร่อน ขโมย ไม่ ต้องการ ฝา ปิด ได้ สนิท ป้องกัน กลิ่น ได้ ดี Tính năng FRP Flexible Grating:
• Trọng lượng nhẹ, độ bền cao bền, dễ dàng cài đặt và làm việc sửa chữa, cắt và khoan trên trang web
• Không cong vênh, nứt hoặc tách, ăn mòn và thời tiết kháng (chống UV), kháng với hầu hết các hóa chất
• không dẫn nhiệt hoặc điện cũng bảo vệ cáp (nhiệt độ cao kháng), cách nhiệt
• Cung cấp thêm bảo vệ chống cháy cho cáp trong trường hợp hỏa hoạn bên ngoài (tự extinguishable)

คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass + Resin) .vs. Thép .vs. Nhựa (PE / ABS / PVC)
1. Không phải là Rượu Không bị ngứa không có lớp vỏ chịu nhiệt và tia cực tím chịu được chất cồn từ chất liệu như muối, Borax, axit salua, chất dẻo và chất hoá học Resistant was
from table Kết quả 1 đến 1 của 1 Chủ đề: Thắc mắc về việc sử dụng máy tính để bàn? Cornish อน เหล็ก ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ)
3. เสริม คุณค่า โรงงาน สามารถ เลือก สี ให้ เข้า กับ สภาพ แวดล้อม หรือ ทำเป็น เขต Khu An Toàn โดย ใช้ สี ให้ สะดุดตา ได้ เช่น เหลือง, ฟ้า, เทา, ดำ เขียว ฯลฯ cách điện Chất liệu: เป็น ฉนวน ไม่ นำ ไฟฟ้า ไม่ เป็น สื่อ ล่อ ฟ้า ป้องกัน ไฟฟ้า ดูด
4. น้ำหนัก เบา กว่า เหล็ก แต่ รับ แรง ได้ สูง เหมือน เหล็ก ทั่วไป จึง ทำให้ การ เคลื่อน ย้าย ติด ตั้ง และ บำรุง รักษา เร็ว และ ง่าย ขึ้น
5. ราคา ใกล้ เคียง
Manhole_Grating_Specialist | Thép không gỉ FRP-FIBERGLASS STEEL TÔN NHỰA TỰ NHIÊN | Nắp Bồn tắm Bể Bơi Bể Bơi Bể Bơi Bể Bơi Bồn Nước Bồn Bồn Bồn Nước Bể Bơi Bồn Nước Bể Bơi Bồn Nước Máy Bơm Nước Bể bơi tràn thoát nước rãnh thoát nước | Thiết Bị Phụ Kiện Khóa Dán Khóa Thiết Bị Chốt Các Thiết Bị Cố Định Nẹp Khóa Clip Clamp Khóa Fastenal Bar Thép Lưới | Chậu rửa bằng tay trong khung gạch đầu tiên trên nền móng Curved Drainage Grating Scupper | Egg Crate Panel Hiển thị cửa sổ phòng tắm Tủ rack | Tấm Tấm lát cửa sổ Túi bảo vệ: Tấm ngăn chống ăn mòn FRP Chống lót tấm lót | Tấm Gạch ốp lát bằng thép mạ kẽm bằng thép không rỉ  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http: // Thiết Bị Thổi Khí Bánh Mì | Dòng @: @iCHANCON / Đường dây (iD): iCHANCON | Điện thoại di động (Bán hàng): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Điện thoại: 02 451 0780-1